Facebook Comments

เพิ่มประสิทธิภาพให้กับการสนทนาคุณภาพสูง
อ่านเอกสาร
การสนทนาคุณภาพสูง
การสนทนาจะมีคุณภาพสูงขึ้นและเป็นสแปมน้อยลงหากผู้คนแสดงความคิดเห็นด้วยโปรไฟล์ Facebook ของตนเอง
อ่านเอกสาร
การมีส่วนร่วมและเวลาที่ใช้บนเว็บไซต์ที่มากขึ้น
เว็บไซต์ยอดนิยมของโลกหลายเว็บให้ความเชื่อมั่นต่อ Facebook Comments ในการเสริมประสิทธิภาพให้กับการสนทนาทั้งในมือถือและในเว็บ ซึ่งนำไปสู่การมีส่วนร่วมที่สูงขึ้นและเวลาที่ใช้บนเว็บไซต์ที่มากขึ้น
อ่านเอกสาร
เครื่องมือการควบคุมที่ทรงพลัง
เราได้ออกแบบเครื่องมือควบคุมการแสดงความคิดเห็นขึ้นมาใหม่ เพื่อทำให้ทีมจัดการชุมชนของคุณสามารถควบคุมความคิดเห็นจำนวนมากพร้อมกันอย่างง่ายดายและรวดเร็วมากขึ้น นอกจากนี้เรายังได้ปรับปรุงการตรวจจับและการกรองสแปมด้วยระบบตรวจจับแบบอัตโนมัติที่ดีที่สุดอีกด้วย
อ่านเอกสาร
เริ่มต้นใช้งาน Facebook Comments
ปลั๊กอินความคิดเห็น