กล่องส่งข้อมูล

เมื่อใช้กล่องส่งข้อมูล ผู้คนสามารถส่งเนื้อหาให้กับเพื่อนบางคนเป็นการส่วนตัวได้ คนเหล่านี้จะมีตัวเลือกให้แชร์ลิงก์เป็นการส่วนตัวในรูปของข้อความจาก Facebook หรือในรูปของโพสต์ของกลุ่ม กล่องส่งข้อมูลไม่จำเป็นต้องมีการอนุญาตเพิ่มเติมใดๆ

ข้อความจาก Facebook คือช่องทางติดต่อสื่อสารจากคนหนึ่งสู่คนหนึ่ง และไม่ได้หมายถึงการให้แอพส่งข้อความ หรือกระตุ้นให้ผู้คนสแปมเพื่อน โดยทั่วๆ ไป เกมบน Facebook.com ควรใช้คำขอเพื่อสื่อสารสถานะที่อยู่ภายในเกม เช่น ถึงเวลาที่คุณจะได้เล่นแล้ว หรือเชิญคนอื่นๆ ให้ใช้แอพ หรือส่งข้อความไปให้กับหลายๆ คน

คุณควรเสนอกล่องส่งข้อมูลในสถานการณ์ที่มีบางคนจะส่งอีเมล

ตัวอย่างการรวม

คุณสามารถเพิ่มกล่องโต้ตอบนี้ลงบนเว็บไซต์ของคุณผ่าน Facebook SDK สำหรับ JavaScript และด้วยการกำหนดทิศทางใหม่เต็มรูปแบบไปยัง URL การดำเนินการนี้ไม่รองรับบนอุปกรณ์อุปกรณ์เคลื่อนที่

Javascript

คุณสามารถโหลด URL ของกล่องส่งข้อมูลเดียวกันผ่าน Facebook SDK สำหรับ JavaScript:

FB.ui({
  method: 'send',
  link: 'http://www.nytimes.com/interactive/2015/04/15/travel/europe-favorite-streets.html',
});

การเปลี่ยนเส้นทาง URL

http://www.facebook.com/dialog/send?
  app_id=123456789
  &link=http://www.nytimes.com/interactive/2015/04/15/travel/europe-favorite-streets.html
  &redirect_uri=https://www.domain.com/

พารามิเตอร์

พารามิเตอร์ คำอธิบาย

app_id

ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันของแอพของคุณ ต้องระบุ

redirect_uri

URL ที่จะเปลี่ยนเส้นทางไปหลังจากที่ผู้ใช้คลิกที่ปุ่มในกล่องโต้ตอบ ต้องมีเมื่อใช้การทำ URL

display

กำหนดวิธีการแสดงกล่องโต้ตอบ ในเกือบทุกกรณี คุณไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลส่วนนี้และค่าเริ่มต้นจะทำงานได้ดีที่สุด

  • ถ้ากำลังใช้การใช้กล่องเปลี่ยนเส้นทาง URL ระบบจะแสดงเต็มหน้าภายใน Facebook.com การแสดงผลประเภทนี้เรียกว่า page
  • หากคุณกำลังใช้ Facebook SDK สำหรับ JavaScript จะมีการกำหนดค่าเริ่มต้นเป็น iframe แบบโหมดสำหรับผู้ที่เข้าสู่ระบบแอพของคุณ หรือใน async เมื่อใช้ภายในเกมบน Facebook.com และหน้าต่าง popup สำหรับคนอื่น

to

ID ผู้ใช้สำหรับผู้รับ เมื่อกล่องโต้ตอบเปิดออก ผู้ส่งสามารถระบุคนเพิ่มเติมและที่อยู่ของกลุ่มให้เป็นผู้รับ

link

พารามิเตอร์ที่จำเป็น URL ที่กำลังส่งไปในข้อความ


ข้อมูลการตอบสนอง

ไม่มีข้อมูลการตอบสนองจากกล่องโต้ตอบนี้