API Đồ thị

Phiên bản mới nhất là:

v3.0

API Đồ thị là phương pháp chính để ứng dụng đọc và ghi vào đồ thị xã hội của Facebook. Tất cả các SDK và sản phẩm của chúng tôi đều tương tác với API Đồ thị theo cách nào đó và các API khác của chúng tôi là phần mở rộng của API Đồ thị, vì vậy, hiểu cách hoạt động của API Đồ thị là điều vô cùng quan trọng.

Nếu bạn chưa quen thuộc với API Đồ thị, chúng tôi khuyên bạn nên bắt đầu với các tài liệu sau:

Tổng quan

Tìm hiểu cấu trúc của API Đồ thị, các mã truy cập và cách hoạt động của phiên bản.

Sử dụng API Đồ thị

Tìm hiểu cách thực hiện các thao tác phổ biến.

Trình khám phá API Đồ thị

Tìm hiểu cách tạo truy vấn và nhận phản hồi từ API Đồ thị bằng ứng dụng Trình khám phá API Đồ thị của chúng tôi.

Tham khảo

Tìm hiểu cách đọc tài liệu tham khảo của chúng tôi để bạn có thể dễ dàng tìm thấy những gì mình cần.

Sau khi quen thuộc với nội dung cơ bản, bạn có thể chuyển sang các chủ đề nâng cao hơn như sau:

  • Đọc tài liệu về SDK dành cho iOS, Android, JavaScript, PHP hoặc bên thứ ba để tìm hiểu cách SDK của chúng tôi tương tác với API Đồ thị.
  • Lướt xem Chủ đề nâng cao của chúng tôi, bao gồm các hoạt động phức tạp hơn như tạo bí danh cho trường, nhiều yêu cầu và yêu cầu hàng loạt không đồng bộ.
  • Đọc Hướng dẫn nâng cấp của chúng tôi để tìm hiểu cách nâng cấp lên phiên bản mới nhất.