Với bản phát hành Facebook SDK phiên bản 4.28.0, Thông tin chi tiết về chia sẻ sẽ không được dùng nữa. Tính năng này sẽ được hỗ trợ đến ngày 5/2/2018.

Thông tin chi tiết về chia sẻ

Thông tin chi tiết về chia sẻ là các xu hướng, thông tin nhân khẩu học và thông tin khác về cách mọi người chia sẻ nội dung từ trang web của bạn lên Facebook. Bạn có thể sử dụng dữ liệu này để hiểu cách mọi người chia sẻ nội dung của bạn trong bài viết và bình luận trên Facebook. Bằng cách tìm hiểu nội dung mọi người thích chia sẻ, bạn có thể tối ưu hóa nội dung của mình cho đối tượng của bạn.

Thông tin chi tiết về chia sẻ hiển thị dữ liệu về nội dung được chia sẻ trên Facebook bằng cách sử dụng web cũng như các thiết bị Android và iOS.

Cách hoạt động của thông tin chi tiết về chia sẻ

Thông tin chi tiết về chia sẻ nhận dạng URL của bạn bằng cách sử dụng ID ứng dụng được liệt kê trong siêu dữ liệu của trang web. Dữ liệu cho mọi trang web sử dụng ID ứng dụng được hiển thị trong Phân tích trên Facebook.

Để truy cập thông tin chi tiết về chia sẻ, hãy nhấp vào nút bên dưới và chọn tên ứng dụng tương ứng với ID ứng dụng bạn quan tâm. Sau đó nhấp vào "Nền tảng Facebook" và chọn "Thông tin chi tiết về chia sẻ" trong phần điều hướng.

Phân tích trên Facebook

Có thể bạn muốn đánh dấu trang thông tin chi tiết về chia sẻ cho ID ứng dụng của mình.

Quản trị viên ứng dụng thiết lập ID ứng dụng có quyền truy cập thông tin chi tiết về chia sẻ của bất kỳ URL nào được liên kết với ID ứng dụng. Quản trị viên có thể cấp quyền truy cập cho người khác bằng cách:

 1. Truy cập ứng dụng của họ trên trang web của Nhà phát triển Facebook
 2. Nhấp vào ứng dụng để truy cập bảng điều khiển ứng dụng
 3. Nhấp vào "Vai trò" trong phần điều hướng
 4. Nhấp vào "Thêm người dùng Phân tích trên Facebook"
 5. Nhập tên người dùng hoặc ID Facebook của họ vào hộp thoại

Dữ liệu được cung cấp trong thông tin chi tiết về chia sẻ

Trên trang thông tin chi tiết về chia sẻ của ứng dụng, bạn sẽ nhìn thấy 25 URL thường được chia sẻ nhiều nhất (trong số các URL được liên kết với ID ứng dụng của bạn) trong khoảng thời gian bạn đã chọn.

Đối với mỗi URL, bạn có thể xem 4 trường sau:

 • Loại chia sẻ — bạn có thể xem cách mọi người chia sẻ URL trên Facebook, bao gồm bài viết, bình luận và tổng số lượt chia sẻ, thể hiện tổng số bài viết và bình luận.

 • Giới tính — bạn có thể xem tỷ lệ phần trăm người đã chia sẻ nội dung của bạn là nữ giới, nam giới hay không xác định. Bạn cũng có thể chọn ẩn trường này.

 • Độ tuổi — bạn có thể xem tỷ lệ phần trăm người đã chia sẻ nội dung của bạn thuộc các độ tuổi khác nhau.

 • Quốc gia — bạn có thể xem tỷ lệ phần trăm lượt chia sẻ đến từ các quốc gia cụ thể.

Để nhận thêm dữ liệu và bảng phân tích chi tiết hơn về một URL cụ thể, hãy nhấp vào một URL trong danh sách 25 URL thường được chia sẻ nhiều nhất hoặc sử dụng nút "Tìm URL" để tìm kiếm URL có thể không được hiển thị trong danh sách.

Trang thông tin chi tiết về chia sẻ dành cho một URL hiển thị dữ liệu sau:

 • Đồ thị về tổng số lượt chia sẻ, bài viết và bình luận trong khoảng ngày bạn đã chọn.
 • Biểu đồ tổng hợp độ tuổi và giới tính của những người đã chia sẻ nội dung của bạn.
 • Biểu đồ về các quốc gia mà nội dung của bạn được chia sẻ nhiều nhất.
 • Biểu đồ về các thành phố mà nội dung của bạn được chia sẻ nhiều nhất.
 • Tổng hợp cảm nghĩ của mọi người về nội dung này.
 • Biểu đồ tổng hợp ý kiến mà mọi người đã đề cập trong bài viết hoặc bình luận có URL đó.
 • Biểu đồ tổng hợp các trích dẫn phổ biến từ nội dung của bạn đã được chia sẻ cùng với nội dung đó. Nếu không có ai chia sẻ trích dẫn từ nội dung của bạn, trường này sẽ không hiển thị.

Bật thông tin chi tiết về chia sẻ

Để bật thông tin chi tiết về chia sẻ và xem dữ liệu về cách nội dung trang web của bạn đang được chia sẻ trong bài viết và bình luận trên Facebook, bạn cần nhúng ID ứng dụng của mình vào nội dung web.

Thông tin chi tiết về chia sẻ nhận dạng URL bằng ID ứng dụng của bạn. Nếu bạn không có ID ứng dụng, hãy nhấp vào nút bên dưới để thiết lập ID.

Khởi động nhanh cho trang web

Thêm ID ứng dụng vào trang web

Để nhận dữ liệu từ thông tin chi tiết về chia sẻ, bạn cần thêm thành phần meta có ID ứng dụng của mình vào mọi trang trên trang web của bạn hoặc các trang web được liên kết với ID ứng dụng của bạn.

<meta property="fb:app_id" content="{your-app-id}" />

Trong ví dụ trên, hãy thay thế {your-app-id} bằng ID ứng dụng thực của bạn.

Chúng tôi khuyên bạn nên thêm thành phần siêu dữ liệu này vào mọi trang trên trang web hoặc các trang web được liên kết với ID ứng dụng của bạn.