Xác minh miền

Tính toàn vẹn của nội dung trên Facebook là vấn đề được quan tâm hàng đầu và xác minh miền là một bước trong quá trình đảm bảo rằng chỉ các chủ sở hữu đã được xác minh mới có thể chỉnh sửa cách nội dung của họ xuất hiện trên Facebook. Nhiều ứng dụng đăng sử dụng tính năng chỉnh sửa liên kết để tùy chỉnh và tạo nội dung hấp dẫn cho cộng đồng Facebook. Đây là chức năng quan trọng giúp bảo vệ tính toàn vẹn cho nội dung của nhà phát hành. Hiện tại, chúng tôi nỗ lực duy trì tính năng này bằng cách cho phép chủ sở hữu liên kết đã được xác minh ghi đè siêu dữ liệu liên kết khi tạo bài viết có liên kết trên trang.

Xác minh miền là gì?

Xác minh miền là cách để bạn xác nhận quyền sở hữu miền của mình trong Trình quản lý kinh doanh. Quyền sở hữu này cho phép bạn kiểm soát các đặc quyền chỉnh sửa liên kết và nội dung khác để ngăn chặn việc lạm dụng miền, đồng thời ngăn kẻ xấu truyền bá thông tin sai lệch.

Xác minh miền dành cho ai?

Xác minh miền là cách tốt nhất để xử lý quyền sở hữu nếu:

  • Bạn có lượng lớn Trang khó mà tự mình duy trì được thông qua thẻ đánh dấu Open Graph
  • Bạn đã sử dụng hoặc có khả năng sử dụng Trình quản lý kinh doanh để quản lý tài sản
  • Bạn có khả năng tải tệp HTML lên thư mục gốc trên web hoặc khả năng chỉnh sửa bản ghi DNS TXT
  • Bạn có thể chỉnh sửa Bài viết có liên kết trên Trang liên kết đến nội dung mình sở hữu - cuối cùng, quyền sở hữu sẽ trở thành biện pháp xác định ai có quyền chỉnh sửa liên kết
  • Bạn muốn kiểm soát ai có thể chỉnh sửa nội dung mô tả liên kết trên các quảng cáo hướng đến miền của mình
  • Bạn muốn đặt cấu hình sự kiện trên web bằng tính năng Đo lường sự kiện tổng hợp

Hỗ trợ nhiều trường hợp sử dụng khác của xác minh miền trong tính năng Đo lường sự kiện tổng hợp

Facebook đã giới thiệu phương thức Đo lường sự kiện tổng hợp (AEM) nhằm hỗ trợ đo lường các sự kiện trên web sau khi Apple bắt đầu thực thi yêu cầu thông báo về Tính minh bạch theo dõi ứng dụng.

Chúng tôi sẽ hỗ trợ Danh sách hậu tố công khai cho hoạt động xác minh miền và đặt cấu hình sự kiện. Tuy nhiên, vui lòng tham khảo bài viết trong Trung tâm trợ giúp của chúng tôi để biết thêm các hướng dẫn và những điều cần cân nhắc.

Để biết thêm thông tin về cách xác minh miền và đặt cấu hình sự kiện trên web, bao gồm cả sự hỗ trợ Danh sách hậu tố công khai, hãy truy cập vào bài viết: Bản cập nhật Facebook pixel để đáp ứng các yêu cầu trên iOS 14 của Apple trong Trung tâm trợ giúp của chúng tôi

Xác minh miền trong thực tế

Đã xảy ra lỗi
Chúng tôi đã gặp sự cố khi phát video này.