Bắt đầu nhanh: SDK Facebook dành cho JavaScript

SDK Facebook dành cho JavaScript cung cấp một tập hợp gồm nhiều chức năng phía máy khách:

 • Cho phép bạn sử dụng Nút ThíchPlugin xã hội khác trên trang web của mình.
 • Cho phép bạn sử dụng Đăng nhập Facebook để giúp mọi người tự do đăng ký trên trang web của bạn.
 • Giúp dễ dàng gọi API Đồ thị của Facebook.
 • Khởi chạy hộp thoại cho phép mọi người thực hiện các hành động khác nhau như chia sẻ tin.
 • Tạo điều kiện giao tiếp khi bạn đang tạo tab trò chơi hoặc tab ứng dụng trên Facebook.

SDK, plugin xã hội và hộp thoại hoạt động trên cả trình duyệt web dành cho máy tính và thiết bị di động.

Hướng dẫn bắt đầu nhanh này sẽ chỉ cho bạn cách thiết lập và sử dụng SDK để thực hiện một số lệnh gọi API Đồ thị cơ bản. Nếu bạn chưa muốn thiết lập, bạn có thể sử dụng Bảng điều khiển thử nghiệm JavaScript để sử dụng tất cả các phương thức SDK và khám phá một số ví dụ (bạn có thể bỏ qua bước thiết lập nhưng có thể thử nghiệm phần còn lại của hướng dẫn bắt đầu nhanh này trong bảng điều khiển).

Thiết lập cơ bản

SDK Facebook dành cho JavaScript không có bất kỳ tệp độc lập nào cần tải xuống hay cài đặt, thay vào đó, bạn chỉ cần đưa một đoạn ngắn của JavaScript thông thường vào HTML sẽ tải không đồng bộ SDK vào các trang của bạn. Tải không đồng bộ nghĩa là không chặn tải các phần tử khác của trang.

Đoạn mã sau sẽ cung cấp phiên bản SDK cơ bản có các tùy chọn được đặt thành tùy chọn mặc định phổ biến nhất. Bạn nên chèn đoạn mã đó ngay phía sau thẻ <body> bắt đầu trên mỗi trang mà bạn muốn tải:

<script>
 window.fbAsyncInit = function() {
  FB.init({
   appId      : 'your-app-id',
   autoLogAppEvents : true,
   xfbml      : true,
   version     : 'v3.0'
  });
 };

 (function(d, s, id){
   var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
   if (d.getElementById(id)) {return;}
   js = d.createElement(s); js.id = id;
   js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js";
   fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
  }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
</script>
  

Mã này sẽ tải khởi tạo SDK. Bạn phải thay thế giá trị trong your-app-id bằng ID ứng dụng Facebook của bạn. Bạn có thể tìm ID này bằng Bảng điều khiển ứng dụng.