Nền tảng Messenger

 
 
 

31/8/2017

3 thẻ tin nhắn mới

Hiện có 3 thẻ tin nhắn mới để gửi tin nhắn không phải quảng cáo ngoài khoảng thời gian nhắn tin tiêu chuẩn 24 giờ:

 • ACCOUNT UPDATE: Dùng để xác nhận các cập nhật cho cài đặt tài khoản của người dùng. Ví dụ: khi có thay đổi về cài đặt tài khoản và tùy chọn của hồ sơ người dùng, thông báo về thay đổi mật khẩu hoặc hết hạn tư cách thành viên.
 • PAYMENT_UPDATE: Dùng để cung cấp cập nhật thanh toán cho các giao dịch hiện có. Ví dụ: có thể dùng thẻ này để gửi biên lai, thông báo hết hàng, đấu giá đã kết thúc, hoàn tiền hoặc thay đổi trạng thái trong giao dịch mua hiện có.
 • PERSONAL_FINANCE_UPDATE: Dùng để xác nhận hoạt động tài chính của người dùng. Ví dụ: có thể dùng thẻ này để gửi thông báo về lời nhắc thanh toán hóa đơn, thanh toán theo lịch, biên lai thanh toán, chuyển khoản hoặc các hoạt động giao dịch khác trong dịch vụ tài chính.

Để biết đầy đủ thông tin chi tiết, hãy xem Thẻ tin nhắn.

27/7/2017

Nền tảng Messenger v2.1

 • NLP tích hợp là một cách đơn giản để các nhà phát triển kết hợp việc xử lý ngôn ngữ tự nhiên vào bot của họ. NLP tích hợp tự động phát hiện nghĩa và thông tin trong văn bản của tin nhắn, trước khi tin nhắn được chuyển đến bot.

 • Giao thức chuyển mạng cho phép cộng tác trên nhiều ứng dụng trong một trải nghiệm Messenger duy nhất. Giao thức chuyển mạng cho phép các doanh nghiệp tạo ra nhiều trải nghiệm trong một bot.

 • Cải tiến:

  • SDK mới dành cho thanh toán giúp quy trình thanh toán qua chế độ xem web của Messenger trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Giờ đây, khách hàng có thể thanh toán bằng cách sử dụng quy trình một bước thông qua chế độ xem web của Messenger. SDK thanh toán qua chế độ xem web dành cho nền tảng Messenger v1.2 - 2.0 hiện không được dùng nữa - chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ các phiên bản này đến ngày 1/2/2018.
  • Thêm nhóm nút mở rộng của Trang Facebook: Mua ngay, Nhận hỗ trợ, Nhận cập nhật, Chơi ngay và Bắt đầu.
  • Thêm hỗ trợ dành cho máy tính cho SDK tiện ích Messenger giúp mở rộng chức năng trên thiết bị di động và web. Điều này cho phép các tính năng như ID người dùng và chia sẻ hoạt động trên máy tính.
  • Cập nhật API khớp khách hàng cho phép kết hợp trước khi gửi tin nhắn đến số điện thoại và tùy chọn một tên thông qua API.
  • Thêm Tiện ích trò chuyện dành cho Trang toàn cầu. Cho phép chia sẻ cuộc trò chuyện giữa các khu vực bằng chế độ xem web và tiện ích trò chuyện.
  • Thêm thông báo thực hiện chính sách, gửi thông báo khi bot đã bị chặn hoặc phát sinh vấn đề về chính sách.
  • Thêm thẻ nhắn tin mới để giúp trả lời câu hỏi của khách hàng và cung cấp thông tin cập nhật dễ dàng hơn: APPOINTMENT_UPDATE, GAME_EVENT, TRANSPORTATION_UPDATE, FEATURE_FUNCTIONALITY_UPDATE, TICKET_UPDATE.

18/4/2017

Nền tảng Messenger v2.0

 • Đã thêm tab Khám phá vào Messenger, hiển thị bot phổ biến trong hệ sinh thái của chúng tôi, địa điểm gần đây mà mọi người có thể nhắn tin và các doanh nghiệp cung cấp hỗ trợ hoặc trả lời câu hỏi.

 • Tiện ích trò chuyện cho phép bot xây dựng các tính năng tương tác, xã hội mà người dùng có thể gọi ngay vào các cuộc trò chuyện qua trình soạn.

 • Mã Messenger tham số cho phép bot chủ động tạo nhiều mã Messenger cung cấp chức năng khác nhau khi được quét. Người dùng hiện cũng có thể quét mã bằng cách nhấn và giữ trên giao diện máy ảnh chính trong Messenger.

 • Cải tiến:

  • API Khớp ID cho phép ghép ASID và PSID giữa ứng dụng và bot thuộc cùng một doanh nghiệp

  • Mẫu Open Graph cho phép bot gửi nội dung open graph trực tiếp đến cuộc trò chuyện. Hiện chỉ hỗ trợ URL nhạc tự nhiên với tính năng phát lại trực tiếp.

  • Bot hiện có thể truy cập thông tin giới thiệu khi người dùng truy cập qua Quảng cáo trên Messenger.

  • Ra mắt Bộ công cụ thiết kế nền tảng, một thư viện gồm các thành phần để thiết kế bot.

5/4/2017

Ngày 2/3/2017

Nền tảng Messenger phiên bản v1.4

Ngày 8/11/2016

Nền tảng Messenger phiên bản v1.3

Ngày 12/9/2016

Nền tảng Messenger phiên bản v1.2

Đồng thời:

 • Quảng cáo trang đích Messenger hiện đã khả dụng trong mục tiêu số lần nhấp vào trang web - nghĩa là bạn có thể trực tiếp thu hút người dùng vào bot của mình mà không gặp trở ngại
 • Xuất phân tích bot trên cấp độ ứng dụng để xem tỷ lệ chặn và mở chuỗi cho tất cả trang của bạn.
 • Màn hình chào mừng mới nơi mọi người bắt đầu tham gia cuộc trò chuyện với bot của bạn

Ngày 30/8/2016

Ngày 15/8/2016

 • Thêm tài liệu mới: Tổng quan về chính sách nền tảng Messenger. Vui lòng xem lại vì các thay đổi về chính sách có thể ảnh hưởng đến việc tích hợp của bạn.
 • Thêm lại Hướng dẫn hoàn chỉnh, hiện được chia thành nhiều phần.
 • Các thay đổi về điều hướng tài liệu.

1/7/2016

API Gửi

API Nhận

 • Sự kiện mới: message_echoes. Cho phép nhà phát triển nhận tất cả tin nhắn do trang gửi.
 • Sự kiện mới: message_reads. Để thông báo cho nhà phát triển/trang rằng tin nhắn đã được đọc.
 • Trường mới: app_id, để xác định nguồn của tin nhắn qua bot.
 • Trường mới: metadata, được chuyển từ API Gửi và được gửi tới hồi đáp message_echoes để hỗ trợ khả năng tương tác giữa nhiều bot.

Trải nghiệm người dùng

12/4/2016

 • Khởi chạy Nền tảng Messenger.