Nếu bạn là người dùng Facebook và đang gặp sự cố khi đăng nhập tài khoản, hãy truy cập Trung tâm trợ giúp của chúng tôi.

Hãy xem nhật ký thay đổi của Đăng nhập Facebook mới để xem tóm tắt về các thay đổi gần đây.

Đăng nhập Facebook

Một cách an toàn, nhanh chóng và thuận tiện để mọi người đăng nhập ứng dụng hoặc trang web của bạn.

Hướng dẫn

Tổng quan

Các trường hợp và đặc điểm sử dụng chính khi dùng Đăng nhập Facebook.

Xét duyệt đăng nhập

Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu thông tin ngoài trang cá nhân công khai, email và danh sách bạn bè của mọi người, bạn cần gửi ứng dụng cho Xét duyệt đăng nhập.

Thiết kế trải nghiệm người dùng

Cách thiết kế trải nghiệm người dùng tuyệt vời với Đăng nhập Facebook.

Quyền

Quyền cho phép bạn yêu cầu quyền truy cập vào thông tin bổ sung về ai đó dùng ứng dụng của bạn.

Mã truy cập

Mã truy cập là các chuỗi ngẫu nhiên cho phép bạn truy cập an toàn tạm thời vào các API của chúng tôi.

Thử nghiệm

Tình huống thử nghiệm phổ biến để đảm bảo việc triển khai Đăng nhập Facebook hoạt động đáng tin cậy.

Danh sách kiểm tra về thực tiễn tốt nhất

Làm theo các mẹo sau để đảm bảo việc tích hợp của bạn mang lại trải nghiệm tốt nhất có thể.

Nâng cao

Hệ thống tài khoản có sẵn

Đảm bảo hệ thống tài khoản có sẵn của bạn hoạt động tốt khi triển khai Đăng nhập Facebook.

Bảo mật

Nâng cao bảo mật của tài khoản khi tích hợp Đăng nhập Facebook.

Tái xác thực

Đối với các hoạt động nhạy cảm đặc biệt của ứng dụng như mua hàng hoặc thay đổi cài đặt, bạn có thể muốn yêu cầu mọi người nhập lại tên người dùng và mật khẩu Facebook của họ.

Kết quả kinh doanh

Câu chuyện thành công

Tìm hiểu xem việc triển khai Đăng nhập Facebook trong ứng dụng đã cải thiện tỷ lệ đăng nhập và nâng cao trải nghiệm của khách hàng như thế nào. Cụ thể, hãy xem các nghiên cứu tình huống sau:

Saavn — mức tương tác cao hơn 65%, số lượt chia sẻ tăng gấp 3 lần, khách truy cập từ Facebook tăng gấp 15 lần.

Skyscanner — số lượt chuyển đổi Đăng nhập Facebook tăng 100%.

Sản phẩm có liên quan

Đối với đăng nhập bằng email hoặc số điện thoại không yêu cầu mọi người phải có tài khoản Facebook, hãy xem Account Kit.

Tài nguyên khác

Đào tạo về Udacity cho Đăng nhập Facebook và Account Kit.

Ví dụ về GitHub trong quá trình triển khai Đăng nhập Facebook dành cho Android.