Bình luận trên Facebook

Hỗ trợ các cuộc thảo luận chất lượng cao trên phạm vi rộng.

Đọc tài liệu
Ví dụ về cuộc thảo luận ít có spam hơn với Facebook for Developers

Cuộc thảo luận chất lượng cao

Khi mọi người bình luận bằng trang cá nhân Facebook của họ, điều đó sẽ khiến cuộc thảo luận có chất lượng cao hơn và ít spam hơn.

Tài liệu

Mức tương tác cao và dành nhiều thời gian trên trang web hơn

Cuộc trò chuyện chất lượng cao nhất bắt đầu bằng câu hỏi bạn là ai. Với Bình luận trên Facebook, mọi người đều sử dụng danh tính thật trên Facebook, dẫn tới những cuộc trò chuyện tốt hơn về các chủ đề phù hợp.

Tài liệu
The Huffington Post
Yahoo!
MSN
ESPN
Tech Crunch
Fox News
Ví dụ về công cụ kiểm duyệt từ Facebook for Developers

Công cụ kiểm duyệt mạnh mẽ

Chúng tôi đã thiết kế lại công cụ kiểm duyệt bình luận để giúp đội ngũ quản lý cộng đồng của bạn kiểm duyệt nhiều bình luận một lúc dễ dàng hơn và nhanh hơn. Chúng tôi cũng đã cải thiện tính năng phát hiện và lọc spam bằng các hệ thống phát hiện và tự động hóa hàng đầu.

Tài liệu