Chia sẻ dành cho thiết bị

Với tính năng Chia sẻ dành cho thiết bị, mọi người có thể dễ dàng chia sẻ nội dung từ thiết bị tới Facebook. Các thiết bị này bao gồm TV thông minh, khung ảnh kỹ thuật số hoặc thiết bị trong mạng lưới thiết bị kết nối Internet.

Với tính năng chia sẻ thiết bị, thiết bị hiển thị một mã gồm chữ và số đồng thời yêu cầu mọi người nhập mã này vào trang web trên PC để bàn hoặc điện thoại thông minh của họ. Những người sử dụng ứng dụng hoặc dịch vụ của bạn có thể chia sẻ nội dung với Facebook bằng hộp thoại chia sẻ được liên kết bằng mã.

Nếu bạn đang xây dựng một ứng dụng dành cho Apple TV hoặc thiết bị Android, bạn nên sử dụng SDK dành cho tvOS hoặc SDK dành cho Android tương ứng của chúng tôi.

Hướng dẫn này mô tả những điều sau:

Trải nghiệm người dùng

1. Nút kêu gọi hành động

Đầu tiên, hãy xem xét bạn muốn yêu cầu mọi người chia sẻ nội dung với Facebook ở đâu trong trải nghiệm người dùng. Để đảm bảo có trải nghiệm người dùng tốt nhất, hãy thiết kế nút này giống nhất có thể với nút Chia sẻ chính thức của Facebook. Nhìn chung, nút này phải nằm cạnh nội dung sẽ được chia sẻ.

Từ khía cạnh thiết kế trực quan, điều này nghĩa là bạn nên

 1. Gắn nhãn nút là "Chia sẻ" hoặc "Chia sẻ với Facebook".
 2. Sử dụng màu trắng và màu xanh lam thương hiệu chính thức của Facebook: #3B5998.
 3. Nếu thiết bị của bạn hỗ trợ hiển thị đồ họa, bạn cũng có thể kết hợp logo chữ “f” chính thức. Theo Nguyên tắc về thương hiệu của Facebook, logo luôn phải là màu trắng hoặc xanh lam của Facebook (#3B5998).

2. Hiển thị mã

Khi ai đó nhấp vào nút kêu gọi hành động, thiết bị thực hiện lệnh gọi đến API của Facebook. API này trả về một mã.

Trong giao diện của bạn, cho mọi người biết rằng họ cần truy cập một trang web và nhập mã bằng thông báo sau: “Tiếp theo, hãy truy cập facebook.com/device (http://facebook.com/device) trên máy tính hoặc điện thoại thông minh và nhập mã này”. Hiển thị toàn bộ mã bạn đã nhận được từ API Chia sẻ thiết bị của Facebook. Mã này dài từ 6 đến 12 ký tự.

Thêm nút Close hoặc Done để mọi người có thể kết thúc luồng Chia sẻ thiết bị.

3. Chia sẻ

Đây là luồng mọi người nhìn thấy khi họ truy cập facebook.com/device trên máy tính hoặc trình duyệt di động của mình. Đầu tiên, họ sẽ nhìn thấy một trường văn bản mà họ có thể nhập mã:

Sau khi họ nhập mã và nhấp vào Continue, họ sẽ nhìn thấy hộp thoại chia sẻ:

Để mọi người biết quá trình chia sẻ của mình thành công, sau đó, họ sẽ nhìn thấy một thông báo xác nhận:

Triển khai chia sẻ dành cho thiết bị

Tính năng Chia sẻ dành cho thiết bị của Facebook dùng cho những thiết bị có thể thực hiện lệnh gọi HTTP qua Internet. Sau đây là các lệnh gọi API và phản hồi mà thiết bị của bạn có thể thực hiện.

1. Bật Đăng nhập cho thiết bị

Tải bảng điều khiển của ứng dụng và thay đổi Cài đặt > Nâng cao > Cài đặt OAuth > Đăng nhập từ thiết bị thành 'Có'.

2. Tạo mã

Khi người đó nhấp vào nút kêu gọi hành động Share, thiết bị của bạn phải tạo HTTP POST đến:

POST https://graph.facebook.com/device/share
    access_token=<APPID|CLIENT_TOKEN>
    href=<LINK_TO_SHARE>

CLIENT_TOKEN có trong Cài đặt ứng dụng -> Nâng cao và phải được kết hợp với ID ứng dụng của bạn (được phân cách bằng dấu sổ thẳng, |) để tạo thành access_token hoàn chỉnh.

API cũng hỗ trợ action_typeaction_properties thay vì href nếu bạn muốn chia sẻ tin đăng bằng Open Graph (theo cách tương tự với hành động trong Open Graph trong hộp thoại chia sẻ).

API cũng hỗ trợ thông số quotehashtag (theo cách tương tự với thông số Hộp thoại chia sẻ).

Phản hồi có dạng sau:

{
 "user_code": "A1NWZ9",
 "verification_uri": "https://www.facebook.com/device",
 "expires_in": 420,
}

Phản hồi này nghĩa là:

 1. Hiển thị chuỗi “A1NWZ9” trên thiết bị của bạn.
 2. Yêu cầu người đó truy cập “facebook.com/device” và nhập mã này.
 3. Mã sẽ hết hạn sau 420 giây. Bạn phải đóng cửa sổ hiển thị mã sau thời gian đó.

3. Hiển thị mã

Thiết bị của bạn sẽ hiển thị user_code và yêu cầu mọi người truy cập verification_uri chẳng hạn như facebook.com/device trên PC hoặc điện thoại thông minh của họ. Xem Trải nghiệm người dùng.

Khắc phục sự cố

Tôi có thể tạo yêu cầu luồng thiết bị qua HTTP không?
API Đồ thị có mã yêu cầu TLS/HTTPS.

Tôi có thể tạo yêu cầu luồng thiết bị bằng phương thức GET không?
Tất cả yêu cầu luồng thiết bị đều phải là yêu cầu POST.

Tôi có thể biết khi nào người dùng hoàn tất chia sẻ không?
Không.

Tôi có thể đăng thay mặt cho người dùng theo chương trình không?
Không. Để làm việc đó, bạn phải yêu cầu người dùng đăng nhập và cấp quyền cho bạn đăng bài thay mặt họ. Xem đăng bằng API Đồ thị để tìm hiểu thêm.