Lưu

Tương tác lại với người tiêu dùng trên các thiết bị thông qua những nội dung họ lưu trên Facebook.
Đọc tài liệu
Nội dung tuyệt vời trên web, ở cùng một nơi
Nút Lưu cho phép mọi người lưu các mặt hàng hoặc dịch vụ vào danh sách riêng tư trên Facebook, chia sẻ danh sách đó với bạn bè và nhận thông báo có liên quan. Ví dụ: một người có thể lưu mặt hàng quần áo, chuyến đi hoặc liên kết mà họ đang nghĩ đến và quay lại danh sách đó để sử dụng trong tương lai hoặc nhận thông báo khi mặt hàng hoặc chuyến đi đó có ưu đãi giảm giá.
Lưu vào một nơi trên các thiết bị
Mọi người có thể khám phá và truy cập nội dung qua điện thoại, máy tính hoặc máy tính bảng của họ. Vì nhiều lý do, họ có thể chưa sẵn sàng thực hiện ngay hành động, như mua hàng hoặc đọc/xem nội dung của bạn.

Họ có thể chưa có thẻ tín dụng, họ có thể muốn nghiên cứu thêm hoặc họ có thể cần thêm thời gian. Với nút Lưu, những người này có thể lưu những gì họ quan tâm vào một danh sách riêng tư ở một nơi trong Facebook mà họ có thể dễ dàng tham khảo sau này.
Tương tác lại bằng thông báo
Sau khi mọi người đã lưu nội dung nào đó vào danh sách riêng tư, họ có thể nhận được thông báo về nội dung, sản phẩm hoặc mặt hàng với thông tin phù hợp và kịp thời. Đó có thể là thông tin cập nhật, thay đổi về giá hoặc sự bùng nổ của hoạt động truyền thông xã hội liên quan đến bài viết giúp đưa mọi người trở lại mặt hàng hoặc nội dung đã lưu.
Chia sẻ nội dung đã lưu với bạn bè
Giờ thì, mọi người đã lưu danh sách các mặt hàng và nội dung thú vị của riêng mình vào Facebook, họ có thể chọn chia sẻ các mặt hàng cụ thể trên danh sách với bạn bè.
Đọc tài liệu