Plugin Nhóm

Plugin Nhóm

Với Plugin Nhóm, mọi người có thể tham gia vào nhóm Facebook từ một liên kết trong email hoặc trang web.

EmailWeb

Nút Lưu

Nút Lưu

Với nút Lưu, mọi người có thể lưu các mặt hàng hoặc dịch vụ vào một danh sách riêng tư trên Facebook, chia sẻ danh sách đó với bạn bè và nhận thông báo có liên quan.

Web

Thích, Chia sẻ, Gửi & Trích dẫn

Plugin Trích dẫn

Với plugin Trích dẫn, mọi người sẽ chọn được văn bản trên trang của bạn và thêm văn bản đó vào nội dung họ chia sẻ. Như vậy, họ có thể kể một câu chuyện có ý nghĩa hơn.

Web

Nút Thích

Mọi người có thể chia sẻ trang và nội dung từ trang web của bạn trở lại trang cá nhân Facebook của họ bằng một lượt click, để tất cả bạn bè của họ đều có thể đọc nội dung đó.

WebAndroidiOS


Nút Chia sẻ

Cho phép mọi người chia sẻ lên Facebook, chia sẻ với những người bạn đặc biệt hoặc với một nhóm. Ngoài ra, họ có thể chia sẻ trong tin nhắn riêng.

WebAndroidiOS


Nút Gửi

Cho phép mọi người gửi nội dung một cách riêng tư trên trang web của bạn cho bạn bè.

WebAndroidiOS

Bình luận, bài viết & trình phát video được nhúng

Bình luận được nhúng

Bình luận được nhúng là một cách đơn giản để đưa các bình luận công khai vào nội dung trên trang web của bạn.

Web

Bài viết được nhúng

Với bài viết được nhúng, bạn có thể dễ dàng đưa các bài viết công khai vào nội dung trên trang web của mình.

Web


Video và trình phát video trực tiếp được nhúng

Với trình phát video được nhúng, bạn có thể dễ dàng thêm video và video trực tiếp trên Facebook vào trang web của mình. Bạn có thể sử dụng nguồn video là bất kỳ bài viết công khai nào có video của một trang hoặc một người.

Web

Plugin Trang

Plugin Trang

Với plugin Trang, bạn có thể nhúng trực tiếp các thành phần của Trang Facebook vào trang web của mình.

Web


Hộp Thích (Không dùng nữa)

Với bản phát hành API Đồ thị v2.3, plugin Hộp Thích không được dùng nữa.

Vui lòng sử dụng Plugin Trang mới.

Bình luận

Plugin Bình luận

Với plugin Bình luận, mọi người có thể dùng tài khoản Facebook của mình để bình luận về nội dung trên trang web của bạn.

Web

Xem thêm

Plugin Messenger

Nền tảng Messenger bao gồm một số plugin để gửi đến Messenger, hỗ trợ nhiều tùy chọn nhắn tin khác nhau và dùng cho tương tác với bot. Để biết danh sách các plugin này cùng với phần mô tả, hãy xem phần Khám phá & thu hút lại trong tài liệu về Nền tảng Messenger.