Trình trợ giúp pixel

Hướng dẫn này chỉ cho bạn cách sử dụng công cụ Trình trợ giúp Facebook Pixel để xác minh pixel đang hoạt động đúng cách, khắc phục các lỗi thường gặpcải thiện hiệu quả của pixel.

Tổng quan

Trình trợ giúp pixel là một tiện ích dành cho Trình duyệt Chrome. Tiện ích này chạy trong nền để tự động xem xét mã Facebook pixel trên các trang web. Khi tiện ích được cài đặt, biểu tượng </> (biểu tượng Trình trợ giúp pixel) sẽ xuất hiện ở góc phía trên bên phải của trình duyệt, bên cạnh thanh địa chỉ. Khi một trang web đã cài đặt Facebook Pixel, biểu tượng Trình trợ giúp pixel sẽ chuyển thành màu xanh da trời và một huy hiệu nhỏ sẽ xuất hiện chỉ ra số lượng pixel tìm thấy trên trang web đó. Nếu biểu tượng không chuyển sang màu xanh da trời thì nghĩa là không có Facebook pixel nào được cài đặt trên trang web này. Hãy nhấp vào biểu tượng Trình trợ giúp pixel và một cửa sổ nhỏ sẽ bật lên chứa thông tin mà bạn có thể dùng để xác minh, khắc phục sự cố và cải thiện pixel.

Cài đặt Trình trợ giúp pixel

Yêu cầu

Để sử dụng Trình trợ giúp Facebook Pixel, bạn phải:

Xác minh việc triển khai pixel

Truy cập vào trang web của bạn trong trình duyệt Chrome và nhấp vào biểu tượng Trình trợ giúp pixel. Cửa sổ bật lên cho biết các pixel có trên trang web và liệu các pixel này có tải thành công hay không.

Khắc phục sự cố

Trình trợ giúp Facebook Pixel báo cáo các lỗi và gợi ý để cải thiện hiệu quả.

Các thông số xử lý dữ liệu được gửi

Phần này cho biết các thông số xử lý dữ liệu có đang được gửi cùng với cờ Giới hạn sử dụng dữ liệu hay không. DPOST và DPOCO sẽ hiển thị 1, 1000 nếu được gửi cùng với dữ liệu California/Hoa Kỳ.

Không tải được pixel

Lỗi Không tải được pixel có nghĩa là Trình trợ giúp pixel đã tìm thấy mã có vẻ giống mã Facebook pixel trên trang web của bạn nhưng lệnh gọi HTTP thực thì chưa bao giờ được thực hiện. Nguyên nhân có thể bao gồm:

  • Lỗi mã.
  • Trường hợp pixel kích hoạt trên một sự kiện động, chẳng hạn như lượt click vào nút. Lỗi sẽ biến mất khi nhấp vào nút.

Ký tự được mã hóa

Lỗi Ký tự đã mã hóa nghĩa là Trình trợ giúp pixel đã tìm thấy các ký tự có vẻ được mã hóa kép. Nguyên nhân có thể bao gồm:

  • hệ thống CMS hoặc thẻ mã hóa thông tin vốn đã được mã hóa. Ví dụ: mã hóa &amp; thành &amp;amp;. Đảm bảo các ký tự không được mã hóa hai lần, chẳng hạn như thử thay đổi &amp; thành &.

Không phải sự kiện tiêu chuẩn

Cảnh báo Không phải sự kiện tiêu chuẩn có nghĩa là Trình trợ giúp pixel đã tìm thấy một sự kiện không phải là một trong các Sự kiện tiêu chuẩn. Ví dụ: sự kiện được đặt tên là Purchased thay vì Purchase.

Pixel được kích hoạt nhiều lần

Lỗi Pixel được kích hoạt nhiều lần nghĩa là pixel có cùng ID và tên sự kiện được gửi nhiều lần cho Facebook. Một sự kiện chỉ được diễn ra một lần khi tải trang. Nếu sự kiện được gửi với nhiều thông số dữ liệu tùy chỉnh, các thông số đó sẽ được tổng hợp vào một sự kiện pixel.

ID pixel không hợp lệ

Lỗi ID pixel không hợp lệ có nghĩa là ID đã gửi của pixel không khớp với ID pixel đã biết trong hệ thống. Bạn có thể tìm thấy ID pixel trong Trình quản lý sự kiện.

Không thể tìm được danh mục sản phẩm

Lỗi Không thể tìm được danh mục sản phẩm có nghĩa là không thể tìm thấy trên hệ thống của bạn ID danh mục sản phẩm đã được chuyển vào trường thông tin product_catalog_id trong lượt kích hoạt pixel. Bạn có thể tìm thấy ID danh mục sản phẩm trong Trình quản lý doanh nghiệp trong phần Cài đặt > Danh mục sản phẩm.

Đảm bảo Danh mục sản phẩm được liên kết với pixel của bạn.

Bạn đã bỏ chọn theo dõi

Cảnh báo Bạn đã bỏ chọn theo dõi có nghĩa là bạn đã chọn không sử dụng tính năng theo dõi của Facebook và các lượt kích hoạt pixel đã phát hiện sẽ không được ghi trên máy chủ của chúng tôi. Điều này sẽ ngăn mọi hành vi xác thực phía máy chủ đối với pixel Đối tượng tùy chỉnh, có thể dẫn đến không chẩn đoán được các sự cố xảy ra với pixel.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về tính năng theo dõi ngoài trang web của chúng tôi trong phần Tùy chọn quảng cáo trên Facebook, bao gồm cả cách bật lại tính năng này.

Facebook tuân theo các cài đặt của thiết bị di động về theo dõi quảng cáo. Vì vậy, bạn có thể phải cập nhật các cài đặt thiết bị để chọn lại. Nếu đã bỏ chọn một hoặc nhiều thiết bị, bạn sẽ phải chọn lại từng thiết bị trước khi bật tính năng theo dõi.

Pixel chưa được liên kết với danh mục sản phẩm

Cảnh báo Chưa liên kết với danh mục sản phẩm cho biết rằng pixel chưa được liên kết với bất kỳ danh mục sản phẩm nào. Bạn cần phải ghép để chỉ rõ mối quan hệ giữa pixel và danh mục sản phẩm. Có 2 cách để ghép danh mục với pixel, đó là dùng Công cụ quản lý thương mại hoặc API Tùy chọn danh mục sản phẩm.

Các thông số xử lý dữ liệu được gửi

Phần Thông số xử lý dữ liệu đã gửi hiển thị bất kỳ thông số xử lý dữ liệu nào được gửi cùng với cờ Giới hạn sử dụng dữ liệu (LDU) dành cho một sự kiện cụ thể. Lựa chọn xử lý dữ liệu được hiển thị ở cấp tiểu bang (DPOST) và cấp quốc gia (DPOCO). Ví dụ: dpost có giá trị bằng 1 thể hiện California và dpoco có giá trị bằng 1000 thể hiện Hoa Kỳ. Nếu giá trị bằng 0, Facebook sẽ tự xác định vị trí của sự kiện. Nếu đặt quốc gia, bạn phải đặt một tiểu bang, còn không Facebook sẽ tự động xác định vị trí địa lý cho sự kiện.

Mất quá nhiều thời gian để tải pixel

Cảnh báo Mất quá nhiều thời gian để tải pixel cho biết đã mất nhiều thời gian để kích hoạt pixel. Điều này có thể là do vị trí đặt pixel trên trang web. Bạn nên đặt mã pixel ngay ở đầu trang web, tốt nhất là ngay trước thẻ </head> kết thúc trong HTML.

Nếu khách truy cập đóng trang web, nhấp vào một liên kết hoặc rời đi trước khi sự kiện pixel kích hoạt, hành động sẽ không được theo dõi. Một tỷ lệ phần trăm đáng kể hành động và lượt chuyển đổi có thể bị mất do các hành động này.

Có nhiều pixel chuyển đổi

Bạn nên sử dụng một pixel chuyển đổi ở tất cả hoạt động theo dõi hoặc tối ưu hóa quảng cáo cho từng sự kiện để tránh tối ưu hóa và theo dõi các sự kiện chuyển đổi này một cách không hiệu quả.

Trong trường hợp sự kiện chuyển đổi thứ hai xảy ra dựa trên tương tác của một người với trang web, chẳng hạn như lượt click vào nút, thì bạn có thể bỏ qua cảnh báo này.

Khớp pixel nâng cao

Cảnh báo So khớp nâng cao của pixel cho biết giá trị được gửi cho thông số so khớp nâng cao không hợp lệ hoặc sai định dạng. Chẳng hạn như khi bạn gửi các giá trị tĩnh từ mã mẫu, như {{email}} cho trường thông tin em, trong đó {{email}} phải được thay thế bằng địa chỉ email thực. Vui lòng xác minh rằng các giá trị được định dạng và thay thế chính xác trước khi chuyển vào Facebook Pixel.