Bình luận trên Facebook

Hỗ trợ các cuộc thảo luận chất lượng cao trên quy mô lớn.
Đọc tài liệu
Cuộc thảo luận chất lượng cao
Khi mọi người bình luận bằng trang cá nhân Facebook của họ, điều đó sẽ khiến cuộc thảo luận có chất lượng cao hơn và ít spam hơn.
Đọc tài liệu
Mức tương tác cao và dành nhiều thời gian trên trang web hơn
Nhiều trang web hàng đầu thế giới tin cậy vào Bình luận trên Facebook để hỗ trợ cuộc thảo luận của họ trên thiết bị di động và web, dẫn đến mức tương tác cao hơn và dành nhiều thời gian trên trang web hơn.
Đọc tài liệu
Công cụ kiểm duyệt mạnh mẽ
Chúng tôi đã thiết kế lại công cụ kiểm duyệt bình luận để giúp đội ngũ quản lý cộng đồng của bạn kiểm duyệt nhiều bình luận một lúc dễ dàng hơn và nhanh hơn. Chúng tôi cũng đã cải thiện tính năng phát hiện và lọc spam bằng các hệ thống phát hiện và tự động hóa hàng đầu.
Đọc tài liệu
Bắt đầu với Bình luận trên Facebook
Plugin Bình luận