จุดสิ้นสุด oEmbed สำหรับเนื้อหา Facebook ที่ฝังได้

oEmbed เป็นรูปแบบแบบเปิดที่ออกแบบเพื่ออนุญาตให้ฝังเนื้อหาจากเว็บไซต์ลงในเพจอื่น คุณสามารถใช้มาตรฐาน oEmbed สำหรับการฝังโพสต์ Facebook และวิดีโอลงในเว็บไซต์ของคุณ

URL จุดสิ้นสุด

คุณสามารถใช้จุดสิ้นสุด API ในการร้องขอโค้ดการฝังสำหรับ โพสต์สาธารณะ และ วิดีโอ ข้อความตอบกลับทั้งหมดจะอยู่ในรูปแบบ json แทนที่ {content-url} ด้วย URL โพสต์หรือวิดีโอของคุณ:

ประเภท URL จุดสิ้นสุด

โพสต์

https://www.facebook.com/plugins/post/oembed.json/?url={content-url}

วิดีโอ

https://www.facebook.com/plugins/video/oembed.json/?url={content-url}

URL เนื้อหา

โพสต์และวิดีโอ Facebook สาธารณะสามารถใช้หนึ่งในแผน URL เหล่านี้:

 • โพสต์:
 • https://www.facebook.com/{page-name}/posts/{post-id}
 • https://www.facebook.com/{username}/posts/{post-id}
 • https://www.facebook.com/{username}/activity/{activity-id}
 • https://www.facebook.com/photo.php?fbid={photo-id}
 • https://www.facebook.com/photos/{photo-id}
 • https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid={post-id}
 • https://www.facebook.com/media/set?set={set-id}
 • https://www.facebook.com/questions/{question-id}
 • https://www.facebook.com/notes/{username}/{note-url}/{note-id}
 • วิดีโอ:
 • https://www.facebook.com/{page-name}/videos/{video-id}/
 • https://www.facebook.com/{username}/videos/{video-id}/
 • https://www.facebook.com/video.php?id={video-id}
 • https://www.facebook.com/video.php?v={video-id}

หมายเหตุ: เนื่องจากแพลตฟอร์มของเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รายการนี้จึงอาจไม่เสร็จสมบูรณ์

ตัวอย่าง

สมมติว่าคุณต้องการรับข้อมูล oEmbed สำหรับการฝังวิดีโอผู้พัฒนา Facebook วิธีการแชร์ให้กับเพื่อนเท่านั้น เรียก URL จุดสิ้นสุด: https://www.facebook.com/plugins/video/oembed.json/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ffacebook%2Fvideos%2F10153231379946729%2F

ข้อความตอบกลับ json ควรมีลักษณะดังนี้:

{
 "author_name": "Facebook",
 "author_url": "https://www.facebook.com/facebook/",
 "provider_url": "https://www.facebook.com",
 "provider_name": "Facebook",
 "success": true,
 "height": null,
 "html": "<div id=\"fb-root\"></div>\n<script>(function(d, s, id) {\n var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];\n if (d.getElementById(id)) return;\n js = d.createElement(s); js.id = id;\n js.src = \"https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&amp;version=v2.9\";\n fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);\n}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script><div class=\"fb-video\" data-href=\"https://www.facebook.com/facebook/videos/10153231379946729/\"><div class=\"fb-xfbml-parse-ignore\"><blockquote cite=\"https://www.facebook.com/facebook/videos/10153231379946729/\"><a href=\"https://www.facebook.com/facebook/videos/10153231379946729/\">How to Share With Just Friends</a><p>How to share with just friends.</p>Posted by <a href=\"https://www.facebook.com/facebook/\">Facebook</a> on Friday, December 5, 2014</blockquote></div></div>",
 "type": "video",
 "version": "1.0",
 "url": "https://www.facebook.com/facebook/videos/10153231379946729/",
 "width": "100%"
}

พารามิเตอร์

พารามิเตอร์ทั้งหมดจะต้องถูกส่งโดยฝัง URL

พารามิเตอร์ คำอธิบาย

url

URL ของโพสต์หรือวิดีโอ (ต้องมี)

maxwidth

ความกว้างสูงสุดของที่มาแบบฝัง (มีหรือไม่มีก็ได้) โปรดทราบว่าพารามิเตอร์ maxheight ไม่ได้รับการรองรับ เนื่องจากรหัสการฝังมีการตอบกลับ และมีความสูงแตกต่างกันไปตามความกว้าง

callback

การเรียกกลับ JSON ที่จะเรียกใช้งาน (ไม่บังคับ)

omitscript

หากตั้งค่าเป็น True รหัสการฝังจะไม่รวมแท็กสคริปต์ (ไม่บังคับ)