Chia sẻ trên Facebook

Chia sẻ là cách đơn giản để cho phép mọi người đưa nội dung từ ứng dụng di động hoặc trang web của bạn lên Facebook. Chia sẻ được kích hoạt khi ai đó nhấp vào plugin xã hội như nút Chia sẻ hoặc Gửi. Thao tác này sẽ khởi chạy hộp thoại Chia sẻ hoặc Tin nhắn tương ứng. Bạn cũng có thể chọn thiết kế nút của riêng mình để khởi chạy một trong những hộp thoại này.

Tài liệu này mô tả:

Hệ sinh thái chia sẻ

Chia sẻ trên Facebook phụ thuộc vào một vài thành phần chính:

URL: Trong hầu hết các trường hợp, bao gồm chia sẻ từ ứng dụng di động, nội dung của bạn được chia sẻ trên Facebook dưới dạng liên kết, cho dù đó là bài viết, hình ảnh, video hay nội dung nào khác

Trình thu thập dữ liệu Facebook: Khi ai đó chia sẻ nội dung của bạn, trình thu thập dữ liệu của chúng tôi sẽ thu thập trang để hiển thị bản xem trước trên Facebook

Thẻ Open Graph: Thêm thẻ đặc tả Open Graph vào <head> của HTML của trang web sẽ cung cấp cho trình thu thập dữ liệu thông tin có cấu trúc như tiêu đề, mô tả và hình nhỏ cho nội dung

Giao diện chia sẻ: Có một vài trải nghiệm người dùng cuối khác mà bạn có thể chọn để cho phép mọi người chia sẻ từ trang web hoặc ứng dụng của mình lên Facebook. Dưới đây là tổng quan về cách hoạt động:

Trình kích hoạt nút Giao diện chia sẻ đã khởi chạy Cách thức đăng

Nút Chia sẻ

Web:Hộp thoại Chia sẻ

Thiết bị di động: Chuyển ứng dụng nhanh sang hộp thoại Chia sẻ gốc

Xuất hiện trong Dòng thời gian và Nhật ký hoạt động.

Có thể xuất hiện trong Bảng tin.

Nút Gửi

Web:Hộp thoại Tin nhắn

Thiết bị di động: Chuyển ứng dụng nhanh sang hộp thoại Tin nhắn gốc

Được gửi dưới dạng tin nhắn trên Facebook

Nút tùy chỉnh

Có thể khởi chạy:

Hộp thoại Chia sẻ

Hộp thoại Tin nhắn

Theo dõi cách thức đăng của hộp thoại Chia sẻ.

Loại nội dung

Mọi người có thể chia sẻ những loại nội dung sau lên Facebook:

  • Liên kết - Hầu hết nội dung là URL tham chiếu một trang HTML. Để cung cấp thông tin có liên quan nhất, bạn nên đánh dấu trang của mình bằng thẻ đặc tả dành riêng cho Facebook. Xem Hướng dẫn chia sẻ dành cho quản trị viên web.

  • Ảnh - Tải lên trực tiếp một hoặc nhiều ảnh do người dùng tạo.

  • Video - Tải lên trực tiếp video do người dùng tạo.

  • Đa phương tiện - Tải lên trực tiếp kết hợp của ảnh và video.

  • Tin đăng bằng Open Graph - Sử dụng hành động và đối tượng trong Open Graph để tạo tin đa dạng thông qua API được định kiểu rõ.

Bạn có thể liên kết trở lại ứng dụng của mình từ nội dung mọi người chia sẻ trong Bảng tin. Liên kết ứng dụng sẽ khởi chạy ứng dụng của bạn từ nội dung đã chia sẻ. Bạn thậm chí có thể liên kết với một nội dung cụ thể trong ứng dụng của mình.

Chia sẻ trích dẫn

Bạn có thể triển khai 2 loại chia sẻ trích dẫn trong ứng dụng của mình: do người dùng xác định và người đăng xác định. Chia sẻ trích dẫn do người dùng xác định cho phép người dùng nêu bật và chia sẻ văn bản. Chia sẻ trích dẫn do nhà xuất bản xác định cho phép bạn chọn trước văn bản để chia sẻ và đặt nút chia sẻ bên cạnh văn bản đó.

Hashtag

Bạn có thể liên kết hashtag với liên kết, ảnh hoặc video được chia sẻ.

Cách chia sẻ

Chúng tôi muốn giúp mọi người chia sẻ nội dung từ ứng dụng của bạn với đối tượng mà họ muốn một cách dễ dàng và linh hoạt nhất có thể. Với những tùy chọn này, trước tiên bạn có thể chọn trải nghiệm chia sẻ cho những người đang dùng ứng dụng của mình, sau đó chọn phương thức triển khai.

Nút

Khi bạn muốn tích hợp chia sẻ một cách đơn giản nhất với Facebook, bạn nên sử dụng các nút sẽ kích hoạt hộp thoại của chúng tôi. SDK Facebook cung cấp các nút mà bạn có thể sử dụng. Không có tùy chọn nào trong số này yêu cầu bạn triển khai Đăng nhập Facebook.

Web

Bạn có thể sử dụng Plugin xã hội chẳng hạn như nút Thích, Chia sẻ và Gửi. Những nút này có sẵn cho web trên máy tính và thiết bị di động.

Thiết bị di động

Chúng tôi cũng có các nút Thích, Chia sẻ và Gửi riêng dành cho iOSAndroid.

Tùy chỉnh

Bạn cũng có thể tạo nút tùy chỉnh của riêng mình để kích hoạt một lượt Thích, Chia sẻ hoặc Gửi trên tất cả các nền tảng.

Hộp thoại gốc

Khi bạn sử dụng hộp thoại Facebook gốc, bạn có thể cho phép chia sẻ mà không cần thêm Đăng nhập Facebook. Giống như các nút gốc, chúng cung cấp triển khai trực tiếp.

Hộp thoại chia sẻ

Hộp thoại chia sẻ là cách dễ dàng để cho mọi người chia sẻ nội dung mà không cần phải đăng nhập vào ứng dụng của bạn hoặc cấp bất kỳ quyền nào. Hộp thoại này hoạt động trên Web, Android và iOS.

Trên thiết bị di động, khi ai đó chia sẻ bằng Hộp thoại Chia sẻ, hộp thoại sẽ thực hiện chuyển ứng dụng nhanh sang ứng dụng Facebook trên thiết bị của họ. Chúng tôi cũng có hộp thoại web dưới dạng dự phòng nếu ai đó chưa cài đặt ứng dụng Facebook gốc.

Hộp thoại Nhắn tin

Sử dụng hộp thoại Tin nhắn để cho phép mọi người chia sẻ riêng tư nội dung lên Messenger. Giống như hộp thoại Chia sẻ, đây là thành phần chia sẻ gốc không cần bạn triển khai Đăng nhập Facebook.

Hộp thoại Tin nhắn cho phép mọi người chia sẻ liên kết, hình ảnh và tin đăng bằng Open Graph. Trên thiết bị di động, phải có người cài đặt ứng dụng Messenger gốc.

Chia sẻ với Stories

Bạn có thể sử dụng các cơ chế ngầm định trong Android và các giao thức URL tùy chỉnh trong iOS để chuyển ảnh, video và nhãn dán tới ứng dụng Facebook. Ứng dụng Facebook sẽ nhận được nội dung này và tải vào Trình biên soạn tin để người dùng có thể đăng lên Facebook Stories của mình.

Tối ưu hóa nội dung của bạn

Đánh dấu

Điều quan trọng là phải đánh dấu HTML của trang web bằng thẻ Open Graph để quản lý cách nội dung của bạn xuất hiện trên Facebook. Nếu không có những thẻ này, trình thu thập dữ liệu Facebook sẽ cố gắng hết sức để xác định nội dung chẳng hạn như tiêu đề, mô tả và hình ảnh cho nội dung của bạn.

Tối ưu hóa nội dung của bạn để chia sẻ lên Facebook bằng cách thêm thẻ Open Graph vào <head> của HTML của trang. Những thẻ này mô tả nội dung được chia sẻ. Thẻ này bao gồm loại nội dung chẳng hạn như hình ảnh, video hoặc bài viết và bất kỳ thuộc tính bổ sung nào.

Tìm hiểu về thẻ bạn nên thêm vào nội dung của mình trong Đánh dấu để chia sẻ.

Cập nhật URL

Nếu bạn chuyển nội dung đến một URL mới, số lượt thích, số lượt chia sẻ và bình luận trên URL gốc đó sẽ không tự động chuyển. Để tiếp tục tổng hợp những hành động này tại URL mới, bạn phải trỏ trình thu thập dữ liệu Facebook đến trang cũ thể hiện URL chính tắc cho nội dung của bạn. Tìm hiểu cách thực hiện trong tài liệu dành cho quản trị viên web này.