Thích, Gửi, Chia sẻ & Trích dẫn

Giúp mọi người dễ dàng chia sẻ và tương tác với nội dung của bạn.
Đọc tài liệu
Thu hút lượt thích ở mọi nơi
Cho phép mọi người thích nội dung của bạn và chia sẻ với bạn bè cũng như người theo dõi họ trên Facebook. Triển khai đơn giản và được sử dụng rộng rãi.
Cho phép mọi người chia sẻ
Mang lại cho mọi người cơ hội chia sẻ nội dung của bạn và thêm bình luận của chính họ.
Facebook giúp mọi người chia sẻ dễ dàng với dòng thời gian, nhóm hoặc bạn bè của họ trên Facebook.
Chia sẻ trích dẫn: Chia sẻ các phần hay nhất
Cho phép dễ dàng chia sẻ các đoạn chính từ bất kỳ trang web nào. Nhà phát hành có thể xác định những khoảnh khắc đáng chia sẻ nhất đó và giúp chia sẻ dễ dàng hoặc cho phép mọi người chọn khoảnh khắc của riêng mình.
Gửi nội dung
Cho phép mọi người gửi nội dung riêng tư đến một hoặc nhiều người bạn bằng nút Gửi.
Tài liệu về Thích, Gửi, Chia sẻ & Trích dẫn
ThíchChia sẻGửiTrích dẫn