Với bản phát hành API Đồ thị phiên bản 2.11, nút Theo dõi sẽ không được dùng nữa. Đối với API Đồ thị phiên bản 2.10 trở xuống, nút Theo dõi sẽ được hỗ trợ đến ngày 5/2/2018.

Nút Theo dõi

Nút Theo dõi cho phép mọi người đăng ký các nội dung cập nhật công khai của người khác trên Facebook.

URL Trang cá nhân
Width
Height
Kiểu bố cục
Kích thước nút

Cài đặt

Trình định cấu hình không bao gồm tất cả các cài đặt có thể có cho nút Theo dõi của bạn. Bạn cũng có thể thay đổi các cài đặt sau:

Cài đặt Thuộc tính HTML5 Mô tả Mặc định

colorscheme

data-colorscheme

Sơ đồ màu được plugin sử dụng. Có thể là "nhạt" hoặc "đậm".

"nhạt"

href

data-href

URL trang cá nhân Facebook.com của người dùng sẽ theo dõi.

Không có

kid_directed_site

data-kid-directed-site

Nếu trang web hoặc dịch vụ trực tuyến hoặc một phần dịch vụ của bạn, dành cho trẻ em dưới 13 tuổi, bạn phải bật cài đặt này

"false"

layout

data-layout

Chọn một trong các bố cục khác nhau có sẵn cho plugin. Có thể là một trong số "standard", "button_count" hoặc "box_count". Xem Câu hỏi thường gặp để biết thêm chi tiết.

"standard"

show_faces

data-show-faces

Chỉ định xem có hiển thị ảnh đại diện bên dưới nút hay không (chỉ bố cục tiêu chuẩn). Bạn không được bật tùy chọn này trên trang web dành cho trẻ em.

"false"

size

data-size

Nút này được cung cấp ở 2 kích thước là "lớn" và "nhỏ"

small

width

data-width

Chiều rộng của plugin. Bố cục bạn chọn ảnh hưởng đến chiều rộng tối thiểu và chiều rộng mặc định mà bạn có thể sử dụng, vui lòng xem câu hỏi thường gặp bên dưới để biết thêm chi tiết.

Tùy thuộc vào bố cục

Câu hỏi thường gặp

Tôi không chắc chắn URL của trang cá nhân Facebook là gì?

Sau khi nhấp vào nút này, ai đó sẽ nhìn thấy trang cá nhân của người mà họ muốn theo dõi và trình duyệt của họ sẽ hiển thị URL mà bạn sẽ sử dụng trong thanh địa chỉ.

Ví dụ: khi ai đó xem trang cá nhân của Mark Zuckerberg, URL được hiển thị trong thanh địa chỉ là:

https://www.facebook.com/zuck

Đây là URL bạn sẽ sử dụng làm giá trị href trong nút Theo dõi.

Tôi gặp lỗi "Không tìm thấy Trang" khi nhập URL trang cá nhân hợp lệ

Có vài điều bạn có thể kiểm tra khi xảy ra lỗi này:

  1. URL trang cá nhân mà bạn đang sử dụng thực ra là một trang cá nhân chứ không phải là Trang Facebook đúng không? Thay vào đó, Trang phải sử dụng nút Thích
  2. Người có trang cá nhân mà bạn đang sử dụng với nút Theo dõi có bật theo dõi không? Bạn có thể kiểm tra điều này bằng cách yêu cầu người đó kiểm tra Cài đặt người theo dõi của họ và bật chúng.
  3. Sử dụng URL trang cá nhân thay thế với ID người dùng của người đó thay cho tên người dùng của họ. Ví dụ: http://www.facebook.com/4 thay vì http://www.facebook.com/zuck.

Các loại bố cục khác nhau là gì?

Có ba tùy chọn:

Bố cục Kích thước mặc định

standard

Chiều rộng tối thiểu: 225 pixel.
Chiều rộng mặc định: 450 pixel.
Chiều cao: 35 pixel (không có ảnh) hoặc 80 pixel (có ảnh).

box_count

Chiều rộng tối thiểu: 55 pixel.
Chiều rộng mặc định: 55 pixel.
Chiều cao: 65 pixel.

button_count

Chiều rộng tối thiểu: 90 pixel.
Chiều rộng mặc định: 90 pixel.
Chiều cao: 20 pixel.