Plugin Nhóm

Plugin Nhóm

Với Plugin Nhóm, mọi người có thể tham gia vào nhóm Facebook từ một liên kết trong email hoặc trang web.

EmailWeb

Nút Lưu

Nút Lưu

Nút lưu cho phép mọi người lưu các mặt hàng hoặc dịch vụ vào danh sách riêng tư trên Facebook, chia sẻ danh sách đó với bạn bè và nhận thông báo có liên quan.

Web

Thích, Chia sẻ, Gửi & Trích dẫn

Plugin trích dẫn

Plugin trích dẫn cho phép mọi người chọn văn bản trên trang của bạn và thêm vào nội dung chia sẻ của họ để họ có thể kể câu chuyện có ý nghĩa hơn.

Web

Nút Thích

Cho phép mọi người chia sẻ trang và nội dung từ trang web của bạn trở lại trang cá nhân Facebook của họ bằng một lần nhấp, để tất cả bạn bè của họ có thể đọc chúng.

WebAndroidiOS


Nút Chia sẻ

Cho phép mọi người chia sẻ lên Facebook, chia sẻ với bạn bè cụ thể hoặc với một nhóm. Hoặc, họ có thể chia sẻ trong một tin nhắn riêng tư.

WebAndroidiOS


Nút Gửi

Cho phép mọi người gửi riêng tư nội dung trên trang web của bạn cho bạn bè của họ.

WebAndroidiOS

Bình luận, bài viết & trình phát video được nhúng

Bình luận được nhúng

Bình luận được nhúng là cách đơn giản để đưa các bình luận công khai vào nội dung của trang hoặc trang web của bạn.

Web

Bài viết được nhúng

Bài viết được nhúng là cách đơn giản để đưa các bài viết công khai vào nội dung của trang hoặc trang web của bạn.

Web


Video & trình phát video trực tiếp được nhúng

Với trình phát video được nhúng, bạn có thể dễ dàng thêm video trên Facebook và video trực tiếp trên Facebook vào trang web của mình. Bạn có thể sử dụng mọi bài viết video công khai của trang hoặc của một cá nhân làm nguồn video.

Web

Plugin Trang

Plugin Trang

Với plugin Trang, bạn có thể nhúng các thành phần của Trang Facebook ngay trên trang web của mình.

Web


Hộp Thích (Không dùng nữa)

Với bản phát hành API Đồ thị v2.3, plugin Hộp Thích không được dùng nữa.

Vui lòng sử dụng Plugin Trang mới thay thế.

Bình luận

Plugin Bình luận

Plugin Bình luận cho phép mọi người bình luận về nội dung trên trang web của bạn bằng tài khoản Facebook của họ.

Web

Xem thêm

Plugin Messenger

Nền tảng Messenger có chứa một số plugin để gửi đến Messenger, cho phép nhiều tùy chọn nhắn tin khác nhau cũng như tương tác với bot. Để biết danh sách các plugin này cùng với mô tả, hãy xem Khám phá & thu hút lại trong tài liệu về Nền tảng Messenger.