Lời mời cài đặt ứng dụng

Cho phép mọi người chia sẻ trực tiếp ứng dụng họ yêu thích với bạn bè.
iOSAndroid
Với bản phát hành Facebook SDK phiên bản 4.28.0, Lời mời cài đặt ứng dụng sẽ không được dùng nữa. Tính năng này sẽ được hỗ trợ đến 5/2/2018.
Phát triển ứng dụng của bạn một cách tự nhiên
36% tổng số ứng dụng mà mọi người khám phá đều là qua giới thiệu truyền miệng của gia đình hoặc bạn bè.
Truyền miệng là nhân tố chính giúp tăng số lượt cài đặt tự nhiên trên thiết bị di động. Lời mời cài đặt ứng dụng kết hợp phương tiện khám phá ứng dụng mạnh mẽ này với ngữ cảnh xã hội chúng tôi cung cấp để tăng số lượng đối tượng của bạn một cách tự nhiên. Các lời mời cài đặt ứng dụng được cá nhân hóa này xuất hiện trong một kênh cài đặt mới và không đăng lên Dòng thời gian hoặc Bảng tin.
Tăng số người sử dụng ứng dụng của bạn
Các đối tác beta của chúng tôi đang đạt tỷ lệ cài đặt trên 5% và những nỗ lực của chúng tôi nhằm tối ưu hóa sản phẩm này sẽ tiếp tục gia tăng tỷ lệ này.
Tăng lượt cài đặt ứng dụng bằng ngữ cảnh xã hội phong phú và thông báo đẩy chất lượng cao. Mô hình xếp hạng của chúng tôi hiển thị cho người gửi một danh sách bạn bè được đề xuất giúp đảm bảo các lời mời sẽ được gửi tới những người có nhiều khả năng cài đặt ứng dụng nhất.
Những người được mời cài đặt ứng dụng sẽ nhận được một thông báo đẩy và một thông báo trong ứng dụng trên Facebook kèm theo liên kết để tải xuống ứng dụng của bạn ngay trên thiết bị di động của họ.
Cá nhân hóa lời mời bằng nhiều tính năng
Lời mời cài đặt ứng dụng được gửi cùng với một tin nhắn được cá nhân hóa có tỷ lệ chuyển đổi gấp 2 lần so với Lời mời cài đặt ứng dụng không có tin nhắn như vậy.
Lời mời cài đặt ứng dụng hỗ trợ một tin nhắn được cá nhân hóa từ người gửi và một hình ảnh mà bạn có thể tùy chỉnh cho mỗi lời mời để giới thiệu ứng dụng của mình. Ví dụ: ứng dụng ảnh có thể bao gồm ảnh do người dùng tạo, ứng dụng mua sắm có thể sử dụng hình ảnh sản phẩm và ứng dụng trò chơi có thể gửi ảnh chụp màn hình chơi trò chơi thực sự. Bạn cũng có thể thêm mã phiếu giảm giá để khuyến khích mọi người cài đặt.