นโยบายแพลตฟอร์ม Facebook

1. สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

 1. พัฒนาแอพของคุณด้วยบัญชีผู้ใช้ส่วนตัว ห้ามสร้างบัญชีผู้ใช้ปลอมเพื่อจัดการแอพ ตรวจสอบว่าบัญชีผู้ใช้ตัวจัดการธุรกิจได้รับการอัพเดตให้มีข้อมูลล่าสุดและถูกต้อง หากเป็นไปได้

 2. สร้างแอพที่เสถียรและใช้งานง่าย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลเชิงลึกของแอพแสดงถึงประสบการณ์การใช้งานในเชิงบวก

 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาในแอพ (รวมถึงโฆษณาและเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น) เป็นไปตามมาตรฐานชุมชนที่เราได้กำหนดไว้

 4. ปฏิบัติตามนโยบายการโฆษณาที่เราได้กำหนดไว้ในส่วนของชื่อ ไอคอน และคำอธิบายแอพ

 5. ปรับปรุงคำอธิบายและหมวดหมู่ของแอพหรือบอทให้มีข้อมูลล่าสุดเสมอ

 6. อย่าใส่เนื้อหาเพื่อส่งเสริมการขายในไอคอนของแอพ (เช่น อย่าวางคำว่า “ใหม่” “ลดราคา” “อัพเดต” หรือสัญลักษณ์การแจ้งเตือนประเภทใดๆ ทับภาพไอคอน)

 7. อย่าสร้างความสับสน หลอกลวง ฉ้อโกง สร้างความเข้าใจผิด สแปม หรือทำให้ผู้อื่นตกใจ

 8. รักษาคำติชมเชิงลบเกี่ยวกับแอพให้อยู่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่เราได้กำหนดไว้

 9. ปฏิบัติตามคำแนะนำที่เราระบุไว้ในเอกสารประกอบทางเทคนิคของเรา

2. มอบอำนาจควบคุมให้ผู้ใช้

 1. ขอความยินยอมจากผู้ใช้ก่อนเผยแพร่เนื้อหาในนามของบุคคลเหล่านั้น

 2. ใช้สิทธิ์ในการเผยแพร่เพื่อช่วยผู้ใช้แชร์บน Facebook ไม่ใช่เพื่อส่งข้อความจากแอพของคุณไปหาผู้อื่น

 3. โปรดอย่ากรอกเนื้อหาใดๆ ในคำบรรยายภาพ ความคิดเห็น ข้อความ หรือพารามิเตอร์ข้อความของผู้ใช้ในโพสต์ไว้ล่วงหน้า เว้นแต่ว่า (ก) จะเป็นแฮชแท็กเดียวในโพสต์ที่แชร์ผ่านกล่องการแชร์ของเรา (แต่ไม่ได้แชร์ผ่าน API ของเรา) (ข) สร้างขึ้นโดยบุคคลที่ใช้แอพของคุณหรือ (ค) สร้างขึ้นโดยธุรกิจที่พนักงานใช้แอพของคุณจัดการดูแลการมีตัวตนของธุรกิจดังกล่าวบน Facebook

 4. นโยบายความเป็นส่วนตัว

  ก. ระบุนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เปิดเผยต่อสาธารณชนและทุกคนเข้าถึงได้ง่าย โดยจะต้องอธิบายว่าคุณเก็บรวบรวมข้อมูลใดบ้างและจะใช้ข้อมูลดังกล่าวอย่างไร

  ข. นโยบายความเป็นส่วนตัวของคุณจะต้องไม่ปรับเปลี่ยน แทนที่ หรือขัดต่อนโยบายของ Facebook ตัวอย่างเช่น ห้ามถ่ายโอนข้อมูลผู้ใช้ที่ได้จากเราให้แก่นายหน้าจำหน่ายข้อมูลหรือขายข้อมูลดังกล่าวแม้ว่าคุณจะเปิดเผยข้อมูลนี้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของคุณก็ตาม

  ค. ใส่ URL นโยบายความเป็นส่วนตัวของคุณไว้ในแดชบอร์ดของแอพ

  ง. ใส่ลิงก์ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัวของคุณใน App Store ใดก็ตามที่อนุญาตให้คุณทำได้

  จ. ปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของคุณ

 5. คุณสามารถใช้ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของคุณและนโยบายอื่นๆ ของ Facebook ได้ ห้ามถ่ายโอนข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมดออกไปนอกแอพของคุณ เว้นแต่จะถ่ายโอนไปให้ผู้ให้บริการของคุณ (ตามมาตรา 3.7) ซึ่งจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อมอบบริการให้แก่แอพของคุณ คุณจะต้องเก็บรักษาข้อมูลผู้ใช้ที่ได้รับจากเราเป็นเวลานานเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของคุณ ยกเว้นข้อมูลบัญชีผู้ใช้

 6. ลบข้อมูลทั้งหมดของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่คุณได้รับจากเรา (รวมทั้งข้อมูลเพื่อน) หากบุคคลนั้นขอให้คุณลบ เว้นแต่กฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อตกลงอื่นระหว่างเราจะกำหนดให้คุณต้องเก็บข้อมูลไว้ คุณจะสามารถเก็บข้อมูลที่รวบรวมมาไว้ได้ก็ต่อเมื่อคุณไม่สามารถสรุปหรือสร้างข้อมูลระบุตัวตนจากข้อมูลนั้นได้

 7. ขอความยินยอมจากผู้ใช้ก่อนใช้ข้อมูลในโฆษณาใดๆ

 8. ขอความยินยอมที่เหมาะสมจากผู้ใช้ก่อนใช้เทคโนโลยีใดๆ ของ Facebook ที่ช่วยให้เราสามารถเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลเหล่านั้นได้ ซึ่งรวมถึง SDK และพิกเซลเบราว์เซอร์ของเรา เป็นต้น เมื่อคุณใช้เทคโนโลยีดังกล่าว คุณจะต้องเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสมต่อไปนี้

  ก. บุคคลที่สาม รวมถึง Facebook อาจใช้คุกกี้ บีคอนเว็บ และเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลอื่นๆ เพื่อเก็บรวบรวมหรือรับข้อมูลจากเว็บไซต์และแอพของคุณ รวมถึงแหล่งอื่นๆ บนอินเทอร์เน็ต และจะใช้ข้อมูลนั้นในการให้บริการวัดผล กำหนดเป้าหมายโฆษณา และตามที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายข้อมูลของเรา และ

  ข. วิธีที่ผู้ใช้สามารถเลือกไม่ให้เก็บและใช้ข้อมูลเพื่อการกำหนดเป้าหมายโฆษณา และจุดที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงกลไกในการเลือกตัวเลือกดังกล่าวได้

 9. ในเขตอำนาจศาลที่กำหนดให้ต้องขอความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลและเข้าถึงคุกกี้หรือข้อมูลอื่นๆ บนอุปกรณ์ของผู้ใช้ (เช่น สหภาพยุโรป) ต้องตรวจสอบให้แน่ใจด้วยวิธีที่สามารถยืนยันหลักฐานได้ว่าผู้ใช้ให้ความยินยอมที่จำเป็นก่อนที่คุณจะใช้เทคโนโลยีของ Facebook เพื่อให้เราสามารถจัดเก็บและเข้าถึงคุกกี้กับข้อมูลอื่นๆ บนอุปกรณ์ของผู้ใช้ได้ หากต้องการอ่านข้อเสนอแนะในการปรับใช้กลไกการขอความยินยอม โปรดดูคู่มือของ Facebook เกี่ยวกับการขอความยินยอมในการจัดการคุกกี้สำหรับเว็บไซต์และแอพ

 10. ขอความยินยอมจากผู้ใช้ก่อนที่คุณจะให้ข้อมูลที่คุณเก็บรวบรวมมาจากผู้ใช้เองกับเรา

 11. ให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าเกี่ยวกับแอพของคุณอย่างจริงจัง และให้ช่องทางผู้ใช้ไว้ติดต่อคุณได้ง่ายๆ

 12. หากผู้ใช้มาที่แอพของคุณจากแอพ Facebook บน iOS คุณจะต้องกำหนดให้ผู้ใช้สามารถย้อนกลับไปที่แอพ Facebook ได้โดยใช้แบนเนอร์ “กลับไปยัง Facebook” ใน SDK ของเรา

 13. หากผู้ใช้มาที่แอพของคุณจากแอพ Facebook บน Android อย่าขัดขวางไม่ให้ผู้ใช้กลับไปที่แอพ Facebook เมื่อผู้ใช้กดปุ่มย้อนกลับของระบบ

3. คุ้มครองข้อมูล

 1. คุ้มครองข้อมูลที่คุณได้รับจากเราจากการเข้าถึง การใช้ หรือการเปิดเผยที่ไม่ได้รับอนุญาต ตัวอย่างเช่น อย่าใช้ข้อมูลที่ได้จากเราในการสร้างเครื่องมือเพื่อสอดแนม

 2. แสดงเฉพาะข้อมูลที่ได้รับมาจากโทเค็นการเข้าถึงของผู้ใช้บนอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงกับโทเค็นดังกล่าวเท่านั้น

 3. ใช้ข้อมูลเพื่อน (รวมถึงรายชื่อเพื่อน) เมื่อผู้ใช้ใช้งานแอพของคุณเท่านั้น

 4. หากคุณแคชข้อมูลที่ได้รับจากเรา โปรดใช้แคชเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้แอพและคอยอัพเดตอยู่เสมอ

 5. อย่าใช้พร็อกซี ขอ หรือเก็บรวบรวมชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของ Facebook

 6. อย่าเปิดเผยคีย์ลับและโทเค็นการเข้าถึงของคุณ คุณสามารถแชร์กับตัวแทนที่ทำหน้าที่ควบคุมแอพของคุณได้หากบุคคลนั้นได้ลงนามในข้อตกลงในการรักษาความลับแล้ว

 7. อย่าใช้ผู้ให้บริการรายใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้แพลตฟอร์มของคุณนอกเสียจากว่าจะให้ผู้ให้บริการดังกล่าวลงนามในสัญญาเพื่อ (ก) คุ้มครองข้อมูลผู้ใช้ที่คุณได้รับจากเรา (อย่างน้อยต้องให้ความคุ้มครองเทียบเท่าข้อกำหนดและนโยบายของเรา) (ข) จำกัดให้ผู้ให้บริการเหล่านั้นใช้ข้อมูลผู้ใช้ดังกล่าวเพียงเพื่อให้บริการแก่แอพของคุณเท่านั้น (ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ของผู้ให้บริการเองหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด) และ (ค) เก็บรักษาข้อมูลผู้ใช้ให้ปลอดภัยและเป็นความลับ คุณต้องตรวจสอบว่าผู้ให้บริการดังกล่าวปฏิบัติตามข้อกำหนดและนโยบายของเรา (และรับผิดชอบต่อการที่ผู้ให้บริการเหล่านั้นไม่ทำตามกฎระเบียบ)

 8. เก็บรักษา ID ผู้ใช้ Facebook ไว้ให้ดี คุณสามารถแชร์ข้อมูลดังกล่าวได้เฉพาะกับผู้ให้บริการที่ช่วยคุณสร้างแอพหรือทำให้แอพทำงานได้ โปรดตรวจสอบว่าผู้ให้บริการเก็บรักษา ID ผู้ใช้ไว้อย่างปลอดภัยและเป็นความลับ รวมถึงปฏิบัติตามนโยบายของเรา (เช่น ดูที่ 3.7) หากคุณจำเป็นต้องใช้ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันแบบไม่ระบุชื่อในการแชร์ให้กับบุคคลที่สาม ให้ใช้กลไกของเรา

 9. อย่าขาย ให้สิทธิ์ หรือซื้อข้อมูลใดๆ ที่ได้รับจากเราหรือบริการของเรา

 10. อย่าถ่ายโอนข้อมูลใดๆ ที่คุณได้รับจากเรา (รวมทั้งข้อมูลแบบไม่ระบุชื่อ ที่รวบรวมมา และที่ได้รับมา) ไปให้เครือข่ายโฆษณา นายหน้าจำหน่ายข้อมูล หรือบริการอื่นๆ ด้านการลงโฆษณาหรือที่เกี่ยวกับการสร้างรายได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม คำว่า "ทางอ้อม" หมายความว่าคุณไม่สามารถถ่ายโอนข้อมูลไปให้บุคคลที่สามซึ่งจะถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวไปให้เครือข่ายโฆษณาอีกทอดหนึ่ง เป็นต้น

 11. อย่าใส่ข้อมูล Facebook ไว้ในเครื่องมือค้นหาหรือไดเรกทอรี หรือรวมฟังก์ชั่นการค้นหาบนเว็บใน Facebook

 12. หากกิจการของคุณถูกซื้อหรือควบรวมกับบุคคลที่สาม คุณจะสามารถใช้ข้อมูลของเราต่อได้เฉพาะภายในแอพของคุณเท่านั้น

 13. หากคุณหยุดใช้แพลตฟอร์ม ให้ลบข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมดที่คุณได้รับจากเราออกทันที (โดยไม่ต้องขอความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากผู้ใช้) คุณสามารถเก็บข้อมูลบัญชีผู้ใช้ไว้ได้หากได้ระบุนโยบายความเป็นส่วนตัวของคุณไว้ภายในแอพ

 14. หากคุณใช้ข้อมูลเกี่ยวกับเพื่อนจาก Facebook เพื่อสร้างการเชื่อมต่อทางโซเชียลในแอพของคุณ คุณจะทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ใช้แต่ละคนในการเชื่อมต่อดังกล่าวให้เข้าถึงข้อมูลนั้นเท่านั้น

 15. อย่าใช้ข้อมูลที่ได้รับจาก Facebook ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการได้รับสิทธิ์ รวมทั้งใช้ประกอบการอนุมัติหรือการปฏิเสธแอพพลิเคชั่น หรือการคิดดอกเบี้ยที่จะเก็บจากเงินกู้

 16. หากคุณใช้หรือเคยใช้เครื่องมือของ Facebook/เครื่องมือของ Facebook Business (ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดมาตรฐานของเราสำหรับเครื่องมือของ Facebook/เครื่องมือของ Facebook Business ดังกล่าว (“ข้อกำหนดเครื่องมือของ Facebook Business”) ในนามของคุณเองหรือในนามของบุคคลที่สาม) ซึ่งสามารถดูได้ที่ https://www.facebook.com/customaudiences/app/tos หรือข้อกำหนดสำหรับผู้รับช่วงที่เราอาจจัดหาให้ รวมถึงที่ https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools คุณรับทราบว่าข้อกำหนดเครื่องมือของ Facebook Business อาจมีผลบังคับใช้กับการใช้แพลตฟอร์มของคุณ รวมถึงการปรับแพลตฟอร์มและ/หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครือ Facebook ที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสม

4. ส่งเสริมการใช้งานที่ถูกต้อง

 1. เพิ่มสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ให้กับชุมชน อย่าเลียนแบบฟังก์ชั่นหลักที่ Facebook ให้บริการอยู่แล้ว

 2. เคารพภาพลักษณ์และฟังก์ชั่นของ Facebook อย่านำเสนอประสบการณ์การใช้งานที่เปลี่ยนแปลงในส่วนดังกล่าว

 3. หากคุณกำลังสร้างแอพที่มอบประสบการณ์การใช้งานที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลหรือประสบการณ์การใช้งานทางโซเชียล ควรให้ผู้ใช้สามารถแชร์เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างไปยัง Facebook ได้ง่ายๆ

 4. เคารพขีดจำกัดที่เรากำหนดไว้ในฟังก์ชั่นของ Facebook

 5. ใช้รางวัลจูงใจเพื่อโน้มน้าวให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบแอพ เข้าร่วมโปรโมชั่นบนเพจของแอพ เช็คอินในสถานที่ หรือใช้ Messenger เพื่อสื่อสารกับธุรกิจของคุณเท่านั้น ห้ามใช้รางวัลจูงใจเพื่อโน้มน้าวให้ดำเนินการอื่น

 6. สนับสนุนให้ผู้ใช้แท็กและแชร์เนื้อหาอย่างถูกต้อง

 7. หากบริการของคุณมีการรวมข้อมูลของผู้ใช้ไว้ในตัวสินค้าจริง ให้ผลิตสินค้าจริงเพื่อให้บุคคลดังกล่าวได้ใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อการค้า

 8. ห้ามสร้างแอพที่มีวัตถุประสงค์หลักในการนำผู้ใช้ออกนอก Facebook

 9. หากต้องการใช้โลโก้หรือแบรนด์ของเรา โปรดปฏิบัติตามแนวทางในศูนย์ทรัพยากรแบรนด์และสิทธิ์การอนุญาตของ Facebookและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับแบรนด์สำหรับผู้พัฒนาของ Facebook เครือข่ายโฆษณาและนายหน้าจำหน่ายข้อมูลต้องขออนุญาตจากเราเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนที่จะใช้แพลตฟอร์ม โลโก้ หรือเครื่องหมายการค้าของเราได้

 10. ห้ามขาย ถ่ายโอน หรือให้สิทธิ์โค้ด API หรือเครื่องมือของเราแก่ผู้ใดต่อ

 11. ให้ใช้ SDK ของเราพัฒนาและแจกจ่ายแอพหรือเนื้อหาเพื่อใช้กับแพลตฟอร์ม Facebook เท่านั้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถแจกจ่ายอ็อบเจ็กต์โค้ดหรือตัวอย่างซอร์สโค้ดใดๆ ที่อยู่ใน SDK เพื่อรวมในแอพดังกล่าวได้ด้วย

 12. ห้ามแก้ไข แปล สร้างผลงานจาก หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับ SDK หรือส่วนประกอบใดๆ ของ SDK

 13. แสดงออกอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณกับ Facebook ในขณะพูดคุยกับสื่อหรือผู้ใช้ ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติการประชาสัมพันธ์สำหรับผู้พัฒนาของเราและขออนุมัติจากเราก่อนแถลงต่อสื่ออย่างเป็นทางการหรือกล่าวถึง Facebook ในบล็อก

 14. หากคุณใช้ปุ่มถูกใจบน iOS หรือ Android ห้ามเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลจากปุ่มนั้น

 15. การแชร์ไปยัง Stories:

  ก. Stories จะต้องไม่มีโลโก้ ลายน้ำ การกระตุ้นให้ดำเนินการ หรือเนื้อหาเพื่อส่งเสริมการขายอื่นๆ

  ข. นโยบายเพิ่มเติมสำหรับ Stories ที่มีการระบุที่มา: (1) Stories ต้องไม่ใช่เรื่องทั่วไป (กล่าวคือ มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้อื่นแชร์เนื้อหาที่ไม่ซ้ำกันและเป็นส่วนตัวเท่านั้น) (2) หากมีผู้ใช้คลิกเรื่องราวของคุณ โปรดมอบประสบการณ์แก่ผู้ใช้ที่จะทำให้เรื่องราวดังกล่าวดีขึ้นกว่าเดิม และ/หรือช่วยให้ผู้ใช้สร้างเรื่องราวของตนเองได้

5. ปฏิบัติตามกฎหมาย

 1. คุณมีหน้าที่ต้องจำกัดการเข้าถึงเนื้อหาของคุณตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ รวมถึงการกรองการเข้าถึงตามตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์หรืออายุ ตามความจำเป็น

 2. อย่านำเสนอหรือโปรโมทเนื้อหาที่เป็นการละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม

 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเป็นเจ้าของและรักษาสิทธิ์ที่จำเป็นทุกประการในการแสดง แจกจ่าย และส่งมอบเนื้อหาทั้งหมดในแอพของคุณ

 4. ปฏิบัติตามพันธะในการให้สิทธิ์ การรายงาน และการชำระเงินแก่บุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับแอพของคุณ

 5. หากแอพของคุณมีเนื้อหาที่บุคคลที่สามส่งหรือจัดหาให้ คุณจะต้องดำเนินการดังนี้

  ก. ในสหรัฐอเมริกา คุณจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนทั้งหมดที่กำหนดไว้เพื่อให้เข้าข่ายการไม่ละเมิดกฎเกณฑ์ของ Digital Millennium Copyright Act รวมถึงการมอบหมายให้ตัวแทนคอยรับคำประกาศการละเมิดที่กล่าวอ้าง การออกนโยบายยุติความสัมพันธ์กับผู้ละเมิดซ้ำซ้อน รวมทั้งดำเนินการตามมาตรการการแจ้งให้ทราบและการลบออก

  ข. ในประเทศอื่นๆ คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ในท้องถิ่นและดำเนินการตามมาตรการการแจ้งให้ทราบและการลบออกอย่างเหมาะสมเมื่อคุณได้รับคำแจ้งที่อ้างว่ามีการละเมิด

 6. อย่าแชร์ข้อมูลกับเราทั้งๆ ที่ทราบว่าคุณได้เก็บรวบรวมข้อมูลมาจากเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี

 7. เว็บไซต์หรือบริการที่มีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี: หากคุณใช้โซเชียลปลั๊กอินหรือ JavaScript SDK สำหรับ Facebook ของเราบนเว็บไซต์และบริการที่มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี คุณมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด ตัวอย่างเช่น หากเว็บไซต์หรือบริการของคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กในสหรัฐอเมริกา หรือเจตนารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กในสหรัฐอเมริกา คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ตของเด็กในสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ คุณยังต้องปฏิบัติตามบันทึกเกี่ยวกับการใช้งานของเราด้วย

 8. ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับทั้งหมดที่บังคับใช้ในเขตอำนาจศาลที่มีการใช้งานแอพของคุณ ห้ามทำให้ Facebook หรือผู้ใช้ Facebook ตกอยู่ในอันตรายหรือต้องรับผิดตามกฎหมายตามดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

 9. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของวิดีโอ (Video Privacy Protection Act หรือ VPPA) และต้องได้รับความยินยอมในการเข้าร่วมใดๆ ที่จำเป็นสำหรับการแชร์ข้อมูลบน Facebook ตามความเหมาะสม

 10. คุณยินยอมที่จะชดใช้หรือปลดเปลื้องเราจากความเสียหาย ความสูญเสีย ค่าใช้จ่ายทุกประเภท (รวมทั้งค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่สมเหตุสมผล) ทั้งหมดที่เกี่ยวกับคำร้องเรียนถึงเราเกี่ยวกับบริการ การดำเนินการ เนื้อหา หรือข้อมูลของคุณ

6. ผู้ให้บริการเทคโนโลยี

 1. การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูล: หากคุณเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีให้กับหน่วยงานใด ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้

  ก. ใช้ข้อมูลของหน่วยงานในนามของหน่วยงานนั้นเท่านั้น (กล่าวคือ เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานดังกล่าวเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของคุณเองหรือเพื่อหน่วยงานอื่นใด)

  ข. อย่าใช้ข้อมูลของหน่วยงานในการสร้างหรือแต่งเติมโปรไฟล์ผู้ใช้

  ค. ห้ามใช้ข้อมูลของหน่วยงานเพื่อกำหนดเป้าหมายซ้ำทั้งในและนอก Facebook รวมถึงห้ามใช้การแอบเข้าถึงหรือเปลี่ยนทิศทาง หรือผสมข้อมูลของหน่วยงานหนึ่งเข้ากับข้อมูลของอีกหน่วยงานหนึ่ง

  ง. อย่าให้บุคคลอื่นนอกเหนือจากบุคคลที่ดำเนินการในนามของหน่วยงาน (เช่น พนักงาน) เข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน

  จ. ให้ลบข้อมูลของหน่วยงานทั้งหมดที่คุณได้รับจากเราหากหน่วยงานนั้นขอให้คุณลบหรือหากคุณหยุดให้บริการแก่หน่วยงานนั้น เว้นแต่กฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อตกลงอื่นระหว่างเราจะกำหนดให้คุณต้องเก็บข้อมูลไว้

 2. ฟีเจอร์: สำหรับฟีเจอร์ของแพลตฟอร์มทั้งหมด (เช่น API) ที่คุณใช้ในฐานะผู้ให้บริการเทคโนโลยี ให้ปฏิบัติดังนี้

  ก. อย่าใช้แพลตฟอร์มเพื่อให้หน่วยงานใดเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ได้ นอกเสียจากว่าคุณจะได้ทำข้อตกลงกับเราแยกต่างหาก

  ข. อย่าเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ฟีเจอร์ของแพลตฟอร์ม (หรือบริการของ Facebook ที่เกี่ยวข้อง) นโยบายนี้มิได้ห้ามให้คุณเรียกเก็บค่าบริการจากสินค้าและบริการอื่นๆ ของคุณที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้ฟีเจอร์ของแพลตฟอร์ม (หรือบริการของ Facebook ที่เกี่ยวข้อง)

  ค. ตรวจสอบว่าคุณได้รับอนุมัติให้ใช้ฟีเจอร์ของแพลตฟอร์ม (หรือบริการของ Facebook ที่เกี่ยวข้อง) ในนามของหน่วยงาน

  ง. อย่ารวมหลายหน่วยงานหรือเพจหรือกลุ่ม Facebook ของหน่วยงานดังกล่าวไว้ในบัญชีผู้ใช้เดียว

  จ. ถอนสิทธิ์ของหน่วยงานในการเข้าถึงฟีเจอร์ของแพลตฟอร์ม (หรือบริการของ Facebook ที่เกี่ยวข้อง) หากเราร้องขอ

7. สิ่งที่คุณควรทราบ

 1. เราสามารถวิเคราะห์แอพ เว็บไซต์ เนื้อหา และข้อมูลของคุณได้ ไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตาม รวมทั้งวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์

 2. เราสามารถติดตามหรือเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้ SDK ของคุณได้

 3. เราจะใช้ข้อมูลที่เราได้รับจากคุณหรือที่เกี่ยวกับการผสานการทำงานแพลตฟอร์มของคุณตามนโยบายข้อมูลของเรา

 4. คุณให้สิทธิ์ทั้งหมดที่จำเป็นแก่เราในการใช้ API, SDK หรือเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คุณจัดหาให้เพื่อทำให้แอพหรือบอทของคุณทำงานได้ รวมถึงสิทธิ์ในการรวมข้อมูลที่คุณมอบให้เราเข้ากับส่วนอื่นๆ ของ Facebook และสิทธิ์ในการระบุที่มาของข้อมูลโดยใช้ชื่อหรือโลโก้ของคุณ

 5. เราอาจแชร์ข้อมูลติดต่อของคุณกับผู้ที่ต้องการติดต่อคุณ

 6. เราอาจใช้ชื่อ โลโก้ เนื้อหา และข้อมูลของคุณ รวมถึงเอกสารต่างๆ ที่คุณส่งให้เพื่อการตรวจสอบ ภาพหน้าจอ และภาพถ่ายวิดีโอของแอพและเพจ Facebook ของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ การตลาด และการโปรโมท เพื่อแสดงว่าคุณใช้ Facebook ไปทั่วโลกโดยไม่มีค่าลิขสิทธิ์ในทุกรูปแบบและทุกสื่อ นอกจากนี้ คุณยังรับรองว่าคุณมีสิทธิ์อนุญาตให้ดำเนินการดังกล่าวด้วย

 7. คุณมอบสิทธิ์ให้เราในการลิงก์ไปยังแอพของคุณหรือนำแอพของคุณไปจัดเรียง และวางเนื้อหาต่างๆ รวมถึงโฆษณาไว้รอบแอพของคุณได้ หากคุณใช้โซเชียลปลั๊กอิน กล่องการแชร์บนฟีด หรือปุ่มแชร์ คุณยังอนุญาตให้เราใช้และให้ผู้อื่นใช้ลิงก์และเนื้อหาดังกล่าวบน Facebook ได้อีกด้วย

 8. คุณให้สิทธิ์การอนุญาตทั่วโลกแบบไม่ผูกขาด ถ่ายโอนได้ มอบสิทธิ์ต่อได้ และไม่มีค่าลิขสิทธิ์แก่เราและบริษัทในเครือของเราในการโฮสต์ ใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง ใช้งาน คัดลอก ดำเนินการหรือแสดงต่อสาธารณะ แปล และสร้างงานที่ต่อยอดจากข้อมูล เนื้อหา และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับฟีเจอร์ของแพลตฟอร์มที่จัดหาให้คุณหรือในนามของคุณ สิทธิ์การใช้งานจะยังมีผลอยู่แม้คุณจะหยุดใช้ฟีเจอร์ของแพลตฟอร์มก็ตาม คุณมีหน้าที่ขอรับสิทธิ์ที่จำเป็นจากผู้ถือสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อมอบสิทธิ์การใช้งานนี้ API ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับฟีเจอร์ของแพลตฟอร์มที่คุณจัดหาให้หรือในนามของคุณจะถือเป็นส่วนหนึ่งของแอพของคุณ

 9. เราหรือผู้ตรวจสอบอิสระที่ทำหน้าที่ในนามของเราอาจตรวจสอบแอพ ระบบ และรายการข้อมูลของคุณเพื่อให้มั่นใจว่าคุณใช้แพลตฟอร์มและข้อมูลที่ได้รับจากเราอย่างปลอดภัยและปฏิบัติตามข้อกำหนดของเรา รวมถึงเพื่อให้มั่นใจว่าคุณปฏิบัติตามคำขอของเราและคำขอของผู้ใช้ Facebook ในการลบข้อมูลผู้ใช้ที่ได้รับจากแพลตฟอร์มของเรา หากได้รับคำขอ คุณจะต้องแสดงหลักฐานยืนยันกับเราว่าแอพของคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดของเรา

 10. เราสามารถสร้างแอพหรือผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอฟีเจอร์และบริการที่คล้ายกับแอพของคุณได้

 11. เราไม่รับประกันว่าจะสามารถใช้งานแพลตฟอร์มได้ฟรีตลอดไป

 12. หากคุณมีผู้ใช้ต่อเดือนเกิน 5 ล้านคน API การโทรเกิน 100 ล้านครั้งต่อวัน หรืออิมเพรสชั่นเกิน 50 ล้านครั้งต่อวัน คุณอาจต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเพิ่มเติม

 13. Facebook และผู้ให้สิทธิ์ขอสงวนสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมด รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญาและกรรมสิทธิ์อื่นๆ ทั้งหมดที่มีต่อ SDK ทั้งหมด

 14. SDK ใดๆ ที่คุณได้รับจากเรามีการจัดหาให้ "ตามสภาพ" โดยปราศจากการรับประกันใดๆ

 15. เราสามารถออกคำแถลงต่อสื่อเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ของเรากับคุณได้

 16. เราอาจห้ามไม่ให้คุณใช้ผู้ให้บริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้แพลตฟอร์มของคุณ

 17. เราอาจใช้การบังคับกับแอพหรือเว็บไซต์ของคุณหากเราสรุปได้ว่าคุณละเมิดข้อกำหนดของเราหรือกำลังก่อให้เกิดผลกระทบต่อแพลตฟอร์มในเชิงลบ และเราอาจระงับแอพหรือเว็บไซต์ของคุณโดยอาจแจ้งหรือไม่แจ้งล่วงหน้าก็ได้ในขณะที่เราสืบสวนการละเมิดข้อกำหนดที่ต้องสงสัย เราอาจจะหรืออาจจะไม่แจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

 18. การบังคับให้ดำเนินการจะเป็นทั้งแบบอัตโนมัติและแบบดำเนินการเอง ซึ่งอาจรวมถึงการปิดการใช้งานแอพของคุณ จำกัดคุณและแอพของคุณจากการเข้าใช้ฟังก์ชั่นของแพลตฟอร์ม สั่งให้คุณลบข้อมูล ยุติข้อตกลงที่ทำร่วมกับคุณ หรือการดำเนินการอื่นๆ ที่เราพิจารณาแล้วว่าเหมาะสม

 19. เราจะติดต่อผู้พัฒนาผ่านการแจ้งเตือนสำหรับผู้พัฒนา และอีเมลจากโดเมน fb.com หรือ facebookmail.com โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ Facebook ของคุณ และอีเมลที่ลงทะเบียนกับแอพนั้นเป็นอีเมลปัจจุบัน และคุณไม่ได้กรองข้อความเหล่านี้ออก

 20. เราอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบนโยบายเหล่านี้เป็นประจำ หากคุณยังคงใช้งานแพลตฟอร์มต่อ จะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

 21. การใช้เทคโนโลยีของ Facebook ของคุณต้องเป็นไปตามนโยบายแพลตฟอร์มนี้ คำแถลงว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของเรา รวมทั้งข้อกำหนดอื่นใดที่บังคับใช้กับเทคโนโลยีที่มีอยู่

 22. Instagram หากคุณใช้ฟีเจอร์ใดๆ ของแพลตฟอร์ม Facebook บนบริการ Instagram การใช้งานบนบริการ Instagram ดังกล่าวต้องเป็นไปตามนโยบายแพลตฟอร์ม Facebook และข้อกำหนดในการใช้งานของ Instagram หากคุณใช้ Instagram API ใดก็ตาม การใช้งานดังกล่าวต้องเป็นไปตามนโยบายแพลตฟอร์ม Instagram

8. การเข้าสู่ระบบ

 1. ตรวจสอบยืนยันว่าคุณผสานการเข้าสู่ระบบไว้อย่างถูกต้อง แอพของคุณไม่ควรหยุดทำงานหรือค้างระหว่างกระบวนการทดสอบ

 2. แอพแบบเนทีฟสำหรับ iOS และ Android ที่ใช้การเข้าสู่ระบบด้วย Facebook จะต้องใช้ SDK อย่างเป็นทางการของเราในการเข้าสู่ระบบ

 3. ใช้ปุ่มเข้าสู่ระบบที่ระบุแบรนด์อย่างชัดเจนซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในศูนย์ทรัพยากรแบรนด์ของ Facebook

 4. ขอเฉพาะข้อมูลและสิทธิ์ในการเผยแพร่ที่แอพของคุณจำเป็นต้องใช้เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ใช้งานที่ดีเท่านั้น

 5. ให้ขอสิทธิ์ในการเขียนเฉพาะในเวลาที่แอพของคุณต้องขอสิทธิ์ดังกล่าวเท่านั้น (เช่น อย่าขอสิทธิ์ในการเขียนทันทีหลังจากที่ผู้ใช้เข้าสู่ระบบแอพของคุณ)

 6. ห้ามแปลงข้อมูลผู้ใช้ที่ได้รับจากเราไปเป็นข้อมูลอิสระ (เช่น โดยใช้ช่องกรอกข้อมูลที่กรอกข้อมูลผู้ใช้ที่ได้รับจากเราไว้ล่วงหน้า แล้วขอให้ผู้ใช้ส่งหรือบันทึกข้อมูล)

 7. หากผู้ใช้ไม่ให้สิทธิ์การอนุญาต คุณสามารถแสดงข้อความสอบถามผู้ใช้อีกครั้งหลังจากผู้ใช้แสดงเจตนาว่าต้องการที่จะให้สิทธิ์การอนุญาตแก่คุณ

 8. แสดงตัวเลือก “ออกจากระบบ” ที่ทำงานอย่างถูกต้องและมองเห็นได้ง่าย

9. โฆษณา

 1. หากคุณมีโฆษณาในแอพบน Facebook ให้ปฏิบัติตามนโยบายการโฆษณาของเรา

 2. หลีกเลี่ยงการโฆษณามากเกินไป อย่าให้โฆษณาเบี่ยงเบนความสนใจจากฟังก์ชั่นของแอพ

 3. ห้ามใส่โฆษณาในแอพที่อยู่ในแท็บ “เพจ”

 4. หากคุณใช้ผู้ให้บริการโฆษณาบุคคลที่สามเพื่อแสดงโฆษณาในแอพของคุณบน Facebook ให้ใช้ผู้บริการจากรายการนี้เท่านั้น

 5. ห้ามใส่โฆษณาของบุคคลที่สาม (รวมทั้งแอพอื่นๆ) ไว้ในโพสต์ ความคิดเห็น การแจ้งเตือน คำขอ คำเชิญ หรือข้อความ

 6. ห้ามรวมหรือจับคู่การผสานการทำงานแพลตฟอร์มกับโฆษณาที่ไม่ใช่ของ Facebook

 7. หากคุณจัดโปรโมชั่น การประกวด การแข่งขัน หรือการชิงโชคบน Facebook ให้ปฏิบัติตามนโยบายส่งเสริมการขายของเรา

10. เกม

 1. เกมบน Facebook.com:

  ก. ห้ามแชร์ ID ของแอพเดียวกันกับเกมบนเว็บในเดสก์ท็อปนอก Facebook.com

  ข. ห้ามใช้เกมหรืออีเมลบนเว็บ Facebook.com ที่คุณได้รับจากเราเพื่อโปรโมทหรือลิงก์ไปยังเกมบนเว็บในเดสก์ท็อปนอก Facebook

  ค. ใช้การชำระเงินบน Facebook เป็นวิธีการชำระเงินเดียวสำหรับการซื้อในเกมทั้งหมด

  ง. ใช้ข้อเสนอการชำระเงินบน Facebook หากคุณต้องการให้รางวัลผู้ใช้จากการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่สาม

 2. เกมบนเว็บในเดสก์ท็อปนอก Facebook.com:

  ก. ใช้การเข้าสู่ระบบด้วย Facebook โซเชียลปลั๊กอิน และช่องทางการเผยแพร่ของ Facebook เท่านั้น ห้ามใช้การเชื่อมต่อ เช่น รายชื่อเพื่อน

  ข. ระหว่างการยืนยันตัวตน ให้ขอเฉพาะอายุ อีเมล และสิทธิ์ในการเผยแพร่เท่านั้น

 3. เกมบนมือถือ:

  ก. ห้ามแชร์ ID ของแอพเดียวกันกับเกมบนเว็บในเดสก์ท็อปนอก Facebook.com

  ข. ห้ามใช้เกมบนมือถือหรือที่อยู่อีเมลที่คุณได้รับจากเราในการโปรโมทหรือลิงก์ไปยังเกมบนเว็บนอก Facebook

 4. เกมทันใจ:

  ก. อย่าเก็บค่าสินค้าใดๆ ภายในเกม iOS (เกม iOS ต้องเป็นเกมที่เล่นได้ฟรี) สำหรับเกมอื่นๆ ทั้งหมด คุณสามารถเก็บค่าสินค้าในเกมของคุณได้ก็ต่อเมื่อคุณได้ทำข้อตกลงแยกต่างหากกับเราแล้วเท่านั้น

  ข. หากคุณต้องการใส่โฆษณาภายในเกม ให้ใช้เฉพาะ API โฆษณาเกมเท่านั้น ห้ามใช้ผู้ให้บริการโฆษณาของบุคคลที่สามหรือใส่ลิงก์ไปยังเนื้อหาอื่นๆ นอกเกมของคุณ

  ค. ห้ามสร้าง เติม แก้ไข โน้มน้าว หรือเสริมโปรไฟล์ของผู้ใช้ ซึ่งรวมถึงโปรไฟล์ที่เชื่อมโยงกับหมายเลขระบุอุปกรณ์มือถือหรือหมายเลขระบุเฉพาะอื่นๆ ที่ระบุถึงผู้ใช้ เบราว์เซอร์ คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ใดๆ

  ง. ห้ามโพสต์อัพเดตบริบทมากกว่า 1 ครั้งต่อการเล่นเกมโดยไม่ได้รับสิทธิ์การอนุญาตจากเราก่อนล่วงหน้า

 5. หากคุณต้องการอำนวยความสะดวกหรือโปรโมทการพนันออนไลน์ เกมทักษะเพื่อรับเงินจริงออนไลน์ หรือล็อตเตอรี่ออนไลน์ ให้ขออนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ใดๆ ของเรา

 6. หากเกมของคุณมีค่าใช้จ่ายบังคับหรือเพิ่มเติมในแอพ ให้อธิบายรายละเอียดไว้ในคำอธิบายแอพของคุณ

11. การชำระเงิน

 1. หากคุณใช้การชำระเงินบน Facebook ปฏิบัติตามข้อกำหนดการชำระเงินสำหรับผู้พัฒนาบน Facebook

 2. ห้ามใช้การชำระเงินบน Facebook เพื่อชักชวน เก็บรวบรวม หรือโอนเงินเพื่อการกุศลโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากเราล่วงหน้า

 3. หากคุณใช้ iOS ในการเรียกใช้แอพของคุณ ให้ใช้วิธีการชำระเงินที่ iOS อนุมัติ

 4. หากคุณรับชำระเงินบน Facebook โปรดดำเนินการภายในแอพของคุณเท่านั้น

12. ศูนย์รวมแอพ

 1. แอพที่มีสิทธิ์อยู่ในศูนย์รวมแอพ Facebook จะต้องเป็นเกมที่ใช้การเข้าสู่ระบบด้วย Facebook หรือเป็นเกมที่อยู่บน Facebook.com

 2. รายละเอียดและคำอธิบายแอพ:

  ก. ตรวจสอบว่าชื่อและข้อมูลของแอพถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

  ข. ตรวจสอบว่าภาษาของแอพตรงกับรูปแบบภาษาของศูนย์รวมแอพ

  ค. ห้ามใส่ URL หรือใช้แบรนด์ Facebook

  ง. ห้ามใส่รายการคีย์เวิร์ด ใช้เครื่องหมายวรรคตอนเกินความจำเป็น หรือใช้สัญลักษณ์ที่ไม่เป็นมาตรฐาน

 3. ภาพทั้งหมด:

  ก. ใช้ภาพที่เกี่ยวข้องที่มีคุณภาพสูงซึ่งสะท้อนให้เห็นประสบการณ์ในการใช้แอพ

  ข. เขียนข้อความในภาพให้กระชับ อย่าให้ข้อความบดบังภาพ

  ค. ห้ามใส่โฆษณา URL หรือลูกเล่นต่างๆ เช่น ปุ่ม “เล่น”

 4. ไอคอน:

  ก. ใช้พื้นหลังโปร่งใสหรือมีสี หากไอคอนของคุณต้องใช้พื้นหลังสีขาว ให้ใส่เส้นขอบที่มีสี

  ข. หากโลโก้ของคุณมีเงาพื้น ให้ใช้พื้นหลังที่มีสี

 5. แบนเนอร์:

  ก. ห้ามใช้ขอบหรือกรอบแบบโค้งมน

  ข. ห้ามใส่โลโก้ของบุคคลที่สาม

 6. วิดีโอ:

  ก. แสดงชื่อแอพ

  ข. แสดงวัตถุประสงค์ของแอพอย่างชัดเจนและแสดงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในแอพอย่างถูกต้อง

  ค. พยายามใช้วิดีโอที่มีคุณภาพและความละเอียดสูง

  ง. วิดีโอและภาพหน้าปกวิดีโอควรชัดเจนและจดจำได้ง่าย ห้ามใส่โฆษณา

13. Open Graph

 1. การดำเนินการที่กำหนดเองของ Open Graph:

  ก. ห้ามสร้างการดำเนินการที่ได้รับการสนับสนุนอยู่แล้วซ้ำ

  ข. เขียนการดำเนินการและวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย

  ค. ตรวจสอบว่าเรื่องราวมีการใช้หลักไวยากรณ์ถูกต้อง

  ง. ใช้ภาษาอังกฤษในการส่ง

  จ. ห้ามระบุถึงพฤติกรรมผู้ใช้เกี่ยวกับการใช้งาน การเลือกดู การค้นหา หรือรับชมเนื้อหา

  ฉ. ห้ามระบุว่าบุคคลได้ติดตั้ง เข้าชม หรือเชื่อมต่อกับแอพของคุณแล้ว

 2. การดำเนินการอ่านและดู:

  ก. เผยแพร่การดำเนินการหลังจากผู้ใช้เยี่ยมชมเพจมากกว่า 10 วินาทีเท่านั้น

  ข. อนุญาตให้ผู้ใช้ลบเรื่องราวที่เผยแพร่บน Facebook บนเพจเดียวกับที่มีการโฮสต์เนื้อหาได้

14. โซเชียลปลั๊กอิน

 1. ห้ามรวมหรือจับคู่การผสานการทำงานแพลตฟอร์มกับโฆษณาที่ไม่ใช่ของ Facebook

 2. ห้ามขายหรือซื้อตำแหน่งการจัดวางโซเชียลปลั๊กอินหรือ sharer.php

 3. ห้ามเข้าร่วมโปรแกรมแลกเปลี่ยนการ “ถูกใจ” หรือ “แชร์”

 4. ห้ามขวางหรือบังองค์ประกอบของโซเชียลปลั๊กอิน

 5. นโยบายเพิ่มเติมสำหรับปลั๊กอินคำพูดอ้างอิง:

  ก. ห้ามกรอกคำพูดอ้างอิงไว้ล่วงหน้าด้วยเนื้อหาที่ผู้ใช้ไม่ได้เลือกแม้ว่าผู้ใช้จะสามารถแก้ไขหรือลบเนื้อหานั้นออกก่อนทำการแชร์ได้ก็ตาม

  ข. ปลั๊กอินคำพูดอ้างอิงมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้ใช้เลือกคำพูดอ้างอิงของตัวเองที่ต้องการแชร์ได้ ใช้พารามิเตอร์คำพูดอ้างอิงที่แอพกำหนดหากคุณต้องการแนะนำคำพูดอ้างอิงให้กับผู้ใช้ในการแชร์

  ค. หากคุณใช้พารามิเตอร์คำพูดอ้างอิงที่แอพกำหนด คำพูดอ้างอิงที่แนะนำต้องไม่มี URL โฆษณา เนื้อหาที่มีแบรนด์ของบุคคลที่สาม หรือเนื้อหาส่งเสริมการขายอื่นใดทุกประเภท

  ง. แอพเกมต้องไม่ใช้ปลั๊กอินคำพูดอ้างอิง

15. API การตลาด

 1. การเข้าถึง API โฆษณาแบบพื้นฐานและแบบมาตรฐานอาจได้รับการดาวน์เกรดให้เป็นการเข้าถึงสำหรับการพัฒนาหากไม่มีการใช้งาน 30 วัน

 2. ห้ามใช้ API โฆษณาหากคุณเป็นเครือข่ายโฆษณาหรือนายหน้าข้อมูล

 3. ห้ามโปรโมทเนื้อหา บริการ หรือกิจกรรมที่ขัดต่อตำแหน่งในการแข่งขัน ผลประโยชน์ หรือปรัชญาการโฆษณาของเรา

 4. ห้ามเสนอตัวเลือกในการกำหนดเป้าหมายหมวดหมู่ของพาร์ทเนอร์ที่แตกต่างจากตัวเลือกที่ Facebook เสนอไว้

 5. ห้ามรวมผู้ลงโฆษณาหลายรายหรือคนที่เชื่อมต่อใน Facebook ของผู้ลงโฆษณา (เพจ) ในบัญชีผู้ใช้โฆษณาเดียวกัน

 6. แอพ API โฆษณาเวอร์ชั่นฟรีหรือเวอร์ชั่นทดลอง:

  ก. ห้ามอนุญาตให้มีการสร้างโฆษณามากกว่า 50 รายการต่อวันต่อลูกค้า

  ข. กำหนดให้ต้องมีการตรวจสอบยืนยันด้วยโทรศัพท์หรืออีเมลสำหรับบัญชีผู้ใช้ใหม่

  ค. ห้ามอนุญาตให้เครือข่ายในเครือใช้เทคโนโลยีของคุณ

 7. ความโปร่งใสในการกำหนดราคา:

  ก. เรียกเก็บค่าบริการเฉพาะการใช้เครื่องมือและบริการที่จัดการในอัตราค่าธรรมเนียมตายตัวหรือเป็นเปอร์เซ็นต์ของค่าใช้จ่ายโฆษณาเท่านั้น

  ข. เปิดเผยยอดใช้จ่ายในการโฆษณาบน Facebook ให้ผู้ใช้ทราบอย่างสม่ำเสมอโดยใช้เกณฑ์ชี้วัดของ Facebook (เช่น อัตรา CPC, CPM) แยกต่างหากจากค่าธรรมเนียมของคุณ

  ค. เปิดเผยยอดที่คุณเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการโฆษณาบน Facebook

  ง. เราอาจเปิดเผยค่าธรรมเนียมหรือยอดที่คุณใช้จ่ายในการโฆษณาบน Facebook ให้ลูกค้าของคุณทราบในกรณีที่ลูกค้าร้องขอ

  จ. เราอาจขอเอกสารประกอบจากคุณเพื่อตรวจสอบว่าให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้

  ฉ. ห้ามขายโฆษณาโดยอิงจาก CPM หรือ CPC แบบตายตัวเมื่อใช้การประมูลการโฆษณาบน Facebook

 8. การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูล:

  ก. หากคุณสามารถเข้าถึง API โฆษณาแบบมาตรฐานและได้รับสิทธิ์การอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา คุณสามารถวางแท็กมุมมองพิกเซล 1x1 ไว้ในโฆษณาได้

  ข. ตรวจสอบว่าข้อมูลใดๆ ที่เก็บรวบรวมมานั้นไม่มีการระบุตัวตน

  ค. ใช้เฉพาะข้อมูลที่ได้รับจากแคมเปญของผู้ลงโฆษณาเท่านั้นเพื่อปรับแต่งหรือวัดประสิทธิภาพแคมเปญบน Facebook ของผู้ลงโฆษณานั้น

  ง. อย่าใช้ข้อมูลเพื่อกำหนดเป้าหมายซ้ำทั้งในและนอก Facebook

  จ. อย่าใช้ข้อมูลที่ได้รับจากเรากับแคมเปญการโฆษณาในแพลตฟอร์มอื่นๆ (โดยไม่ได้รับสิทธิ์การอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา)

  ฉ. อย่าใช้ข้อมูลเพื่อสร้างหรือปรับแต่งโปรไฟล์ผู้ใช้

  ช. อย่าใช้การแอบเข้าถึง (Piggyback) หรือการเปลี่ยนเส้นทาง

  ซ. อย่าอนุญาตให้ผู้อื่นนอกเหนือจากผู้ที่ดำเนินการในนามของผู้ลงโฆษณาเข้าถึงสถิติโฆษณาบน Facebook

 9. ปรับใช้ประเภทการประมูลทั้งหมดรวมทั้ง CPM ที่ปรับให้เหมาะสม

 10. กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเอง:

  ก. หากคุณใช้กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเอง ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเอง

  ข. ใช้ข้อมูลของลูกค้าเท่านั้นเมื่อทำการสร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองในนามของลูกค้า

  ค. ใช้ ID ผู้ใช้ Facebook เพื่อสร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองต่อเมื่อผู้ใช้ที่เป็นเจ้าของ ID ผู้ใช้ได้เข้าสู่ระบบแอพของลูกค้าและได้ให้ความยินยอมที่จำเป็นแล้ว

 11. ถอนสิทธิ์ของผู้ลงโฆษณาในการเข้าถึงแอพ หากเราร้องขอ

 12. โฆษณาแบบกรอกฟอร์ม:

  ก. ใช้ข้อมูลของโฆษณาแบบกรอกฟอร์มของลูกค้าในนามของลูกค้าเท่านั้น

  ข. อย่ารวมข้อมูลโฆษณาแบบกรอกฟอร์มจากลูกค้ารายหนึ่งเข้ากับข้อมูลโฆษณาแบบกรอกฟอร์มจากลูกค้ารายอื่น

 13. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้ยอมรับคำแถลงว่าด้วยสิทธิ์และความรับผิดชอบของ Facebook รวมทั้งนโยบายการโฆษณา

16. API เพจ

 1. อย่าเรียกเก็บค่าบริการในการสร้าง การขอรับสิทธิ์ หรือการจัดการเพจ

 2. ก่อนอนุญาตให้ผู้ใช้สร้างเพจ ให้จัดหาวิธีการให้ผู้ใช้อ้างสิทธิ์สถานที่ที่มีอยู่เพื่อป้องกันเพจซ้ำ

 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้ยอมรับคำแถลงว่าด้วยสิทธิ์และความรับผิดชอบของ Facebook รวมทั้งนโยบายการโฆษณา

 4. อย่าสร้างหรืออ้างสิทธิ์เพจในนามของผู้ใช้โดยไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ใช้

 5. อย่าขัดขวางไม่ให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเพจใดๆ ที่คุณสร้างหรือจัดการในนามของผู้ใช้

 6. อย่าเปิดเผยผู้ดูแลเพจกับบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ดูแล

17. แพลตฟอร์ม Messenger

 1. ปฏิบัติตามคำแนะนำที่เราระบุไว้ในเอกสารประกอบทางเทคนิคของเรา

 2. ตรวจสอบว่าบอทของคุณมีความเสถียรและทำงานอย่างถูกต้อง

 3. การยืนยันตัวตนและการเลือกไม่รับข้อมูล:

  ก. กำหนดวิธีการยืนยันตัวตนของผู้ใช้ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนและโดดเด่นเพื่อขอความยินยอมจากผู้ใช้ในการเริ่มบทสนทนาข้อความ

  ข. อย่าติดต่อผู้ใช้ใน Messenger นอกจากคุณหรือผู้ที่คุณให้บริการได้รับความยินยอมที่จำเป็น

  ค. การเลือกไม่รับข้อมูลใน Messenger: โปรดปฏิบัติตามคำขอทั้งหมด (ทั้งในหรือนอก Messenger) จากผู้ใช้ในการบล็อก เลิกใช้งาน หรือเลือกที่จะไม่ใช้ Messenger ในการสื่อสาร

 4. ปลั๊กอิน Messenger:

  ก. อย่าปิด บัง หรือซ่อนองค์ประกอบของปลั๊กอินของเรา

  ข. ตรวจสอบว่าได้วางปลั๊กอินกล่องกาเครื่องหมายใกล้ๆ กับปุ่ม (เช่น “ซื้อ” “ส่ง” “ยืนยัน”) ที่คนต้องคลิกก่อนที่คุณจะส่งเหตุการณ์ MessengerCheckboxUserConfirmation (อย่าส่งเหตุการณ์จนกว่าบุคคลจะคลิกที่ปุ่มแล้วหรือดำเนินการยืนยันที่เทียบเท่าแล้ว (เช่น ส่งแบบฟอร์ม))

 5. ผู้ให้บริการ:

  ก. ตรวจสอบว่าข้อตกลงของคุณกับธุรกิจไม่มีความขัดแย้งกับ และธุรกิจยอมรับคำแถลงว่าด้วยสิทธิ์และความรับผิดชอบของ Facebook รวมทั้งนโยบายแพลตฟอร์มเหล่านี้

  ข. ตรวจสอบว่าคุณมีอำนาจในการดำเนินการเป็นตัวแทนของธุรกิจที่คุณให้บริการ และการใช้แพลตฟอร์มของคุณนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจนั้นเท่านั้น

  ค. อย่าเอื้ออำนวยให้มีหรือส่งเสริมการละเมิดนโยบายของเรา ตัวอย่างเช่น หากคุณได้รับสิทธิ์การอนุญาตให้สนับสนุนธุรกิจที่มีสิทธิ์รับสมัครสมาชิกได้ ให้ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้เสนอการสมัครสมาชิกให้กับบริการที่ไม่มีสิทธิ์ (ดูรายละเอียดด้านล่าง)

 6. แอพหรือบอทของคุณไม่ควรได้รับคำติชมเชิงลบมากเกินไป ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลเชิงลึกของแอพแสดงถึงประสบการณ์การใช้งานในเชิงบวก

 7. ดูแลจัดการเพจบน Facebook ที่มีข้อมูลติดต่อของฝ่ายสนับสนุนลูกค้า รวมทั้งที่อยู่ทางไปรษณีย์ของคุณและรายละเอียดอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้: อีเมล ที่อยู่เว็บ หรือหมายเลขโทรศัพท์

 8. ข้อความและข้อมูล:

  1. ประเภทข้อความที่ยอมรับ

   ก. หลังจากที่ผู้ใช้โต้ตอบกับธุรกิจหรือบอทของคุณ: คุณสามารถส่งข้อความไปยังผู้ใช้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังผู้ใช้โต้ตอบกับธุรกิจหรือบอทของคุณได้ (เช่น ส่งข้อความถึงบอทหรือโต้ตอบกับปลั๊กอิน Messenger บนเว็บไซต์ของคุณ) คุณสามารถส่งข้อความได้อีกหนึ่งข้อความหลังจาก 24 ชั่วโมงนี้เพื่อติดตามการสนทนา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามด้านล่างและจนกว่าจะถึงการติดต่อครั้งต่อไป

   ข. เทมเพลตข้อความและแท็ก: เฉพาะเทมเพลตข้อความและแท็กที่ได้รับอนุมัติเท่านั้นที่สามารถส่งนอกช่วงเวลา 24 ชั่วโมงได้ อย่าใช้เทมเพลตข้อความหรือแท็กเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้เท่านั้น

   ค. การส่งข้อความตามการสมัครรับข้อมูล:

   i. บอทที่สนับสนุนกรณีการใช้งานต่อไปนี้เป็นหลักสามารถส่งข้อความตามการสมัครรับข้อมูล และสามารถส่งข้อความเหล่านี้ได้ทุกเมื่อหากผู้ใช้เลือกรับเนื้อหานี้:

   1. ข่าว: บอทที่แจ้งข้อมูลให้ผู้คนทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือข้อมูลล่าสุดหรือที่สำคัญที่อยู่ในหมวดหมู่ เช่น กีฬา การเงิน ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ อากาศ การจราจร การเมือง รัฐบาล องค์กรไม่แสวงผลกำไร ศาสนา บุคคลที่มีชื่อเสียง และการบันเทิง เป็นต้น

   2. ตัวติดตามส่วนตัว: บอทที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถรับและติดตามข้อมูลเกี่ยวกับตนเองในหมวดหมู่ต่างๆ เช่น การออกกำลังกาย สุขภาพ ความเป็นอยู่ และการเงิน

   3. การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ: บอทที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการงานส่วนตัว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดการงานกิจกรรมในปฏิทิน การรับการเตือนความจำ และการชำระใบเรียกเก็บเงิน

   ii. ห้ามใช้ข้อความสมัครรับข้อมูลเพื่อส่งเนื้อหาการโฆษณา การตลาด การชักชวน หรือการโปรโมท แม้ว่าผู้ใช้เลือกรับเนื้อหาดังกล่าวก็ตาม (เช่น ไม่อนุญาตให้เสนอดีลรายวัน คูปอง และส่วนลด หรือการประกาศขาย)

  2. ข้อมูล: อย่าใช้ข้อมูลใดๆ ที่ได้จากเราเกี่ยวกับผู้ใช้ที่คุณติดต่อใน Messenger นอกจากเนื้อหาของบทสนทนาโดยมีวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากความจำเป็นในการสนับสนุนประเภทข้อความที่คุณเลือกใช้

  3. การดูแลสุขภาพ: อย่าใช้ Messenger เพื่อให้ช่องทางในการสนทนาระหว่างผู้ใช้และบุคลากรทางการแพทย์โดยตรง หรือเพื่อส่งหรือเก็บข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับจากบุคลากรทางการแพทย์

  4. การเปิดเผยข้อมูล: ตรวจสอบว่าคุณได้เปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นต่อผู้ใช้ Messenger เช่น เปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นในการระบุเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนหรือการโฆษณาในเนื้อหาที่คุณส่ง

  5. ข้อเสนอและการชำระเงิน:

   ก. ห้ามแชร์หรือขอให้ผู้ใช้แชร์บัตรชำระเงินส่วนตัว หมายเลขบัญชีการเงิน หรือข้อมูลผู้ถือบัตรอื่นๆ ภายในข้อความ

   ข. อย่าใส่ลิงก์ไปยังเว็บไซต์นอก Messenger ที่อาจมีการเก็บข้อมูลการชำระเงินโดยไม่ได้รับสิทธิ์การอนุญาตล่วงหน้าจากเรา

   ค. หากคุณได้รับสิทธิ์การอนุญาตให้เสนอหรือทำการขายสินค้าหรือบริการภายใน Messenger ให้ปฏิบัติตามข้อตกลงผู้ขายสินค้าเชิงพาณิชย์ของ Facebook

   ง. อย่าใช้แพลตฟอร์ม Messenger เพื่อขายสินค้าดิจิตอล

 9. สิ่งที่คุณควรทราบ:

  ก. เราอาจจำกัดหรือลบสิทธิ์การเข้าถึง Messenger ของคุณหากคุณได้รับคำติชมที่เป็นลบมากเกินไปหรือหากคุณละเมิดนโยบายของเราตามดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

18. การแสดงอารมณ์บน Messenger

 1. นโยบายทั่วไป

  1. ตรวจสอบว่าคุณได้ปฏิบัติตามนโยบายแพลตฟอร์มทั้งหมดที่บังคับใช้

  2. ปฏิบัติตามเอกสารประกอบทางเทคนิคของเรา

  3. ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับแบรนด์ของเรา หากคุณต้องการใช้โลโก้หรือแบรนด์ของเรา

  4. อย่าซ่อนหรือปิดบังเนื้อหาที่เลือกในกล่องแชร์

  5. อนุญาตให้ผู้ใช้เลือกหรือสร้างเนื้อหาได้ทันทีโดยไม่ถูกขัดจังหวะ ห้ามรบกวนผู้ใช้ด้วยข้อมูลอื่นก่อนที่ผู้ใช้จะแชร์

  6. แจ้งให้ผู้ใช้ทราบทันทีก่อนที่จะอนุญาตให้ผู้ใช้ดำเนินการใดๆ กับเนื้อหาจากสปอนเซอร์

  7. อย่าใส่โฆษณาลงในเนื้อหาที่คุณส่งไปยัง Messenger

  8. สามารถแสดงโลโก้และชื่อแอพของคุณได้เฉพาะในพื้นที่ที่เราเตรียมไว้ให้เท่านั้น

  9. อย่าใช้ Messenger เป็นช่องทางส่งคำเชิญให้ลงแอพ สนับสนุนการสนทนาแบบเรียลไทม์ซึ่งช่วยกระตุ้นให้ผู้ใช้ตอบกลับเนื้อหาจากแอพของคุณ

  10. อย่าเก็บค่าบริการจากเนื้อหาส่วนใหญ่ภายในแอพของคุณ ตรวจสอบว่าแอพของคุณมีเนื้อหาที่สามารถแชร์ได้ฟรี

  11. หากคุณได้รับอิมเพรสชั่นเกิน 400,000 ครั้งต่อวัน คุณอาจต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเพิ่มเติม

 2. นโยบายเพิ่มเติมสำหรับแอพที่ปรับให้เหมาะสมและแอพที่แนะนำ

  1. แอพของคุณต้องไม่คัดลอกฟีเจอร์หรือฟังก์ชั่นหลักของ Facebook และต้องไม่โปรโมทแอพอื่นๆ ของคุณที่มีลักษณะดังกล่าว

  2. แอพของคุณต้องสามารถติดตั้งได้ฟรี

  3. หากมีเนื้อหาจากสปอนเซอร์ในหลายๆ แอพ ให้ตรวจสอบว่ามีการเสนอเนื้อหานั้นสำหรับ Messenger ในราคาที่ต่ำที่สุด

  4. หากผู้ใช้มาที่แอพของคุณจาก Messenger ให้ตรวจสอบว่าประสบการณ์ในการแชร์หลักของแอพของคุณนั้นคือการแชร์ไปยัง Messenger

  5. อย่าส่งเนื้อหาที่ไม่น่าสนใจหรือเนื้อหาที่ยาวเกินไป ตรวจสอบว่าแอพของคุณส่งเฉพาะเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเองหรือเนื้อหาแบบรวมที่น่าสนใจไปยัง Messenger สนับสนุนการสนทนาแบบเรียลไทม์ซึ่งช่วยกระตุ้นให้ผู้ใช้ตอบกลับไปยัง Messenger โดยใช้เนื้อหาจากแอพของคุณ

  6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการกระตุ้นให้ดำเนินการของคุณเชื่อมโยงไปยังแอพเดียวกับที่สร้างเนื้อหา

  7. เมื่อทำการเชื่อมโยงจาก Messenger ไปยังแอพของคุณ คุณสามารถแสดงเนื้อหาจากสปอนเซอร์ให้ผู้ใช้ตราบใดที่ยังมีเนื้อหาที่แชร์ได้ฟรีปรากฏอยู่บนแลนดิ้งเพจอย่างชัดเจน

  8. นำเหตุการณ์ในแอพไปใช้ในแอพของคุณ รวมทั้งเหตุการณ์ activateApp และการซื้อหากแอพของคุณมีการซื้อในแอพ

  9. ฟังก์ชั่นที่ปรับแต่งและที่แนะนำ รวมถึงความพร้อมใช้งานของการกระตุ้นให้ดำเนินการบนเนื้อหา และการค้นพบภายใน Messenger มีการจัดหาให้ภายใต้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว และเราสามารถลบออกได้ทุกเมื่อ

19. Account Kit

 1. อย่าปิดบังองค์ประกอบใดๆ ของอินเทอร์เฟซผู้ใช้ Account Kit และอย่าปรับเปลี่ยนองค์ประกอบใดๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากเอกสารประกอบทางเทคนิคของเรา

 2. หากผู้ใช้เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ การใช้ข้อมูลนั้นต้องเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและกฎหมายหรือข้อบังคับที่บังคับใช้

 3. หากคุณได้รับ SMS เกินเดือนละ 100,000 ข้อความ คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเพิ่มเติม

 4. หากผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบด้วยที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ลบบัญชีผู้ใช้ของตนออก หรือขอให้ลบบัญชีผู้ใช้ของตนออก คุณต้องแจ้งให้เราทราบผ่าน API การลบ

 5. หากเราเพิกถอนสิทธิ์ของคุณในการเข้าถึงบริการ Account Kit คุณจะมีเวลา 30 วันในการขอข้อมูลบัญชีผู้ใช้ที่ผู้ใช้ระบุผ่านบริการ Account Kit รวมทั้งข้อมูลที่คุณจัดเก็บไว้กับเราผ่าน API การกำหนดลักษณะ เราจะให้ข้อมูลนี้แก่คุณเว้นแต่กฎหมายจะห้ามไว้

20. Live API

 1. อย่าสร้างแอพที่อนุญาตให้ผู้เผยแพร่สามารถสตรีมไปยัง Facebook และบริการสตรีมออนไลน์อื่นพร้อมกันได้

 2. อย่าใช้ API เพื่อสตรีมจากกล้องโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตโดยตรงไปยัง Facebook

 3. ตรวจสอบว่าเนื้อหาที่มีการบันทึกไว้ล่วงหน้าแตกต่างจากเนื้อหาสดอย่างชัดเจน

 4. อย่าใช้ API ในการเผยแพร่วิดีโอเล่นวนซ้ำ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือภาพวนซ้ำ หรือเพื่อสตรีมสดโพลล์ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ภาพที่ไม่เคลื่อนไหวหรือการแพร่ภาพบรรยากาศ

 5. หากคุณอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถเผยแพร่วิดีโอถ่ายทอดสดไปยัง Facebook ได้ ให้เตือนผู้ใช้ว่าตนมีพันธะในการไม่รวมโฆษณาของบุคคลที่สามไว้ในเนื้อหาวิดีโอ รวมทั้งในการแยกเนื้อหาที่มีการบันทึกไว้ล่วงหน้าออกจากเนื้อหาสดด้วย

21. Profile Expression Kit

 1. อย่าใส่โฆษณาหรือเนื้อหาเชิงพาณิชย์ เช่น โลโก้และลายน้ำในรูปโปรไฟล์หรือวิดีโอ

 2. อย่าแสดงสไลด์โชว์ในรูปโปรไฟล์หรือวิดีโอ

 3. อย่าสนับสนุนให้ผู้ใช้อัพโหลดรูปโปรไฟล์หรือวิดีโอที่ไม่มีผู้ใช้อยู่

 4. เฉพาะแอพที่มีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างและแก้ไขรูปภาพหรือวิดีโอเท่านั้นที่สามารถใช้ Profile Expression Kit ได้

22. แพลตฟอร์มกล้อง

 1. อย่าทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับเอ็ฟเฟ็กต์ของคุณหลังจากได้รับอนุมัติแล้ว หากคุณต้องการทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับเอ็ฟเฟ็กต์ของคุณ คุณต้องส่งเอ็ฟเฟ็กต์ใหม่หรือเอ็ฟเฟ็กต์ที่ปรับปรุงแล้วเพื่อให้เราตรวจสอบ

 2. ตรวจสอบว่าคุณได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดแพลตฟอร์มเอ็ฟเฟ็กต์กล้องและนโยบายแพลตฟอร์มเอ็ฟเฟ็กต์กล้อง

23. CrowdTangle API

 1. อย่าแชร์ข้อมูลประจำตัวในการเข้าถึงนอกองค์กรของคุณ

 2. เราอาจจำกัดหรือลบสิทธิ์การเข้าถึง API ของคุณออกหากคุณใช้หน่วยความจำ อินเทอร์เน็ต หรือ CPU มากเกินไป ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

 3. อย่าให้วิดเจ็ตแบบฟรอนท์เอนด์เรียกใช้งาน API โดยตรง วิดเจ็ตแบบฟรอนท์เอนด์ควรใช้ข้อมูลแคชที่เก็บรวบรวมผ่าน API

 4. อย่าใช้ข้อมูลเพื่อสร้างหรือปรับแต่งโปรไฟล์ผู้ใช้

 5. แสดงโลโก้ CrowdTangle ในการผสานการทำงานใดๆ และกล่าวถึง CrowdTangle ในคำอธิบายหรือการประกาศที่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับการผสานการทำงานดังกล่าว

24. แพลตฟอร์มงาน

 1. ปฏิบัติตามคำแนะนำที่เราระบุไว้ในเอกสารทางเทคนิค API งานและฟีด Jobs XML

 2. ปฏิบัติตามนโยบายแพลตฟอร์มเหล่านี้โดยให้ความใส่ใจเป็นพิเศษในหัวข้อผู้ให้บริการเทคโนโลยีในนโยบายดังกล่าว

 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประกาศงานและการใช้แพลตฟอร์มงานของคุณ (รวมถึงการใช้ข้อมูลที่ได้รับผ่านประกาศงาน) เป็นไปตามข้อกำหนดของเพจ กลุ่ม และเหตุการณ์

 4. หากแอพของคุณแสดงการสมัครงานที่ได้รับจาก Facebook คุณจะต้องแสดงข้อความ “สมัครบน Facebook” ที่เกี่ยวเนื่องกับการสมัครงานดังกล่าว

25. PSID API

 1. ปฏิบัติตามคำแนะนำที่เราระบุไว้ในเอกสารประกอบทางเทคนิคของเรา

 2. ใช้เฉพาะ PSID API ในการแมป ASID ของคุณกับ PSID ที่เกี่ยวข้องสำหรับแต่ละเพจที่ให้สิทธิ์การอนุญาตแก่แอพของคุณ

 3. เก็บแต่ละ PSID ของเพจไว้แยกจากกัน

 4. แมปทุก ASID ของคุณกับ PSID ภายใน 180 วันหลังจากที่คุณทำการตรวจสอบแอพเสร็จสมบูรณ์ หยุดใช้และลบ ASID ของคุณหลังจากที่ทำการแมปแล้ว (ไม่เกิน 180 วัน)

 5. อย่าแมปหรือใช้ PSID ในหลายๆ เพจ

 6. อย่าเปิดเผย PSID ของเพจให้กับเพจอื่น

คำจำกัดความ

 1. “แอพ” หมายถึงการผสานการทำงานทางเทคนิคใดๆ ที่เรามีการกำหนดหมายเลขประจำตัวแอพให้

 2. "ข้อมูลบัญชีผู้ใช้" ประกอบด้วย ชื่อ อีเมล เพศ วันเกิด เมืองปัจจุบัน และ URL รูปโปรไฟล์

 3. "API การตลาด" ได้แก่ API กราฟที่เกี่ยวกับการโฆษณาและ API แบบเรียลไทม์ทั้งหมดที่เกี่ยวกับการโฆษณา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลโฆษณาแบบกรอกฟอร์มที่ส่งผ่าน API กราฟ หรือการอัพเดตแบบเรียลไทม์

 4. “ข้อมูลผู้ใช้” หมายถึงข้อมูลใดๆ รวมถึงเนื้อหาหรือข้อมูลของผู้ใช้ (ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่สามารถบ่งชี้ตัวบุคคลได้หรือเป็นข้อมูลนิรนาม) ที่คุณหรือบุคคลที่สามได้รับมาจากหรือผ่าน Facebook

 5. "SDK" หมายถึงอ็อบเจ็กต์โค้ด ซอร์สโค้ด หรือเอกสารประกอบใดๆ ที่คุณได้รับจากเราที่ช่วยให้คุณสร้างแอพหรือเนื้อหาเพื่อใช้กับแพลตฟอร์ม Facebook

 6. “ผู้ให้บริการเทคโนโลยี” หมายถึงหน่วยงานที่เข้าถึงหรือใช้งานแพลตฟอร์มในแง่ใดแง่หนึ่งเพื่อให้ลูกค้าของหน่วยงานสามารถเข้าถึงและใช้ฟังก์ชั่นของแพลตฟอร์มและ/หรือข้อมูลผู้ใช้ได้

 7. คำว่า "Facebook" หรือ "บริการ Facebook" หมายถึงฟีเจอร์ และบริการที่เราจัดเตรียมให้ใช้งานซึ่งรวมถึงผ่านทาง (ก) เว็บไซต์ของเราที่ www.facebook.com และเว็บไซต์อื่นใดก็ตาม ที่มีแบรนด์ Facebook หรือแบรนด์ร่วม Facebook (รวมถึงโดเมนย่อย เวอร์ชั่นสากล วิดเจ็ต และเวอร์ชั่นมือถือ) (ข) แพลตฟอร์มของเรา (ค) โซเชียลปลั๊กอิน เช่น ปุ่มถูกใจ ปุ่มแชร์ และข้อเสนออื่นๆ ในลักษณะนี้ และ (ง) สื่อ แบรนด์ ผลิตภัณฑ์ บริการ ซอฟต์แวร์อื่นๆ (เช่น แถบเครื่องมือ) อุปกรณ์ หรือเครือข่ายที่มีอยู่ ในปัจจุบันหรือจะพัฒนาขึ้นในภายหลัง Facebook ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อตกลงอื่น ที่ไม่ใช่คำแถลงว่าด้วยสิทธิ์และความรับผิดชอบของเราในการกำกับดูแลแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการบางอย่างของเราตามดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว