Niniejsza umowa została sporządzona w języku angielskim (USA). W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy niniejszą umową a jej przekładem obowiązuje wersja w języku angielskim.

Wprowadzenie

Data ostatniej aktualizacji: 10 października 2012 r.

Platforma Facebooka to rozszerzenie serwisu Facebooka, którego misją jest sprawianie, by świat stał się bardziej otwarty, a kontaktowanie się ze sobą – łatwiejsze.

Aplikacje platformy i ich twórców obowiązują zasady zawarte w następujących dokumentach:

Tutaj można znaleźć przykłady i wyjaśnienia dotyczące konkretnych kwestii.


Zasady

Dbaj o komfort i przyjemność użytkowania

 • Twórz społecznościowe i interesujące aplikacje
 • Dawaj użytkownikom wybór i kontrolę
 • Pomagaj użytkownikom w udostępnianiu interesujących i odpowiednich treści

Postępuj w sposób wiarygodny

 • Szanuj prywatność
 • Nie wprowadzaj w błąd, nie dezorientuj, nie oszukuj i nie zaskakuj użytkowników
 • Nie spamuj – zachęcaj do prawdziwej komunikacji

Polityka

I. Funkcje i funkcjonalność

 1. Zakazane jest naruszanie jakichkolwiek przepisów prawa oraz praw osób i podmiotów, a także narażanie serwisu Facebook lub jego użytkowników na szkodę lub odpowiedzialność prawną. Ocena zgodności z tym zapisem należy wyłącznie do obsługi serwisu Facebook. W szczególności oznacza to zobowiązanie do (jeżeli dotyczy): przestrzegania ustawy Video Privacy Protection Act (VPPA) i uzyskiwania niezbędnych zezwoleń od użytkowników w postaci mechanizmów zaznaczenia akceptacji w celu umożliwienia udostępniania danych użytkowników podlegających ustawie VPPA na Facebooku. Użytkownik odpowiada za to, by przypadki ujawnienia nam informacji nie miały charakteru okazjonalnego w stosunku do standardowej procedury jego działalności.
 2. Niedozwolone jest stosowanie funkcji, które zastępują, wymagają wprowadzenia lub zbierają nazwy lub hasła użytkowników Facebooka.
 3. Zabronione jest obchodzenie (lub informowanie o umożliwianiu obchodzenia) nałożonych przez Facebooka ograniczeń dotyczących podstawowych funkcji i funkcjonalności serwisu Facebook.
 4. W przypadku oferowania usługi polegającej na wykorzystaniu danych użytkowników do utworzenia produktu (takiego jak album lub kalendarz) dozwolone jest wyłącznie wytworzenie danego produktu dla danego użytkownika do użytku osobistego i niekomercyjnego.
 5. W przypadku przekroczenia lub zamiaru przekroczenia jednej z wymienionych wartości progowych prosimy o skontaktowanie się z nami, ponieważ może to spowodować objęcie dodatkowymi warunkami: (>5 mln aktywnych użytkowników miesięcznie) lub (>100 mln wywołań interfejsu API dziennie) lub (>50 mln wyświetleń dziennie).
 6. W witrynie musi być dostępna widoczna opcja „Wyloguj się”, która pozwoli użytkownikowi wylogować się także z Facebooka.
 7. Specjalne postanowienie dotyczące aplikacji na stronach: W przypadku, gdy użytkownik nie wyraził wyraźnego zezwolenia na korzystanie ze swoich informacji poprzez przyznanie uprawnień aplikacji na Facebooku ani nie wprowadził informacji bezpośrednio na stronie, podczas odwiedzin użytkownika na stronie dozwolone jest wykorzystanie przez stronę wyłącznie informacji otrzymanych od naszego serwisu i uzyskanych poprzez interakcje pomiędzy użytkownikiem a stroną. Przykładowo, chociaż dozwolone jest tworzenie zbiorczych analiz dla strony, niedozwolone jest uwzględnianie informacji z innych źródeł w celu spersonalizowania korzystania ze strony, a także wykorzystywanie informacji o interakcji użytkownika ze stroną w jakimkolwiek innym kontekście (takim jak analizy lub personalizacja innych stron lub witryn).
 8. Zabronione jest wykorzystywanie i naśladowanie ikon Facebooka i nazw funkcji i funkcjonalności Facebooka, jeżeli mogłoby to wywołać w użytkownikach błędne przekonanie, że odnoszą się one do funkcji lub funkcjonalności serwisu Facebook.
 9. Aplikacje dla urządzeń przenośnych, które działają w ramach aplikacji Facebook iOS, nie mogą akceptować płatności. Te aplikacje nie mogą w szczególności korzystać z Płatności Facebooka ani innych niezatwierdzonych w aplikacji iOS sposobów płatności ani w żaden sposób odnosić się do nich lub zachęcać do korzystania z nich.
 10. Konkurencyjne serwisy społecznościowe: (a) Z Platformy Facebooka nie można korzystać w celu eksportowania danych użytkowników do konkurencyjnej witryny społecznościowej bez naszej zgody; (b) Aplikacje na Facebooku nie mogą zawierać w sobie, zawierać linków, reklamować, dystrybuować ani przekierowywać użytkownika do aplikacji w innej, konkurencyjnej witrynie społecznościowej.
 11. Podstawowym celem aplikacji na stronie kanwy lub stronie nie może być przekierowanie użytkowników korzystających z Facebooka na stronę zewnętrzną.
 12. Nie wolno wprowadzać uzyskanych od nas danych do żadnej wyszukiwarki ani katalogów bez naszego pisemnego zezwolenia.
 13. Specjalne postanowienia dotyczące gier:
  a. Gry komputerowe dostępne z poziomu pulpitu poza serwisem Facebook.com mogą używać jedynie logowania do Facebooka (w celu przeprowadzenia uwierzytelniania, z wyłączeniem informacji dotyczących połączeń użytkownika na Facebooku, np. listy znajomych), wtyczek społecznościowych i funkcji publikowania (np. okna dialogowego formularza aktualności, publikowania strumieniowego i protokołu Open Graph). Podczas uwierzytelniania gry te nie mogą żądać dodatkowych uprawnień poza dostępem do informacji o wieku i adresie e-mail oraz uprawnieniami do publikowania (obowiązuje od 5 grudnia 2012).
  b. Gry dostępne w witrynie Facebook.com i urządzeniach przenośnych nie mogą mieć tego samego identyfikatora aplikacji co gry spoza witryny Facebook.com dostępne z poziomu pulpitu. Nie można używać aplikacji korzystających z kanw w celu promowania witryn z grami poza serwisem Facebook lub kierowania do tych witryn. Nie wolno też używać otrzymanych od nas adresów e-mail w celu promowania komputerowych gier sieciowych dostępnych poza portalem Facebook.com lub przekierowywania do tych gier (obowiązuje od 5 grudnia 2012).
  c. Gry dostępne w serwisie Facebook.com lub w wersji dla urządzeń przenośnych muszą wykorzystywać Płatności Facebooka w charakterze jedynego sposobu płatności za wszystkie wirtualne przedmioty i środki płatnicze udostępniane użytkownikom w grze. Wszystkie inne formy płatności są zakazane w ramach gier dostępnych w serwisie Facebook.com lub w wersji dla urządzeń przenośnych, chyba że wykorzystują pośrednio Płatności Facebooka. Za „metodę płatności” uznaje się każdą opcję umożliwiającą użytkownikowi zrealizowanie transakcji w ramach gry dostępnej w serwisie Facebook.com lub w wersji dla urządzeń przenośnych w zamian za jakiekolwiek środki. Dotyczy to między innymi wymiany środków płatniczych na wirtualne środki płatnicze lub wirtualne przedmioty, niezależnie od tego, czy dochodzi do niej podczas zakupu, czy podczas jakiejkolwiek wcześniejszej transakcji, takiej jak wcześniejszy zakup przez użytkownika karty podarunkowej pre-paid lub kodu elektronicznego. Powyższa definicja nie obejmuje zdobywanych podczas gry premii w wirtualnej walucie lub wirtualnych przedmiotów pozyskanych przez użytkowników wyłącznie w ramach gry.
  d. Gry dostępne w serwisie Facebook.com lub w wersji dla urządzeń przenośnych mogą nagradzać użytkowników wirtualnymi środkami płatniczymi lub wirtualnymi przedmiotami w zamian za podejmowane przez nich działania, które nie dotyczą stron trzecich. Nagrody za podejmowane przez użytkowników czynności dotyczące stron trzecich muszą być obsługiwane przez Płatności Facebooka poprzez wprowadzenie ofert wykorzystujących Płatności Facebooka. Przykładowo niedozwolone jest nagradzanie użytkowników wirtualnymi środkami płatniczymi lub wirtualnymi przedmiotami za działania obejmujące przekazywanie danych osobowych stronom trzecim lub pobieranie treści zewnętrznych, takich jak paski narzędzi lub dzwonki, jak również za udział w obsługiwanych przez inne strony pasywnych czynnościach, takich jak oglądanie filmu, gra w mini-grę lub wzięcie udziału w anonimowej ankiecie.

II. Przechowywanie i wykorzystywanie otrzymywanych od nas danych

 1. Aplikacja może żądać dostępu wyłącznie do danych niezbędnych do działania aplikacji.
 2. Dozwolone jest przechowywanie danych otrzymanych za pośrednictwem interfejsu API Facebooka w celu udoskonalenia aplikacji pod kątem wrażeń użytkownika, jednakże pod warunkiem dbania o aktualność tych danych. Zezwolenie to nie daje żadnych praw do pozyskanych danych.
 3. Właściciel aplikacji jest zobowiązany do stworzenia polityki prywatności informującej użytkowników o tym, jakich danych na ich temat zamierza używać, a także w jaki sposób zamierza je wykorzystywać, eksponować, udostępniać lub przesyłać. W panelu aplikacji należy umieścić adres URL polityki prywatności, a w każdym sklepie z aplikacjami należy umieścić link do polityki prywatności aplikacji (jeśli jest to możliwe).
 4. Dane znajomych użytkownika mogą być wykorzystywane wyłącznie w kontekście użytkowania przez niego aplikacji.
 5. Z pewnymi ograniczeniami, między innymi dotyczącymi przekazywania danych, użytkownicy podczas nawiązywania połączenia z aplikacją przekazują jej podstawowe informacje dotyczące konta. W przypadku wszystkich innych danych uzyskanych podczas korzystania z interfejsu API Facebooka wymagane jest uzyskanie od użytkownika, który je udostępnił, wyraźnego zezwolenia w celu użycia ich w jakimkolwiek innym celu niż zaprezentowanie ich temu użytkownikowi wewnątrz aplikacji.
 6. Niedozwolone jest bezpośrednie lub pośrednie przesyłanie jakichkolwiek uzyskanych od nas danych, w tym danych użytkowników lub identyfikatorów użytkowników Facebooka, do (lub wykorzystanie tych danych w ramach) jakiejkolwiek sieci reklamowej, platformy wymiany danych reklamowych, brokerów baz danych lub innych narzędzi związanych z reklamą i płatną dystrybucją, nawet jeżeli użytkownik wyraża zgodę na tego typu przekazanie lub wykorzystanie danych. Zabronione przesyłanie/wykorzystanie pośrednie obejmuje na przykład przekazanie danych stronie trzeciej, która później przekaże je do sieci reklamowej. Wyrażenie „jakiekolwiek dane” obejmuje wszystkie dane uzyskane podczas korzystania z Platformy Facebooka (interfejsów API, wtyczek społecznościowych itp.), w tym dane zbiorcze, anonimowe i pochodne.
 7. Zabronione jest wykorzystywanie identyfikatorów użytkowników Facebooka w jakimkolwiek celu poza aplikacją (np. w infrastrukturze, kodzie lub usługach niezbędnych do utworzenia i obsługi aplikacji). Identyfikatory użytkowników Facebooka mogą być wykorzystywane w usługach zewnętrznych, które są wykorzystywane do tworzenia i obsługi aplikacji (np. w ramach infrastruktury serwisów internetowych lub rozproszonych platform obliczeniowych), ale tylko jeżeli usługi te są potrzebne do obsługi aplikacji i są objęte umownym zobowiązaniem do zachowania poufności identyfikatorów użytkowników Facebooka.
 8. W przypadku, gdy potrzebny jest anonimowy, niepowtarzalny identyfikator do udostępnienia poza aplikacją stronom trzecim, takim jak współtwórcy treści, reklamodawcy lub sieci reklamowe, należy używać naszego mechanizmu. Anonimowego, niepowtarzalnego identyfikatora nie wolno w żadnym wypadku udostępniać brokerom danych i informacji ani żadnym innym usługodawcom, którzy mogą zostać zakwalifikowani do tej kategorii. Ostateczna decyzja co do kwalifikacji należy do obsługi serwisu Facebook.
 9. Sprzedaż jakichkolwiek danych jest niedozwolona. W przypadku przejęcia przez inny podmiot lub fuzji z nim nadal można korzystać z danych użytkowników w ramach aplikacji, ale niedozwolone jest przekazanie ich poza nią.
 10. W przypadku zaprzestania korzystania przez właściciela konta z platformy lub wyłączenia jego aplikacji przez obsługę serwisu Facebook właściciel konta jest zobowiązany do usunięcia wszystkich danych pozyskanych w ramach korzystania z interfejsów API Facebooka. Zastrzeżenie to nie dotyczy: (a) podstawowych informacji dotyczących kont lub (b) sytuacji, w których użytkownik jednoznacznie wyraził zgodę na zatrzymanie jego danych.
 11. Listy znajomych użytkownika nie wolno używać poza aplikacją, nawet jeżeli użytkownik wyrazi na to zgodę. Dozwolone jest jednak wykorzystanie połączeń między użytkownikami, jeżeli korzystają oni z aplikacji.
 12. Właściciel konta jest zobowiązany do usunięcia na żądanie użytkownika wszystkich otrzymanych od nas danych, które go dotyczą. Jego obowiązkiem jest także zapewnienie użytkownikom dostępu do przystępnego narzędzia umożliwiającego wystosowanie takiego żądania. W przypadku naruszenia naszych zasad możemy wystąpić z żądaniem usunięcia danych, które zostały uzyskane za pośrednictwem interfejsów API Facebooka.
 13. Zabronione jest umieszczanie otrzymanych od nas danych użytkowników w reklamach, nawet jeżeli wyrazili oni zgodę na takie ich wykorzystanie.
 14. Zabronione jest przekazywanie poufnego klucza stronie trzeciej, z wyjątkiem sytuacji, gdy strona ta reprezentuje właściciela konta jako operator aplikacji. Właściciel konta jest odpowiedzialny za wszystkie czynności przeprowadzone z zastosowaniem jego identyfikatorów.

III. Treści

A. Postanowienia ogólne

 1. Odpowiedzialność za treści: Właściciel konta odpowiada za wszystkie treści znajdujące się wewnątrz jego aplikacji lub należące do niej, w tym reklamy, treści generowane przez użytkowników i inne treści przechowywane, przesyłane lub w jakikolwiek inny sposób przekazywane użytkownikom przez strony trzecie. Właściciel konta jest zobowiązany do wyraźnego zasygnalizowania, że treści te nie pochodzą of Facebooka. Obowiązkiem właściciela konta jest zapewnienie zgodności ze Standardami społeczności Facebooka.
 2. Ograniczenia demograficzne: Pełna odpowiedzialność za ograniczenie dostępu do własnych treści zgodnie z naszymi zasadami dotyczącymi treści i wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami spoczywa na właścicielu konta. Pomimo tego, że udostępniamy opcje kontroli, które pomagają w wywiązaniu się z tego obowiązku, nie udzielamy żadnej gwarancji odnośnie do ich skuteczności. Odpowiedzialność za zapewnienie zgodnych z prawem ograniczeń dla każdego kraju, w którym aplikacja jest widoczna, spoczywa wyłącznie na właścicielu konta.
 3. Reklamy i promocje innych treści:
  a. Zabronione jest zamieszczanie reklam, promowanie innych aplikacji oraz udostępnianie funkcji wyszukiwania w treściach przesyłanych za pośrednictwem kanałów społecznościowych Facebooka.
  b. W aplikacjach w serwisie Facebook.com można wykorzystywać wyłącznie reklamy lub podobne produkty i usługi płatnej dystrybucji informacji firm wyszczególnionych na liście dostawców reklam.
 4. Promocje: Osoby prowadzące promocje (konkursy, loterie itp.) na Facebooku lub ułatwiające dostęp do takich promocji muszą przestrzegać Wskazówek dotyczących promocji.
 5. Zezwolenie firmy Facebook: Zabronione jest reklamowanie internetowych gier hazardowych i zręcznościowych, w których stawką są prawdziwe pieniądze, oraz loterii internetowych, a także udostępnianie materiałów zawierających treści, które zawierają odniesienia lub ułatwiają dostęp do takich gier bez naszego pisemnego zezwolenia.
 6. Jakość treści: Właściciel konta jest odpowiedzialny za dostarczanie użytkownikom treści o dobrej jakości oraz takich, które nie dezinformują, nie wprowadzają w błąd, nie oszukują, nie są uważane za spam ani nie zaskakują użytkowników. Obejmuje to między innymi obowiązek monitorowania negatywnych opinii o aplikacjach przy użyciu statystyk aplikacji i dbania, by ich liczba nie przekraczała obowiązującego progu, a także unikania zbyt dużej liczby reklam i błędów oraz dbania, by opis aplikacji odpowiadał jej zawartości.

B. Prawa dotyczące treści

 1. Właściciel konta zobowiązuje się nie promować ani nie dostarczać treści, które wykorzystują treści naruszające prawa strony trzeciej, zawierają odniesienia do takich treści lub ułatwiają do nich dostęp. Dotyczy to treści naruszających prawa własności intelektualnej, prywatności, ochrony wizerunku, prawa moralne i inne prawa osobiste lub prawa własności, a także treści wprowadzających w błąd i fałszywych.
 2. Właściciel konta ma obowiązek zapewnienia, że jest właścicielem wszystkich treści należących do aplikacji lub zawartych w niej lub nabył wszystkie prawa niezbędne do ich kopiowania, wyświetlania, dystrybucji, dostarczania, przekazywania i publicznego udostępniania użytkownikom Facebooka we wszystkich krajach, w których zawartość jest udostępniana.
 3. Na właścicielu konta spoczywa całkowita odpowiedzialność związana ze zobowiązaniami licencyjnymi, zgłoszeniami i wykupem wobec stron trzecich w odniesieniu do zawartości należącej do aplikacji lub udostępnianej w niej.
 4. Właściciel konta jest zobowiązany do korzystania z rozsądnej z biznesowego punktu widzenia technologii filtrowania geograficznego w celu blokowania dostępu do treści aplikacji w krajach, w których nie jest uprawniony do udostępniania tych treści lub w których ich udostępnianie wiązałoby się z innym naruszeniem praw stron trzecich.
 5. Pomimo że nie ciąży na nas takie zobowiązanie, zastrzegamy sobie prawo do zażądania przedstawienia dowodów, że wszelkie treści należące do aplikacji lub znajdujące się w niej są objęte właściwą licencją, a właściciel konta jest zobowiązany takie dowody przedstawić.

C. Treści tworzone przez strony trzecie

Jeżeli aplikacja zawiera treści przesyłane lub dodawane przez strony trzecie, właściciel konta jest zobowiązany do przestrzegania następujących zasad:

 1. W Stanach Zjednoczonych właściciel konta jest zobowiązany podjąć wszelkie działania niezbędne do spełnienia odpowiednich wymogów zasad Safe Harbor określonych w ustawie Digital Millennium Copyright Act, włącznie z wyznaczeniem osoby odpowiedzialnej za obsługę zgłoszeń naruszenia praw autorskich, wprowadzeniem zasad wyłączania obsługi w przypadku wielokrotnego naruszenia oraz wdrożeniem procedury „notice and takedown” (powiadomienie i usunięcie). W innych krajach właściciel konta jest zobowiązany przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących praw autorskich i wdrożyć odpowiednią procedurę „notice and takedown” (powiadomienie i usunięcie) po otrzymaniu zgłoszenia o naruszeniu praw.

IV. Miejsca integracji aplikacji

 1. Zabronione jest zachęcanie użytkowników nagrodami do korzystania z kanałów społecznościowych Facebooka lub uzależnianie dostępu do treści od korzystania z kanałów społecznościowych Facebooka, a także sugerowanie, że nagroda jest bezpośrednio uzależniona od korzystania z naszych kanałów komunikacji.
 2. Zabronione jest wstępne wypełnianie jakichkolwiek pól związanych z wymienionymi niżej produktami, jeżeli treści nie zostały ręcznie wprowadzone przez użytkownika we wcześniejszych etapach korzystania z aplikacji: Zdarzenia strumieniowe (parametr user_message dla funkcji Facebook.streamPublish i FB.Connect.streamPublish oraz parametr message dla funkcji stream.publish), zdjęcia (opis), filmy (opis), notatki (tytuł i treści), linki (komentarz) i Jabber/XMPP.
 3. Jeżeli użytkownik udzieli aplikacjiuprawnienia do publikowania w jego imieniu, publikowane treści muszą być zgodne z jego działaniami w aplikacji i oczekiwaniami.
 4. Integracja Platformy, w tym wtyczki społecznościowe:
  a. Reklamy nie mogą zawierać ani mieć połączenia z jakimikolwiek narzędziami integracji platformy, takimi jak wtyczki społecznościowe lub przycisk „Lubię to!”, bez naszego pisemnego upoważnienia.
  b. Zabroniona jest sprzedaż i kupno umiejscowienia przycisku „Lubię to!” lub wtyczki pola „Lubię to!”.
  c. Zabronione jest zachęcanie użytkowników do polubienia stron innych niż własna strona lub aplikacja. Wszystkie oferowane zachęty muszą być dostępne dla nowych i dotychczasowych fanów strony.
  d. Zabronione jest ukrywanie lub zakrywanie elementów naszych wtyczek społecznościowych, takich jak przycisk „Lubię to!” i wtyczka pola „Lubię to!”.
  e. Sieci reklamowe, platformy wymiany danych reklamowych i brokerzy danych nie mogą używać Platformy, logo i znaków handlowych serwisu Facebook (w tym interfejsu API Platformy, wtyczek społecznościowych, przycisku Udostępnij oraz logo w kształcie litery F).
 5. Funkcja wiadomości na Facebooku (np. wiadomości e-mail wysyłane na adres w domenie @facebook.com) została stworzona z myślą o kontaktach pomiędzy użytkownikami, a nie jako kanał bezpośredniej komunikacji pomiędzy aplikacjami a ich użytkownikami.

V. Egzekwowanie przestrzegania

Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia działań przeciw właścicielowi konta i niektórym lub wszystkim jego aplikacjom, jeżeli według naszej oceny właściciel lub aplikacja naruszy Regulamin i Politykę Platformy Facebooka. Działania takie mają zarówno charakter automatyczny, jak i ręczny. Mogą one obejmować wyłączenie aplikacji, ograniczenie dostępu właściciela konta i jego aplikacji do funkcji Platformy, rozwiązanie obowiązujących umów lub inne czynności, które uznamy za odpowiednie.

Komunikacja z twórcami aplikacji odbywa się przez wiadomości e-mail wysyłane z domeny facebook.com lub facebookmail.com na kontaktowy adres e-mail zarejestrowany w aplikacji. Prosimy o dopilnowanie, by podany adres był aktualny, a wiadomości e-mail z Facebooka nie były blokowane przez filtry, w celu zapewnienia bezproblemowej komunikacji.

VI. Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Platformy, jeżeli uznamy to za stosowne, w dowolnym momencie i bez powiadomienia. Dalsze korzystanie z Platformy jest uznawane za akceptację wprowadzonych zmian.

VII. Definicje

 1. Określenie „aplikacja” obejmuje aplikację na stronie kanwy, integrację na Platformie oraz wszystkie inne zintegrowane elementy techniczne, którym nadaliśmy numer identyfikacyjny aplikacji.
 2. Termin „kanały społecznościowe Facebooka” oznacza sekcję Informacje o aplikacji, karty na stronie, aktualności, zaproszenia oraz prośby, załączniki w skrzynce odbiorczej, czat, zdjęcie w tle, zakładki oraz wszystkie inne funkcje profilu użytkownika i kanały komunikacji serwisu Facebook, w których lub przez które aplikacja może udostępniać, przedstawiać lub przekazywać treści adresowane do użytkownika lub wysyłane w jego imieniu lub za jego pozwoleniem.
 3. Termin „podstawowe informacje dotyczące konta” obejmuje następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, płeć, data urodzenia, miasto zamieszkania i adres URL zdjęcia profilowego.
 4. Termin „Regulamin i Polityka Platformy Facebooka” obejmuje Oświadczenie dotyczące praw i obowiązków oraz Politykę Platformy.
 5. Przez „dane użytkownika otrzymane od Facebooka” rozumiemy wszystkie informacje lub treści (w tym zdjęcia, teksty i inne materiały), które właściciel konta od nas otrzymał, a które zostały przekazane nam przez użytkowników lub zostały powiązane przez nas z konkretnym użytkownikiem.

VIII. Zasady dotyczące oznaczania marki i promocji

Właściciel konta jest zobowiązany do przestrzegania wytycznych, które zostały określone w Centrum zasobów i zezwoleń na korzystanie z zasobów marki Facebooka.

IX. Zasady zamieszczania reklam

X. Regulamin płatności dla twórców aplikacji

Twórcy aplikacji biorący udział w programie przyjmowania płatności są zobowiązani przestrzegać tych warunków.

XI. Interfejs API reklam

 1. Właściciel konta jest zobowiązany do korzystania z oddzielnych kont dla każdego klienta i używania funkcjonalności menedżera wielu klientów w celu zachowania struktury kont klientów.
 2. Dozwolone jest oferowanie szablonowej wersji aplikacji stronom trzecim, ale musi się to odbywać wyłącznie poprzez tworzenie niepowtarzalnej aplikacji dla każdej strony trzeciej (lub stawianie stronie trzeciej wymogu utworzenia własnej aplikacji), a następnie zwrócenie się do nas o udzielenie tym aplikacjom dostępu do naszego interfejsu API reklam. W przypadku utworzenia niepowtarzalnej aplikacji w imieniu strony trzeciej konieczne jest umieszczenie w niej obowiązkowego pola, za pomocą którego klienci akceptują Regulamin i politykę Facebooka.
 3. Po wcześniejszym uzyskaniu naszego zezwolenia możliwe jest dodanie do niektórych reklam znaczników wyświetlenia 1x1 piksel. Wszystkie dane zgromadzone lub uzyskane przez właściciela konta lub reklamodawcę, w tym dane dotyczące wyświetleń, które nie są w inny sposób dostępne w serwisie Facebook, oraz wszystkie dane uzyskane na ich podstawie mogą być używane wyłącznie anonimowo przez właściciela konta lub reklamodawcę w celu zmierzenia skuteczności kampanii reklamowej na Facebooku i jej zoptymalizowania. Właściciel konta ani reklamodawca nie mogą wykorzystywać danych w następujących celach: zmiana grupy docelowej w ramach serwisu Facebook i poza nim; łączenie danych w ramach wielu kampanii; tworzenie lub rozbudowywanie profilów użytkowników, umożliwienie korzystania z zastosowanych rozwiązań lub przekierowanie za pomocą znaczników o rozmiarach 1x1 piksel ani w żadnym innym celu, na który nie wyraziliśmy zgody.

Przykłady i wyjaśnienia

Chcemy, by twórcy aplikacji odnosili sukcesy na Platformie Facebooka, i wierzymy, że najlepszym sposobem na to jest zapewnienie użytkownikom komfortowego i przyjemnego korzystania z aplikacji. Nasza Polityka Platformy ułatwia osiągnięcie tego celu przez wyjaśnienie stawianych wymagań. Te przykłady i wyjaśnienia pomogą zrozumieć, jak wprowadzić te zasady w życie.