Lưu

Tương tác lại với người tiêu dùng trên nhiều thiết bị thông qua những nội dung họ lưu trên Facebook.

Đọc tài liệu
Ví dụ về nội dung được lưu trên Facebook bằng Plugin xã hội của Facebook

Nội dung tuyệt vời trên web, ở cùng một nơi

Mọi người có thể lưu nội dung của bạn trong một danh sách riêng tư trên Facebook, chia sẻ với bạn bè, nhận thông báo, v.v.

Tài liệu

Cho phép mọi người lưu nội dung của bạn

Tương tác lại với những người đã khám phá nội dung của bạn bằng cách cho phép họ lưu vào một danh sách riêng tư và quay lại sau trên Facebook.

Tài liệu
Ví dụ về lưu nội dung vào một danh sách riêng tư trên Facebook bằng tính năng Lưu của Facebook

Tăng tương tác qua thông báo

Luôn cập nhật cho mọi người thông tin về sản phẩm/dịch vụ của bạn – từ thay đổi về giá tới hoạt động truyền thông xung quanh sản phẩm/dịch vụ, lời nhắc quay lại, v.v.

Tài liệu
Ví dụ về thông báo tăng tương tác với plugin xã hội của Facebook

Chia sẻ để lan truyền thông tin

Nâng cao mức độ nhận biết khi mọi người chia sẻ với bạn bè các mục và nội dung mà họ đã lưu và chọn lọc trên Facebook.

Tài liệu