FbStart là một chương trình toàn cầu được thiết kế nhằm giúp các công ty khởi nghiệp xây dựng và phát triển doanh nghiệp của họ.

Sự kiện trực tiếp
Hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp
Công cụ hỗ trợ phát triển
Diễn đàn và cộng đồng
Hãy để chúng tôi giúp bạn khởi nghiệp thành công.
FbStart cung cấp hỗ trợ kỹ thuật quanh năm từ Facebook, một cộng đồng riêng gồm những người khởi nghiệp trên toàn cầu. FbStart cũng cung cấp tín dụng miễn phí để sử dụng các công cụ và dịch vụ từ nhiều đối tác hàng đầu, chương trình đào tạo về Công cụ dành cho nhà phát triển của Facebook và nhiều lợi ích khác.
Đăng ký FbStart và chúng tôi sẽ đưa bạn vào lộ trình phục vụ nhu cầu của bạn.
Chương trình của FbStart bao gồm hai lộ trình dành cho những người khởi nghiệp ở các giai đoạn khác nhau trong quá trình xây dựng và phát triển: Khởi động và Tăng tốc.
LỘ TRÌNH
Khởi động
Trang web của bạn được tối ưu hóa cho web di động, được xây dựng trên nền tảng Messenger hay được khởi chạy dưới dạng ứng dụng Android hoặc iOS đang hoạt động? Chúng tôi sẵn sàng giúp bạn phát triển doanh nghiệp một cách nhanh chóng và hiệu quả.
Xem các lợi ích của lộ trình Khởi động
LỘ TRÌNH
Tăng tốc
Doanh nghiệp của bạn đang phát triển và đã đến lúc mở rộng. Chúng tôi sẽ hỗ trợ và cung cấp các tài nguyên cần thiết để phát triển lớn mạnh cùng doanh nghiệp có hỗ trợ bằng ứng dụng, bot Messenger hoặc web di động.
Xây dựng doanh nghiệp vì cộng đồng?
Nhận thêm lợi ích và cơ hội hỗ trợ nếu bạn đang xây dựng một doanh nghiệp vì cộng đồng.
GÓI
Ứng dụng vì cộng đồng
Bằng việc cộng tác với Internet.org, chúng tôi sẽ cung cấp một bộ lợi ích dành riêng cho nhà phát triển ứng dụng vì cộng đồng cũng như các cơ hội hỗ trợ với đội ngũ Internet.org.
Xem các lợi ích dành cho Ứng dụng vì cộng đồng
Lợi ích từ các đối tác của Facebook
Facebook đang hợp tác với những công ty tuyệt vời để cung cấp miễn phí các lợi ích dành riêng cho thành viên của FbStart.