Nền tảng Messenger

 
 
 
Đã có nền tảng Messenger 2.1! Phiên bản này có Giao thức chuyển mạng, NLP tích hợp, một luồng thanh toán mới và nhiều thứ khác nữa.

Bắt đầu

Tạo bot trong 10 phút bằng Node.js

Hướng dẫn

Hướng dẫn chi tiết để khai thác tối đa các tính năng chính.

Tài liệu tham khảo API

  • Webhooks - nhận tin nhắn và nhiều sự kiện khác nhau
  • API Gửi - gửi tin nhắn, nội dung, mẫu, câu trả lời nhanh, v.v.
  • Chế độ xem web - sử dụng trang web bên trong bot
  • Plugin - có thể sử dụng các plugin khác nhau trên web để chuyển người dùng vào bot
  • Trang cá nhân Messenger - để kiểm soát cách bot xuất hiện trong Messenger
  • Mã Messenger - để liên kết thế giới ngoại tuyến với bot của bạn
  • Trang cá nhân của người dùng - để nhận thông tin về người dùng như tên, ảnh đại diện, múi giờ, v.v.

Báo cáo lỗi

Chọn Nền tảng Messenger để báo cáo lỗi liên quan đến nền tảng

Khởi chạy

Danh sách kiểm tra khởi chạy

Xem lại các bước cần thiết để khởi chạy.

Xét duyệt ứng dụng

Đọc về quy trình gửi.

Tổng quan về chính sách Nền tảng Messenger

Đọc tổng quan về chính sách nền tảng của Messenger và đảm bảo bot của bạn tuân thủ các chính sách này.

Nguyên tắc về nền tảng

Hãy khám phá cách sử dụng các công cụ Nền tảng Messenger để thiết kế trải nghiệm thú vị và khai thác tối đa tương tác của bạn trên Messenger.

Các tài nguyên khác

Wit.ai

API NLP Wit.ai có thể giúp bạn phân tích cú pháp tin nhắn của người dùng thành dữ liệu có cấu trúc, mang tính ứng dụng. Điều này cho phép bạn hiểu ý nghĩa của tin nhắn và trích xuất thông tin từ đó. Bạn hiện có thể sử dụng NLP tích hợp để nhận trực tiếp đầu ra NLP Wit.ai cùng với văn bản mà người dùng gửi.

Câu hỏi thường gặp về kỹ thuật

Đọc câu hỏi thường gặp về kỹ thuật.