ข้อมูล Open Graph

โพสต์เรื่องราวที่สมบูรณ์ที่ได้รับการจัดโครงสร้างจากแอพของคุณโดยการใช้ API ที่มีการระบุชนิดของตัวแปรอย่างชัดเจน

ข้อมูล Open Graph ใน iOS เผยแพร่ข้อมูล Open Graph จากแอพใน iOS ของคุณ

ข้อมูล Open Graph ใน Android เผยแพร่ข้อมูล Open Graph จากแอพใน Android ของคุณ

ข้อมูล Open Graph บนเว็บ เผยแพร่ข้อมูล Open Graph จากเว็บไซต์หรือแอพบนเว็บของคุณ

วิธีการทำงาน

ผู้คนใช้เรื่องราวในการแชร์สิ่งที่ตนกำลังดำเนินการ ผู้ที่ตนกำลังดำเนินการสิ่งนั้นด้วย และสถานที่ที่เกิดสิ่งนั้นขึ้น ให้ผู้คนสามารถแชร์เรื่องราวจากแอพของคุณไปยัง Facebook ผ่าน API ที่มีการจัดโครงสร้างและมีการระบุชนิดของตัวแปร

ในการเผยแพร่ข้อมูล Open Graph ด้วยกล่องการแชร์ คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการเข้าสู่ระบบด้วย Facebook หรือขอสิทธิ์การอนุญาตเพิ่มเติม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่กล่องการแชร์

หากคุณต้องการสร้าง UI สำหรับการแชร์แบบกำหนดเองเพื่อการเผยแพร่ข้อมูล Open Graph คุณจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบ Facebook และขอสิทธิ์การอนุญาต publish_actions จากผู้ที่ใช้แอพของคุณ ซึ่งยังหมายถึงว่าคุณจำเป็นที่จะต้องส่งแอพไปรับการตรวจพิจารณา ดูที่การตรวจพิจารณาการเข้าสู่ระบบ ทั้งสองขั้นตอนนี้ช่วยทำให้แน่ใจได้ว่าผู้ที่กำลังใช้แอพของคุณอยู่รับรู้ถึงสิ่งที่ตนกำลังดำเนินการอยู่ด้วยการแชร์และช่วยให้เกิดประสบการณ์ที่มีคุณภาพสูง

ข้อมูล Open Graph มีองค์ประกอบพื้นฐานอยู่ 4 ชนิด:

  • ผู้ดำเนินการ - บุคคลที่โพสต์เรื่องราว

  • แอพ - ทุกเรื่องราวรวมกันเป็นแอพที่สร้างเรื่องราวนั้นขึ้น

  • การดำเนินการ - กิจกรรมที่ผู้ดำเนินการได้ดำเนินการ

  • อ็อบเจ็กต์ - สิ่งที่ผู้ดำเนินการมีปฏิสัมพันธ์ด้วย

ความเป็นส่วนตัว

เมื่อคุณกำหนดค่าการดำเนินการ คุณควรกำหนดระดับความเป็นส่วนตัวค่าเริ่มต้น ผู้ที่กำลังใช้แอพสามารถเลือกที่จะแทนที่ระดับความเป็นส่วนตัวเริ่มต้นด้วยระดับความเป็นส่วนตัวที่มีการจำกัดมากขึ้น แต่ไม่อนุญาตให้ใช้ระดับความเป็นส่วนตัวที่เปิดมากขึ้น

การใช้การดำเนินการ

การดำเนินการ คือ "กริยา" หรือสิ่งที่ผู้คนสามารถทำได้ภายในแอพของคุณและเผยแพร่เป็นเรื่องราว การดำเนินการสามารถเผยแพร่ กู้คืนและดัดแปลงได้โดยการใช้ API กราฟ

การใช้อ็อบเจ็กต์

อ็อบเจ็กต์ คือ "คำนาม" หรือเป้าหมายสำหรับการดำเนินการในเรื่องราวของคุณ อ็อบเจ็กต์สามารถใช้งานได้ในสองวิธี: แบบโฮสต์ด้วยตัวเอง (แสดงแทนโดยมาร์กอัพ HTML ในเว็บเพจ) หรือสร้างขึ้นโดยการใช้ API ของอ็อบเจ็กต์

หลักปฏิบัติที่ดีที่สุด

ดูหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดในการแชร์ของเราเพื่อสร้างประสบการณ์การแชร์ที่ดึงดูดใจที่สุด

ข้อมูลอ้างอิง

เอกสารบันทึกอ้างอิงเกี่ยวกับ Open Graph

ข้อมูล Open Graph แบบกำหนดเองได้เลิกใช้งานใน API กราฟ 2.8 API กราฟ 2.7 ลงไปจะรองรับข้อมูล Open Graph แบบกำหนดเองตามกำหนดเวลาต่อไปนี้:

  • การรองรับการสร้างอ็อบเจ็กต์ใหม่จะสิ้นสุดลงในเดือนมกราคม 2017
  • การรองรับการเผยแพร่อ็อบเจ็กต์ที่มีอยู่จะสิ้นสุดลงในเดือนตุลาคม 2017

การสร้างเรื่องราวของ Open Graph แบบกำหนดเอง

สำหรับเรื่องราวที่สร้างจากการดำเนินการและอ็อบเจ็กต์นั้น Facebook ได้กำหนดชุดการดำเนินการอ็อบเจ็กต์ที่ใช้บ่อยไว้ แต่คุณสามารถสร้างการดำเนินการและอ็อบเจ็กต์แบบกำหนดเองด้วยตัวคุณเองได้