Hộp Thích

Với bản phát hành API Đồ thị v2.3, plugin Hộp Thích không được dùng nữa. Vui lòng sử dụng Plugin Trang mới thay thế. Plugin Trang cho phép bạn nhúng nguồn cấp nội dung đơn giản từ một Trang vào trang web của mình.

Nếu bạn không nâng cấp thủ công lên Plugin Trang, việc triển khai plugin Hộp Thích sẽ tự động chuyển thành Plugin Trang.

Hộp Thích là một phiên bản đặc biệt của nút Thích được thiết kế riêng cho Trang Facebook. Hộp này cho phép quản trị viên quảng cáo Trang của họ và nhúng nguồn cấp nội dung đơn giản từ một Trang vào các trang web khác.