Chia sẻ trên Web

Bạn có thể thêm các cách nhanh chóng và đơn giản để mọi người đăng nội dung từ trang web của bạn lên Facebook. Khi mọi người chia sẻ từ trang web, trang web của bạn sẽ được xem là liên kết đến trang web được nhúng trong bài viết đã chia sẻ.

Mặc dù các liên kết cơ bản là phổ biến nhất, nhưng mọi người có thể chia sẻ các loại nội dung khác nhau từ web:

  • Liên kết - Chia sẻ bài viết, ảnh, video và nội dung khác dưới dạng URL trỏ đến trang chứa nội dung của bạn.
  • Cập nhật trạng thái - Chia sẻ cập nhật trạng thái bằng văn bản thuần túy. Những cập nhật này không liên kết đến một nội dung cụ thể từ trang web mà quy bài viết cho trang web của bạn. Yêu cầu sử dụng Hộp thoại nguồn cấp.
  • Tin đăng bằng Open Graph - Bạn có thể sử dụng Open Graph để cho phép mọi người đăng tin đa dạng, có cấu trúc bằng cách sử dụng ứng dụng của bạn, chẳng hạn như Julie đã đọc một cuốn sách trên Goodreads. Xem Tin đăng bằng Open Graph.

Điều kiện tiên quyết

Đánh dấu Open Graph

Trước khi cho phép chia sẻ, bạn phải đánh dấu HTML của trang bằng thẻ Open Graph.

Điều này sẽ giúp đảm bảo rằng khi mọi người chia sẻ từ trang web của bạn, nội dung của bạn sẽ xuất hiện theo cách bạn muốn trên Facebook, với tiêu đề, mô tả và hình nhỏ.

Nếu có miền phụ di động, bạn có thể tối ưu hóa nội dung của mình bằng cách Tối ưu hóa cho miền phụ di động.

Lưu ý: Nếu nội dung chia sẻ ứng dụng của bạn liên kết đến cửa hàng Google Play hoặc iTunes, chúng tôi không đăng bất kỳ hình ảnh hoặc mô tả nào mà bạn chỉ định trong nội dung chia sẻ. Thay vào đó, chúng tôi đăng một số thông tin ứng dụng mà chúng tôi trích xuất trực tiếp từ cửa hàng ứng dụng bằng Webcrawler. Thông tin này có thể không bao gồm hình ảnh. Để xem trước nội dung chia sẻ liên kết với iTunes hoặc Google Play, hãy nhập URL của bạn vào Trình gỡ lỗi chia sẻ.

Tìm hiểu thêm

Chia sẻ nội dung

Bạn có thể cho phép chia sẻ từ trang web của mình bằng các plugin xã hội hoặc giao diện người dùng của chính mình. Các giao diện này mở các hộp thoại chia sẻ của Facebook.

Plugin xã hội

Nếu bạn muốn sử dụng giải pháp đầu cuối để cho phép chia sẻ trên web, Plugin xã hội phù hợp nhất là:

  • Nút Chia sẻ, giúp mọi người có thể chọn vị trí họ muốn chia sẻ, bao gồm trong các nhóm và tin nhắn riêng tư trên Messenger
  • Plugin trích dẫn, sẽ cho phép mọi người nêu bật nội dung trên trang của bạn và thêm nội dung đó như một phần của chia sẻ liên kết.

Sử dụng hộp thoại trên web

Nếu một plugin không hoạt động cho trang web của bạn, bạn cũng có tùy chọn mở trực tiếp hộp thoại của chúng tôi. Bạn sẽ tạo một nút trên trang web của mình và gọi hộp thoại. Phổ biến nhất, bạn sẽ dùng:

  • Hộp thoại chia sẻ, mang lại cho mọi người sự linh hoạt tối đa. Họ có thể chọn vị trí họ muốn chia sẻ, bao gồm trong các nhóm và tin nhắn riêng tư trên Messenger

Nếu bạn muốn cho phép ai đó đăng cập nhật trạng thái thuần văn bản mà không có tệp đính kèm liên kết, hãy sử dụng hộp thoại Nguồn cấp dữ liệu.