Like, Send, Share & Quotes

Giúp mọi người dễ dàng chia sẻ và tương tác với nội dung của bạn.

Đọc tài liệu
Ví dụ về cách thu hút lượt thích ở mọi nơi với Plugin xã hội của Facebook

Thu hút lượt thích ở mọi nơi

Hãy để mọi người thích nội dung của bạn và chia sẻ với bạn bè cũng như người theo dõi họ trên Facebook. Triển khai đơn giản và được sử dụng rộng rãi.

Tài liệu
Ví dụ về Chia sẻ trên Facebook bằng Plugin xã hội

Cho phép mọi người chia sẻ

Cho mọi người cơ hội chia sẻ nội dung của bạn và thêm bình luận của riêng mình cùng với bạn bè trên Facebook – trên dòng thời gian và trong nhóm.

Tài liệu
Ví dụ về chia sẻ trích dẫn bằng plugin xã hội của Facebook

Chia sẻ trích dẫn: Chia sẻ các phần hay nhất:

Cho phép dễ dàng chia sẻ các đoạn chính từ bất kỳ trang web nào. Nhà phát hành có thể xác định những khoảnh khắc đáng chia sẻ nhất đó và giúp chia sẻ dễ dàng hoặc cho phép mọi người chọn khoảnh khắc của riêng mình.

Tài liệu

Gửi nội dung

Cho phép mọi người gửi nội dung riêng tư đến một hoặc nhiều người bạn bằng nút Gửi.

Tài liệu
Ví dụ về gửi nội dung bằng plugin xã hội của Facebook