บันทึก

ทำให้ผู้บริโภคกลับมามีส่วนร่วมอีกครั้งแบบข้ามอุปกรณ์โดยอาศัยสิ่งที่พวกเขาบันทึกไว้บน Facebook

อ่านเอกสาร
ตัวอย่างเนื้อหาที่บันทึกไว้บน Facebook ด้วยโซเชียลปลั๊กอินของ Facebook

เนื้อหาบนเว็บที่น่าสนใจในที่เดียว

ให้ทุกคนบันทึกเนื้อหาของคุณในรายการ Facebook ส่วนตัว แชร์กับเพื่อนๆ ได้รับการแจ้งเตือนและอื่นๆ

เอกสาร

ให้ผู้คนบันทึกเนื้อหาของคุณ

ทำให้ผู้คนที่พบเนื้อหาของคุณกลับมามีส่วนร่วมอีกครั้งโดยให้ผู้คนเหล่านั้นบันทึกไปยังรายการส่วนตัวที่สามารถกลับมาได้ในภายหลังบน Facebook

เอกสาร
ตัวอย่างการบันทึกเนื้อหาไปยังรายการ Facebook ส่วนตัวด้วยบันทึกของ Facebook

เพิ่มการมีส่วนร่วมด้วยการแจ้งเตือน

อัพเดตผู้ใช้เกี่ยวกับข้อเสนอของคุณอยู่เสมอ ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงราคาไปจนถึงสื่อเกี่ยวกับข้อเสนอของคุณ เตือนให้ย้อนกลับมาใหม่และอื่นๆ

เอกสาร
ตัวอย่างการแจ้งเตือนเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมด้วย โซเชียลปลั๊กอินของ Facebook

กระจายข่าวด้วยการแชร์

เพิ่มการรับรู้เมื่อผู้คนแชร์สินค้าและเนื้อหาที่บันทึกและคัดสรรไว้กับเพื่อนบน Facebook

เอกสาร