ความคิดเห็นบน Facebook

เพิ่มประสิทธิภาพให้กับการสนทนาคุณภาพสูง

อ่านเอกสาร
ตัวอย่างการสนทนาที่มีสแปมน้อยลงด้วย Facebook for Developers

การสนทนาที่มีคุณภาพสูง

การสนทนาจะมีคุณภาพสูงขึ้นและมีสแปมน้อยลง หากผู้คนแสดงความคิดเห็นด้วยโปรไฟล์ Facebook ของตน

เอกสาร

การมีส่วนร่วมสูงและใช้เวลาบนเว็บไซต์ที่มากขึ้น

การสนทนาคุณภาพสูงสุดเริ่มต้นจากคุณคือใคร ความคิดเห็นบน Facebook ทำให้ผู้คนต้องใช้ตัวตนที่แท้จริงของตนเองบน Facebook เพื่อนำไปสู่การสนทนาที่ดีขึ้นในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

เอกสาร
Huffington Post
Yahoo!
MSN
ESPN
Tech Crunch
Fox News
ตัวอย่างเครื่องมือควบคุมจาก Facebook for Developers

เครื่องมือการควบคุมที่ทรงพลัง

เราได้ออกแบบเครื่องมือควบคุมการแสดงความคิดเห็นขึ้นมาใหม่ เพื่อให้ทีมจัดการชุมชนของคุณสามารถควบคุมความคิดเห็นจำนวนมากพร้อมกันอย่างง่ายดายและรวดเร็วมากขึ้น นอกจากนี้เรายังได้ปรับปรุงการตรวจจับและการกรองสแปมด้วยระบบตรวจจับแบบอัตโนมัติที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันอีกด้วย

เอกสาร