ด้วยรีลีสของ API กราฟเวอร์ชั่น 2.11 ปุ่มส่งถูกเลิกใช้แล้ว สำหรับ API กราฟเวอร์ชั่น 2.10 และต่ำกว่า ปุ่มส่งจะได้รับการสนับสนุนจนถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2018

ปุ่มส่ง

ปุ่มส่งทำให้ผู้คนสามารถส่งเนื้อหาบนเว็บไซต์ของคุณให้กับเพื่อนๆ อย่างน้อยหนึ่งคนเป็นการส่วนตัวในข้อความ Facebook ได้

ตัวกำหนดค่าปุ่มส่งตัวอย่างรหัสการตั้งค่าคำถามที่พบบ่อย

วิธีทำ

1. เลือก URL หรือเพจ

เลือก URL ของเว็บไซต์หรือเพจ Facebook ที่คุณต้องการส่ง

2. ตัวกำหนดค่าโค้ด

วาง URL ลงในตัวกำหนดค่าโค้ด แล้วคลิกปุ่ม Get Code เพื่อสร้างโค้ดปุ่มส่งของคุณ

3. คัดลอกแล้ววางส่วนย่อย HTML

คัดลอกแล้ววางส่วนย่อยลงใน HTML ของเว็บไซต์ปลายทาง

ตัวกำหนดค่าปุ่มส่ง

There is something wrong with the configurator

ตัวอย่างโค้ดแบบเต็ม

คัดลอกแล้ววางตัวอย่างโค้ดลงในเว็บไซต์ของคุณ ปรับค่า data-href ไปที่ URL เว็บไซต์ของคุณ ต่อจากนั้น ใช้แท็กเมตา og:*** ในการปรับตัวอย่างลิงก์ของคุณ og:url และ data-href ควรใช้ URL เดียวกัน

<html>
<head>
 <title>Your Website Title</title>
  <!-- You can use open graph tags to customize link previews.
  Learn more: https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters -->
 <meta property="og:url"      content="https://www.your-domain.com/your-page.html" />
 <meta property="og:type"     content="website" />
 <meta property="og:title"     content="Your Website Title" />
 <meta property="og:description"  content="Your description" />
 <meta property="og:image"     content="https://www.your-domain.com/path/image.jpg" />
</head>
<body>

 <!-- Load Facebook SDK for JavaScript -->
 <div id="fb-root"></div>
 <script>(function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) return;
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.5";
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
 }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>

 <!-- Your send button code -->
 <div class="fb-send" 
  data-href="https://www.your-domain.com/your-page.html" 
  data-layout="button_count">
 </div>

</body>
</html>
กำหนดตัวอย่างลิงก์เอง

การตั้งค่า

ตัวกำหนดค่าข้างต้นไม่ได้รวมถึงการตั้งค่าที่เป็นไปได้ทั้งหมดสำหรับปุ่มส่งของคุณ คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าดังต่อไปนี้ได้อีกด้วย

การตั้งค่า แอตทริบิวต์ HTML5 คำอธิบาย ค่าเริ่มต้น

colorscheme

data-colorscheme

แบบแผนชุดสีที่ปลั๊กอินใช้ อาจเป็นแบบ "สว่าง" หรือแบบ "มืด"

แบบ "สว่าง"

href

data-href

URL แบบเต็มของเพจที่จะมีการส่ง

URL ปัจจุบัน

kid_directed_site

data-kid-directed-site

หากเว็บไซต์หรือบริการออนไลน์ของคุณ หรือส่วนของบริการของคุณให้บริการแก่เด็กที่อายุต่ำกว่า 13 ปีโดยตรง คุณต้องเปิดใช้งานสิ่งนี้

"เท็จ"

ref

data-ref

ป้ายกำกับสำหรับการติดตามผู้ที่มีการอ้างอิงซึ่งต้องมีความยาวไม่เกิน 50 อักขระและประกอบด้วยอักขระที่เป็นตัวอักษรและตัวเลขและเครื่องหมายวรรคตอนบางอย่าง (ปัจจุบันคือ +/=-.:_) ดูคำถามที่พบบ่อยสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

ไม่มี

size

data-size

ขนาดของปุ่ม ขณะนี้เฉพาะ small เท่านั้นที่ได้รับการสนับสนุน

small