Nội dung nhúng

Cách dễ nhất để đưa ứng dụng hoặc trang web của bạn lên mạng xã hội.

Đọc tài liệu

Bài viết được nhúng

Hiển thị đẹp nội dung từ Facebook trên trang web dành cho máy tính và thiết bị di động với thiết kế đáp ứng.

Tài liệu
Ví dụ bài viết được nhúng, có khả năng đáp ứng linh hoạt trên Facebook
Ví dụ về trình phát video được nhúng từ Facebook for Developers

Trình phát video được nhúng

Mang trực tiếp hình thức kể chuyện hấp dẫn và sống động nhất lên trang web hoặc blog của bạn.

Tài liệu

Plugin Trang

Hiển thị thông tin về trang web bằng thiết kế mới hiển thị ảnh bìa của Trang.

Tài liệu
Ví dụ về plugin trang từ Facebook for Developers