Nội dung nhúng

Dễ dàng nhúng bài viết, video hoặc Trang Facebook vào trang web của bạn.
Đọc tài liệu
Bài viết được nhúng
Hiển thị đẹp nội dung từ Facebook trên trang web dành cho máy tính và thiết bị di động với thiết kế đáp ứng.
Đọc tài liệu
Trình phát video được nhúng
Mang trực tiếp hình thức kể chuyện hấp dẫn và sống động nhất lên trang web hoặc blog của bạn.
Đọc tài liệu
Plugin Trang
Hiển thị thông tin về trang web bằng thiết kế mới hiển thị ảnh bìa của Trang.
Đọc tài liệu