Chia sẻ với Messenger

Chia sẻ với Messenger cho phép nhà phát hành dễ dàng giúp người đọc của họ chia sẻ nội dung với Messenger. Chia sẻ với Messenger sử dụng một liên kết sâu cho phép chia sẻ từ trang web di động với các ứng dụng gốc trên iOS và Android của Messenger. Liên kết sâu sẽ mở ứng dụng Messenger trực tiếp với luồng chia sẻ được mở và tải bằng liên kết đã cung cấp. Nếu ứng dụng Messenger không được cài đặt, Liên kết sâu sẽ không thực hiện hành động nào. Chia sẻ với Messenger có những ưu điểm sau so với các tùy chọn có sẵn khác (SDK, Plugin):

  • Tùy chọn dễ nhất: Nhà phát hành có thể triển khai chia sẻ bằng vài dòng mã.
  • Linh hoạt: Cho phép nhà phát hành chọn nút của chính họ để chia sẻ.

Liên kết hoạt động trên trang web di động trên nền tảng iOS và Android.

Bạn có thể triển khai chia sẻ với Messenger như một liên kết hoặc lệnh gọi phương thức trong JavaScript.

Liên kết

<a href=”fb-messenger://share/?link= https%3A%2F%2Fdevelopers.facebook.com%2Fdocs%2Fsharing%2Freference%2Fsend-dialog&app_id=123456789”>Send In Messenger</a>

JavaScript

window.open('fb-messenger://share?link=' + encodeURIComponent(link) + '&app_id=' + encodeURIComponent(app_id));

Thông số

Thông số Mô tả

app_id

Số nhận dạng duy nhất của ứng dụng.

link

URL đang được gửi trong tin nhắn. Đây phải là URL được mã hóa. Thông số bắt buộc.

Dữ liệu phản hồi

Không có dữ liệu phản hồi từ hộp thoại này.