26/7/2018

Thông báo về thay đổi quan trọng

 • API Trang cá nhân người dùng: Chúng tôi đã công bố những thay đổi sau đây đối với API Trang cá nhân người dùng của Nền tảng Messenger:

  • Các trường mặc định trên trang cá nhân: Theo mặc định, API chỉ trả về các trường name, first_name, last_nameprofile_pic.
  • Các quyền của trường trên trang cá nhân mở rộng ở cấp độ ứng dụng: Để truy cập các trường khác trên trang cá nhân người dùng, các nhà phát triển ứng dụng phải đăng ký từng trường trong tab Nền tảng Messenger trên bảng điều khiển ứng dụng. Để biết thêm thông tin, hãy xem API Trang cá nhân người dùng - Các trường khả dụng trên trang cá nhân.
  • Trường không dùng nữa: Trường last_ad_referralis_payment_enabled hiện đã ngừng sử dụng và sẽ bị gỡ khỏi API vào ngày 30/10/2018.

Đối với các ứng dụng được tạo trước khi phát hành API Đồ thị v3.1 vào ngày 26/7/2018, những thay đổi này sẽ có hiệu lực vào ngày 8/1/2019. Trước ngày này, các ứng dụng phải được gửi lại và phê duyệt cho những trường mở rộng trên trang cá nhân.

Đối với các ứng dụng được tạo sau khi phát hành API Đồ thị v3.1 vào ngày 26/7/2018, những thay đổi này sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

29/6/2018

 • Định dạng ID tin nhắn: Đã thay đổi định dạng ID tin nhắn được trả về trong thuộc tính message_id của phản hồi từ API Gửi.

30/5/2018

 • Quy trình gửi ứng dụng: Hiện tại, các nội dung gửi của ứng dụng mới đều phải đặt ở chế độ "phát triển" trước khi gửi.

23/5/2018

 • Quy trình gửi ứng dụng: Quá trình xét duyệt ứng dụng cho bot không yêu cầu nhà phát triển thêm người dùng thử nghiệm nữa.

22/5/2018

 • NLP tích hợp: Đã thêm thực thể sentiment mới vào NLP mặc định.

11/5/2018

Nền tảng Messenger 2.4

 • SDK Chat với khách hàng hiện có trong Facebook JavaScript SDK và bật quyền kiểm soát theo lập trình cho các tính năng của plugin chat với khách hàng, chẳng hạn như ẩn/hiển thị plugin, ẩn/hiển thị hộp thoại lời chào, v.v.
 • Plugin chat với khách hàng hiện hỗ trợ các hành động của người gửi, câu trả lời nhanh về dữ liệu người dùng và cho phép người dùng gửi tệp đính kèm.
 • API Gửi hàng loạt giới thiệu tính năng nhắm mục tiêu nâng cao với các thuộc tính nhãn, đồng thời giúp dễ dàng quản lý tin nhắn hàng loạt hơn bằng cách lên lịch.
 • Plugin Gửi đến Messenger hiện cung cấp hơn 20 chuỗi định sẵn để hiển thị dưới dạng văn bản nút của plugin này.
 • Giao thức chuyển mạng giúp việc quản lý trạng thái chuỗi trò chuyện trở nên dễ dàng hơn với API chủ sở hữu chuỗi trò chuyện. API này trả về ID của ứng dụng hiện có quyền kiểm soát chuỗi trò chuyện.
 • API Thông tin chi tiết về nhắn tin thêm số liệu page_messages_total_messaging_connections. Số liệu này thay thế cho số liệu page_messages_open_conversations_unique hiện không còn dùng nữa.
 • API Gửi sẽ tự động thêm các giá trị mặc định cho tin nhắn gửi không bao gồm thuộc tính messaging_type. Nhà phát triển nên tiếp tục triển khai messaging_type ngay khi có thể.

1/5/2018

4/4/2018

 • Tính năng Khớp khách hàng qua API Gửi hiện ở giai đoạn beta kín và không chấp nhận các đơn đăng ký Trang mới nữa. Các Trang trước đây đã được phê duyệt sử dụng tính năng khớp khách hàng qua API Gửi và API Khớp khách hàng có thể tiếp tục sử dụng tính năng này.

19/3/2018

 • Plugin chat với khách hàng (beta) hiện hỗ trợ thuộc tính greeting_dialog_displaygreeting_dialog_delay. Thuộc tính minimized hiện không được dùng nữa; các nhà phát triển nên chuyển sang sử dụng greeting_dialog_display càng sớm càng tốt.

26/2/2018

Nền tảng Messenger 2.3

 • Câu trả lời nhanh về email và số điện thoại hiện mang lại cho bạn cách đơn giản để yêu cầu người dùng cung cấp email hoặc số điện thoại của họ. Nội dung của câu trả lời nhanh được điền tự động từ trang cá nhân Facebook của người dùng. Nếu tài khoản của người đó liên kết với nhiều email hoặc số điện thoại thì chúng tôi sẽ hiển thị câu trả lời nhanh riêng cho mỗi email/số điện thoại đó.

 • Plugin chat với khách hàng (beta) giới thiệu các cải tiến bổ sung sẽ ra mắt trong tuần này, bao gồm một công cụ dễ thiết lập, các thông báo trong trình duyệt và hỗ trợ dành cho menu cố định.

 • API Thông tin chi tiết về nhắn tin được cập nhật với 2 số liệu mới: cuộc trò chuyện mở và cuộc trò chuyện mới.

 • Hỗ trợ Hộp thư trên Trang để yêu cầu kiểm soát chuỗi trò chuyện hiện đã được đưa vào giao thức chuyển mạng. Hiện tại, việc chuyển cuộc trò chuyện từ "Xong" sang "Hộp thư" sẽ tự động kích hoạt sự kiện webhook messaging_handovers.

 • Thẻ tin nhắn được cập nhật cho 3 trường hợp sử dụng mới dựa trên đề xuất của bạn: COMMUNITY_ALERT, CONFIRMED_EVENT_REMINDER, NON_PROMOTIONAL_SUBSCRIPTION.

 • Plugin hộp kiểm hiện hỗ trợ tùy chỉnh, bao gồm các chủ đề sáng và tối, nền trong suốt và căn giữa nội dung plugin.

 • API Gửi hàng loạt đã được phát hành chính thức từ phiên bản beta. Nhờ tất cả các nhà phát triển tuyệt vời đã triển khai và gửi phản hồi!

Các thay đổi lớn sắp tới

 • Nhắn tin đăng ký cấp độ Trang: Bạn phải đăng ký truy cập để gửi tin nhắn đăng ký ở cấp Trang. Bot có thể tiếp tục gửi tin nhắn đăng ký với quyền ở cấp ứng dụng đến ngày 31/12/2018, nhưng quản trị viên Trang muốn tiếp tục gửi tin nhắn đăng ký nên đăng ký để có quyền truy cập cấp Trang mới càng sớm càng tốt. Quản trị viên Trang có thể đăng ký sử dụng tính năng nhắn tin đăng ký trong tab Nền tảng Messenger của cài đặt Trang.

 • Thẻ tin nhắn NON_PROMOTIONAL_SUBSCRIPTION: Các Trang gửi tin nhắn đăng ký hiện được yêu cầu triển khai NON_PROMOTIONAL_SUBSCRIPTION làm thẻ tin nhắn thay vì loại nhắn tin. Bắt đầu từ ngày 7/5/2018, tất cả các Trang phải có thẻ tin nhắn này để gắn cờ tất cả tin nhắn được gửi theo chính sách nhắn tin đăng ký.

13/2/2018

1/2/2018

 • Plugin chat với khách hàng (beta): Plugin chat với khách hàng hiện hỗ trợ tùy chỉnh sau: lời chào khi đăng nhập, lời chào khi đăng xuất, màu chủ đề.

5/12/2017

 • Chia sẻ với Messenger: Facebook Sharing SDK đã được cập nhật để hỗ trợ chia sẻ trực tiếp từ các ứng dụng gốc iOS và Android trong cuộc trò chuyện trên Messenger.

22/11/2017

20/11/2017

 • API Gửi: Giới hạn ký tự cho tin nhắn văn bản đã tăng từ 640 lên 2000.

Thông báo về thay đổi quan trọng

Bắt đầu từ 19/2/2018, các thay đổi quan trọng sau đây sẽ có hiệu lực cho plugin hộp kiểmkhớp khách hàng qua API Gửi.

 • Các yêu cầu qua API Gửi sử dụng user_ref từ plugin hộp kiểm hoặc phone_number từ khớp khách hàng để nhận dạng người nhận tin nhắn sẽ không kích hoạt việc gửi sự kiện message_reads, message_deliveries hoặc message_echoes tới webhook của bạn nữa.

 • Với các yêu cầu qua API Gửi sử dụng user_ref từ plugin hộp kiểm hoặc phone_number từ khớp khách hàng để nhận dạng người nhận tin nhắn, API Gửi này sẽ không bao gồm thuộc tính recipient_id trong phản hồi API nữa.

7/11/2017

Nền tảng Messenger v2.2

 • API Phát trực tiếp là bản phát hành beta mở cho phép các bot có quyền pages_messaging_subscriptions gửi tin nhắn đăng ký cho nhiều người nhận với một lệnh gọi API. Tin nhắn có thể được gửi tới tất cả các cuộc trò chuyện mở hoặc một tập hợp các PSID bằng cách sử dụng nhãn tùy chỉnh. Bạn cũng có thể ước tính phạm vi tiếp cận của tin nhắn hàng loạt trước khi gửi tin nhắnnhận được số người tiếp cận thực tế sau khi thực hiện lệnh gửi.

 • Plugin chat với khách hàng (beta) là bản phát hành beta kín cho phép bạn thêm cửa sổ chat Messenger vào trang web. Người dùng mới có thể bắt đầu cuộc trò chuyện với bot của bạn và người dùng quay lại sẽ nhìn thấy lịch sử trò chuyện gần đây. Plugin này cũng được tối ưu hóa cho web di động.

 • Mẫu phương tiện là mẫu tin nhắn có cấu trúc mới để gửi hình ảnh và video. Mẫu này hỗ trợ gửi hình ảnh, video và gif động sử dụng attachment_id hoặc URL Facebook cho bất kỳ phương tiện nào bạn đã tải lên Facebook. Điều này có nghĩa là sẽ không còn giới hạn với thời lượng video nữa. Mẫu phương tiện cũng hỗ trợ thêm nút tùy chọn.

 • Gửi tin nhắn được tài trợ hiện có thể thực hiện được thông qua Nền tảng Messenger với một yêu cầu API duy nhất đến điểm cuối /sponsored_message_ads. API này là trình bao bọc mỏng chấp nhận số thuộc tính giảm bớt, sau đó thay mặt bạn gọi API Marketing hiện có. Quyền truy cập API này đã được cấp cho nhiều nhà phát triển và sẽ giới thiệu 100% vào tháng tới.

 • Phản hồi cấp độ Trang là phần bổ sung mới cho cài đặt Trang của bạn, có trong tab "Đánh giá Messenger", cung cấp tổng hợp các xếp hạng và đánh giá ở cấp độ trang. Trước Nền tảng v2.2, phản hồi của người dùng chỉ được tổng hợp ở cấp ứng dụng.

 • Giao thức chuyển mạng đã chính thức kết thúc giai đoạn beta và bao gồm hỗ trợ để chuyển quyền kiểm soát chuỗi trò chuyện sang phiên bản hiện tại và phiên bản trước đó của hộp thư trên trang. Quá trình giới thiệu hỗ trợ cho phiên bản hộp thư trước đó dự kiến được cung cấp 100% trước giữa tháng 11.

 • API Thông tin chi tiết về nhắn tin hiện bao gồm các thông số bổ sung: page_messages_blocked_conversations_unique, page_messages_reported_conversations_uniquepage_messages_reported_conversations_by_report_type_unique. Các số liệu này thay thế page_messages_feedback_by_action_unique, hiện không được dùng nữa và sẽ bị xóa trong API Đồ thị v2.12.

 • NLP tích hợp hiện hỗ trợ 11 ngôn ngữ cho mẫu mặc định cũng như bản địa hóa mặc định các thực thể ngày/giờ và cài đặt nâng cao bổ sung.

 • Thẻ tin nhắn dành cho trường hợp sử dụng không có quảng cáo yêu cầu gửi tin nhắn bên ngoài khoảng thời gian nhắn tin chuẩn 24 giờ hiện bao gồm PAIRING_UPDATEAPPLICATION_UPDATE.

Các thay đổi lớn sắp tới

 • Thuộc tính messaging_type sẽ được đưa vào nội dung của yêu cầu đối với tất cả các lệnh gửi tin nhắn kể từ bản phát hành này. Bắt đầu từ ngày 7/5/2018, thuộc tính messaging_type sẽ là thuộc tính bắt buộc và tất cả các tin nhắn gửi đi không có thuộc tính này sẽ không gửi được. Để biết thêm thông tin, hãy xem Gửi tin nhắn - Loại nhắn tin.

 • Số liệu page_messages_feedback_by_action_unique trong API Thông tin chi tiết về nhắn tin hiện không được dùng nữa và sẽ bị xóa trong API Đồ thị v2.12. Để biết thêm thông tin, hãy xem Phân tích.

31/8/2017

3 thẻ tin nhắn mới

Hiện có 3 thẻ tin nhắn mới để gửi tin nhắn không phải quảng cáo ngoài khoảng thời gian nhắn tin tiêu chuẩn 24 giờ:

 • ACCOUNT UPDATE: Dùng để xác nhận các cập nhật cho cài đặt tài khoản của người dùng. Ví dụ: khi có thay đổi về cài đặt tài khoản và tùy chọn của hồ sơ người dùng, thông báo về thay đổi mật khẩu hoặc hết hạn tư cách thành viên.
 • PAYMENT_UPDATE: Dùng để cung cấp cập nhật thanh toán cho các giao dịch hiện có. Ví dụ: có thể dùng thẻ này để gửi biên lai, thông báo hết hàng, đấu giá đã kết thúc, hoàn tiền hoặc thay đổi trạng thái trong giao dịch mua hiện có.
 • PERSONAL_FINANCE_UPDATE: Dùng để xác nhận hoạt động tài chính của người dùng. Ví dụ: có thể dùng thẻ này để gửi thông báo về lời nhắc thanh toán hóa đơn, thanh toán theo lịch, biên lai thanh toán, chuyển khoản hoặc các hoạt động giao dịch khác trong dịch vụ tài chính.

Để biết đầy đủ thông tin chi tiết, hãy xem Thẻ tin nhắn.

27/7/2017

Nền tảng Messenger v2.1

 • NLP tích hợp là một cách đơn giản để các nhà phát triển kết hợp việc xử lý ngôn ngữ tự nhiên vào bot của họ. NLP tích hợp tự động phát hiện nghĩa và thông tin trong văn bản của tin nhắn, trước khi tin nhắn được chuyển đến bot.

 • Giao thức chuyển mạng cho phép cộng tác trên nhiều ứng dụng trong một trải nghiệm Messenger duy nhất. Giao thức chuyển mạng cho phép các doanh nghiệp tạo ra nhiều trải nghiệm trong một bot.

 • Cải tiến:

  • SDK mới dành cho thanh toán giúp quy trình thanh toán qua chế độ xem web của Messenger trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Giờ đây, khách hàng có thể thanh toán bằng cách sử dụng quy trình một bước thông qua chế độ xem web của Messenger. SDK thanh toán qua chế độ xem web dành cho nền tảng Messenger v1.2 - 2.0 hiện không được dùng nữa - chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ các phiên bản này đến ngày 1/2/2018.
  • Thêm nhóm nút mở rộng của Trang Facebook: Mua ngay, Nhận hỗ trợ, Nhận cập nhật, Chơi ngay và Bắt đầu.
  • Thêm hỗ trợ dành cho máy tính cho SDK tiện ích Messenger giúp mở rộng chức năng trên thiết bị di động và web. Điều này cho phép các tính năng như ID người dùng và chia sẻ hoạt động trên máy tính.
  • Cập nhật API khớp khách hàng cho phép khớp trước khi gửi tin nhắn đến số điện thoại và tên qua API, nếu muốn.
  • Thêm Tiện ích chat dành cho Trang toàn cầu. Cho phép chia sẻ cuộc trò chuyện giữa các khu vực bằng chế độ xem web và tiện ích trò chuyện.
  • Thêm thông báo thực hiện chính sách để gửi thông báo khi bot đã bị chặn hoặc phát sinh vấn đề về chính sách.
  • Thêm thẻ nhắn tin mới để giúp trả lời câu hỏi của khách hàng và cung cấp thông tin cập nhật dễ dàng hơn: APPOINTMENT_UPDATE, GAME_EVENT, TRANSPORTATION_UPDATE, FEATURE_FUNCTIONALITY_UPDATE, TICKET_UPDATE.

18/4/2017

Nền tảng Messenger v2.0

 • Đã thêm tab Khám phá vào Messenger, hiển thị bot phổ biến trong hệ sinh thái của chúng tôi, địa điểm gần đây mà mọi người có thể nhắn tin và các doanh nghiệp cung cấp hỗ trợ hoặc trả lời câu hỏi.

 • Tiện ích chat cho phép bot xây dựng các tính năng mang tính tương tác và xã hội mà người dùng có thể gọi ngay vào các cuộc trò chuyện qua trình biên soạn.

 • Mã Messenger thông số cho phép bot chủ động tạo nhiều mã Messenger để cung cấp chức năng khác nhau khi được quét. Người dùng hiện cũng có thể quét mã bằng cách nhấn và giữ trên giao diện máy ảnh chính trong Messenger.

 • Cải tiến:

  • API Khớp ID cho phép ghép nối ASID và PSID giữa ứng dụng và bot thuộc cùng một doanh nghiệp

  • Mẫu Open Graph cho phép bot gửi nội dung open graph trực tiếp đến chuỗi trò chuyện. Hiện chỉ hỗ trợ URL nhạc tự nhiên với tính năng phát lại trực tiếp.

  • Bot hiện có thể truy cập thông tin giới thiệu khi người dùng truy cập qua Quảng cáo trên Messenger.

  • Phát hành Bộ công cụ thiết kế nền tảng, một thư viện gồm các thành phần để thiết kế bot.

5/4/2017

Ngày 2/3/2017

Nền tảng Messenger phiên bản v1.4

Ngày 8/11/2016

Nền tảng Messenger phiên bản v1.3

Ngày 12/9/2016

Nền tảng Messenger phiên bản v1.2

Đồng thời:

 • Quảng cáo trang đích Messenger hiện khả dụng trong mục tiêu lượt click đến trang web - nghĩa là bạn có thể trực tiếp thu hút người dùng vào bot của mình mà không gặp trở ngại
 • Xuất phân tích bot trên cấp độ ứng dụng để xem tỷ lệ chặn và mở chuỗi cho tất cả trang của bạn.
 • Màn hình chào mừng mới nơi mọi người bắt đầu tham gia cuộc trò chuyện với bot của bạn

Ngày 30/8/2016

Ngày 15/8/2016

 • Thêm tài liệu mới: Tổng quan về chính sách nền tảng Messenger. Vui lòng xem lại vì các thay đổi về chính sách có thể ảnh hưởng đến việc tích hợp của bạn.
 • Thêm lại Hướng dẫn hoàn chỉnh, hiện được chia thành nhiều phần.
 • Các thay đổi về điều hướng tài liệu.

1/7/2016

API Gửi

API Nhận

 • Sự kiện mới: message_echoes. Cho phép nhà phát triển nhận tất cả tin nhắn do trang gửi.
 • Sự kiện mới: message_reads. Để thông báo cho nhà phát triển/trang rằng tin nhắn đã được đọc.
 • Trường mới: app_id, để xác định nguồn của tin nhắn qua bot.
 • Trường mới: metadata, được chuyển từ API Gửi và được gửi tới lệnh gọi lại message_echoes để hỗ trợ khả năng tương tác giữa nhiều bot.

Trải nghiệm người dùng

12/4/2016

 • Khởi chạy Nền tảng Messenger.