Tổng quan về API Đồ thị

API Đồ thị là cách chính để lấy dữ liệu ra khỏi và đưa dữ liệu vào nền tảng của Facebook. Đó là API dựa trên HTTP cấp thấp mà bạn có thể sử dụng để truy vấn dữ liệu, đăng tin mới, quản lý quảng cáo, tải ảnh lên và thực hiện nhiều tác vụ khác theo lập trình mà ứng dụng có thể triển khai.

Kiến thức cơ bản

API Đồ thị được đặt tên theo ý tưởng của 'đồ thị xã hội' - một bản trình bày thông tin trên Facebook bao gồm:

 • nút - về cơ bản là các "mục" như Người dùng, Ảnh, Trang, Bình luận.
 • cạnh - kết nối giữa các "mục" đó, như Ảnh của Trang hoặc Bình luận của Ảnh
 • trường - thông tin về các "mục" đó, như ngày sinh của người dùng hoặc tên của Trang

API Đồ thị dựa trên HTTP nên API này hoạt động với bất kỳ ngôn ngữ nào có thư viện HTTP, chẳng hạn như cURL và urllib. Chúng tôi sẽ giải thích thêm một chút về việc bạn có thể làm với API này trong phần dưới đây, nhưng điều đó có nghĩa là bạn cũng có thể sử dụng API Đồ thị trực tiếp trong trình duyệt, chẳng hạn yêu cầu API Đồ thị tương đương với:

GET graph.facebook.com
 /facebook/picture?
  redirect=false

Hầu hết yêu cầu API Đồ thị cần sử dụng mã truy cập mà ứng dụng của bạn có thể tạo bằng cách triển khai Đăng nhập Facebook.

Tổng quan này sẽ cho bạn thấy cách API Đồ thị có thể đọc và xuất bản dữ liệu lên đồ thị xã hội.

Cách cấu trúc API Đồ thị

Chúng tôi đưa toàn bộ cách cấu trúc này vào hướng dẫn Sử dụng API Đồ thị nhưng nói chung bạn có thể đọc API bằng cách tạo yêu cầu HTTP GET cho nút hoặc cạnh trên các nút đó.

Hầu như tất cả các yêu cầu được chuyển đến API tại graph.facebook.com - ngoại lệ duy nhất là video tải lên sử dụng graph-video.facebook.com.

ID đối tượng

Mỗi nút có ID duy nhất được dùng để truy cập nút qua API Đồ thị. Cụ thể, chúng tôi không ghi lại bất kỳ cấu trúc hoặc định dạng ID nút/đối tượng nào vì nó có nhiều khả năng thay đổi theo thời gian nhất và ứng dụng không được đưa ra giả định dựa trên cấu trúc hiện tại.

Dưới đây là cách bạn sẽ sử dụng ID để tạo yêu cầu cho nút:

GET graph.facebook.com
 /{node-id}

hoặc cạnh:

GET graph.facebook.com
 /{node-id}/{edge-name}

Bạn thường có thể đăng lên API bằng cách tạo yêu cầu POST HTTP với các thông số cho nút:

POST graph.facebook.com
 /{node-id}

hoặc cạnh:

POST graph.facebook.com
 /{node-id}/{edge-name}

Xóa qua API được thực hiện bằng cách sử dụng yêu cầu DELETE HTTP (và cập nhật qua yêu cầu POST) cho cùng điểm cuối.

Các phiên bản API

API Đồ thị hiện có nhiều phiên bản để truy cập bất kỳ lúc nào. Mỗi phiên bản chứa một nhóm trường và thao tác cạnh cốt lõi. Chúng tôi đảm bảo rằng các API cốt lõi đó sẽ khả dụng và không bị sửa đổi trong phiên bản đó trong ít nhất 2 năm kể từ khi phát hành. Nhật ký thay đổi nền tảng có thể cho bạn biết phiên bản hiện khả dụng.

Các thao tác cụ thể như xuất bản trong phạm vi cạnh hoặc các trường cụ thể trong phạm vi nút có thể là cốt lõi khi toàn bộ cạnh hoặc nút không phải là cốt lõi. Chúng tôi ghi chú các API cốt lõi này bằng cách sử dụng biểu tượng này trong tài liệu tham khảo về API Đồ thị của mình.

Mọi thứ bên ngoài các API cốt lõi này đều được gọi là API mở rộng. Những API này vẫn truy cập được thông qua các đường dẫn đã tạo phiên bản nhưng chúng cũng có thể được sửa đổi hoặc bị xóa bất kỳ lúc nào tuân theo thời hạn chuyển 90 ngày sẽ được thông báo trên lộ trình nền tảng của chúng tôi. Hoặc, chúng có thể được đưa vào phiên bản API có sẵn tiếp theo.

Bạn có thể đọc thêm về mục đích tạo phiên bản trong hướng dẫn của chúng tôi, nhưng ở đây chúng tôi sẽ giải thích cách bạn thực hiện lệnh gọi cho một phiên bản cụ thể của API Đồ thị.

Điều này thực sự đơn giản - chỉ cần thêm số nhận dạng phiên bản vào đầu đường dẫn yêu cầu. Ví dụ: đây là lệnh gọi đến v2.2:

GET graph.facebook.com
 /v2.2/me

Lệnh này hoạt động cho tất cả các phiên bản theo dạng chung sau:

GET graph.facebook.com
 /vX.Y/{request-path}

trong đó X.Y là phiên bản cần thiết. Chúng tôi xuất bản danh sách đầy đủ các phiên bản hiện có trong nhật ký thay đổi của chúng tôi. Tất cả tài liệu Tham khảo về API Đồ thị cung cấp thông tin theo phiên bản, vì vậy vui lòng kiểm tra để chắc chắn rằng bạn đang nhìn thấy đúng phiên bản - một số phiên bản xóa nút và cạnh, một số phiên bản sẽ thêm nút và cạnh.

Giờ hãy thử một yêu cầu API để bạn có thể biết yêu cầu này dễ đến mức nào.

Tải Trình khám phá API Đồ thị

Cách dễ nhất để hiểu API Đồ thị là sử dụng nó cùng với Trình khám phá API Đồ thị, một công cụ cấp thấp mà bạn có thể sử dụng để truy vấn, thêm và xóa dữ liệu. Đó là tài nguyên rất hữu ích mà bạn nên có trong tay khi tích hợp với Facebook. Vì vậy, bước tiếp theo của bạn là đi tới Trình khám phá API Đồ thị.

Trình khám phá API Đồ thị

Tạo mã truy cập cơ bản của người dùng

Khi bạn định xây dựng ứng dụng riêng của mình, bạn cần tìm hiểu về mã truy cập và cách tạo chúng bằng Đăng nhập Facebook nhưng giờ chúng ta có thể lấy một mã thật nhanh thông qua Trình khám phá API Đồ thị:

 1. Nhấp vào nút Get Token ở trên cùng bên phải của Trình khám phá.
 2. Chọn tùy chọn Get User Access Token.
 3. Trong hộp thoại sau, đừng chọn bất kỳ hộp nào, chỉ cần nhấp vào nút Get Access Token màu lam.
 4. Bạn sẽ nhìn thấy Hộp thoại đăng nhập Facebook, hãy nhấp vào OK để tiếp tục.

Tạo yêu cầu đầu tiên của bạn

Giờ bạn đã sẵn sàng tạo yêu cầu API Đồ thị đầu tiên, chúng ta sẽ bắt đầu với yêu cầu 'đọc'. Trong trường văn bản bên cạnh nút thả xuống "GET" (chúng ta sẽ gọi trường đường dẫn này), xóa văn bản hiện tại và nhập 'tôi':

Giờ hãy nhấn vào nút "Gửi". Sẽ mất một vài giây để xử lý nhưng bạn nên xem toàn bộ gói thông tin xuất hiện trong bảng điều khiển phản hồi. Nội dung hiển thị với bạn ở đây được xác định bằng cài đặt quyền riêng tư của trang cá nhân nhưng nên có ít nhất một số trường cơ bản:

Việc bạn vừa thực hiện ở đây trong Trình khám phá API Đồ thị tương đương với yêu cầu 'đọc' API Đồ thị sau:

GET graph.facebook.com
 /me

/me là điểm cuối đặc biệt chuyển sang ID người dùng của người có mã truy cập đang được sử dụng để tạo yêu cầu.

Xin chúc mừng, bạn vừa mới tạo yêu cầu API Đồ thị đầu tiên!

Nhận quyền đăng

Tiếp theo, chúng tôi sẽ đăng nội dung lên Facebook bằng cách sử dụng API Đồ thị. Bạn sẽ thực hiện việc này trong ứng dụng chỉ khi bạn đang xây dựng trình biên soạn tùy chỉnh riêng của mình chứ không phải đang sử dụng Hộp thoại chia sẻ trên web, iOS hoặc Android. Hộp thoại chia sẻ của Facebook không yêu cầu bạn triển khai đăng nhập Facebook hoặc xây dựng giao diện riêng của bạn để cho phép mọi người chia sẻ.

Để tìm hiểu việc xuất bản bằng API Đồ thị, hãy nhấp lại vào nút "Nhận mã truy cập" và lần này, hãy chọn quyền publish_actions:

Giờ hãy nhấp vào nút "Nhận mã truy cập" màu lam và bạn sẽ lại nhìn thấy Hộp thoại đăng nhập. Ở đây, bạn sẽ được yêu cầu quyền cho Trình khám phá API Đồ thị để đăng thay mặt bạn. Nếu muốn, bạn có thể thay đổi đối tượng ở đây thành 'Chỉ mình tôi' để chỉ mình bạn có thể xem bài viết nhưng bạn nên chấp nhận hộp thoại này và chuyển sang bước tiếp theo.

Đăng một bài viết

Nếu bạn được yêu cầu về quyền publish_actions, giờ hãy nhấp vào nút có nội dung "GET" trên đó và chọn "POST" từ bộ chọn thả xuống xuất hiện. Nhập me/feed vào trường đường dẫn rồi nhấp vào "Thêm trường".

Trong các trường mới xuất hiện, đặt message làm "tên" và Hello, World làm "giá trị. Kết quả sẽ như sau:

Giờ hãy nhấp vào nút "Gửi" màu lam và sau một vài giây, bảng điều khiển phản hồi nên hiển thị nội dung nào đó như:

{
 "id": "{new-post-id}"
}

Điều này có nghĩa là bạn vừa mới đăng bài viết đầu tiên qua API Đồ thị! Bạn có thể đi tới trang cá nhân của mình và bạn có thể xem bài viết ở đó:

Việc bạn vừa thực hiện ở đây trong Trình khám phá API Đồ thị tương đương với yêu cầu 'đăng' API Đồ thị sau:

POST graph.facebook.com
 /me/feed?
  message="Hello, World."&
  access_token={your-access-token}

Các bước tiếp theo

Bạn đã nắm được kiến thức cơ bản ở đây, vậy tại sao bạn không tiếp tục tìm hiểu thêm về Sử dụng API Đồ thị nhỉ? Nếu bạn chưa nắm được kiến thức cơ bản, chúng tôi khuyên bạn nên đọc về Đăng nhập Facebook trước tiên và đặc biệt là về cách tạo mã truy cập mà bạn sẽ cần để tạo nhiều yêu cầu API Đồ thị phức tạp hơn.