FbStart là một chương trình toàn cầu được thiết kế nhằm giúp những người mới khởi nghiệp xây dựng và phát triển doanh nghiệp của họ.
Sự kiện trực tiếp
Hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp
Công cụ để phát triển
Diễn đàn và cộng đồng
Hãy để chúng tôi giúp bạn khởi nghiệp thành công.
FbStart cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cả năm từ Facebook, một cộng đồng riêng gồm những người khởi nghiệp trên toàn cầu và quyền sử dụng miễn phí các công cụ và dịch vụ từ nhiều đối tác hàng đầu, đào tạo về Công cụ dành cho nhà phát triển của Facebook và v.v.
Đăng ký FbStart và chúng tôi sẽ đưa bạn vào lộ trình phục vụ nhu cầu của bạn.
Chương trình của FbStart bao gồm hai lộ trình dành cho những người khởi nghiệp ở các giai đoạn khác nhau trong quá trình xây dựng và phát triển doanh nghiệp: Bootstrap và Tăng tốc.
LỘ TRÌNH
Bootstrap
Bạn đã khởi chạy một ứng dụng trên Google Play hoặc iOS và sẵn sàng chuyển sang giai đoạn tiếp theo? Chúng tôi sẽ giúp bạn phát triển ứng dụng của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả.
Xem các lợi ích của Bootstrap
LỘ TRÌNH
Tăng tốc
Ứng dụng của bạn đang phát triển và đã đến lúc mở rộng. Chúng tôi sẽ cung cấp hỗ trợ và tài nguyên cần thiết để biến ứng dụng tuyệt vời của bạn thành một cơ hội kinh doanh tốt hơn nữa.
Bạn đang xây dựng một trò chơi hoặc ứng dụng vì cộng đồng?
Nhận thêm lợi ích và cơ hội hỗ trợ nếu bạn đang xây dựng một trò chơi hoặc ứng dụng vì cộng đồng.
GÓI
Ứng dụng vì cộng đồng
Cộng tác với Internet.org, chúng tôi sẽ cung cấp một số lợi ích dành riêng cho nhà phát triển ứng dụng vì cộng đồng cũng như các cơ hội hỗ trợ với đội ngũ Internet.org.
Xem các lợi ích của Ứng dụng vì cộng đồng
GÓI
Trò chơi
Với tư cách là nhà phát triển trò chơi, bạn sẽ nhận được một số lợi ích dành riêng cho nhà phát triển trò chơi trên thiết bị di động cũng như các cơ hội hỗ trợ với đội ngũ Trò chơi tại Facebook.
Sắp có
Quyền sử dụng miễn phí từ các đối tác của Facebook
Facebook đang hợp tác với những công ty tuyệt vời để cung cấp miễn phí các lợi ích dành riêng cho thành viên của FbStart.