Hộp thoại Gửi

Với Hộp thoại Gửi, mọi người có thể gửi riêng tư nội dung đến những người bạn cụ thể. Họ sẽ có tùy chọn chia sẻ riêng tư một liên kết dưới dạng tin nhắn Facebook. Hộp thoại Gửi không yêu cầu bất kỳ quyền mở rộng nào.

Tin nhắn Facebook là kênh để liên lạc trực tiếp chứ không dành cho ứng dụng gửi tin nhắn hoặc khuyến khích mọi người spam bạn bè của họ. Nói chung, trò chơi trên Facebook.com phải sử dụng yêu cầu thông báo trạng thái trong trò chơi chẳng hạn như lượt chơi của bạn hoặc mời mọi người sử dụng ứng dụng hoặc gửi tin nhắn cho nhiều người.

Bạn phải cung cấp Hộp thoại Gửi trong các tình huống có người sẽ gửi email.

Ví dụ tích hợp

Bạn có thể thêm hộp thoại này vào trang web của mình bằng SDK Facebook dành cho JavaScript và bằng cách thực hiện chuyển hướng toàn bộ đến URL. Hộp thoại này không được hỗ trợ trên các thiết bị di động.

JavaScript

Bạn có thể tải cùng một URL Hộp thoại Gửi bằng cách sử dụng SDK Facebook dành cho JavaScript:

FB.ui({
  method: 'send',
  link: 'http://www.nytimes.com/interactive/2015/04/15/travel/europe-favorite-streets.html',
});

Chuyển hướng URL

http://www.facebook.com/dialog/send?
  app_id=123456789
  &link=http://www.nytimes.com/interactive/2015/04/15/travel/europe-favorite-streets.html
  &redirect_uri=https://www.domain.com/

Thông số

Thông số Mô tả

app_id

Số nhận dạng duy nhất của ứng dụng. Bắt buộc.

redirect_uri

URL để chuyển hướng đến sau khi một người nhấp vào nút trên hộp thoại. Bắt buộc khi sử dụng chuyển hướng URL.

display

Xác định cách hiển thị hộp thoại. Trong hầu hết tất cả các trường hợp, bạn không cần chỉ định điều này và cách mặc định sẽ hoạt động tốt nhất.

  • Nếu bạn đang sử dụng hộp thoại chuyển hướng URL, đây sẽ là hiển thị trang đầy đủ, được hiển thị trên Facebook.com. Loại hiển thị này có tên là page.
  • Nếu bạn đang sử dụng SDK Facebook dành cho JavaScript, loại hiển thị này sẽ đặt mặc định thành loại iframe mô thái cho những người đã đăng nhập ứng dụng của bạn hoặc async khi sử dụng trong trò chơi trên Facebook.com và cửa sổ popup cho những người khác.

to

ID người dùng của người nhận. Sau khi hộp thoại xuất hiện, người gửi có thể chỉ định người khác làm người nhận.

link

Thông số bắt buộc. URL đang được gửi trong tin nhắn.


Dữ liệu phản hồi

Không có dữ liệu phản hồi từ hộp thoại này.