Chính sách nền tảng của Facebook

1. Tạo ra sản phẩm có chất lượng

 1. Tạo ứng dụng ổn định và dễ điều hướng. Đảm bảo rằng thông tin chi tiết về ứng dụng của bạn phản ánh trải nghiệm tích cực.

 2. Đảm bảo nội dung ứng dụng của bạn (bao gồm quảng cáo và nội dung do người dùng tạo) đáp ứng Tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi.

 3. Tuân thủ Chính sách quảng cáo của chúng tôi đối với tên, biểu tượng và mô tả ứng dụng của bạn.

 4. Luôn cập nhật phần mô tả và danh mục của ứng dụng hoặc bot.

 5. Không đưa nội dung mang tính quảng cáo vào biểu tượng của ứng dụng (chẳng hạn: không phủ lên hình ảnh biểu tượng bằng chữ “mới”, “giảm giá”, “cập nhật” hay bất kỳ loại thông báo nào).

 6. Không gây nhầm lẫn, hiểu lầm, lừa gạt, spam hoặc gây sốc.

 7. Giữ cho lượng phản hồi tiêu cực về ứng dụng ở dưới ngưỡng mà chúng tôi quy định.

 8. Làm theo mọi hướng dẫn trong tài liệu kỹ thuật của chúng tôi.

2. Trao quyền kiểm soát cho mọi người

 1. Xin phép mọi người trước khi đăng nội dung thay mặt họ.

 2. Sử dụng quyền đăng để giúp mọi người chia sẻ trên Facebook, chứ không phải để gửi tin nhắn từ ứng dụng của bạn cho mọi người.

 3. Không điền sẵn nội dung mà người dùng hoặc doanh nghiệp không tạo vào chú thích, bình luận, tin nhắn hoặc thông số tin nhắn của người dùng cho bài viết dù người đó có thể chỉnh sửa hoặc xóa nội dung trước khi chia sẻ. Bạn có thể sử dụng Hộp thoại chia sẻ của chúng tôi để điền sẵn một hashtag vào bài viết nhưng không được điền sẵn bất kỳ nội dung nào mà người dùng hoặc doanh nghiệp không tạo qua API.

 4. Cung cấp chính sách quyền riêng tư công khai và dễ dàng truy cập giải thích dữ liệu bạn đang thu thập và cách bạn sẽ sử dụng dữ liệu đó.

 5. Bạn có thể sử dụng Thông tin tài khoản theo chính sách quyền riêng tư của mình và các chính sách khác của Facebook. Bạn chỉ có thể sử dụng tất cả các dữ liệu khác bên ngoài ứng dụng của mình sau khi đã được người dùng cho phép rõ ràng.

 6. Đưa URL của chính sách quyền riêng tư vào Bảng điều khiển ứng dụng.

 7. Liên kết đến chính sách quyền riêng tư của bạn trong bất kỳ cửa hàng ứng dụng nào cho phép bạn làm như vậy.

 8. Tuân thủ chính sách quyền riêng tư của bạn.

 9. Xóa tất cả dữ liệu của người dùng bạn đã nhận được từ chúng tôi (bao gồm dữ liệu bạn bè) nếu người dùng đó yêu cầu, trừ khi bạn bắt buộc phải lưu giữ dữ liệu đó theo luật, quy định hoặc thỏa thuận riêng với chúng tôi. Bạn chỉ có thể lưu giữ dữ liệu tổng hợp nếu không có thông tin nào nhận dạng một người dùng cụ thể có thể được phỏng đoán hoặc tạo từ dữ liệu đó.

 10. Nhận được sự đồng ý của mọi người trước khi sử dụng dữ liệu của họ trong bất kỳ quảng cáo nào.

 11. Xin phép mọi người đầy đủ trước khi sử dụng bất kỳ công nghệ nào của Facebook cho phép chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu về họ, chẳng hạn bao gồm SDK và pixel trình duyệt của chúng tôi. Khi bạn sử dụng công nghệ đó, hãy tiết lộ chính xác:

  a. Rằng các bên thứ ba, bao gồm Facebook, có thể sử dụng cookie, web beacon và các công nghệ lưu trữ khác để thu thập hoặc tiếp nhận thông tin từ trang web, ứng dụng của bạn cũng như các vị trí khác trên Internet và sử dụng thông tin đó để cung cấp dịch vụ đo lường, nhắm mục tiêu quảng cáo cũng như thực hiện các hoạt động như được mô tả trong Chính sách dữ liệu của chúng tôi; và

  b. Cách người dùng có thể chọn không cho phép thu thập và sử dụng thông tin để nhắm mục tiêu quảng cáo và nơi người dùng có thể truy cập vào một cơ chế để thực hiện sự lựa chọn đó.

 12. Ở khu vực pháp lý yêu cầu có sự chấp thuận rõ ràng để lưu trữ và truy cập vào cookie hoặc thông tin khác trên thiết bị của người dùng cuối (như Liên minh châu Âu), hãy đảm bảo theo cách thức có thể xác minh rằng người dùng cuối đã thể hiện sự chấp thuận cần thiết trước khi bạn sử dụng công nghệ của Facebook cho phép chúng tôi lưu trữ và truy cập vào cookie hoặc thông tin khác trên thiết bị của người dùng cuối. Để xem các đề xuất về cách triển khai cơ chế chấp thuận, hãy truy cập Hướng dẫn xin chấp thuận về cookie của Facebook dành cho trang web và ứng dụng.

 13. Xin phép mọi người trước khi bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin mà bạn đã độc lập thu thập từ họ.

 14. Cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng có ý nghĩa cho ứng dụng của bạn và giúp mọi người liên hệ với bạn một cách dễ dàng.

 15. Nếu mọi người truy cập ứng dụng của bạn từ ứng dụng Facebook trên iOS, hãy cấp cho họ tùy chọn quay lại ứng dụng Facebook bằng cách sử dụng biểu ngữ Quay lại Facebook được cung cấp trong SDK của chúng tôi.

 16. Nếu mọi người truy cập vào ứng dụng của bạn từ ứng dụng Facebook trên Android, không được ngăn họ quay lại Facebook khi họ nhấn nút quay lại của hệ thống.

3. Bảo vệ dữ liệu

 1. Bảo vệ thông tin bạn nhận được từ chúng tôi khỏi bị truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép. Ví dụ: không sử dụng dữ liệu nhận được từ chúng tôi để cung cấp các công cụ được dùng để giám sát.

 2. Chỉ hiển thị dữ liệu nhận được từ mã truy cập của người dùng trên thiết bị được liên kết với mã thông báo đó.

 3. Chỉ sử dụng dữ liệu bạn bè (bao gồm danh sách bạn bè) trong trải nghiệm của người dùng trên ứng dụng của bạn.

 4. Nếu bạn lưu dữ liệu nhận được từ chúng tôi vào bộ nhớ đệm, hãy sử dụng dữ liệu đó để cải thiện trải nghiệm của người dùng ứng dụng và luôn cập nhật dữ liệu đó.

 5. Không ủy nhiệm, yêu cầu hoặc thu thập tên người dùng hoặc mật khẩu trên Facebook.

 6. Bảo mật secret key và mã truy cập của bạn. Bạn có thể chia sẻ chúng với người đại diện để vận hành ứng dụng của bạn nếu họ ký thỏa thuận bí mật.

 7. Nếu bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ của đối tác nào, hãy yêu cầu họ ký hợp đồng bảo vệ mọi thông tin bạn nhận được từ chúng tôi, giới hạn mức độ họ sử dụng thông tin đó và giữ bí mật thông tin đó.

 8. Giữ ID người dùng Facebook trong tầm kiểm soát của bạn. Ký hợp đồng với bất kỳ nhà cung cấp nào giúp bạn tạo hoặc chạy ứng dụng của mình nhằm đảm bảo rằng họ giữ ID người dùng an toàn và bí mật cũng như tuân thủ các chính sách của chúng tôi. Nếu bạn cần số nhận dạng duy nhất ẩn danh để chia sẻ với các bên thứ ba, hãy sử dụng cơ chế của chúng tôi.

 9. Không bán, cấp phép hoặc mua bất kỳ dữ liệu nào nhận được từ chúng tôi hoặc từ các dịch vụ của chúng tôi.

 10. Không chuyển nhượng bất kỳ dữ liệu nào bạn nhận được từ chúng tôi (bao gồm dữ liệu ẩn danh, tổng hợp hoặc phát sinh) cho bất kỳ mạng quảng cáo, nhà môi giới dữ liệu hoặc dịch vụ liên quan đến quảng cáo hoặc kiếm tiền nào khác.

 11. Không đưa dữ liệu Facebook vào công cụ tìm kiếm hoặc thư mục hoặc bao gồm chức năng tìm kiếm web trên Facebook.

 12. Nếu công ty của bạn được mua lại hoặc sáp nhập với một bên thứ ba, bạn chỉ được phép tiếp tục sử dụng dữ liệu của chúng tôi trong ứng dụng của mình.

 13. Nếu bạn ngừng sử dụng Nền tảng, hãy xóa ngay tất cả dữ liệu người dùng mà bạn đã nhận được từ chúng tôi (trừ khi có sự đồng ý rõ ràng của mọi người). Bạn có thể giữ lại Thông tin tài khoản nếu bạn đã giới thiệu chính sách quyền riêng tư của mình trong ứng dụng.

 14. Nếu bạn sử dụng dữ liệu bạn bè từ Facebook để thiết lập kết nối xã hội trong ứng dụng của mình, chỉ làm vậy nếu từng người trong kết nối đó đã cấp cho bạn quyền truy cập vào thông tin đó.

 15. Không sử dụng dữ liệu thu được từ Facebook để quyết định về tính đủ điều kiện, bao gồm phê duyệt hay từ chối đơn xin việc hoặc mức lãi suất cho vay.

4. Khuyến khích sử dụng đúng cách

 1. Thêm nội dung thật độc đáo với cộng đồng. Không sao chép chức năng chính mà Facebook đã cung cấp.

 2. Tôn trọng giao diện và chức năng của Facebook. Không tạo ra trải nghiệm làm thay đổi giao diện và chức năng của Facebook.

 3. Nếu bạn đang tạo một ứng dụng có trải nghiệm xã hội hoặc được cá nhân hóa, hãy cho phép mọi người dễ dàng chia sẻ trên Facebook nội dung mà họ đã tạo.

 4. Tôn trọng những giới hạn mà chúng tôi đã đặt ra đối với chức năng của Facebook.

 5. Chỉ khích lệ người dùng đăng nhập vào ứng dụng của bạn, tham gia chương trình khuyến mãi trên Trang ứng dụng của bạn, check in tại một nơi hoặc sử dụng Messenger để liên lạc với doanh nghiệp của bạn. Không khích lệ những hành động khác.

 6. Khuyến khích mọi người gắn thẻ và chia sẻ nội dung một cách chính xác.

 7. Nếu dịch vụ của bạn tích hợp dữ liệu của người dùng vào sản phẩm hữu hình, thì chỉ tạo sản phẩm hữu hình cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại của người dùng đó.

 8. Không tạo ứng dụng với mục đích chính là chuyển hướng mọi người khỏi Facebook.

 9. Nếu bạn muốn sử dụng logo hoặc thương hiệu của chúng tôi, hãy tuân thủ những nguyên tắc trong Trung tâm tài nguyên thương hiệu và quyền của Facebook cũng như Nguyên tắc về thương hiệu dành cho các nhà phát triển Facebook. Mạng quảng cáo và nhà môi giới dữ liệu phải được chúng tôi cho phép bằng văn bản trước khi sử dụng Nền tảng, logo hoặc nhãn hiệu hàng hóa của chúng tôi.

 10. Không bán, chuyển nhượng hoặc cấp phép lại mã, API hoặc công cụ của chúng tôi cho bất kỳ ai.

 11. Chỉ sử dụng SDK của chúng tôi để phát triển và phân phối ứng dụng hoặc nội dung nhằm sử dụng cùng nền tảng Facebook. Bạn cũng có thể phân phối bất kỳ mã đối tượng hoặc mã nguồn mẫu nào có trong SDK để đưa vào những ứng dụng đó.

 12. Không sửa đổi, dịch, tạo sản phẩm phái sinh hoặc thiết kế đối chiếu bất kỳ SDK nào hoặc các thành phần của SDK đó.

 13. Thành thật về mối quan hệ của bạn với Facebook khi trò chuyện với báo giới hoặc người dùng. Tuân thủ Nguyên tắc PR dành cho nhà phát triển của chúng tôi và phải được phê chuẩn từ chúng tôi trước khi phát hành bất kỳ thông cáo báo chí chính thức hoặc bài viết trên blog nào đề cập đến Facebook.

 14. Nếu bạn sử dụng nút Thích trên iOS hoặc Android, không thu thập hay sử dụng bất kỳ thông tin nào từ đó.

5. Tuân thủ pháp luật

 1. Bạn có trách nhiệm giới hạn quyền truy cập vào nội dung của mình theo tất cả các luật và quy định hiện hành, bao gồm quyền truy cập hạn chế tuổi hoặc lọc theo địa lý khi được yêu cầu.

 2. Không cung cấp hoặc quảng bá nội dung vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào.

 3. Đảm bảo rằng bạn sở hữu hoặc có được tất cả các quyền cần thiết để hiển thị, cung cấp và phân phối tất cả nội dung trong ứng dụng của bạn.

 4. Thỏa mãn tất cả các nghĩa vụ xin cấp giấy phép, báo cáo và thanh toán đối với các bên thứ ba liên quan đến ứng dụng của bạn.

 5. Nếu ứng dụng của bạn chứa nội dung do các bên thứ ba gửi hoặc cung cấp:

  a. Tại Hoa Kỳ, bạn phải thực hiện tất cả các bước cần thiết để trở thành bên an toàn trong Đạo luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số hiện hành, bao gồm chỉ định một đại lý nhận các thông báo về vi phạm bị khiếu nại, lập ra chính sách chấm dứt người vi phạm nhiều lần và thực thi quy trình thông báo và gỡ bỏ.

  b. Tại các quốc gia khác, bạn phải tuân thủ các luật về bản quyền của địa phương và thực hiện quy trình thông báo và gỡ bỏ phù hợp khi nhận được thông báo về việc vi phạm bị khiếu nại.

 6. Không được cố ý chia sẻ với chúng tôi thông tin bạn đã thu thập từ trẻ dưới 13 tuổi.

 7. Các trang web hoặc dịch vụ nhắm đến trẻ dưới 13 tuổi: Nếu bạn sử dụng Plugin xã hội hoặc SDK JavaScript của chúng tôi cho Facebook trên các trang web và dịch vụ được nhắm đến trẻ dưới 13 tuổi, bạn phải chịu trách nhiệm tuân thủ tất cả các luật hiện hành. Ví dụ: nếu trang web hoặc dịch vụ của bạn được nhắm đến trẻ ở Hoa Kỳ hoặc chủ tâm thu thập thông tin cá nhân từ trẻ ở Hoa Kỳ, bạn phải tuân thủ Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng của Hoa Kỳ. Bạn cũng phải tuân thủ những lưu ý về việc sử dụng của chúng tôi.

 8. Tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành tại khu vực pháp lý mà ứng dụng của bạn khả dụng. Không được để cho Facebook hoặc những người sử dụng Facebook bị hại hoặc phải chịu trách nhiệm pháp lý như chúng tôi xác định theo quyết định riêng của mình.

 9. Nếu có, hãy tuân thủ Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư video (VPPA) và nhận được mọi sự đồng ý tham gia cần thiết để chia sẻ dữ liệu trên Facebook.

 10. Bạn đồng ý bồi thường và tránh cho chúng tôi khỏi tất cả thiệt hại, tổn thất, chi phí dưới mọi hình thức (bao gồm phí pháp lý hợp lý và phí tổn) về mọi khiếu nại đối với chúng tôi liên quan đến dịch vụ, hành động, nội dung hoặc thông tin của bạn.

6. Những điều cần biết

 1. Chúng tôi có thể phân tích ứng dụng, trang web, nội dung và dữ liệu của bạn vì bất kỳ mục đích nào, bao gồm cả mục đích thương mại.

 2. Chúng tôi có thể giám sát hoặc thu thập dữ liệu liên quan đến việc bạn sử dụng SDK.

 3. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin mà chúng tôi nhận được từ bạn hoặc liên quan đến tích hợp nền tảng của bạn theo Chính sách dữ liệu của chúng tôi.

 4. Bạn cấp cho chúng tôi mọi quyền cần thiết để cho phép ứng dụng của bạn hoạt động với Facebook, bao gồm quyền kết hợp thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi với các phần khác của Facebook và quyền quy nguồn thông tin sử dụng tên hoặc logo của bạn.

 5. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin liên hệ của bạn với những người muốn liên hệ với bạn.

 6. Chúng tôi có thể sử dụng tên, logo, nội dung và thông tin, bao gồm ảnh chụp màn hình và cảnh quay video về ứng dụng của bạn, để chứng minh hoặc làm nổi bật việc bạn sử dụng Facebook miễn phí và trên toàn cầu.

 7. Bạn cấp cho chúng tôi quyền liên kết với hoặc bố trí ứng dụng của bạn và đặt nội dung, bao gồm quảng cáo, quanh ứng dụng của bạn. Nếu bạn sử dụng plugin xã hội, hộp thoại nguồn cấp hoặc nút chia sẻ của chúng tôi, bạn cũng cấp cho chúng tôi quyền sử dụng và cho phép những người khác sử dụng những liên kết và nội dung đó trên Facebook.

 8. Chúng tôi có thể kiểm tra ứng dụng của bạn để đảm bảo rằng ứng dụng đó an toàn và không vi phạm các Điều khoản của chúng tôi. Nếu được yêu cầu, bạn phải cung cấp cho chúng tôi bằng chứng cho thấy ứng dụng của bạn tuân thủ các điều khoản của chúng tôi.

 9. Chúng tôi có thể tạo các ứng dụng hoặc sản phẩm cung cấp tính năng và dịch vụ giống với ứng dụng của bạn.

 10. Chúng tôi không đảm bảo rằng Nền tảng sẽ luôn miễn phí.

 11. Nếu bạn vượt quá 5 triệu MAU, 100 triệu lệnh gọi API mỗi ngày hoặc 50 triệu lần hiển thị mỗi ngày, bạn có thể phải tuân theo những điều khoản bổ sung.

 12. Facebook và bên cấp phép của mình bảo lưu mọi quyền, quyền sở hữu và quyền lợi, bao gồm tất cả quyền sở hữu trí tuệ và những quyền sở hữu khác, trong và đối với tất cả các SDK.

 13. Mọi SDK bạn nhận được từ chúng tôi được cung cấp cho bạn trên cơ sở "nguyên trạng", không có bảo hành dưới mọi hình thức.

 14. Chúng tôi có thể phát hành thông cáo báo chí mô tả mối quan hệ của chúng tôi với bạn.

 15. Chúng tôi có thể có biện pháp xử lý đối với ứng dụng hoặc trang web của bạn nếu chúng tôi kết luận rằng ứng dụng của bạn vi phạm những điều khoản của chúng tôi hoặc đang ảnh hưởng tiêu cực đến Nền tảng. Chúng tôi có thể hoặc không cần thông báo trước cho bạn.

 16. Chúng tôi tiến hành xử lý trường hợp vi phạm bằng cả hai cách thủ công và tự động, có thể bao gồm vô hiệu hóa ứng dụng của bạn, hạn chế bạn và ứng dụng truy cập vào chức năng của nền tảng, yêu cầu bạn xóa dữ liệu, chấm dứt thỏa thuận của chúng tôi với bạn hoặc bất kỳ biện pháp nào khác mà chúng tôi thấy phù hợp.

 17. Chúng tôi liên lạc với những nhà phát triển qua Cảnh báo dành cho nhà phát triển và email từ miền facebookmail.com hoặc fb.com. Đảm bảo rằng địa chỉ email được liên kết với tài khoản Facebook của bạn và địa chỉ email được đăng ký với ứng dụng hiện vẫn đang được sử dụng và bạn không lọc những thư này.

 18. Chúng tôi có thể thay đổi những điều khoản này bất kỳ lúc nào mà không cần phải báo trước. Vui lòng kiểm tra thường xuyên. Bạn tiếp tục sử dụng Nền tảng đồng nghĩa với việc chấp nhận những thay đổi đó.

 19. Khi sử dụng công nghệ của Facebook, bạn phải tuân thủ Chính sách nền tảng này, Tuyên bố về quyền và trách nhiệm của chúng tôi và bất kỳ điều khoản nào khác áp dụng cho công nghệ có thể được áp dụng.

7. Đăng nhập

 1. Xác minh rằng bạn đã tích hợp Đăng nhập một cách chính xác. Ứng dụng của bạn không bị lỗi hoặc treo trong quá trình thử nghiệm.

 2. Các ứng dụng iOS và Android gốc triển khai sản phẩm Đăng nhập Facebook phải sử dụng các SDK chính thức của chúng tôi cho quá trình đăng nhập.

 3. Sử dụng nút đăng nhập có thương hiệu rõ ràng và tuân thủ nguyên tắc trong Trung tâm tài nguyên thương hiệu của Facebook.

 4. Chỉ yêu cầu các quyền đăng và dữ liệu mà ứng dụng của bạn cần.

 5. Nếu một người từ chối quyền, bạn có thể nhắc họ một lần nữa sau khi họ cho biết ý định cấp quyền cho bạn.

 6. Cung cấp tùy chọn "Đăng xuất" hoạt động chính xác và dễ tìm.

8. Quảng cáo

 1. Nếu bạn có quảng cáo trong ứng dụng của mình trên Facebook, hãy tuân thủ Chính sách quảng cáo của chúng tôi.

 2. Tránh có quá nhiều quảng cáo. Không cho phép quảng cáo làm xao lãng khỏi chức năng của ứng dụng.

 3. Không bao gồm quảng cáo trong ứng dụng Tab Trang.

 4. Nếu bạn sử dụng nhà cung cấp quảng cáo bên thứ ba để đưa quảng vào ứng dụng của mình trên Facebook, chỉ sử dụng nhà cung cấp từ danh sách này.

 5. Không đưa quảng cáo của bên thứ ba (bao gồm quảng cáo cho những ứng dụng khác) vào bài viết, bình luận, thông báo, yêu cầu, lời mời hoặc tin nhắn.

 6. Không đưa vào hoặc ghép nối các Tích hợp nền tảng với quảng cáo không phải của Facebook.

 7. Nếu bạn tổ chức khuyến mại, cuộc thi, thi đấu hoặc rút thăm trúng thưởng trên Facebook, hãy tuân thủ các Chính sách về khuyến mãi của chúng tôi.

9. Trò chơi

 1. Trò chơi trên Facebook.com:

  a. Không dùng chung ID ứng dụng với trò chơi trên web dành cho máy tính không thuộc Facebook.com.

  b. Không sử dụng trò chơi trên Facebook.com hoặc địa chỉ email bạn nhận được từ chúng tôi để quảng bá hoặc liên kết đến trò chơi trên web dành cho máy tính ở bên ngoài Facebook.

  c. Sử dụng Thanh toán trên Facebook làm phương thức thanh toán duy nhất cho tất cả giao dịch mua hàng trong trò chơi.

  d. Sử dụng ưu đãi Thanh toán trên Facebook nếu bạn trao thưởng cho những người có hành động liên quan đến các bên thứ ba.

 2. Trò chơi trên web dành cho máy tính không thuộc Facebook.com:

  a. Chỉ sử dụng Đăng nhập Facebook, plugin xã hội và kênh đăng. Không sử dụng các kết nối, chẳng hạn như danh sách bạn bè.

  b. Trong quá trình xác thực, chỉ yêu cầu tuổi, email và quyền đăng.

 3. Trò chơi trên thiết bị di động:

  a. Không dùng chung ID ứng dụng với trò chơi trên web dành cho máy tính không thuộc Facebook.com.

  b. Không sử dụng trò chơi trên thiết bị di động hoặc địa chỉ email bạn nhận được từ chúng tôi để quảng bá hoặc liên kết đến trò chơi trên web không thuộc Facebook.

 4. Trò chơi tức thời:

  a. Không tính phí cho bất kỳ vật phẩm nào trong trò chơi của bạn. Trò chơi phải được cung cấp miễn phí.

  b. Nếu bạn muốn đưa quảng cáo vào trong trò chơi, chỉ được sử dụng API quảng cáo trò chơi. Không sử dụng nhà cung cấp quảng cáo của bên thứ ba hoặc bao gồm bất kỳ liên kết nào khác đến nội dung ngoài trò chơi của bạn.

  c. Không tạo, thêm, chỉnh sửa, tác động hoặc bổ sung hồ sơ người dùng, bao gồm cả hồ sơ liên quan đến bất kỳ số nhận dạng thiết bị di động nào hoặc số nhận dạng duy nhất khác xác định bất kỳ người dùng, trình duyệt, máy tính hoặc thiết bị cụ thể nào.

  d. Không được đăng nhiều Cập nhật ngữ cảnh trên mỗi cách chơi mà không được chúng tôi cho phép trước.

 5. Nếu bạn muốn hỗ trợ hoặc quảng cáo đánh bạc online, trò chơi kỹ năng bằng tiền thật online hoặc xổ số online, hãy xin giấy phép của chúng tôi trước khi sử dụng bất kỳ sản phẩm nào của chúng tôi.

 6. Nếu trò chơi của bạn bao gồm tính phí trong ứng dụng bắt buộc hoặc tùy chọn, hãy giải thích điều này trong mô tả của ứng dụng của bạn.

10. Thanh toán

 1. Nếu bạn sử dụng Thanh toán trên Facebook, hãy tuân thủ Điều khoản thanh toán dành cho nhà phát triển của Facebook.

 2. Không sử dụng Thanh toán trên Facebook để thu hút, thu thập hoặc chuyển tiền cho các tổ chức từ thiện mà không có sự cho phép trước của chúng tôi.

 3. Nếu bạn đang sử dụng iOS để chạy ứng dụng của mình, hãy sử dụng phương thức thanh toán được phê duyệt cho iOS.

 4. Nếu bạn chấp nhận thanh toán trên Facebook, hãy chỉ thực hiện điều đó trong ứng dụng của mình.

11. Trung tâm ứng dụng

 1. Các ứng dụng đủ điều kiện để được đưa vào Trung tâm ứng dụng của Facebook phải là những trò chơi sử dụng Đăng nhập Facebook hoặc trò chơi trên Facebook.com.

 2. Mô tả và chi tiết ứng dụng:

  a. Đảm bảo tên và thông tin của ứng dụng được viết đúng ngữ pháp.

  b. Đảm bảo ngôn ngữ của ứng dụng giống ngôn ngữ trong Trung tâm ứng dụng.

  c. Không bao gồm URL hoặc sử dụng thương hiệu Facebook.

  d. Không thêm danh sách từ khóa, quá nhiều dấu câu hoặc biểu tượng không chuẩn.

 3. Tất cả hình ảnh:

  a. Sử dụng hình ảnh chất lượng cao, phù hợp và phản ánh trải nghiệm ứng dụng.

  b. Đảm bảo mọi văn bản trong hình ảnh ngắn gọn. Không để văn bản che lấp hình ảnh.

  c. Không thêm quảng cáo, URL hay các mánh lới quảng cáo, chẳng hạn như nút Phát.

 4. Biểu tượng:

  a. Sử dụng nền trong suốt hoặc có màu. Nếu biểu tượng của bạn yêu cầu nền trắng, hãy sử dụng đường viền có màu.

  b. Nếu logo của bạn có bóng đổ, hãy sử dụng nền có màu.

 5. Biểu ngữ:

  a. Không sử dụng góc tròn hoặc đường viền.

  b. Không bao gồm logo của bên thứ ba.

 6. Video:

  a. Hiển thị tên của ứng dụng.

  b. Thể hiện rõ mục đích của ứng dụng và trình bày trải nghiệm trong ứng dụng chính xác, có liên quan.

  c. Giữ video của bạn ở chất lượng cao và độ phân giải cao.

  d. Video và ảnh bìa của video đó phải rõ ràng và dễ nhận ra. Không bao gồm quảng cáo.

12. Open Graph

 1. Hành động tùy chỉnh của Open Graph:

  a. Không tạo lại hành động đã được hỗ trợ.

  b. Viết hành động và đối tượng theo cách đơn giản và rõ ràng.

  c. Đảm bảo tin được viết đúng ngữ pháp.

  d. Sử dụng tiếng Anh cho nội dung bạn gửi.

  e. Không chỉ ra việc sử dụng, lướt xem, khám phá hoặc xem nội dung của người dùng.

  f. Không chỉ ra người dùng đã cài đặt, truy cập hoặc kết nối với ứng dụng của bạn.

 2. Đọc và xem hành động:

  a. Chỉ đăng hành động sau khi người dùng ở trên trang lâu hơn 10 giây.

  b. Cho phép mọi người xóa tin đã đăng lên Facebook trên chính trang lưu trữ nội dung.

13. Plugin xã hội

 1. Không sử dụng hoặc ghép nối những ứng dụng tích hợp vào nền tảng với quảng cáo không phải của Facebook.

 2. Không bán hoặc mua vị trí của plugin xã hội hoặc sharer.php.

 3. Không tham gia vào bất kỳ chương trình trao đổi “thích” hoặc “chia sẻ” nào.

 4. Không làm mờ hoặc che các thành phần của plugin xã hội.

 5. Chính sách bổ sung dành cho plugin trích dẫn:

  a. Không điền sẵn nội dung mà người dùng không chọn vào trích dẫn cho dù người đó có thể chỉnh sửa hoặc xóa nội dung trước khi chia sẻ.

  b. Plugin trích dẫn nhằm giúp mọi người chọn trích dẫn của chính mình để chia sẻ. Hãy sử dụng tham số trích dẫn do ứng dụng xác định nếu bạn muốn đề xuất trích dẫn cho mọi người chia sẻ.

  c. Nếu bạn sử dụng tham số trích dẫn do ứng dụng xác định, trích dẫn được đề xuất không được chứa URL, quảng cáo, nội dung mang thương hiệu của bên thứ ba hoặc bất kỳ nội dung quảng bá nào khác thuộc mọi thể loại.

  d. Ứng dụng trò chơi không được sử dụng plugin trích dẫn.

14. API Tiếp thị

 1. Quyền truy cập API quảng cáo cơ bản và tiêu chuẩn có thể bị hạ cấp thành quyền truy cập phát triển sau 30 ngày không sử dụng.

 2. Không sử dụng API quảng cáo nếu bạn là nhà môi giới dữ liệu hoặc mạng quảng cáo.

 3. Không quảng cáo nội dung, dịch vụ hoặc hoạt động trái với vị thế cạnh tranh, lợi ích hoặc triết lý quảng cáo của chúng tôi.

 4. Không cung cấp tùy chọn nhắm mục tiêu Danh mục đối tác khác với tùy chọn do Facebook cung cấp.

 5. Không kết hợp nhiều nhà quảng cáo cuối hoặc kết nối trên Facebook của họ (ví dụ: Trang) vào cùng một tài khoản quảng cáo.

 6. Phiên bản miễn phí hoặc dùng thử của ứng dụng API quảng cáo:

  a. Không cho phép tạo hơn 50 quảng cáo mỗi ngày đối với mỗi khách hàng.

  b. Yêu cầu xác minh qua điện thoại hoặc email đối với các tài khoản mới.

  c. Không cho phép liên kết các mạng sử dụng công nghệ của bạn.

 7. Sự minh bạch về giá cả:

  a. Chỉ tính phí cho việc sử dụng các công cụ và dịch vụ được quản lý của bạn với phí cố định hoặc phần trăm chi tiêu quảng cáo thay đổi.

  b. Chủ động thông báo cho nhà quảng cáo cuối số tiền bạn đã chi tiêu vào việc quảng cáo trên Facebook, sử dụng số liệu trên Facebook (ví dụ: CPC, tỷ lệ CPM), tách biệt với phí của bạn.

  c. Thông báo số tiền bạn bị tính phí dưới dạng phí trong quảng cáo trên Facebook.

  d. Chúng tôi có thể thông báo phí hoặc số tiền bạn đã chi tiêu đối với việc quảng cáo trên Facebook cho khách hàng của bạn nếu họ yêu cầu.

  e. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp tài liệu để đảm bảo bạn tuân thủ những điều khoản này.

  f. Không bán quảng cáo dựa trên cơ sở CPM hoặc CPC cố định khi sử dụng đấu giá quảng cáo Facebook.

 8. Thu thập và sử dụng dữ liệu:

  a. Nếu có quyền truy cập API quảng cáo tiêu chuẩn và sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi, bạn có thể đặt thẻ xem pixel 1x1 lên quảng cáo.

  b. Đảm bảo rằng mọi dữ liệu được thu thập là ẩn danh.

  c. Chỉ sử dụng dữ liệu từ chiến dịch của nhà quảng cáo cuối để tối ưu hóa hoặc đo lường hiệu quả hoạt động của chiến dịch trên Facebook của nhà quảng cáo cuối đó.

  d. Không sử dụng dữ liệu để nhắm mục tiêu lại trên hoặc ngoài Facebook.

  e. Không kết hợp dữ liệu nhận được từ chúng tôi với các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng khác (khi chưa được chúng tôi cho phép bằng văn bản).

  f. Không sử dụng dữ liệu để xây dựng hoặc bổ sung bất kỳ trang cá nhân của người dùng nào.

  g. Không sử dụng bán kèm hoặc chuyển hướng.

  h. Không cho phép mọi người ngoài những người đại diện cho nhà quảng cáo cuối truy cập vào số liệu thống kê quảng cáo trên Facebook.

 9. Thực hiện tất cả các loại giá thầu, bao gồm CPM tối ưu hóa.

 10. Đối tượng tùy chỉnh:

  a. Nếu bạn sử dụng đối tượng tùy chỉnh, hãy tuân thủ Điều khoản về đối tượng tùy chỉnh.

  b. Chỉ sử dụng dữ liệu của khách hàng khi tạo đối tượng tùy chỉnh thay mặt họ.

  c. Chỉ sử dụng ID người dùng Facebook để tạo đối tượng tùy chỉnh khi người dùng có ID người dùng đang được sử dụng đã đăng nhập vào ứng dụng của khách hàng và nhận được sự đồng ý cần thiết.

  d. Không bán hay chuyển nhượng đối tượng tùy chỉnh.

 11. Thu hồi quyền truy cập của nhà quảng cáo cuối vào ứng dụng của bạn nếu chúng tôi yêu cầu.

 12. Quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng:

  a. Chỉ sử dụng Dữ liệu quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng của khách hàng thay mặt khách hàng đó.

  b. Không kết hợp Dữ liệu quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng từ một khách hàng với Dữ liệu quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng từ khách hàng khác.

 13. Đảm bảo mọi người đồng ý với Tuyên bố về quyền và trách nhiệm của Facebook, bao gồm Chính sách quảng cáo.

15. Tính năng và API Trang

 1. API Trang

  a. Không tính phí tạo, xác nhận quyền sở hữu hoặc quản lý Trang.

  b. Trước khi cho phép mọi người tạo Trang, đầu tiên, hãy cung cấp phương tiện để họ xác nhận quyền sở hữu Trang hiện có nhằm tránh trùng lặp Trang.

  c. Đảm bảo mọi người đồng ý với Tuyên bố về quyền và trách nhiệm của Facebook, bao gồm Chính sách quảng cáo.

  d. Không tạo hoặc xác nhận quyền sở hữu Trang thay mặt mọi người mà không có sự chấp thuận của họ.

  e. Không ngăn mọi người xin truy cập vào bất kỳ Trang nào mà bạn tạo hoặc quản lý thay mặt họ.

  f. Không tiết lộ quản trị viên của một Trang cho bên thứ ba mà không có sự chấp thuận của quản trị viên đó.

 2. Tính năng của Trang: Đối với tất cả các tính năng của Nền tảng (ví dụ: API) mà bạn sử dụng với Trang, hãy tuân thủ những nguyên tắc sau:

  a. Không tính phí sử dụng tính năng của Nền tảng (hoặc các Dịch vụ liên quan của Facebook). Chính sách này không cấm bạn tính phí cho bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào khác không liên quan đến việc sử dụng tính năng của Nền tảng (hoặc các Dịch vụ liên quan của Facebook).

  b. Đảm bảo rằng thỏa thuận của bạn với thực thể Trang không xung đột và tạo điều kiện hoặc khuyến khích hành vi vi phạm các Chính sách nền tảng này, Tuyên bố về quyền và trách nhiệmĐiều khoản sử dụng Instagram nếu có.

  c. Không đăng Trang của thực thể khi chưa được sự đồng ý của họ.

  d. Chúng tôi có thể xóa các mục bạn đăng lên Trang của một thực thể theo quyết định riêng của mình.

  e. Đảm bảo bạn có quyền sử dụng tính năng của Nền tảng (hoặc các Dịch vụ liên quan của Facebook) thay mặt cho thực thể đó.

  f. Không kết hợp nhiều thực thể hoặc Trang Facebook của họ trong cùng một tài khoản.

  g. Thu hồi quyền truy cập của một thực thể vào tính năng của Nền tảng (hoặc các Dịch vụ liên quan của Facebook) nếu chúng tôi yêu cầu.

  h. Bạn cấp cho chúng tôi và các chi nhánh của chúng tôi giấy phép không độc quyền, có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép bổ sung, miễn phí bản quyền trên toàn thế giới để sử dụng bất kỳ dữ liệu, nội dung và thông tin nào khác do bạn cung cấp hoặc được cung cấp thay mặt bạn liên quan đến tính năng của Nền tảng. Giấy phép này vẫn có hiệu lực ngay cả khi bạn ngừng sử dụng tính năng của Nền tảng. Bạn chịu trách nhiệm xin tất cả những người có quyền thích hợp cấp các quyền cần thiết để cấp giấy phép này. Bất kỳ API nào do bạn cung cấp hoặc được cung cấp thay mặt bạn liên quan đến tính năng của Nền tảng đều được coi là một phần Ứng dụng của bạn.

  i. Thu thập và sử dụng dữ liệu: Nếu bạn đang sử dụng tính năng của Nền tảng (hoặc các Dịch vụ liên quan của Facebook) thay mặt cho một thực thể, hãy tuân thủ các điều sau:

  i.a. Chỉ sử dụng dữ liệu của thực thể thay mặt cho thực thể đó (nghĩa là chỉ cung cấp dịch vụ cho thực thể đó chứ không phải cho mục đích kinh doanh của riêng bạn).

  i.b. Không sử dụng dữ liệu của thực thể để xây dựng hoặc bổ sung cho trang cá nhân của người dùng.

  i.c. Không sử dụng dữ liệu của một thực thể để nhắm mục tiêu lại trên hoặc ngoài Facebook, sử dụng phương pháp bán kèm hoặc chuyển hướng hay kết hợp dữ liệu của một thực thể với dữ liệu của một thực thể khác.

  i.d. Không để những người khác ngoài những người đại diện cho một thực thể (ví dụ: nhân viên hoặc nhà cung cấp dịch vụ) truy cập vào dữ liệu của thực thể đó.

  i.e. Xóa tất cả dữ liệu của thực thể mà bạn nhận được từ chúng tôi nếu thực thể đó yêu cầu hoặc nếu bạn ngừng cung cấp dịch vụ cho thực thể đó, trừ khi bạn bắt buộc phải lưu giữ dữ liệu đó theo luật, quy định hoặc thỏa thuận riêng với chúng tôi.

16. Nền tảng Messenger

 1. Làm theo mọi hướng dẫn trong tài liệu kỹ thuật của chúng tôi.

 2. Đảm bảo bot của bạn ổn định và hoạt động đúng.

 3. Xác thực người dùng và lựa chọn không sử dụng của người dùng:

  a. Đặt phương pháp xác thực người dùng ở vị trí rõ ràng và dễ thấy để đảm bảo mọi người đồng ý khởi tạo cuộc trò chuyện.

  b. Không liên hệ với mọi người trong Messenger trừ khi họ đã đồng ý cho bạn hoặc bên mà bạn đang hoạt động với tư cách nhà cung cấp dịch vụ làm như vậy.

  c. Lựa chọn không sử dụng Messenger: tôn trọng mọi yêu cầu (cho dù là trong hay bên ngoài Messenger) của mọi người về việc chặn, ngừng hoặc lựa chọn không sử dụng Messenger để liên lạc với họ.

 4. Plugin Messenger:

  a. Không làm mờ, che khuất hoặc ẩn các thành phần trong plugin của chúng tôi.

  b. Đảm bảo đặt plugin Hộp kiểm ở gần nút (ví dụ: “mua hàng”, “gửi”, “xác nhận”) mà người dùng phải nhấp vào trước khi bạn gửi sự kiện MessengerCheckboxUserConfirmation (tức là không gửi sự kiện nếu người dùng chưa nhấp vào nút hoặc thực hiện hành động khẳng định tương đương (ví dụ: gửi mẫu)).

 5. Nhà cung cấp dịch vụ:

  a. Đảm bảo hợp đồng của bạn với doanh nghiệp không mâu thuẫn với Tuyên bố về quyền và trách nhiệm của Facebook, bao gồm những Chính sách nền tảng này và đảm bảo doanh nghiệp đồng ý với tuyên bố đó.

  b. Đảm bảo bạn có thẩm quyền hành động với tư cách người đại diện cho doanh nghiệp mà bạn đang cung cấp dịch vụ và rằng việc bạn sử dụng Nền tảng của chúng tôi hoàn toàn vì lợi ích của doanh nghiệp đó.

  c. Không tạo điều kiện hoặc khuyến khích bất kỳ hành vi nào vi phạm chính sách của chúng tôi. Ví dụ: nếu bạn có quyền hỗ trợ doanh nghiệp đủ điều kiện Đăng ký, hãy đảm bảo rằng bạn không cung cấp Đăng ký cho các dịch vụ không đủ điều kiện (xem chi tiết bên dưới).

  d. Ứng dụng của bạn không được có phản hồi tiêu cực quá mức. Đảm bảo rằng thông tin chi tiết về ứng dụng của bạn phản ánh trải nghiệm tích cực.

 6. Duy trì Trang Facebook cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho khách hàng, thông tin liên hệ, bao gồm địa chỉ email của bạn và một hoặc các thông tin sau: địa chỉ email, địa chỉ trang web hoặc số điện thoại.

 7. Tin nhắn và dữ liệu:

  1. Các loại tin nhắn được chấp nhận:

   a. Sau khi mọi người tương tác với doanh nghiệp hoặc Bot của bạn: Bạn có thể nhắn tin cho mọi người trong vòng 24 giờ kể từ khi diễn ra tương tác của một người với doanh nghiệp hoặc Bot của bạn (ví dụ: nhắn tin cho Bot hoặc tương tác với plugin Messenger trên trang web của bạn). Trừ khi được cho phép dưới đây và cho tới lần tương tác tiếp theo, bạn có thể gửi thêm một tin nhắn sau khoảng thời gian 24 giờ này để tiếp tục cuộc trò chuyện của mình.

   b. Mẫu tin nhắn và thẻ: Ngoài khoảng thời gian 24 giờ này, bạn chỉ có thể gửi các mẫu tin nhắn và thẻ được phê duyệt. Không sử dụng mẫu tin nhắn hoặc thẻ cho mục đích ngoài mục đích đã định.

   c. Nhắn tin dựa trên đăng ký:

   i. Các bot chủ yếu hỗ trợ các trường hợp sử dụng sau đây đủ điều kiện để nhắn tin dựa trên đăng ký và có thể gửi các tin nhắn này bất cứ lúc nào, miễn là mọi người chọn nhận nội dung này:

   1. Tin tức: Bot thông báo cho mọi người về các sự kiện quan trọng hoặc xảy ra gần đây hay cung cấp thông tin trong các danh mục như thể thao, tài chính, kinh doanh, bất động sản, thời tiết, giao thông, chính trị, chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận, tôn giáo, nhân vật nổi tiếng và giải trí.

   2. Trình theo dõi cá nhân: Bot cho phép mọi người nhận và theo dõi thông tin về họ trong các danh mục chẳng hạn như thể dục, sức khỏe, sự khỏe mạnh và tài chính.

   3. Năng suất: Bot cho phép mọi người quản lý năng suất cá nhân bằng các tác vụ như quản lý sự kiện trên lịch, nhận lời nhắc và thanh toán hóa đơn.

   ii. Không được sử dụng tin nhắn đăng ký để gửi nội dung quảng cáo, tiếp thị, lôi kéo mời chào hoặc khuyến mãi, ngay cả khi người dùng chọn nhận nội dung này (ví dụ: ưu đãi hàng ngày, phiếu giảm giá và chiết khấu hoặc thông báo giảm giá đều không được phép).

  2. Dữ liệu: Không sử dụng bất kỳ dữ liệu gì thu thập được từ chúng tôi về những người bạn tiếp cận trong Messenger, trừ nội dung cuộc trò chuyện, cho bất kỳ mục đích gì trừ trường hợp cần thiết một cách chính đáng để hỗ trợ loại tin nhắn bạn chọn sử dụng.

  3. Chăm sóc sức khỏe: Không sử dụng Messenger để tạo điều kiện cho các cuộc trò chuyện trực tiếp giữa mọi người và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc gửi hay thu thập bất kỳ dữ liệu nào về bệnh nhân có được từ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

  4. Tiết lộ thông tin: Đảm bảo bạn cung cấp tất cả thông tin cần tiết lộ cho những người sử dụng Messenger, chẳng hạn như bất kỳ thông tin cần tiết lộ nào để thể hiện bản chất của nội dung quảng cáo hoặc được tài trợ mà bạn gửi.

  5. Ưu đãi và thanh toán:

   a. Không chia sẻ hoặc yêu cầu mọi người chia sẻ số thẻ thanh toán cá nhân, số tài khoản tài chính hoặc dữ liệu khác về chủ thẻ trong tin nhắn.

   b. Không đưa liên kết đến các trang web thu thập thông tin thanh toán ra bên ngoài Messenger mà không có sự cho phép từ trước của chúng tôi.

   c. Nếu bạn được phép cung cấp hoặc hoàn tất việc bán hàng hóa hoặc dịch vụ trong Messenger, hãy tuân thủ Hợp đồng mua bán sản phẩm thương mại trên Facebook.

   d. Không sử dụng Nền tảng Messenger để bán hàng hóa kỹ thuật số.

 8. Những điều bạn cần biết:

  a. Tùy vào quyết định của riêng mình, chúng tôi có thể giới hạn hoặc xóa quyền truy cập của bạn vào Messenger nếu bạn nhận được khối lượng lớn phản hồi tiêu cực hoặc vi phạm chính sách của chúng tôi.

17. Cách thể hiện trong Messenger

 1. Chính sách chung

  1. Đảm bảo bạn tuân thủ tất cả các Chính sách nền tảng hiện hành.

  2. Tuân thủ tài liệu kỹ thuật của chúng tôi.

  3. Tuân thủ Nguyên tắc về thương hiệu của chúng tôi nếu bạn muốn sử dụng logo hoặc thương hiệu của chúng tôi.

  4. Không làm mờ hoặc che nội dung đã chọn trong trang chia sẻ.

  5. Cho phép mọi người chọn hoặc tạo ngay nội dung mà không bị gián đoạn. Không gây ảnh hưởng tới họ bằng thông tin khác trước khi họ chia sẻ.

  6. Thông báo trước cho mọi người trước khi cho phép họ tương tác với nội dung phải trả tiền.

  7. Không đưa quảng cáo vào nội dung bạn gửi tới Messenger.

  8. Tên ứng dụng và logo của bạn chỉ có thể xuất hiện trong khoảng trống mà chúng tôi cung cấp.

  9. Không sử dụng Messenger làm kênh mời cài đặt ứng dụng. Hỗ trợ các cuộc trò chuyện trong thời gian thực để truyền cảm hứng cho mọi người phản hồi về nội dung từ ứng dụng của bạn.

  10. Không tính phí đối với hầu hết nội dung trong ứng dụng của bạn. Đảm bảo ứng dụng của bạn chứa nội dung có thể chia sẻ miễn phí.

  11. Nếu vượt quá 400 nghìn lần hiển thị mỗi ngày, bạn có thể phải tuân theo những điều khoản bổ sung.

 2. Chính sách bổ sung dành cho ứng dụng được tối ưu hóa và nổi bật

  1. Ứng dụng của bạn không được sao chép các tính năng hoặc chức năng cốt lõi của Facebook cũng như không được tạo điều kiện cho các ứng dụng khác của bạn thực hiện việc này.

  2. Ứng dụng của bạn phải miễn phí cài đặt.

  3. Nếu nội dung trả phí của bạn có sẵn trong nhiều ứng dụng, hãy đảm bảo nội dung đó được cung cấp cho Messenger với giá thấp nhất hiện có.

  4. Nếu mọi người đến với ứng dụng của bạn từ Messenger, hãy đảm bảo trải nghiệm chia sẻ chính của ứng dụng là với Messenger.

  5. Không gửi nội dung dài hoặc không hấp dẫn. Đảm bảo ứng dụng của bạn chỉ gửi nội dung duy nhất do người dùng tạo hoặc nội dung hấp dẫn được tổng hợp lên Messenger. Hỗ trợ các cuộc trò chuyện trong thời gian thực để truyền cảm hứng cho mọi người phản hồi lên Messenger về nội dung từ ứng dụng của bạn.

  6. Đảm bảo nút kêu gọi hành động của bạn liên kết tới cùng một ứng dụng đã tạo nội dung.

  7. Khi liên kết đến ứng dụng của mình từ Messenger, bạn chỉ có thể giới thiệu cho mọi người nội dung trả phí khi nội dung có thể chia sẻ miễn phí được hiển thị rõ ràng trên trang đích.

  8. Triển khai Sự kiện trong ứng dụng cho ứng dụng của bạn, bao gồm cả các sự kiện activateApp (kích hoạt ứng dụng) và purchase (mua hàng) nếu ứng dụng của bạn có tính năng mua hàng trong ứng dụng.

  9. Chức năng được tối ưu hóa và hiển thị nổi bật, bao gồm việc cung cấp nút kêu gọi hành động trên nội dung và phần khám phá trong Messenger được cung cấp theo quyết định riêng của chúng tôi và có thể bị xóa bất cứ lúc nào.

18. Account Kit

 1. Không làm mờ bất kỳ thành phần nào của giao diện người dùng Account Kit và không sửa đổi bất kỳ thành phần nào trừ khi được cho phép rõ ràng trong tài liệu kỹ thuật của chúng tôi.

 2. Nếu mọi người đăng nhập bằng địa chỉ email hoặc số điện thoại, việc bạn sử dụng dữ liệu đó phải tuân thủ chính sách quyền riêng tư của bạn và bất kỳ điều luật hay quy định hiện hành nào.

 3. Nếu bạn vượt quá 100 nghìn SMS mỗi tháng, bạn có thể phải tuân thủ điều khoản bổ sung.

 4. Nếu một người đã đăng nhập bằng địa chỉ email hoặc số điện thoại xóa tài khoản của họ hoặc yêu cầu xóa tài khoản đó, hãy đảm bảo bạn thông báo cho chúng tôi qua API xóa.

 5. Nếu chúng tôi thu hồi quyền truy cập của bạn vào dịch vụ Account Kit, bạn có 30 ngày để yêu cầu bất kỳ dữ liệu tài khoản nào mà mọi người đã cung cấp thông qua dịch vụ Account Kit cũng như bất kỳ dữ liệu nào mà bạn đã lưu trữ với chúng tôi thông qua API Tùy chọn. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin này trừ khi pháp luật nghiêm cấm.

19. API Live

 1. Không tạo ứng dụng cho phép người đăng đồng thời phát trực tiếp lên Facebook và lên các dịch vụ phát trực tuyến khác.

 2. Không sử dụng API này để phát trực tiếp trên Facebook từ máy ảnh trên điện thoại di động hoặc máy tính bảng.

 3. Đảm bảo mọi nội dung ghi âm sẵn khác biệt rõ ràng với nội dung trực tiếp.

 4. Không sử dụng API để đăng video phát đi phát lại; hình ảnh tĩnh, động hoặc lặp đi lặp lại hay để phát trực tuyến cuộc thăm dò ý kiến được liên kết với nội dung phát không chuyển động hoặc ở xung quanh.

 5. Nếu bạn cho phép mọi người đăng Video trực tiếp lên Facebook, hãy nhắc nhở họ về quy định không được đưa quảng cáo của bên thứ ba vào nội dung video và phân biệt rõ ràng mọi nội dung ghi âm sẵn với nội dung trực tiếp.

20. Profile Expressions Kit

 1. Không đưa quảng cáo hoặc nội dung thương mại như logo và hình mờ vào ảnh hoặc video đại diện.

 2. Không đưa bản trình chiếu vào ảnh hoặc video đại diện.

 3. Không khuyến khích mọi người tải lên ảnh hoặc video đại diện không có sự xuất hiện của họ.

 4. Chỉ ứng dụng có mục đích chính là tạo và chỉnh sửa ảnh hoặc video mới được sử dụng Profile Expression Kit.

21. Nền tảng máy ảnh

 1. Không thay đổi gì về hiệu ứng sau khi được phê duyệt. Nếu muốn thực hiện bất kỳ thay đổi gì về hiệu ứng, bạn phải gửi hiệu ứng mới hoặc đã cải tiến để chúng tôi xét duyệt.

 2. Đảm bảo bạn tuân thủ Các chính sách nền tảng hiệu ứng máy ảnh.

22. API CrowdTangle

 1. Không chia sẻ thông tin đăng nhập truy cập của bạn ra ngoài tổ chức.

 2. Chúng tôi có thể giới hạn hoặc xóa quyền truy cập của bạn vào API này nếu vượt quá mức sử dụng CPU, bộ nhớ hoặc dữ liệu của bạn theo quyết định riêng của chúng tôi.

 3. Không cho phép tiện ích giao diện gọi trực tiếp API của chúng tôi. Tiện ích giao diện phải sử dụng dữ liệu đã lưu vào bộ nhớ đệm được thu thập qua API này.

 4. Không sử dụng dữ liệu để xây dựng hoặc bổ sung bất kỳ trang cá nhân của người dùng nào.

 5. Hiển thị logo CrowdTangle trong bất kỳ tích hợp nào và ghi chú CrowdTangle trong mọi mô tả hoặc thông báo công khai về tích hợp này.

23. Nền tảng việc làm

 1. Làm theo mọi hướng dẫn trong tài liệu kỹ thuật về Nền tảng việc làm của chúng tôi.

 2. Tuân thủ các Chính sách nền tảng này, đặc biệt chú ý đến phần Tính năng của Trang trong chính sách về API Trang và Tính năng.

 3. Đảm bảo bạn triển khai Facebook Pixel theo tài liệu kỹ thuật của chúng tôi và sử dụng Facebook Pixel của chúng tôi theo và tuân thủ Điều khoản về Theo dõi chuyển đổi, Đối tượng tùy chỉnh từ trang web của bạn và Đối tượng tùy chỉnh từ ứng dụng di động của bạn.

 4. Đảm bảo danh sách việc làm và việc sử dụng Nền tảng việc làm của bạn (bao gồm cả việc sử dụng dữ liệu nhận được qua danh sách việc làm) tuân thủ Điều khoản về Trang của chúng tôi.

 5. Nếu Ứng dụng của bạn hiển thị các đơn xin việc lấy từ Facebook, hãy đảm bảo bạn hiển thị "Đã đăng ký trên Facebook" cùng với các đơn xin việc đó.

Định nghĩa

 1. “Ứng dụng” có nghĩa là bất kỳ ứng dụng tích hợp kỹ thuật nào mà chúng tôi đã chỉ định số nhận dạng ứng dụng.

 2. "Thông tin tài khoản" bao gồm: tên, email, giới tính, ngày sinh, thành phố hiện tại và URL ảnh đại diện.

 3. "API Tiếp thị" bao gồm tất cả API Đồ thị liên quan đến quảng cáo và tất cả API Thời gian thực liên quan đến quảng cáo, bao gồm nhưng không giới hạn ở: tất cả dữ liệu quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng đến từ API Đồ thị hoặc Cập nhật thời gian thực.

 4. “Dữ liệu người dùng” có nghĩa là mọi dữ liệu, bao gồm nội dung hoặc thông tin của người dùng mà bạn hoặc bên thứ ba nhận được từ hoặc qua Facebook.

 5. "SDK" có nghĩa là bất kỳ mã đối tượng, mã nguồn hoặc tài liệu nào bạn nhận được từ chúng tôi giúp bạn tạo ứng dụng hoặc nội dung để sử dụng với Nền tảng Facebook.

 6. "Facebook" hoặc "Dịch vụ của Facebook" có nghĩa là các tính năng và dịch vụ chúng tôi cung cấp, bao gồm thông qua (a) trang web của chúng tôi tại www.facebook.com và mọi trang web khác mang nhãn hiệu hoặc đồng nhãn hiệu Facebook (bao gồm các miền phụ, phiên bản quốc tế, tiện ích và phiên bản di động); (b) Nền tảng của chúng tôi; (c) các plugin xã hội như nút Thích, nút Chia sẻ và các nội dung tương tự khác và (d) các phương tiện truyền thông khác, thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ, phần mềm (như thanh công cụ), thiết bị hoặc mạng đang tồn tại hoặc được phát triển sau. Theo quyết định của riêng mình, Facebook có quyền chỉ định rằng một số thương hiệu, sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi do các điều khoản riêng điều chỉnh và không phải SRR của chúng tôi.