1. Stwórz produkt wysokiej jakości

 1. Stwórz aplikację, która jest stabilna i łatwa w obsłudze.

 2. Upewnij się, że zawartość aplikacji (w tym reklamy oraz treści wygenerowane przez użytkowników) spełnia nasze Standardy społeczności.

 3. Przestrzegaj naszych Zasad zamieszczania reklam w zakresie nazwy aplikacji, ikon oraz jej opisu.

 4. Dbaj o to, by opis i kategoria aplikacji były aktualne.

 5. Nie próbuj dezinformować, wprowadzać w błąd, oszukiwać. Nie rozsyłaj spamu ani nie zaskakuj użytkowników.

 6. Dbaj o to, by negatywne oceny aplikacji pozostawały poniżej określonego przez nas progu dopuszczalności.

 7. Postępuj zgodnie ze wskazówkami, które zamieściliśmy w dokumentacji technicznej.

2. Oddaj kontrolę użytkownikom

 1. Uzyskuj zezwolenie od użytkowników przed publikowaniem treści w ich imieniu.

 2. Korzystaj z uprawnień do publikowania, aby ułatwić użytkownikom udostępnianie treści na Facebooku, a nie po to, by wysyłać użytkownikom wiadomości ze swojej aplikacji.

 3. Upewnij się, że cała treść wiadomości jest wprowadzana przez użytkowników. Nie stosuj automatycznego generowania treści w wiadomościach. Zasada ta dotyczy postów, wiadomości, komentarzy oraz opisów zdjęć.

 4. Stwórz łatwo dostępną dla każdego użytkownika politykę prywatności, wyjaśniającą, jakie dane są pobierane przez Twoją aplikację i jak będą one wykorzystywane.

 5. Możesz korzystać z danych konta w sposób zgodny z ustalonymi przez siebie zasadami ochrony prywatności i innymi zasadami obowiązującymi na Facebooku. Wszelkich innych danych wolno używać poza aplikacją wyłącznie po uzyskaniu jednoznacznej zgody użytkownika.

 6. Umieść link do zasad ochrony prywatności w panelu aplikacji.

 7. Umieść link do zasad ochrony prywatności w każdym sklepie z aplikacjami, który na to zezwala.

 8. Przestrzegaj swoich zasad ochrony prywatności.

 9. Usuwaj wszelkie uzyskane od nas dane użytkownika (w tym dane o znajomych), jeśli tylko o to poprosi, chyba że istnieje obowiązek prawny, przepis lub umowa z nami, która obliguje Cię do ich przechowywania. Możesz przechowywać wyłącznie dane zbiorcze, i to pod warunkiem, że nie będą one umożliwiać identyfikacji konkretnego użytkownika ani wywnioskowania jego tożsamości.

 10. Proś użytkowników o zgodę przed wykorzystaniem ich danych w swoich reklamach.

 11. Proś użytkowników o zgodę przed przekazaniem nam informacji uzyskanych bezpośrednio od nich.

 12. Jeśli śledzisz aktywność użytkownika, zapewnij mu możliwość rezygnacji z bycia obserwowanym.

 13. Zapewniaj satysfakcjonującą obsługę klienta w zakresie dotyczącym Twojej aplikacji i zadbaj o to, by użytkownicy mogli się łatwo z Tobą skontaktować.

 14. Jeżeli użytkownicy trafiają do Twojej aplikacji z aplikacji Facebooka w systemie iOS, zaoferuj in możliwość powrotu do aplikacji Facebooka za pomocą baneru Wróć do Facebooka, zawartego w naszym SDK.

 15. Jeżeli użytkownicy trafiają do Twojej aplikacji z aplikacji Facebooka w systemie Android, nie uniemożliwiaj im powrotu do Facebooka za pomocą systemowego przycisku Wstecz.

3. Chroń dane

 1. Chroń uzyskane od nas informacje przed nieupoważnionym dostępem lub użytkowaniem.

 2. Wyświetlaj jedynie dane uzyskane za pomocą kodu dostępu użytkownika na urządzeniach powiązanych z tym kodem.

 3. Korzystaj jedynie z danych o znajomych (w tym listy znajomych) w ramach aplikacji.

 4. Jeśli przechowujesz uzyskane od nas dane, korzystaj z nich, aby poprawić wygodę korzystania z aplikacji i utrzymać jej aktualność.

 5. Nie próbuj uzyskać pośrednio, nie żądaj wprowadzenia ani nie zbieraj nazw użytkowników ani haseł użytkowników Facebooka.

 6. Dbaj o bezpieczeństwo swojego tajnego klucza i tokenów dostępowych. Możesz udostępniać je użytkownikom, którzy mają w Twoim imieniu obsługiwać aplikację, jeśli podpiszą z Tobą umowę o zachowaniu poufności.

 7. Jeśli korzystasz z usług partnerów, podpisz z nimi umowę chroniącą dane uzyskiwane od nas, ograniczając możliwości wykorzystania tych danych i obligującą do zachowania poufności.

 8. Dbaj o bezpieczeństwo identyfikatorów użytkowników. Podpisz umowy z dostawcami usług, którzy pomagają tworzyć lub obsługiwać aplikację, aby zagwarantować, że będą oni dbać o bezpieczeństwo i poufność identyfikatorów użytkowników, a także przestrzegać naszych zasad. Jeśli chcesz udostępnić anonimowy identyfikator użytkownika stronom trzecim, skorzystaj z naszego mechanizmu.

 9. Nie sprzedawaj, nie udostępniaj w ramach licencji ani nie kupuj danych uzyskanych od nas lub dzięki naszym usługom.

 10. Nie przekazuj otrzymanych od nas danych (w tym anonimowych, zebranych lub pochodnych) sieciom reklamowym, sprzedawcom danych lub innym usługodawcom związanym z reklamą lub monetyzacją.

 11. Nie umieszczaj danych Facebooka w wyszukiwarkach, katalogach ani nie implementuj na Facebooku funkcji wyszukiwania w sieci.

 12. W przypadku fuzji lub zakupu Twojej firmy przez stronę trzecią, możesz dalej korzystać z naszych danych jedynie w ramach swojej aplikacji.

 13. Jeśli przestaniesz korzystać z Platformy, natychmiast usuń wszystkie uzyskane od nas dane użytkowników (za wyjątkiem danych użytkowników, którzy wyrazili wyraźną zgodę na ich przechowywanie). Możesz zachować podstawowe dane o kontach, jeśli w Twojej aplikacji dostępne były zasady ochrony prywatności.

 14. Jeżeli w swojej aplikacji używasz danych o znajomych z Facebooka w celu identyfikowania powiązań społecznościowych, możesz to robić wyłącznie pod warunkiem, że każdy z użytkowników tworzących takie powiązanie udostępnił Ci te dane.

4. Zachęcaj do prawidłowego użytkowania

 1. Oferuj społeczności wyjątkowe funkcje. Nie kopiuj podstawowych funkcji, zapewnianych już przez Facebooka.

 2. Przestrzegaj wyglądu i sposobu działania Facebooka. Nie oferuj usług, które zmieniają te aspekty serwisu.

 3. Jeśli tworzysz spersonalizowaną aplikację lub aplikację społecznościową, pozwól użytkownikom łatwo udostępniać na Facebooku stworzone przez nich treści.

 4. Szanuj ograniczenia funkcjonalności Facebooka.

 5. Możesz zachęcać użytkowników jedynie do logowania się do aplikacji, polubienia aplikacji bądź jej strony, wprowadzania kodów promocyjnych na stronie aplikacji lub logowania się w określonych miejscach. Nie zachęcaj jednak użytkowników do podejmowania innych działań. (W dniu 5 listopada 2014 r. wchodzi w życie zakaz zachęcania użytkowników do polubienia strony Twojej aplikacji.)

 6. Zachęcaj użytkowników do dokładnego oznaczania i udostępniania treści.

 7. Jeśli Twoja usługa łączy dane osoby z fizycznym produktem, możesz tworzyć jedynie produkty fizyczne przeznaczone do prywatnego, nie zarobkowego użytku tej osoby.

 8. Nie twórz aplikacji, których głównym celem jest przenoszenie użytkowników poza Facebooka.

 9. Jeśli chcesz korzystać z naszego logo lub marki, przestrzegaj wytycznych przedstawionych w Centrum zasobów i zezwoleń na korzystanie z zasobów marki Facebooka. Sieci reklamowe i sprzedawcy danych mają obowiązek uzyskać pisemną zgodę Facebooka przed korzystaniem z naszej Platformy, logo i znaków towarowych.

 10. Nie sprzedawaj, nie przekazuj ani nie udzielaj licencji na nasz kod, interfejsy API lub narzędzia.

 11. Korzystaj z naszych SDK jedynie w celu tworzenia i dystrybucji aplikacji na platformie Facebook. Możesz również przekazywać biblioteki kodu lub próbki kodu dostępne w SDK do użytku w takich aplikacjach.

 12. Nie modyfikuj, nie tłumacz, nie twórz dzieł pochodnych ani nie dekompiluj jakichkolwiek pakietów SDK ani ich elementów.

 13. Mów szczerze o swoich relacjach z Facebookiem w komunikacji z prasą i użytkownikami. Przestrzegaj naszych wytycznych w zakresie PR-u dla twórców i uzyskaj od nas zgodę przed publikacją materiałów prasowych lub wpisów na blogu, w których jest mowa o Facebooku.

 14. Jeżeli używasz przycisku „Lubię to!” w systemie iOS lub Android, nie używaj go do pobierania ani wykorzystywania jakichkolwiek uzyskanych przy jego pomocy informacji.

5. Przestrzegaj prawa

 1. Odpowiadasz za ograniczanie dostępu do treści zgodnie z odpowiednimi prawami i przepisami, w tym ograniczanie dostępu ze względu na położenie geograficzne lub wiek, jeśli zachodzi taka potrzeba.

 2. Nie dostarczaj ani nie promuj treści naruszających prawa stron trzecich.

 3. Upewnij się, że posiadasz wszystkie prawa wymagane do wyświetlania, dystrybuowania oraz dostarczania wszystkich treści w swojej aplikacji.

 4. Spełnij wszelkie wymagania dotyczące licencjonowania, raportowania oraz płatności stronom trzecim związane z Twoją aplikacją.

 5. Jeśli aplikacja zawiera treści przesłane lub dostarczane przez strony trzecie:

  a. W Stanach Zjednoczonych właściciel konta jest zobowiązany podjąć wszelkie działania niezbędne do spełnienia odpowiednich wymogów zasad Safe Harbor określonych w ustawie Digital Millennium Copyright Act, włącznie z wyznaczeniem osoby odpowiedzialnej za obsługę zgłoszeń naruszenia praw autorskich, wprowadzeniem zasad wyłączania obsługi w przypadku wielokrotnego naruszenia oraz wdrożeniem procedury powiadamiania użytkowników i usuwania treści.

  b. W innych krajach właściciel konta jest zobowiązany przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących praw autorskich i wdrożyć odpowiednią procedurę w zakresie powiadamiania użytkowników i usuwania treści po otrzymaniu zgłoszenia o naruszeniu praw.

 6. Nie udostępniaj nam świadomie informacji, które zostały uzyskane od dzieci, które nie ukończyły 13 roku życia.

 7. Strony oraz usługi skierowane do dzieci poniżej 13 roku życia: Korzystanie z wtyczek społecznościowych oraz SDK JavaScript dla Facebooka na stronach i w usługach skierowanych do dzieci poniżej 13 roku życia zobowiązuje właścicieli tych stron lub usług do przestrzegania wszelkich stosownych przepisów. Na przykład jeśli strona internetowa lub usługa skierowana jest do dzieci w Stanach Zjednoczonych lub celowo zbiera informacje osobowe od dzieci w Stanach Zjednoczonych, musi ona przestrzegać amerykańskiej ustawy o ochronie prywatności dzieci w Internecie (Children's Online Privacy Act). Należy także przestrzegać naszych uwag dotyczących użytkowania.

 8. Przestrzegaj wszystkich praw i przepisów mających zastosowanie w regionach, w których dostępna jest Twoja aplikacja. Nie narażaj Facebooka ani użytkowników Facebooka na szkodę lub odpowiedzialność prawną. Ocena zgodności z tym zapisem należy wyłącznie do obsługi serwisu Facebook.

 9. Jeśli ma to zastosowanie, przestrzegaj ustawy Video Privacy Protection Act (VPPA) i uzyskaj zezwolenia niezbędne do udostępniania danych na Facebooku.

 10. Użytkownik zwalnia nas z wszelkiej odpowiedzialności oraz zobowiązuje się zabezpieczyć nas przed stratami wynikającymi z odszkodowań, strat i wydatków jakiegokolwiek rodzaju (w tym uzasadnionych opłat i kosztów prawnych) dotyczących roszczeń związanych z jego usługą, działaniami, treściami lub informacjami.

6. Rzeczy, które musisz wiedzieć

 1. Możemy analizować Twoją aplikację, treści oraz dane w dowolnym celu, w tym w celach komercyjnych.

 2. Możemy monitorować lub zbierać dane związane z wykorzystaniem przez Ciebie SDK.

 3. Informacje otrzymane od Ciebie lub powiązane z integracją z Platformą wykorzystywać będziemy zgodnie z naszymi Zasadami wykorzystania danych.

 4. Twórca przekaże nam wszelkie prawa wymagane do uruchomienia aplikacji na Facebooku, w tym prawo do wykorzystania dostarczanych przez niego danych w innych częściach Facebooka oraz prawo do podawania źródła informacji z wykorzystaniem nazwy aplikacji lub jej logo.

 5. Zastrzegamy sobie prawo do udostępniania Twoich danych kontaktowych osobom, które chcą się z Tobą kontaktować.

 6. Możemy wykorzystać Twoją nazwę, logo, treści oraz informacje, w tym zrzuty ekranu oraz nagrania wideo Twojej aplikacji, w celach demonstracyjnych lub w celu prezentacji wykorzystania przez Ciebie Facebooka, na całym świecie i bez opłat.

 7. Zezwalasz nam na dodawanie linków lub zamieszczanie Twojej aplikacji w ramce i otaczanie treściami, również reklamowymi. Jeśli korzystasz z wtyczek społecznościowych, publikacji zdarzeń na osi czasu lub przycisku udostępniania, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas i strony trzecie udostępnianych w ten sposób linków i treści na Facebooku.

 8. Możemy przeprowadzić kontrolę Twojej aplikacji, aby upewnić się, że jest bezpieczna i nie narusza naszego Regulaminu. Możemy poprosić o dostarczenie dowodu, że aplikacja jest zgodna z naszymi warunkami.

 9. Zastrzegamy sobie prawo do tworzenia aplikacji lub produktów oferujących funkcje lub usługi podobne do oferowanych przez Twoją aplikację.

 10. Nie gwarantujemy, że korzystanie z Platformy zawsze będzie bezpłatne.

 11. Jeśli przekroczysz 5 mln aktywnych użytkowników miesięcznie, 100 mln wywołań interfejsu API dziennie lub 50 mln wyświetleń w ciągu dnia, mogą zacząć Cię obowiązywać warunki dodatkowe.

 12. Facebook oraz jego licencjodawcy zastrzegają sobie wszelkie prawa, tytuły i korzyści, w tym wszelkie prawa dotyczące własności intelektualnej i inne prawa własności, związane ze wszystkimi SDK.

 13. Wszelkie SDK dostarczane użytkownikowi dostępne są wyłącznie w ich bieżącej formie i nie są objęte gwarancjami żadnego rodzaju.

 14. Zastrzegamy sobie prawo do wydania materiału prasowego opisującego nasze relacje z użytkownikiem.

 15. Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia działań przeciwko Twojej aplikacji lub stronie, jeśli dojdziemy do wniosku, że narusza ona nasze warunki lub ma negatywny wpływ na Platformę. Możemy, ale nie musimy poinformować o podjęciu takich działań z wyprzedzeniem.

 16. Podjęcie działań prawnych może zostać przeprowadzone automatycznie lub ręcznie, a podjęte kroki mogą obejmować wyłączenie aplikacji, ograniczenie dostępu użytkownika i aplikacji do funkcji platformy, żądanie usunięcia danych, zerwanie umowy z użytkownikiem oraz inne działania, które uznamy za stosowne.

 17. Z twórcami komunikujemy się korzystając z powiadomień dla twórców oraz wiadomości e-mail wysyłanych z domen fb.com lub facebookmail.com. Upewnij się, że adres e-mail powiązany z Twoim kontem na Facebooku oraz kontaktowy adres e-mail do aplikacji są aktualne oraz że nie odfiltrowujesz wiadomości od nas.

 18. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tych warunków bez uprzedzenia. Prosimy o ich regularne sprawdzanie. Dalsze korzystanie z Platformy jest uznawane za akceptację wprowadzonych zmian.

 19. Korzystając z wtyczek społecznościowych, SDK Facebooka albo użytkując opartą na Platformie aplikację lub stronę, użytkownik zobowiązany jest przestrzegać naszego Oświadczenia dotyczącego praw i obowiązków oraz niniejszych zasad dodatkowych, o ile nie posiada pisemnej zgody na ich nierespektowanie.

7. Login

 1. Upewnij się, że logowanie zostało prawidłowo zintegrowane. Twoja aplikacja nie powinna ulegać awarii ani zawieszać się podczas testowania.

 2. Aplikacje na systemy iOS i Android korzystające z logowania do Facebooka muszą wykorzystywać do tego celu nasze oficjalne SDK.

 3. Korzystaj z wyraźnie oznaczonego przycisku „Logowanie przez Facebooka” i przestrzegaj Wytycznych dotyczących marki Facebook.

 4. Żądaj jedynie danych i zezwoleń dotyczących publikowania wymaganych przez Twoją aplikację.

 5. Jeśli użytkownik odmówi zezwolenia, wolno zwrócić się do takiej osoby ponownie z prośbą o nie dopiero wówczas, gdy wykaże ona zamiar jego udzielenia.

 6. Zamieść opcję wylogowania, która działa prawidłowo i jest łatwa do odnalezienia.

8. Reklamy

 1. Jeśli Twoja aplikacja na Facebooku zawiera reklamy, zadbaj o to, by były one zgodne z Zasadami zamieszczania reklam.

 2. Unikaj wyświetlania zbyt wielu reklam. Nie pozwól, żeby reklamy odciągały uwagę od głównej funkcji aplikacji.

 3. Nie umieszczaj reklam w aplikacjach w kartach strony.

 4. Jeśli korzystasz z usług zewnętrznego dostawcy reklam w celu umieszczenia reklam w Twojej aplikacji na Facebooku, możesz korzystać jedynie z usług dostawców znajdujących się na tej liście.

 5. Nie umieszczaj reklam od firm zewnętrznych (w tym innych aplikacji) w postach, powiadomieniach lub prośbach.

 6. Nie zamieszczaj ani nie łącz reklam spoza Facebooka ze zintegrowanymi elementami Platformy.

 7. Jeśli prowadzisz promocję, organizujesz konkurs, zawody lub loterię na Facebooku, przestrzegaj Zasad dotyczących promocji.

9. Gry

 1. Gry na Facebook.com:

  a. Nie używaj tego samego identyfikatora aplikacji na Facebooku i w komputerowej grze sieciowej poza serwisem Facebook.com

  b. Nie korzystaj z gry z serwisu Facebook.com ani otrzymanego od nas adresu e-mail w celu promowania lub przekierowywania użytkowników do komputerowej gry sieciowej poza serwisem Facebook.

  c. Używaj Płatności Facebooka jako jedynej metody płatności za wszystkie zakupy dokonane w grze.

  d. Korzystaj z ofert z Płatności Facebooka, jeśli nagradzasz użytkowników za działania, w których udział biorą strony trzecie.

 2. Komputerowe gry sieciowe poza Facebook.com:

  a. Korzystaj jedynie z logowania przez Facebooka, wtyczek społecznościowych i kanałów publikowania. Nie możesz korzystać z połączeń takich jak lista znajomych.

  b. Podczas uwierzytelniania możesz jedynie zażądać dostępu do informacji o wieku i adresie e-mail oraz zezwolenia na publikowanie treści.

 3. Gry na urządzenia przenośne:

  a. Nie używaj tego samego identyfikatora aplikacji na Facebooku i w komputerowej grze sieciowej poza serwisem Facebook.com

  b. Nie korzystaj z gry na urządzenie przenośne ani adresu e-mail w celu promowania lub przekierowywania użytkowników do gry sieciowej poza serwisem Facebook.

 4. Jeśli chcesz promować gry hazardowe online, oparte na umiejętnościach gry za pieniądze oraz loterie w sieci, musisz najpierw uzyskać nasze pisemne zezwolenie.

 5. Jeśli gra zawiera obowiązkowe lub opcjonalne opłaty, umieść informację o tym w opisie aplikacji.

10. Płatności

 1. Jeśli korzystasz z Płatności Facebooka, przestrzegaj Regulaminu płatności dla twórców aplikacji.

 2. Nie korzystaj z Płatności Facebooka w celu gromadzenia, zbierania oraz przekazywania funduszy na działalność charytatywną bez wcześniejszego zezwolenia.

 3. Jeśli korzystasz z systemu iOS w celu obsługi aplikacji, używaj metod płatności zatwierdzonych przez iOS.

 4. Jeśli przyjmujesz płatności na Facebooku, rób to jedynie w ramach aplikacji.

11. Centrum aplikacji

 1. Aplikacje zamieszczane w Centrum aplikacji Facebooka muszą korzystać z logowania do Facebooka lub zawierać aplikację kanwy Facebooka lub karty strony.

 2. Informacje szczegółowe i opis aplikacji:

  a. Upewnij się, że nazwa aplikacji i informacje jej dotyczące są poprawne gramatycznie.

  b. Upewnij się, że język aplikacji zgadza się z językiem lokalizacji Centrum aplikacji.

  c. Nie podawaj linków ani nie używaj marki Facebook.

  d. Nie umieszczaj w opisie listy słów kluczowych, zbyt wielu znaków przestankowych ani niestandardowych symboli.

 3. Wszystkie obrazy:

  a. Używaj odpowiednich do treści obrazów w wysokiej rozdzielczości, dobrze odzwierciedlających wrażenia z korzystania z aplikacji.

  b. Zadbaj o zwięzłość tekstu publikowanego z obrazem. Nie zasłaniaj obrazów tekstem.

  c. Nie umieszczaj w opisie reklam, linków ani innych elementów, mających przyciągać użytkowników, np. przycisków odtwarzania.

 4. Ikony:

  a. Używaj przezroczystego lub kolorowego tła. Jeśli ikona wymaga białego tła, powinna mieć kolorowe obramowanie.

  b. Jeżeli logo rzuca cień, użyj kolorowego tła.

 5. Banery:

  a. Nie powinny zawierać zaokrąglonych krawędzi ani obramowania.

  b. Nie powinny zawierać logotypów stron trzecich.

 6. Filmy:

  a. Muszą zawierać nazwę aplikacji.

  b. Powinny jasno prezentować cel aplikacji oraz prawdziwe i istotne aspekty korzystania z niej.

  c. Zadbaj o wysoką jakość obrazu i rozdzielczość filmów.

  d. Twój film i jego ekran początkowy powinny być wyraźne i łatwo rozpoznawalne. Nie mogą zawierać reklam.

12. Open Graph

 1. Niestandardowe działania w funkcji Open Graph:

  a. Nie należy odtwarzać działań, które są już obsługiwane.

  b. Staraj się zaprogramować działanie i obiekt w prosty i przejrzysty sposób.

  c. Upewnij się, że treść zdarzenia jest poprawna gramatycznie.

  d. Prześlij treść w języku angielskim.

  e. Nie należy zmuszać użytkownika do używania, przeglądania, odkrywania ani wyświetlania treści.

  f. Nie należy wskazywać, że użytkownik zainstalował, skorzystał lub nawiązał połączenie z aplikacją.

 2. Czytanie i oglądanie:

  a. Publikuj działania jedynie wtedy, jeśli ktoś przegląda którąś ze stron przez ponad 10 sekund.

  b. Zezwól użytkownikom na usuwanie zdarzeń publikowanych na Facebooku z poziomu strony, na której znajduje się dana treść.

13. Wtyczki społecznościowe

 1. Nie zamieszczaj ani nie paruj reklam spoza Facebooka z integracjami Platformy.

 2. Nie sprzedawaj ani nie kupuj opcji dodawania wtyczek społecznościowych ani sharer.php.

 3. Nie bierz udziału w programach wymiany polubień ani udostępnień.

 4. Nie przesłaniaj ani nie zakrywaj elementów wtyczek społecznościowych.

14. Interfejs API reklam

 1. Używaj osobnych identyfikatorów aplikacji do testowania, samoobsługi, zarządzania serwisem oraz modelowych aplikacji każdego klienta. Nie mieszaj powyższych usług.

 2. Korzystaj z naszego menedżera wielu klientów, aby zbudować strukturę docelowych reklamodawców.

 3. Nie łącz wielu docelowych reklamodawców i ich powiązań na Facebooku (tj. stron) z jednym kontem reklamowym.

 4. Darmowe wersje próbne interfejsu API reklam:

  a. Umożliwiają tworzenie nie więcej niż 50 reklam dziennie dla każdego klienta.

  b. Wymagają weryfikacji nowych kont przez e-mail lub telefon.

  c. Nie zezwalają sieciom firmowym na korzystanie z Twojej technologii.

 5. Przejrzystość płatności:

  a. Opłaty za korzystanie z Twoich narzędzi i usług powinny być stałe lub równe procentowej wartości wydatków na reklamę.

  b. Z wyprzedzeniem przedstawiają reklamodawcom docelowym kwotę wydatków na reklamy na Facebooku, korzystając z danych statystycznych Facebooka (tj. wartości CPC i CPM), które są niezależne od Twojej prowizji.

  c. Zawierają informacje o kwocie Twojej prowizji za reklamy na Facebooku.

  d. Na żądanie Twoich klientów możemy przedstawić im stawki lub kwotę wydaną na reklamy na Facebooku.

  e. Aby potwierdzić przestrzeganie tych warunków, możemy poprosić Cię o przedstawienia stosownej dokumentacji.

  f. Nie sprzedawaj reklam korzystając z ustalonych z góry stawek CPM ani CPC podczas aukcji reklamodawców Facebooka.

 6. Zbieranie i wykorzystywanie danych:

  a. O ile posiadasz naszą uprzednią pisemną zgodę, możesz umieszczać w reklamach znacznik do badania ilości wyświetleń o wymiarach 1x1 piksel.

  b. Dane zebrane przez Ciebie lub reklamodawcę docelowego mogą być używane jedynie przez Ciebie lub reklamodawcę docelowego.

  c. Upewnij się, że zbierane dane są anonimowe.

  d. Danych z kampanii reklamowej reklamodawcy docelowego wolno używać jedynie w celu optymalizacji lub pomiaru wydajności kampanii reklamowej reklamodawcy docelowego na Facebooku.

  e. Nie używaj zebranych danych do modyfikacji grupy docelowej na Facebooku ani poza nim.

  f. Nie łącz uzyskanych od nas danych z kampaniami reklamowymi na innych platformach.

  g. Nie łącz zebranych danych do tworzenia lub ulepszania profili użytkowników.

  h. Nie przemycaj danych zawartych w bloku innych danych ani nie przekierowuj.

  i. Nie zezwalaj na dostęp do statystyk reklam Facebooka innym osobom niż przedstawiciele reklamodawcy docelowego.

 7. Osobne raportowanie:

  a. Korzystając z funkcji analizowania ostatniego kliknięcia, korzystaj z narzędzi, które oddzielą raportowanie Facebooka od innych kanałów.

  b. Jeśli obsługujesz inne kanały, wykonaj jedną z poniższych czynności:

  i. Utwórz osobne narzędzie dla Facebooka.

  ii. Umieść dane statystyczne Facebooka w oddzielnej sekcji narzędzia.

  iii. Wyświetlaj wyniki modelu atrybucji multi-touch równolegle do wyników modelu ostatniego kliknięcia.

  c. Możesz korzystać z raportowania statystyk reklam Facebooka na urządzeniach przenośnych, jeśli mają one związek z innymi kanałami reklamowymi na urządzeniach przenośnych.

 8. Implementuj wszystkie rodzaje stawek, włącznie z zoptymalizowanym kosztem tysiąca wyświetleń.

 9. Grupy niestandardowych odbiorców:

  a. W przypadku korzystania z niestandardowych grup odbiorców, przestrzegaj Warunków korzystania z niestandardowych grup odbiorców.

  b. Używaj danych klienta jedynie do tworzenia niestandardowych grup odbiorców dla tego klienta.

  c. Korzystaj z identyfikatorów użytkowników Facebooka jedynie w celu tworzenia grup niestandardowych odbiorców, jeśli osoby, których identyfikatory są wykorzystywane, zalogowały się do aplikacji klienta i udzieliły niezbędnych zezwoleń.

  d. Nie sprzedawaj i nie przekazuj grup niestandardowych odbiorców.

  e. Nie używaj innych danych lub opcji tworzenia grup docelowych niż te udostępniane przez Facebooka w narzędziu do tworzenia grup niestandardowych odbiorców.

 10. Cofnij reklamodawcy docelowemu dostęp do swojej aplikacji, jeśli o to poprosimy.

15. Messenger

 1. Zasady ogólne

  1. Przestrzegaj wszystkich obowiązujących Zasad platformy.

  2. Postępuj zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentacji technicznej.

  3. Postępuj zgodnie z Zasadami dotyczącymi marki, jeżeli chcesz wykorzystać nasze logo lub markę.

  4. Nie zasłaniaj ani nie zakrywaj wybranej treści na ekranie udostępniania (Share Sheet).

  5. Nie przerywaj innym osobom, kiedy chcą sprawnie wybrać lub utworzyć jakiś materiał. Nie przerywaj im, pokazując informacje, dopóki nie udostępnią treści.

  6. Informuj użytkowników na wstępie, jeśli materiały, z których chcą korzystać, są płatne.

  7. Nie umieszczaj reklam w materiałach przesyłanych do aplikacji Messenger.

  8. Logo i nazwa aplikacji może pojawić się wyłącznie w wyznaczonym przez nas miejscu.

  9. Nie wykorzystuj aplikacji Messenger jako kanału do wysyłania zaproszeń. Zachęcaj do konwersacji w czasie rzeczywistym, które inspirują ludzi do wykorzystania w wypowiedziach treści pochodzących z Twojej aplikacji.

  10. Możesz pobierać opłaty za niektóre elementy aplikacji, ale większość materiałów musi być bezpłatna. Aplikacja musi zawierać bezpłatną treść do udostępniania.

  11. Jeśli liczba wyświetleń aplikacji przekroczy 400 tys. dziennie, mogą zacząć obowiązywać warunki dodatkowe.

 2. Dodatkowe Zasady dotyczące wezwań do działania i korzystania z aplikacji Messenger

  1. Twoja aplikacja nie może powielać głównych funkcji Facebooka i nie może promować innych aplikacji, które to robią.

  2. Instalacja aplikacji musi być bezpłatna.

  3. Jeżeli płatna treść jest dostępna w kilku aplikacjach, pamiętaj, aby oferować ją w aplikacji Messenger w jak najniższej cenie.

  4. If people come to your app from Messenger, ensure your app's primary share experience is to Messenger.

  5. Nie wysyłaj nieatrakcyjnych i zbyt obszernych materiałów. Zadbaj o to, aby aplikacja wysyłała do Messengera tylko unikatowe materiały autorstwa użytkowników lub zbiorcze, ciekawe podsumowania. Zachęcaj do konwersacji w czasie rzeczywistym, które inspirują ludzi do wykorzystania w wypowiedziach w Messengerze treści pochodzących z Twojej aplikacji.

  6. Upewnij się, że wezwanie do działania przekierowuje do tej samej aplikacji, z której pochodzi treść.

  7. Podczas łączenia się z aplikacją przez Messengera możesz prezentować odbiorcom płatną treść, o ile materiały bezpłatne są łatwo dostępne na stronie docelowej.

  8. Umieść w aplikacji funkcję Zdarzenia w aplikacji, w tym opcje aktywowania aplikacji i zdarzenia dotyczące zakupów, jeżeli aplikacja oferuje możliwość dokonywania zakupów.

  9. Oferowane funkcje, włącznie z wezwaniami do działania towarzyszącymi poszczególnym materiałom w aplikacji Messenger, są udostępniane według naszego uznania i w każdej chwili mogą zostać wycofane.

16. Definicje

 1. „Aplikacja” oznacza dowolną integrację techniczną, której został przypisany numer identyfikacyjny aplikacji.

 2. „Informacje o koncie” oznaczają imię i nazwisko, adres e-mail, płeć, datę urodzenia, miasto zamieszkania i adres URL zdjęcia profilowego.

 3. „Dane użytkownika” oznaczają dane, w tym treść stworzoną przez osobę oraz informacje, które Ty lub osoby trzecie uzyskacie od Facebooka.

 4. „SDK” oznacza bibliotekę kodów obiektów, przykładowy kod źródłowy oraz dokumentację otrzymaną od nas, która ma pomóc w tworzeniu aplikacji stosowanych na Platformie Facebooka.

 5. By "Facebook" or” Facebook Services” we mean the features and services we make available, including through (a) our website at www.facebook.com (http://www.facebook.com/) and any other Facebook branded or co-branded websites (including sub-domains, international versions, widgets, and mobile versions); (b) our Platform; (c) social plugins such as the Like button, the Share button and other similar offerings; and (d) other media, brands, products, services, software (such as a toolbar), devices, or networks now existing or later developed. Facebook reserves the right to designate, in its sole discretion, that certain of our brands, products, or services are governed by separate terms and not our SRR (https://www.facebook.com/legal/terms).