Hộp thoại Chia sẻ

Hộp thoại Chia sẻ giúp mọi người có thể đăng tin riêng lẻ lên dòng thời gian của họ, dòng thời gian của bạn bè, nhóm hoặc trong một tin nhắn riêng tư trên Messenger. Điều này không yêu cầu Đăng nhập Facebook hoặc bất kỳ quyền mở rộng nào, vì vậy, đây là cách dễ nhất để bật chia sẻ trên web.

Nếu mọi người đang sử dụng trình duyệt mà không đăng nhập bằng cookie, danh sách thả xuống để chọn đối tượng chia sẻ sẽ không hiển thị. Điều này cũng xảy ra nếu ứng dụng sử dụng hộp thoại nguồn cấp thay vì hộp thoại chia sẻ hoặc nếu ứng dụng sử dụng chế độ xem web iframe.

Để triển khai hộp thoại Chia sẻ trong các ứng dụng di động gốc, hãy đọc hướng dẫn của chúng tôi dành cho iOSAndroid.

Tích hợp

Hộp thoại Chia sẻ có trong SDK Facebook dành cho JavaScript. Bạn có thể sử dụng đoạn mã sau để kích hoạt hộp thoại Chia sẻ. Bạn cũng có thể sử dụng cách chuyển hướng đến một URL. Để biết chi tiết, hãy xem Chủ đề nâng cao.

SDK Facebook dành cho JavaScript

Kích hoạt hộp thoại Chia sẻ bằng cách sử dụng hàm FB.ui với thông số phương thức share để chia sẻ liên kết.

Cách chia sẻ liên kết:

FB.ui({
 method: 'share',
 href: 'https://developers.facebook.com/docs/',
}, function(response){});
Hãy dùng thử!

Bao gồm thẻ đặc tả open graph trên trang tại URL này để tùy chỉnh tin được chia sẻ trở lại Facebook.

Lưu ý rằng response.error_message sẽ chỉ xuất hiện nếu ai đó đang sử dụng ứng dụng của bạn đã xác thực ứng dụng bằng Đăng nhập Facebook.

Thông số

Thông số phổ biến

SDK JS sẽ tự động cung cấp những thông số này.

Thông sốMô tả

app_id

Số nhận dạng duy nhất của ứng dụng. Bắt buộc.

redirect_uri

URL để chuyển hướng đến sau khi một người nhấp vào nút trên hộp thoại. Bắt buộc khi sử dụng chuyển hướng URL.

display

Xác định cách hiển thị hộp thoại.

 • Nếu bạn đang sử dụng triển khai hộp thoại chuyển hướng URL, đây sẽ là hiển thị trang đầy đủ, được hiển thị trong Facebook.com. Loại hiển thị này có tên là page.
 • Nếu bạn đang sử dụng một trong những SDK iOS hoặc Android để gọi hộp thoại, loại này sẽ tự động được chỉ định và chọn loại hiển thị phù hợp cho thiết bị.
 • Nếu bạn đang sử dụng SDK Facebook dành cho JavaScript, loại hiển thị này sẽ đặt mặc định thành loại iframe mô thái cho những người đã đăng nhập ứng dụng của bạn hoặc async khi sử dụng trong trò chơi trên Facebook.com và cửa sổ popup cho những người khác. Bạn cũng có thể thực thi loại popup khi sử dụng SDK Facebook dành cho JavaScript nếu cần.
 • Ứng dụng web di động sẽ luôn đặt mặc định thành loại hiển thị touch.

Thông số share

Thông sốMô tảMặc định

href

Liên kết được đính kèm vào bài viết này. Bắt buộc khi sử dụng phương thức share. Bao gồm thẻ đặc tả open graph trên trang tại URL này để tùy chỉnh tin được chia sẻ.

URL hiện tại

hashtag

Một hashtag do nhà phát triển chỉ định sẽ được thêm vào nội dung được chia sẻ. Mọi người sẽ vẫn có cơ hội xóa hashtag này trong hộp thoại. Hashtag phải có ký hiệu dấu thăng, ví dụ: #facebook.

null

quote

Trích dẫn được chia sẻ cùng với liên kết, được người dùng đánh dấu hoặc được nhà phát triển định sẵn, tương tự như trong đoạn trích trên bài viết.
Thông số này không khả dụng với URL Facebook.

null

mobile_iframe

Nếu đặt thành true, nút chia sẻ sẽ mở hộp thoại chia sẻ trong iframe ở đầu trang web của bạn (Để biết thêm thông tin, hãy xem Hộp thoại chia sẻ trên web di động. Tùy chọn này chỉ khả dụng với di động chứ không khả dụng trên máy tính.

false


Dữ liệu phản hồi

Thông số Mô tả

error_message

Chỉ khả dụng nếu người dùng đã đăng nhập ứng dụng của bạn bằng Đăng nhập Facebook.

Chủ đề nâng cao

Bạn cũng có thể tận dụng các tính năng nâng cao sau đây.

Hộp thoại Chia sẻ trên web di động

Hộp thoại chia sẻ trên web di động cũng có thể hiển thị trong iFrame ở đầu nội dung của bạn. Nếu một người hoàn thành luồng chia sẻ thì hộp thoại sẽ loại bỏ và đưa họ quay lại phần nội dung ban đầu để họ có thể dễ dàng tiếp tục sử dụng phần nội dung đó.

Ví dụ về mã

Để bật hộp thoại chia sẻ trên web di động trong iframe, hãy đặt thuộc tính mobile_iframe thành true:

FB.ui({
 method: 'share',
 mobile_iframe: true,
 href: 'https://developers.facebook.com/docs/',
}, function(response){});
Hãy dùng thử!

Chuyển hướng URL

Cách chia sẻ liên kết:

https://www.facebook.com/dialog/share?
 app_id=145634995501895
 &display=popup
 &href=https%3A%2F%2Fdevelopers.facebook.com%2Fdocs%2F
 &redirect_uri=https%3A%2F%2Fdevelopers.facebook.com%2Ftools%2Fexplorer

Lưu ý: Khi thử nghiệm mã này, hãy xóa các dấu ngắt dòng. Nếu không, bạn sẽ gặp lỗi.

Hành động trong Open Graph

Kích hoạt hộp thoại Chia sẻ bằng cách sử dụng hàm FB.ui với thông số phương thức share_open_graph để chia sẻ tin đăng bằng Open Graph.

Cách chia sẻ tin đăng bằng Open Graph bằng hộp thoại:

FB.ui({
 method: 'share_open_graph',
 action_type: 'og.likes',
 action_properties: JSON.stringify({
  object:'https://developers.facebook.com/docs/',
 })
}, function(response){});

Lưu ý rằng chuyển hướng URL sẽ hoạt động giống với chia sẻ liên kết thông thường.

Thông số share_open_graph

Sử dụng cùng một thông số như chia sẻ liên kết thông thường, nhưng thêm những nội dung sau:

Thông số Mô tả

action_type

Chuỗi chỉ định loại hành động trong Open Graph để đăng, ví dụ: og.likes cho loại thích tích hợp. Hộp thoại cũng hỗ trợ các loại tùy chỉnh được phê duyệt. Bắt buộc khi sử dụng phương thức share_open_graph.

action_properties

Đối tượng JSON của cặp khóa/giá trị chỉ định thông số tương ứng với action_type đang được sử dụng. Cặp khóa/giá trị hợp lệ là các thông số giống nhau có thể được sử dụng khi đăng hành động trong Open Graph bằng API. Bắt buộc khi sử dụng phương thức share_open_graph.

Hộp thoại share_open_graph không hỗ trợ mobile_iframe: true.