Plugin Trang

Plugin Trang cho phép bạn dễ dàng nhúng và quảng cáo bất kỳ Trang Facebook công khai nào trên trang web của bạn. Giống như trên Facebook, khách truy cập có thể thích và chia sẻ Trang mà không cần rời khỏi trang web của bạn. Bạn có thể sử dụng plugin Trang cho bất kỳ Trang nào không bị giới hạn, chẳng hạn như theo quốc gia hoặc độ tuổi.

URL Trang Facebook
Tab
Chiều rộng
Chiều cao

Cài đặt

Ngoài những cài đặt trên, bạn cũng có thể thay đổi các cài đặt sau:

Cài đặt Thuộc tính HTML5 Mô tả Mặc định

href

data-href

URL của Trang Facebook

Không có

width

data-width

Chiều rộng pixel của plugin. Tối thiểu là 180 và tối đa là 500

340

height

data-height

Chiều cao pixel của plugin. Tối thiểu là 70

500

tabs

data-tabs

Các tab sẽ hiển thị, ví dụ: timeline, events, messages. Hãy sử dụng danh sách được phân tách bằng dấu phẩy để thêm nhiều tab, ví dụ: timeline, events.

timeline

hide_cover

data-hide-cover

Ẩn ảnh bìa trong tiêu đề

false

show_facepile

data-show-facepile

Hiển thị ảnh đại diện khi bạn bè thích điều này

true

hide_cta

data-hide-cta

Ẩn nút kêu gọi hành động tùy chỉnh (nếu có)

false

small_header

data-small-header

Sử dụng tiêu đề nhỏ thay thế

false

adapt_container_width

data-adapt-container-width

Cố gắng điều chỉnh cho vừa với chiều rộng vùng chứa

true

lazy

data-lazy

Nếu bạn đặt thông số này thành true, hệ thống sẽ sử dụng cơ chế tải từng phần của trình duyệt bằng cách đặt thuộc tính loading="lazy" cho iframe. Khi đó, trình duyệt sẽ không hiển thị plugin nếu plugin này ở xa vùng hiển thị và có thể không bao giờ xuất hiện. Có thể có giá trị là true hoặc false (mặc định).

false


Các thuộc tính đã ngừng sử dụng

  • Thuộc tính data-show-posts không được dùng nữa. Vui lòng sử dụng thuộc tính tabs/data-tabs và sử dụng giá trị timeline để hiển thị những bài viết từ dòng thời gian của Trang.

Thêm plugin Trang vào trang web

Cấu hình tiêu chuẩn của plugin Trang chỉ bao gồm tiêu đề và ảnh bìa. Kích thước này lý tưởng để quảng cáo Trang của bạn trong không gian nhỏ, chẳng hạn như đầu thanh bên.

<div class="fb-page" 
data-href="https://www.facebook.com/facebook"
data-width="380" 
data-hide-cover="false"
data-show-facepile="false"></div>

Nút kêu gọi hành động

Nếu trang của bạn có nút kêu gọi hành động tùy chỉnh, nút này sẽ được hiển thị thay cho nút kêu gọi hành động mặc định là nút Chia sẻ.

Nếu chiều rộng của plugin nhỏ hơn 280px, nút Chia sẻ mặc định sẽ được hiển thị để ngăn thiết kế bị mất cân đối trong các bản dịch khác nhau.

Các tab của Trang: Dòng thời gian, Sự kiện và Tin nhắn

Bây giờ, bạn có thể hiển thị các tab dòng thời gian, sự kiệntin nhắn trên plugin:

  • Tab Dòng thời gian: Sẽ hiển thị các bài viết gần đây nhất trên dòng thời gian của Trang Facebook.
  • Tab Sự kiện: Mọi người có thể theo dõi các sự kiện trên trang của bạn và đăng ký nhận sự kiện từ plugin.
  • Tab Tin nhắn: Mọi người có thể gửi tin nhắn đến trang ngay từ trang web của bạn. Mọi người cần đăng nhập để sử dụng tính năng này.

Bật tính năng Nhắn tin trên Trang của bạn

Để bật tính năng nhắn tin trên trang Facebook của bạn, hãy chuyển đến Settings Trang. Trong hàng Messages, hãy chọn Hiển thị nút Nhắn tin để mọi người liên hệ riêng với Trang của tôi (Liên kết trực tiếp: https://www.facebook.com/{your-page-name}/settings/?tab=settings&section=messages&view).

Thêm nhiều tab

Hãy sử dụng danh sách được phân tách bằng dấu phẩy trong thuộc tính data-tabs để thêm nhiều tab:

<div class="fb-page" 
data-tabs="timeline,events,messages"
data-href="https://www.facebook.com/YoloBookStore"
data-width="380" 
data-hide-cover="false"></div>

Một tab

Bạn cũng có thể chỉ thêm một tab hiển thị timeline, events hoặc messages:

<div class="fb-page" 
data-tabs="events"
data-href="https://www.facebook.com/YoloBookStore"
data-width="380"></div>

Chiều rộng thích ứng

Theo mặc định, plugin sẽ điều chỉnh cho phù hợp với width của vùng chứa chính khi tải trang (tối thiểu là 180px/tối đa là 500px), hữu ích để thay đổi bố cục:

<div style="width: 190px;">
<!-- Page plugin's width will be 190px -->
<div class="fb-page" data-href="{url}" data-width="420"></div>
</div>

Nếu width của thành phần chính lớn hơn width của plugin Trang, hệ thống sẽ duy trì giá trị được xác định trong data-width:

<div style="width: 600px;">
<!-- Page plugin's width will be 500px -->
<div class="fb-page" data-href="{url}" data-width="500"></div>
</div>

Plugin sẽ không bao giờ nhỏ hơn 180px:

<div style="width: 100px;">
<!-- Page plugin's width will be 180px -->
<div class="fb-page" data-href="{url}" data-width="320"></div>
</div>

Bạn có thể tắt chiều rộng thích ứng bằng cách bỏ chọn ô Phù hợp với chiều rộng vùng chứa plugin và plugin sẽ hiển thị ở chiều rộng đã chỉ định, bất kể vùng chứa chính.

Không thay đổi kích thước động

Plugin Trang hoạt động với các bố cục tĩnh, linh hoạt và phản hồi nhanh. Bạn có thể sử dụng truy vấn file phương tiện hoặc các phương thức khác để đặt width của thành phần chính nhưng:

  • Plugin sẽ xác định widthkhi tải trang
  • Plugin sẽ không phản hồi các thay đổi đối với mô hình hộpsau khi tải trang.

Nếu muốn điều chỉnh width của plugin khi thay đổi kích thước cửa sổ, bạn cần hiển thị lại plugin theo cách thủ công.

Hiển thị khuôn mặt của bạn bè

Hiển thị những người thích Trang của bạn bằng ảnh đại diện của người thực thay vì chỉ hiển thị một con số. Những người truy cập Trang của bạn sẽ nhìn thấy số lượng bạn bè thích Trang cũng như ảnh đại diện của họ.

Bạn có thể kích hoạt tùy chọn này bằng cách chọn Show Friend's Faces trong bộ cấu hình.

<div class="fb-page"
data-href="https://www.facebook.com/imdb" 
data-width="340"
data-hide-cover="false"
data-show-facepile="true"></div>

Trang hạn chế quyền riêng tư

Không thể nhúng các Trang Facebook có các hạn chế quyền riêng tư.

Thay đổi ngôn ngữ

Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ của plugin Trang bằng cách tải phiên bản được bản địa hóa của Facebook JavaScript SDK. Khi bạn tải SDK, hãy thay đổi giá trị của js.src để sử dụng ngôn ngữ của bạn. Hãy thay thế en_US bằng ngôn ngữ của bạn, ví dụ: ru_RU cho tiếng Nga (Nga):

Ví dụ
js.src = "https://connect.facebook.net/ru_RU/sdk.js#xfbml=1&amp;version=v2.5";

Các ngôn ngữ được hỗ trợ sẽ được tham chiếu trong file XML ngôn ngữ Facebook. Bạn có thể phải điều chỉnh chiều rộng của Plugin xã hội để sử dụng các ngôn ngữ khác nhau. Bạn có thể tìm thêm thông tin trên trang Bản địa hóa và dịch thuật của chúng tôi.