Chia sẻ

Cho phép mọi người đăng lên Facebook từ ứng dụng của bạn.

Chia sẻ trên iOS
Chia sẻ từ ứng dụng trên iOS của bạn.

Chia sẻ trên Android
Chia sẻ từ ứng dụng trên Android của bạn.

Chia sẻ trên Web
Chia sẻ từ trang web hoặc ứng dụng web của bạn.

Chia sẻ có ý nghĩa hơn

Khi bạn sử dụng hộp thoại chia sẻ của Facebook trên tất cả các nền tảng, bạn có thể mang lại cho mọi người trải nghiệm chia sẻ có ý nghĩa bất kể họ đã đăng nhập vào ứng dụng của bạn bằng cách nào. Với hộp thoại, bạn có thể thêm trích dẫn vào chia sẻ liên kết, đăng ảnh và video cùng một lúc hoặc thêm hashtag để cho phép mọi người kết nối với một cộng đồng trên Facebook, đồng thời mang lại cho mọi người trải nghiệm nhất quán, cung cấp cho họ chức năng họ mong đợi.

iOSAndroidWeb

Chia sẻ cho quản trị viên web

Tìm hiểu về trình thu thập dữ liệu Facebook. Công cụ này sẽ thu thập nội dung từ trang web của bạn để chia sẻ, đánh dấu Open Graph, di chuyển nội dung và tối ưu hóa nội dung web của bạn để chia sẻ lên Facebook.

Cách làm tốt nhất

Hãy xem thực tiễn tốt nhất của chúng tôi để cung cấp trải nghiệm tốt nhất cho những người đang chia sẻ lên Facebook.