การดึงข้อมูลลูกค้า

การอ่านข้อมูลลูกค้ามีอยู่สามวิธีดังนี้ การดาวน์โหลด TSV, การอ่านเป็นจำนวนมาก และการใช้ Webhooks

สิทธิ์การอนุญาต

คุณสามารถอ่านข้อมูลลูกค้าหรือการอัพเดตแบบเรียลไทม์ได้โดย:

 • การใช้โทเค็นการเข้าถึงเพจ เช่น โทเค็นการเข้าถึงของผู้ดูแลเพจของเพจนั้นๆ โทเค็นการเข้าถึงเพจยังช่วยให้คุณสามารถอ่านช่องเฉพาะสำหรับโฆษณา เช่น ad_id, campaign_id ตราบเท่าที่คุณมีสิทธิ์การอนุญาตระดับผู้ลงโฆษณาเป็นอย่างน้อยในบัญชีผู้ใช้โฆษณาที่เชื่อมโยงกับโฆษณาแบบกรอกฟอร์ม
 • การใช้โทเค็นการเข้าถึงที่เป็นของผู้ดูแลเพจ หากต้องการเข้าถึงข้อมูลระดับโฆษณาและข้อมูลลูกค้าทั้งหมด โทเค็นการเข้าถึงควรมีขอบเขต manage_pages และ ads_management

หากต้องการดึงข้อมูลลูกค้าเมื่อได้รับ ID ข้อมูลลูกค้าผ่าน Webhooks คุณยังต้องส่งคำขอรับสิทธิ์การอนุญาต API การดึงข้อมูลลูกค้า leads_retrieval รวมทั้งสิทธิ์การอนุญาต manage_pages และส่งแอพของคุณเข้ารับการตรวจพิจารณาแอพ

เราจะหยุดการส่งข้อมูลที่รวบรวมในโฆษณาแบบกรอกฟอร์มผ่าน Webhooks ไปยังแอพในโหมดผู้พัฒนา เราจะเริ่มบังคับใช้การเปลี่ยนแปลงนี้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2019

คุณสามารถจัดการกับสิทธิ์ของผู้ใช้ได้ด้วยบทบาทในเพจ

การดาวน์โหลด TSV

คุณสามารถสอบถามแบบฟอร์มการสร้างลูกค้าเป้าหมายเฉพาะได้โดยตรง โปรดทราบว่าช่องจะได้รับการติดป้ายเป็น leadgen_export_csv_url แม้ว่ารูปแบบที่รองรับจะมีเฉพาะ TSV ก็ตาม

use FacebookAds\Object\LeadgenForm;

$form = new LeadgenForm(<FORM_ID>);
$form->read();
from facebookads.adobjects.leadgenform import LeadgenForm

form = LeadgenForm(<LEADGEN_FORM_ID>)
form.remote_read()
curl -G \
 -d 'access_token=<ACCESS_TOKEN>' \
 https://graph.facebook.com/v2.11/<FORM_ID>

การตอบกลับ:

{
 "id": "<LEAD_GEN_FORM_ID>",
 "leadgen_export_csv_url": "https://www.facebook.com/ads/lead_gen/export_csv?type=form&amp;id=<FORM_ID>",
 "locale": "en_US",
 "name": "My Form",
 "status": "ACTIVE"
}

การกรอง

คุณสามารถเลือกกรองการตอบกลับของ URL เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลลูกค้าในช่วงวันที่ที่ระบุได้ ใช้ from_date และ to_date ในรูปแบบเวลา POSIX หรือ UNIX เพื่อแสดงจำนวนวินาทีนับตั้งแต่ช่วงเวลาที่มีนัยสำคัญ ตัวอย่างเช่น หากต้องการดาวน์โหลดข้อมูลลูกค้าสำหรับช่วงเวลาที่เริ่มต้นเมื่อ 2016-01-13 18:20:31 UTC และสิ้นสุดเมื่อ 2016-01-14 18:20:31 UTC:

https://www.facebook.com/ads/lead_gen/export_csv/?id=<FORM_ID>&amp;type=form&amp;from_date=1482698431&amp;to_date=1482784831

หมายเหตุ:

 • หาก from_date ไม่ได้รับการตั้งค่า หรือเป็นค่าที่น้อยกว่าเวลาที่สร้างแบบฟอร์ม เวลาที่สร้างแบบฟอร์มจะได้รับการนำมาใช้
 • หาก to_date ไม่ได้รับการตั้งค่า หรือ Timestamp เป็นค่าที่มากกว่าเวลาปัจจุบัน เวลาปัจจุบันจะได้รับการนำมาใช้

หากมีรายการที่ไม่มี ID โฆษณาหรือ ID กลุ่มโฆษณาใน TSV อาจมีสาเหตุดังนี้

 • ข้อมูลลูกค้าที่ได้รับการสร้างขึ้นจากการเข้าถึงแบบออร์แกนิก ในกรณีนี้ is_organic ใน TSV จะแสดง 1 มิฉะนั้น ค่าดังกล่าวจะเป็น 0
 • อาจทำการส่งข้อมูลลูกค้าจากภาพตัวอย่างโฆษณาได้
 • คนที่ดาวน์โหลดข้อมูลลูกค้าจะขาดสิทธิพิเศษของผู้ลงโฆษณาในบัญชีผู้ใช้โฆษณาที่แสดงโฆษณาแบบกรอกฟอร์ม

การอ่านเป็นจำนวนมาก

leads มีอยู่ทั้งในโหนดแบบฟอร์มและกลุ่มโฆษณา ซึ่งจะส่งกลับข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับออบเจ็กต์ที่สอดคล้องกันของข้อมูล เนื่องจากแบบฟอร์มสามารถนำกลับมาใช้กับโฆษณาได้มากมาย แบบฟอร์มของคุณจึงสามารถมีข้อมูลลูกค้าได้มากกว่าโฆษณาที่ใช้ข้อมูลลูกค้านั้นอยู่

วิธีการอ่านโฆษณาเป็นจำนวนมาก:

use FacebookAds\Object\Ad;

$ad = new Ad(<AD_ID>);
$leads = $ad->getLeads();
from facebookads.adobjects.ad import Ad

ad = Ad(<AD_ID>)
leads = ad.get_leads()
APINodeList<Lead> leads = new Ad(<AD_ID>, context).getLeads()
 .execute();
curl -G \
 -d 'access_token=<ACCESS_TOKEN>' \
 https://graph.facebook.com/v2.11/<AD_ID>/leads

วิธีอ่านแบบฟอร์ม:

curl -G \
-d 'access_token=<ACCESS_TOKEN>' \
-d 'fields=created_time,id,ad_id,form_id,field_data' \
https://graph.facebook.com/<API_VERSION>/<FORM_ID>/leads

การตอบกลับ:

{
 "data": [
  {
   "created_time": "2018-02-28T08:49:14+0000", 
   "id": "<LEAD_ID>", 
   "ad_id": "<AD_ID>",
   "form_id": "<FORM_ID>",
   "field_data": [
    {
     "name": "car_make",
     "values": [
      "Honda"
     ]
    }, 
    {
     "name": "full_name", 
     "values": [
      "Joe Example"
     ]
    }, 
    {
     "name": "email", 
     "values": [
      "joe@example.com"
     ]
    },
   ], 
   ...
  }
 ],
 "paging": {
  "cursors": {
   "before": "OTc2Nz3M8MTgyMzU1NDMy", 
   "after": "OTcxNjcyOTg8ANTI4NzE4"
  }
 }
}

การอ่านค่าคำถามของตัวค้นหาร้านค้า

คำถามของตัวค้นหาร้านค้าไม่ได้แตกต่างจากคำถามอื่นๆ แต่อย่างใด คำถามของตัวค้นหาร้านค้าจะมี ID ของช่องที่จะแมปเข้ากับคำถามระหว่างการสร้างแบบฟอร์มด้วยเช่นกัน ระบบจะส่งคำถามของตัวค้นหาร้านค้าเหมือนกับที่ส่งคำถามอื่นๆ ด้วยเช่นกัน ค่าที่ถูกส่งผ่านจะมาจากหมายเลขร้านค้าของตำแหน่งที่เลือก

ตัวอย่างเช่น สมมุติว่าคุณมีคำถามของตัวค้นหาร้านค้าที่มี selected_dealer เป็น ID ของช่อง หากต้องการดึงข้อมูลลูกค้าแบบเป็นกลุ่ม คุณสามารถเรียกโค้ดดังต่อไปนี้ได้:

curl -G \
-d 'access_token=<ACCESS_TOKEN>' \
-d 'fields=created_time,id,ad_id,form_id,field_data' \
https://graph.facebook.com/<API_VERSION>/<FORM_ID>/leads

การตอบกลับ:

{
 "data": [
  {
   "created_time": "2018-02-28T08:49:14+0000", 
   "id": "<LEAD_ID>", 
   "ad_id": "<AD_ID>",
   "form_id": "<FORM_ID>",
   "field_data": [
    {
     "name": "car_make",
     "values": [
      "Honda"
     ]
    }, 
    {
     "name": "full_name", 
     "values": [
      "Joe Example"
     ]
    }, 
    {
     "name": "email", 
     "values": [
      "joe@example.com"
     ]
    },
    {
     "name": "selected_dealer", 
     "values": [
      "99213450"
     ]
    }
   ], 
   ...
  }
 ],
 "paging": {
  "cursors": {
   "before": "OTc2Nz3M8MTgyMzU1NDMy", 
   "after": "OTcxNjcyOTg8ANTI4NzE4"
  }
 }
}

การอ่านการตอบกลับข้อจำกัดความรับผิดชอบที่กำหนดเอง

field_data ไม่มีการตอบกลับกล่องกาเครื่องหมายข้อจำกัดความรับผิดชอบทางเลือกที่ผู้ใช้น่าจะกรอกไปแล้ว หากต้องการดึงข้อมูลการตอบกลับ คุณสามารถใช้ช่อง custom_disclaimer_responses ได้

curl \
-F "access_token=<ACCESS_TOKEN>" \
"https://graph.facebook.com/<API_VERSION>/<LEAD_ID>?fields=custom_disclaimer_responses"

การตอบกลับ:

{
 "custom_disclaimer_responses": [
  {
   "checkbox_key": "optional_1",
   "is_checked": "1"
  },
  {
   "checkbox_key": "optional_2",
   "is_checked": ""
  }
 ],
 "id": "1231231231"
}

การกรองข้อมูลลูกค้า

ตัวอย่างนี้จะกรองข้อมูลลูกค้าตาม Timestamp Timestamp ควรเป็น Unix Timestamp

use FacebookAds\Object\Ad;
use FacebookAds\Object\Fields\AdReportRunFields;

$ad = new Ad(<AD_ID>);
$time_from = (new \DateTime("-1 week"))->getTimestamp();
$leads = $ad->getLeads(array(), array(
 AdReportRunFields::FILTERING => array(
  array(
   'field' => 'time_created',
   'operator' => 'GREATER_THAN',
   'value' => $time_from,
  ),
 ),
));
curl -G \
 --data-urlencode 'filtering=[ 
  { 
   "field": "time_created", 
   "operator": "GREATER_THAN", 
   "value": 1516682744 
  } 
 ]' \
 -d 'access_token=<ACCESS_TOKEN>' \
 https://graph.facebook.com/v2.11/<AD_ID>/leads

การทำให้เป็นโทเค็น

หากแบบฟอร์มได้กำหนด ID ของช่องแล้ว ช่องและค่าต่างๆ ที่ส่งคืนจะเป็นช่องและค่าที่ระบุไว้

Webhooks

รับการอัพเดตแบบเรียลไทม์เมื่อมีการกรอกข้อมูลลูกค้า ดูโฆษณาแบบกรอกฟอร์มที่ใช้ Webhooks, วิดีโอ

CRM จำนวนมากจะให้การอัพเดตแบบเรียลไทม์ในการย้ายข้อมูลของโฆษณาแบบกรอกฟอร์มไปยัง CRM ดูการผสานการทำงาน CRM ที่ใช้งานได้

การตั้งค่า

1. ตั้งค่าตำแหน่งข้อมูลให้จัดการกับ Ping แบบเรียลไทม์

ปิงสำหรับการอัพเดตแบบเรียลไทม์ได้รับการกำหนดโครงสร้างตามนี้ อ่านเพิ่มเติมได้ที่การอัพเดตแบบเรียลไทม์ บล็อก

การเปลี่ยนแปลงหลายรายการสามารถผ่านเข้ามาทางปิงในอาร์เรย์การเปลี่ยนแปลงได้

array(
 "object" => "page",
 "entry" => array(
  "0" => array(
   "id" => 153125381133,
   "time" => 1438292065,
   "changes" => array(
    "0" => array(
     "field" => "leadgen",
     "value" => array(
      "leadgen_id" => 123123123123,
      "page_id" => 123123123,
      "form_id" => 12312312312,
      "adgroup_id" => 12312312312,
      "ad_id" => 12312312312,
      "created_time" => 1440120384
     )
    ),
    "1" => array(
     "field" => "leadgen",
     "value" => array(
      "leadgen_id" => 123123123124,
      "page_id" => 123123123,
      "form_id" => 12312312312,
      "adgroup_id" => 12312312312,
      "ad_id" => 12312312312,
      "created_time" => 1440120384
     )
    )
   )
  )
 )
)

คุณสามารถใช้ leadgen_id เพื่อดึงข้อมูลที่เชื่อมโยงกับข้อมูลลูกค้าดังกล่าวได้:

curl -X GET \ -d 'access_token=<ACCESS_TOKEN>' \ https://graph.facebook.com/v3.1/{lead-id}/
const adsSdk = require('facebook-nodejs-ads-sdk'); const Lead = adsSdk.Lead; let access_token = '<ACCESS_TOKEN>'; let app_secret = '<APP_SECRET>'; let app_id = '<APP_ID>'; let id = '<ID>'; const api = adsSdk.FacebookAdsApi.init(access_token); const showDebugingInfo = true; // Setting this to true shows more debugging info. if (showDebugingInfo) { api.setDebug(true); } const logApiCallResult = (apiCallName, data) => { console.log(apiCallName); if (showDebugingInfo) { console.log('Data:' + JSON.stringify(data)); } }; let fields, params; fields = [ ]; params = { }; let sample_code = (new Lead(id)).get( fields, params ); logApiCallResult('sample_code api call complete.', sample_code);
require __DIR__ . '/vendor/autoload.php'; use FacebookAds\Object\Lead; use FacebookAds\Api; use FacebookAds\Logger\CurlLogger; $access_token = '<ACCESS_TOKEN>'; $app_secret = '<APP_SECRET>'; $app_id = '<APP_ID>'; $id = '<ID>'; $api = Api::init($app_id, $app_secret, $access_token); $api->setLogger(new CurlLogger()); $fields = array( ); $params = array( ); echo json_encode((new Lead($id))->getSelf( $fields, $params )->getResponse()->getContent(), JSON_PRETTY_PRINT);
from facebookads.adobjects.lead import Lead from facebookads.api import FacebookAdsApi access_token = '<ACCESS_TOKEN>' app_secret = '<APP_SECRET>' app_id = '<APP_ID>' id = '<ID>' FacebookAdsApi.init(access_token=access_token) fields = [ ] params = { } print Lead(id).get( fields=fields, params=params, )
import com.facebook.ads.sdk.*; import java.io.File; import java.util.Arrays; public class SAMPLE_CODE_EXAMPLE { public static void main (String args[]) throws APIException { String access_token = \"<ACCESS_TOKEN>\"; String app_secret = \"<APP_SECRET>\"; String app_id = \"<APP_ID>\"; String id = \"<ID>\"; APIContext context = new APIContext(access_token).enableDebug(true); new Lead(id, context).get() .execute(); } }
require 'facebook_ads' access_token = '<ACCESS_TOKEN>' app_secret = '<APP_SECRET>' app_id = '<APP_ID>' id = '<ID>' FacebookAds.configure do |config| config.access_token = access_token config.app_secret = app_secret end lead = FacebookAds::Lead.get(id ,'')

การตอบกลับ:

{
 "created_time": "2015-02-28T08:49:14+0000", 
 "id": "<LEAD_ID>", 
 "ad_id": "<AD_ID>",
 "form_id": "<FORM_ID>",
 "field_data": [{
  "name": "car_make",
  "values": [
   "Honda"
  ]
 }, 
 {
  "name": "full_name", 
  "values": [
   "Joe Example"
  ]
 }, 
 {
  "name": "email", 
  "values": [
   "joe@example.com"
  ]
 },
 {
  "name": "selected_dealer", 
  "values": [
   "99213450"
  ]
 }],
 ...
}

2. สมัครรับข้อมูลเหตุการณ์การสร้างข้อมูลลูกค้าให้กับแอพ

หากต้องการสมัครรับข้อมูลเหตุการณ์ leadgen เซิร์ฟเวอร์ของคุณควรตอบกลับด้วยคำขอ HTTP GET ตามที่ระบุไว้ในการรับข้อมูลอัพเดต API แบบเรียลไทม์ด้วย Webhooks

หลังจากตั้งค่า URL การเรียกกลับแล้ว ให้สมัครรับข้อมูล Webhooks leadgen ในแดชบอร์ดของแอพหรือผ่านการเรียก API:

หากต้องการสมัครรับข้อมูลผ่าน API คุณจะต้องมีโทเค็นการเข้าถึงแอพ ไม่ใช่โทเค็นการเข้าถึงของผู้ใช้:

curl \
-F "object=page" \
-F "callback_url=https://www.yourcallbackurl.com" \
-F "fields=leadgen" \
-F "verify_token=abc123" \
-F "access_token=<APP_ACCESS_TOKEN>" \
"https://graph.facebook.com/<API_VERSION>/<APP_ID>/subscriptions"

3. รับโทเค็นของเพจ

สร้างโทเค็นของเพจระยะยาวแบบใช้งานครั้งเดียว เพื่อดึงข้อมูลอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการหมดอายุ:

 1. รับโทเค็นผู้ใช้ทั่วไป
 2. แปลงเป็นโทเค็นระยะยาว
 3. เมื่อมีโทเค็นการเข้าถึงของผู้ใช้ระยะยาวแล้ว ให้ส่งคำขอโทเค็นของเพจ
curl -X GET \ -d 'access_token=<ACCESS_TOKEN>' \ https://graph.facebook.com/v3.1/{user-id}/accounts
const adsSdk = require('facebook-nodejs-ads-sdk'); const User = adsSdk.User; const Page = adsSdk.Page; let access_token = '<ACCESS_TOKEN>'; let app_secret = '<APP_SECRET>'; let app_id = '<APP_ID>'; let id = '<ID>'; const api = adsSdk.FacebookAdsApi.init(access_token); const showDebugingInfo = true; // Setting this to true shows more debugging info. if (showDebugingInfo) { api.setDebug(true); } const logApiCallResult = (apiCallName, data) => { console.log(apiCallName); if (showDebugingInfo) { console.log('Data:' + JSON.stringify(data)); } }; let fields, params; fields = [ ]; params = { }; let accountss = (new User(id)).getAccounts( fields, params ); logApiCallResult('accountss api call complete.', accountss);
require __DIR__ . '/vendor/autoload.php'; use FacebookAds\Object\User; use FacebookAds\Object\Page; use FacebookAds\Api; use FacebookAds\Logger\CurlLogger; $access_token = '<ACCESS_TOKEN>'; $app_secret = '<APP_SECRET>'; $app_id = '<APP_ID>'; $id = '<ID>'; $api = Api::init($app_id, $app_secret, $access_token); $api->setLogger(new CurlLogger()); $fields = array( ); $params = array( ); echo json_encode((new User($id))->getAccounts( $fields, $params )->getResponse()->getContent(), JSON_PRETTY_PRINT);
from facebookads.adobjects.user import User from facebookads.adobjects.page import Page from facebookads.api import FacebookAdsApi access_token = '<ACCESS_TOKEN>' app_secret = '<APP_SECRET>' app_id = '<APP_ID>' id = '<ID>' FacebookAdsApi.init(access_token=access_token) fields = [ ] params = { } print User(id).get_accounts( fields=fields, params=params, )
import com.facebook.ads.sdk.*; import java.io.File; import java.util.Arrays; public class SAMPLE_CODE_EXAMPLE { public static void main (String args[]) throws APIException { String access_token = \"<ACCESS_TOKEN>\"; String app_secret = \"<APP_SECRET>\"; String app_id = \"<APP_ID>\"; String id = \"<ID>\"; APIContext context = new APIContext(access_token).enableDebug(true); new User(id, context).getAccounts() .execute(); } }
require 'facebook_ads' access_token = '<ACCESS_TOKEN>' app_secret = '<APP_SECRET>' app_id = '<APP_ID>' id = '<ID>' FacebookAds.configure do |config| config.access_token = access_token config.app_secret = app_secret end user = FacebookAds::User.get(id) accountss = user.accounts({ fields: { }, })

การตอบกลับ:

{
 "data": [
  {
   "access_token": "[REDACTED]",
   "category": "Pet",
   "name": "Puppy",
   "id": "153125381133",
   "perms": [
    "ADMINISTER",
    "EDIT_PROFILE",
    "CREATE_CONTENT",
    "MODERATE_CONTENT",
    "CREATE_ADS",
    "BASIC_ADMIN"
   ]
  },
 ]
}

โทเค็นของหน้าระยะยาวนี้ไม่มีวันหมดอายุ และคุณสามารถเขียนโค้ดถาวรของหน้าลงในการผสานรวม RTU แบบง่ายเพื่อรับข้อมูลลูกค้าได้

4. สมัครรับข้อมูลเพจให้กับแอพ

เมื่อมี access_token สำหรับเพจที่คุณต้องการสมัครรับข้อมูลแล้ว ให้ทำการเรียกด้านล่างเพื่อรับรองความถูกต้องของแอพสำหรับเพจของคุณ หากต้องการดำเนินการตามนี้ คุณต้องมีสิทธิ์การอนุญาต MODERATE_CONTENT อย่างน้อยหนึ่งรายการในเพจ

use FacebookAds\Api;
use FacebookAds\Http\RequestInterface;

Api::instance()->call(
 '/' . <PAGE_ID> . '/subscribed_apps',
 RequestInterface::METHOD_POST);
curl \
 -F 'access_token=<ACCESS_TOKEN>' \
 https://graph.facebook.com/v2.11/<PAGE_ID>/subscribed_apps

แอพ Facebook ที่เชื่อมโยงกับโทเค็นของคุณได้รับการรับรองความถูกต้องสำหรับการอัพเดตเพจ คุณไม่จำเป็นต้องระบุ ID ของแอพ

เมื่อสำเร็จ ปิงแบบเรียลไทม์จะเกิดขึ้นในเหตุการณ์ต่างๆ โดยที่มีความล่าช้าเพียงไม่กี่นาที ดูการแก้ไขข้อผิดพลาดการผสานการทำงานแบบเรียลไทม์