Xác minh miền

Tính toàn vẹn của nội dung trên Facebook là vấn đề được quan tâm hàng đầu; và xác minh miền là một bước trong quá trình đảm bảo rằng chỉ các chủ sở hữu đã được xác minh mới có thể chỉnh sửa cách nội dung của họ xuất hiện trên Facebook. Nhiều ứng dụng đăng sử dụng tính năng chỉnh sửa liên kết để tùy chỉnh và tạo nội dung hấp dẫn cho cộng đồng Facebook. Đây là chức năng quan trọng giúp bảo vệ tính toàn vẹn cho nội dung của nhà phát hành. Hiện tại, chúng tôi nỗ lực duy trì tính năng này bằng cách cho phép chủ sở hữu liên kết đã được xác minh ghi đè siêu dữ liệu liên kết khi tạo bài viết có liên kết trên trang.

Tài liệu này cung cấp thông tin về:

Xác minh miền là gì?

Xác minh miền là cách để bạn xác nhận quyền sở hữu miền của mình trong Trình quản lý doanh nghiệp. Quyền sở hữu này cho phép bạn kiểm soát các đặc quyền chỉnh sửa liên kết và nội dung khác để ngăn chặn việc lạm dụng miền đồng thời ngăn các phần tử xấu truyền bá thông tin sai lệch.

Xác minh miền dành cho ai?

Xác minh miền là cách tốt nhất để xử lý quyền sở hữu nếu:

 • Bạn có nhiều Trang khó duy trì thủ công qua thẻ đánh dấu Open Graph
 • Bạn đã sử dụng hoặc có khả năng sử dụng Trình quản lý doanh nghiệp để quản lý tài sản của mình
 • Bạn có khả năng tải tệp HTML lên thư mục gốc trên web hoặc khả năng chỉnh sửa bản ghi DNS TXT
 • Bạn có thể chỉnh sửa bài viết có liên kết trên Trang liên kết đến nội dung mình sở hữu - cuối cùng, quyền sở hữu sẽ trở thành biện pháp để xác định ai có quyền truy cập để chỉnh sửa liên kết

Triển khai

Để triển khai xác minh miền, bạn cần chọn giữa hai phương pháp khác nhau: 1) thêm mục nhập DNS TXT vào bản ghi DNS để xác nhận rằng bạn sở hữu miền hoặc 2) tải tệp HTML do Facebook cung cấp lên thư mục web và xác nhận quyền sở hữu miền trong Trình quản lý doanh nghiệp.

Bạn vẫn có thể thêm thẻ Open Graph vào trang web của mình để biểu thị quyền sở hữu - việc này không yêu cầu sử dụng Trình quản lý doanh nghiệp. Bạn có thể tìm thêm thông tin về cách triển khai thẻ fb:pages trong tài liệu Open Graph - Thuộc tính đối tượng.

Thêm miền trong Trình quản lý doanh nghiệp

 1. Trong Trình quản lý doanh nghiệp, nhấp vào nút Cài đặt doanh nghiệp
 2. Trong Cài đặt doanh nghiệp, hãy đảm bảo bạn đang ở trong tab Người và tài sản và chọn Miền từ danh sách điều hướng bên trái.
 3. Nhấp vào nút Thêm miền mới và nhập miền vào hộp thoại bật lên Thêm miền.
 4. Nếu bạn đã liệt kê nhiều miền, hãy chọn miền mà bạn muốn xác nhận quyền sở hữu.
 5. Chọn phương pháp bạn muốn sử dụng để xác minh miền: Xác minh DNS hoặc Tải lên tệp HTML. Lưu ý: Bạn chỉ cần sử dụng một phương pháp.

Thêm mục nhập DNS TXT vào bản ghi DNS để xác nhận quyền sở hữu

Tab Xác minh DNS của miền đã chọn sẽ cung cấp thông tin TXT bạn cần để thêm vào bản ghi DNS của mình.

 1. Đi tới phần bản ghi DNS của máy chủ miền.
 2. Thêm mục nhập TXT vào bản ghi DNS.
 3. Thêm @ vào trường Máy chủ (nếu máy chủ miền yêu cầu).
 4. Sau khi thay đổi được phổ biến trên các máy chủ web của miền, hãy nhấp vào nút Xác minh ở cuối tab Xác minh DNS cho miền đã chọn.
  Lưu ý: Thông thường, thay đổi này chỉ cần vài phút để có hiệu lực, tuy nhiên, có trường hợp có thể cần đến 72 giờ để hoàn tất.
 5. Hãy để mục nhập TXT trong bản ghi DNS để kiểm tra định kỳ nhằm mục đích xác minh.

Tùy thuộc vào máy chủ miền, các bước chính xác bạn cần thực hiện để thêm mục nhập DNS TXT vào bản ghi DNS có thể khác nhau.

Hãy tải tệp HTML lên thư mục web của bạn và xác nhận quyền sở hữu miền trong Trình quản lý doanh nghiệp

Tab Tải lên tệp HTML của miền đã chọn sẽ cung cấp tệp xác minh HTML bạn cần tải lên trang web của mình.

 1. Tải xuống tệp xác minh HTML.
 2. Tải tệp lên thư mục gốc của trang web. Bạn có thể thấy rằng quá trình này đang tải lên tại liên kết được cung cấp trong tab Tải lên tệp HTML.
 3. Sau khi hoàn tất, nhấp vào nút Xác minh ở cuối tab Xác minh tệp HTML cho tên miền đã chọn.
 4. Hãy để tệp xác minh HTML trong thư mục gốc của trang web để kiểm tra định kỳ nhằm mục đích xác minh.

Bạn cần quyền truy cập quản trị vào thư mục gốc của trang web để thực hiện loại xác minh này.

Liên kết Trang Facebook với miền đã xác minh

Phương pháp thêm thẻ Open Graph chứa tất cả ID Trang có liên quan trên trang web của bạn không phải lúc nào cũng lý tưởng. Lý do là vì phương pháp này yêu cầu cập nhật đánh dấu trên trang web, điều có thể khá phiền toái và yêu cầu duy trì danh sách ID trang mà không có bất kỳ công cụ hỗ trợ nào. Khi có tài sản là miền trong Trình quản lý doanh nghiệp, bạn có thể duy trì mọi danh sách Trang dễ dàng hơn mà không cần chỉnh sửa bất kỳ thẻ đánh dấu nào của trang web.

 1. Trong Miền, chọn miền mong muốn và nhấp vào nút Chỉ định Trang.
 2. Bạn sẽ nhìn thấy bất kỳ và mọi Trang mình đã thêm vào Trình quản lý doanh nghiệp. (Nếu Trang của bạn không khả dụng, hãy đảm bảo bạn đã nhập Trang vào Trình quản lý doanh nghiệp trong tab Trang.) Chọn tất cả các Trang bạn muốn thêm vào miền và nhấp vào Lưu thay đổi.
 3. Bây giờ bạn sẽ nhìn thấy mọi Trang đã thêm được liệt kê trong Tài sản đã chỉ định cho miền đã chọn của mình.

Xác minh miền đang hoạt động

Đã xảy ra lỗi
Chúng tôi đã gặp sự cố khi phát video này.

Câu hỏi thường gặp

We want content owners to have the ability to edit the content of their link posts. We also want to protect the integrity of your content to make sure it isn't being misrepresented. In early Q1 2018, we will only allow verified domain owners to edit their link posts, so it is important to verify your domains if you want to retain this ability.
No, domain verification in Business Manager provides two entirely new and separate methods for domain verification and are now the preferred methods to verify domain ownership. However, you still have the option to add Open Graph tags to your website to indicate ownership—this does not require the use of Business Manager. The Open Graph - Object Properties documentation contains more information about implementing the fb:pages tag.

We've added the ability to share your domain with a partner Business Manager.

 1. Verify your domain using one of the two provided methods: DNS Verification or the HTML File Upload.
 2. Select the verified domain you wish to add a partner to, and click the Assign Partner button.
 3. Select Domain Admin from the Role drop-down field.
 4. Enable sharing by either giving your partner a link or entering your partner's Business Manager ID.
  • Share the provided link with your Business Manager partner.
   Each link can only be used once and will expire after 30 days, if not used. Your Business Manager partner will be able to complete the domain sharing by clicking on the link and assigning their Business Manager to the shared domain.
  • Connect your domain using your partner's Business Manager ID.

   After clicking the Assign Partner button, click on the Connect your domain using your partner's business ID instead link at the bottom of the pop-up dialog. Enter your partner's ID, and click Connect to enable sharing.