Video trực tiếp trên Facebook

Một cách thú vị, hiệu quả để kết nối với người theo dõi và thu hút người theo dõi mới trong khi phát.

Quyền publish_actionskhông còn được dùng nữa. Nếu ứng dụng của bạn đã được phê duyệt cho quyền này, thì bạn có thể tiếp tục sử dụng quyền đó để đăng video đến ngày 1/8/2018. Để đăng video trực tiếp lên Dòng thời gian của người dùng, Nhóm hoặc Trang sau ngày này, hãy yêu cầu phê duyệt cho quyền publish_video mới.

I. Hướng dẫn bắt đầu nhanh

Nếu mới phát trực tiếp trên Facebook, bạn cần một vài thứ để thiết lập và phát trực tiếp. Mọi thứ từ việc yêu cầu quyền truy cập API Live trong Xét duyệt ứng dụng đến việc hiểu trải nghiệm người dùng sẽ được nêu trong hướng dẫn về API Live này.

Hãy xem Hướng dẫn bắt đầu nhanh của chúng tôi để tìm hiểu thêm về:

 • Tổng quan về API Live
 • Lấy quyền truy cập vào API Live
 • Các quyền cần thiết để phát trực tiếp
 • Phát trực tiếp lên Facebook
 • Trải nghiệm người xem

II. Những cách phát trực tiếp khác

Khi tiếp tục xây dựng sản phẩm Live trên Facebook, chúng tôi muốn giúp mọi người dễ dàng chia sẻ nội dung trực tiếp theo cách riêng của mình. Nếu bạn không quen với việc sử dụng API Đồ thị và muốn phát trực tiếp từ giao diện người dùng Facebook, trang này sẽ giải thích thêm về các sản phẩm trực tiếp khác của chúng tôi, bao gồm Công cụ dành cho nhà phát hành và hộp thoại Phát trực tiếp. Chúng tôi cũng có các đối tác nhà phát triển Facebook Live có thể giúp bạn thiết lập và phát trực tiếp cho mọi sự kiện.

Hãy xem tài liệu về Khám phá Live của chúng tôi để tìm hiểu thêm về:

 • Phát trực tiếp liên tục
 • Hộp thoại Phát trực tiếp
 • Công cụ dành cho nhà phát hành
 • Cộng tác với đối tác nhà phát triển của chúng tôi

III. Tạo luồng-Nội dung phát chất lượng

Cả API Live và công cụ dành cho nhà phát hành đều cho phép bạn xem trước và tùy chỉnh video phát trực tiếp của mình. Bạn có thể nhắm mục tiêu địa lý đến đối tượng hoặc quốc gia cụ thể, tham khảo việc tài trợ nội dung có thương hiệu và quản lý tài liệu có bản quyền.

Hãy xem Hướng dẫn phát trực tiếp phương tiện để tìm hiểu thêm về:

 • Thông số kỹ thuật và đề xuất phát
 • Cách: Thiết lập luồng tạo-phát trực tiếp chất lượng
  • Sử dụng xem trước để thử nghiệm
  • Cập nhật video trực tiếp
  • Kết thúc / Xóa luồng
 • Nhắm mục tiêu đối tượng
 • Lên lịch cho video trực tiếp
 • Áp dụng nội dung có thương hiệu
 • Bản quyền và API Rights Manager
 • Hiểu tương tác thông qua Thông báo và Chia sẻ
 • Xử lý kiểm duyệt bình luận

IV. Hướng dẫn khắc phục sự cố

Có vô số cách để phát trực tiếp trên Facebook, nhưng chúng tôi có một vài đề xuất có thể đảm bảo video phát trực tiếp của bạn có chất lượng tốt nhất. Tuy nhiên, trong trường hợp video trực tiếp của bạn gặp trục trặc, chúng tôi có một số mẹo và thủ thuật để gỡ lỗi cho video phát trực tiếp và giải quyết sự cố.