จากการเปิดตัวของ Facebook SDK เวอร์ชั่น 4.28.0 ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการแชร์จึงถูกยกเลิก คำเชิญให้ลงแอพจะได้รับการสนับสนุนจนถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2018

ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการแชร์

ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการแชร์ได้แก่ แนวโน้ม ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่เนื้อหาจากเว็บไซต์ของคุณจะถูกแชร์บน Facebook คุณสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อทำความเข้าใจลักษณะที่ผู้คนแชร์เนื้อหาของคุณในโพสต์และความคิดเห็นบน Facebook ได้ เมื่อได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้คนชอบแชร์ คุณก็จะสามารถปรับแต่งเนื้อหาของคุณให้เหมาะสำหรับกลุ่มเป้าหมายได้

ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการแชร์จะแสดงข้อมูลของเนื้อหาที่ถูกแชร์บน Facebook ผ่านทางเว็บ รวมทั้งอุปกรณ์ Android และ iOS ด้วย

การทำงานของข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการแชร์

ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการแชร์จะระบุ URL ของคุณโดยใช้ ID ของแอพที่แสดงอยู่ในเมตาดาต้าของเว็บเพจ ข้อมูลสำหรับเว็บเพจทั้งหมดที่ใช้ ID ของแอพ จะปรากฏอยู่ใน Facebook Analytics สำหรับแอพ

หากต้องการเข้าใช้งานข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการแชร์ ให้คลิกที่ปุ่มด้านล่าง จากนั้นเลือกชื่อแอพที่สอดคล้องกับ ID ของแอพที่คุณสนใจ จากนั้นคลิก “แพลตฟอร์ม Facebook” แล้วเลือก “ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการแชร์” ที่แถบนำทาง

Facebook Analytics

คุณอาจต้องการบุ๊คมาร์กเพจข้อมูลเกี่ยวกับการแชร์สำหรับ ID ของแอพคุณ

ผู้ดูแลแอพที่ตั้งค่า ID ของแอพจะสามารถเข้าใช้งานข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการแชร์ URL ใดๆ ที่เชื่อมโยงกับ ID ของแอพได้ ผู้ดูแลสามารถมอบสิทธิ์การเข้าใช้งานให้ผู้อื่นได้โดยทำดังนี้

 1. ไปที่แอพของบุคคลเหล่านั้นบนเว็บไซต์ผู้พัฒนาของ Facebook
 2. คลิกที่แอพเพื่อเข้าใช้งานแดชบอร์ดของแอพ
 3. คลิก “บทบาท” ที่แถบนำทาง
 4. คลิก “เพิ่มผู้ใช้ Facebook Analytics
 5. ป้อนชื่อผู้ใช้ Facebook หรือ ID ของ Facebook ลงในกล่องโต้ตอบ

ข้อมูลที่มีในข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการแชร์

ในเพจข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการแชร์สำหรับแอพของคุณ คุณจะพบ URL 25 รายการที่ถูกแชร์บ่อยที่สุด (จาก URL ที่เชื่อมโยงกับ ID ของแอพคุณ) ในช่วงเวลาที่คุณเลือก

ในแต่ละ URL คุณจะสามารถตรวจสอบทั้ง 4 ช่องต่อไปนี้ได้

 • ประเภทการแชร์ — คุณสามารถตรวจสอบวิธีการที่ผู้คนแชร์ URL บน Facebook รวมถึงโพสต์ ความคิดเห็น และยอดแชร์รวม โดยจะเป็นยอดรวมจากทั้งโพสต์และความคิดเห็นด้วย

 • เพศ — คุณสามารถตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ของผู้ที่แชร์เนื้อหาของคุณได้ โดยจะแบ่งออกเป็นผู้หญิง ผู้ชาย หรือไม่ทราบ และคุณสามารถเลือกซ่อนช่องได้อีกด้วย

 • อายุ — คุณสามารถตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ช่วงอายุของผู้คนที่แชร์เนื้อหาของคุณได้

 • ประเทศ — คุณสามารถตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ของยอดแชร์ที่มาจากแต่ละประเทศได้

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมและข้อมูลแยกย่อยสำหรับ URL เฉพาะ ให้คลิกที่ URL ใน 25 รายการแรก หรือใช้ปุ่ม “ค้นหา URL” เพื่อหา URL ที่อาจไม่ปรากฏในรายการ

เพจข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการแชร์ของ URL จะแสดงข้อมูลต่อไปนี้

 • กราฟแสดงยอดแชร์ทั้งหมด โพสต์ และความคิดเห็นในช่วงวันที่ที่คุณเลือก
 • แผนภูมิแสดงผลรวมอายุและเพศของผู้ที่แชร์เนื้อหาของคุณ
 • แผนภูมิของประเทศหลักๆ ที่มีการแชร์เนื้อหาของคุณ
 • แผนภูมิของเมืองหลักๆ ที่มีการแชร์เนื้อหาของคุณ
 • ผลรวมของความรู้สึกที่ผู้คนแสดงเกี่ยวกับเนื้อหาดังกล่าว
 • แผนภูมิผลรวมข้อความที่ผู้คนพูดถึงในโพสต์หรือความคิดเห็นที่มี URL ดังกล่าว
 • แผนภูมิผลรวมคำพูดอ้างอิงยอดนิยมจากเนื้อหาของคุณซึ่งถูกแชร์พร้อมกับเนื้อหา หากไม่มีใครแชร์คำพูดอ้างอิงจากเนื้อหาของคุณช่องนี้จะไม่ปรากฏขึ้น

การเปิดใช้งานข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการแชร์

หากต้องการเปิดใช้งานข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการแชร์ และตรวจสอบข้อมูลของลักษณะการแชร์เนื้อหาบนเว็บไซต์ของคุณในโพสต์และความคิดเห็นใน Facebook คุณจะต้องฝัง ID ของแอพลงในเนื้อหาเว็บด้วย

ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการแชร์จะระบุ URL โดยใช้ ID ของแอพ หากคุณไม่มี ID ของแอพ ให้คลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อตั้งค่า

การเริ่มต้นใช้งานอย่างง่ายสำหรับเว็บไซต์

การเพิ่ม ID ของแอพลงในเว็บเพจของคุณ

ในการรับข้อมูลจากข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการแชร์ คุณจะต้องเพิ่มเมตาอิลิเมนต์ที่มี ID ของแอพลงในเว็บเพจทั้งหมดบนเว็บไซต์ของคุณ หรือบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับ ID ของแอพคุณ

<meta property="fb:app_id" content="{your-app-id}" />

ในตัวอย่างด้านบน ให้แทนที่ {your-app-id} ด้วย ID ของแอพคุณ

เราขอแนะนำให้คุณเพิ่มอิลิเมนต์ของเมตาดาต้าลงในทุกเพจบนเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับ ID ของแอพคุณ