ข้อมูลอ้างอิงด้านสิทธิ์การอนุญาต - การเข้าสู่ระบบด้วย Facebook

สิทธิ์การอนุญาตแต่ละรายการมีชุดข้อกำหนดและกรณีการใช้งานที่แนะนำเป็นของตนเอง สิทธิ์การอนุญาตทั้งหมดนี้ ยกเว้นค่าเริ่มต้น public_profile จะกำหนดให้คุณต้องเปิดใช้งานการเข้าสู่ระบบ OAuth ของไคลเอนต์สำหรับแอพของคุณบนแท็บการเข้าสู่ระบบ Facebook ของแดชบอร์ดของแอพ สิทธิ์การอนุญาตบางอย่างไม่จำเป็นต้องผ่านการตรวจพิจารณา แต่ส่วนใหญ่ต้องผ่าน โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิ์การอนุญาตแต่ละรายการเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ดังกล่าวในแอพของคุณ โปรดทราบว่าการใช้สิทธิ์การอนุญาตทั้งหมดนั้นเป็นไปตามนโยบายแพลตฟอร์มของเราและนโยบายความเป็นส่วนตัวของคุณ

สิทธิ์การอนุญาตที่เลิกใช้

public_profile (ค่าเริ่มต้น)

ให้สิทธิ์การเข้าถึงชุดย่อยของรายการที่เป็นส่วนหนึ่งของโปรไฟล์สาธารณะของผู้ใช้ โปรไฟล์สาธารณะของผู้ใช้หมายถึงทรัพย์สินต่อไปนี้ใน อ็อบเจ็กต์ของผู้ใช้ ตามค่าเริ่มต้น

 • id
 • cover
 • name
 • first_name
 • last_name
 • age_range
 • link
 • gender
 • locale
 • picture
 • timezone
 • updated_time
 • verified

ในเว็บจะมีการแสดง public_profile โดยนัยด้วยคำขอแต่ละรายการและไม่ได้กำหนดให้มี อย่างไรก็ตาม ควรแสดงไว้ตามหลักปฏิบัติที่ดีที่สุด ใน iOS และ Android นั้น คุณจะต้องส่งคำขอด้วยตัวเองโดยเป็นส่วนหนึ่งของลำดับขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

สามารถเข้าถึง gender และ locale ได้ก็ต่อเมื่อ

 • ผู้ใช้ที่ทำการสืบค้นข้อมูลเป็นผู้ที่ใช้แอพ
 • ผู้ใช้ที่ทำการสืบค้นข้อมูลเป็นผู้ที่ใช้แอพและเป็นเพื่อนกับผู้ที่ใช้แอพ
 • ผู้ใช้ที่ทำการสืบค้นข้อมูลเป็นผู้ที่ใช้แอพ ไม่ได้เป็นเพื่อนกับผู้ที่ใช้แอพ แต่แอพได้รวมโทเค็นของแอพหรืออาร์กิวเมนต์ appsecret_proof ไว้ในการเรียก

สามารถเข้าถึง timezone และ verified ได้ก็ต่อเมื่อ

 • ผู้ใช้ที่ขอเท่ากับผู้ที่ทำการขอ

การตรวจพิจารณา

แอพของคุณอาจใช้สิทธิ์การอนุญาตนี้โดยไม่ต้องผ่านการตรวจพิจารณาจาก Facebook ได้

user_friends

ให้สิทธิ์การเข้าถึงรายชื่อเพื่อนที่อาจใช้แอพของคุณด้วย สามารถดูเพื่อนเหล่านี้ได้ในจุดเชื่อมโยงเพื่อนในอ็อบเจ็กต์ของผู้ใช้

เพื่อให้ผู้ใช้หนึ่งๆ แสดงในรายชื่อของเพื่อนของผู้ใช้ ผู้ใช้ทั้งสองต้องตัดสินใจแชร์รายชื่อเพื่อนกับแอพและไม่ปิดใช้งานสิทธิ์การอนุญาตนั้นในขณะเข้าสู่ระบบ นอกจากนี้ ระบบต้องขอ user_friends จากเพื่อนทั้งสองคนในระหว่างลำดับขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

การตรวจพิจารณา

แอพของคุณอาจใช้สิทธิ์การอนุญาตนี้โดยไม่ต้องผ่านการตรวจพิจารณาจาก Facebook ได้

การใช้งานทั่วไป

ใช้รายชื่อเพื่อนในการสร้างประสบการณ์โซเชียลในแอพของคุณ

email

ให้สิทธิ์การเข้าถึงที่อยู่อีเมลหลักของผู้ใช้ผ่านคุณสมบัติ email ในอ็อบเจ็กต์ user

ห้ามส่งสแปมไปยังผู้ใช้ การใช้อีเมลของคุณจะต้องเป็นไปตามนโยบายของ Facebook และรัฐบัญญัติ CAN-SPAM

โปรดทราบว่าแม้คุณจะร้องขอสิทธิ์การอนุญาต email แต่ไม่มีการรับประกันว่าคุณจะได้ที่อยู่อีเมล เช่น หากผู้ใช้สมัคร Facebook ด้วยหมายเลขโทรศัพท์แทนที่อยู่อีเมล ช่องข้อมูลอีเมลอาจไม่มีข้อมูล

การตรวจพิจารณา

แอพของคุณอาจใช้สิทธิ์การอนุญาตนี้โดยไม่ต้องผ่านการตรวจพิจารณาจาก Facebook ได้

คุณสมบัติโปรไฟล์แบบขยาย

ต้องให้สิทธิ์การอนุญาตเหล่านี้ในกล่องการเข้าสู่ระบบขณะอยู่ในลำดับขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ ซึ่งหมายความว่าผู้ที่เข้าสู่ระบบแอพของคุณต้องให้สิทธิ์การอนุญาตเหล่านี้ หากต้องการให้สิทธิ์เหล่านี้เป็นทางเลือก คุณต้องวางโครงสร้างแอพให้ขอสิทธิ์นี้ต่อเมื่อจำเป็นจริงๆ และไม่ใช่ในระหว่างการเข้าสู่ระบบครั้งแรก

publish_actions

ให้สิทธิ์การเข้าถึงเพื่อเผยแพร่โพสต์, การดำเนินการ Open Graph และกิจกรรมอื่นๆ ในนามผู้ที่ใช้แอพของคุณ

เนื่องจากสิทธิ์การอนุญาตนี้ให้คุณเผยแพร่ในนามผู้ใช้ได้ โปรดอ่านนโยบายแพลตฟอร์ม เพื่อทำความเข้าใจวิธีใช้สิทธิ์การอนุญาตนี้อย่างเหมาะสม

แอพของคุณไม่จำเป็นต้องขอสิทธิ์การอนุญาต publish_actions เพื่อใช้กล่องการแชร์บนฟีดกล่องโต้ตอบคำขอ หรือกล่องการส่งข้อมูล

การตรวจพิจารณา

ถ้าแอพของคุณขอสิทธิ์การอนุญาตนี้ Facebook จะต้องตรวจพิจารณาวิธีที่แอพใช้สิทธิ์นี้

เมื่อขอสิทธิ์การอนุญาตนี้ผ่านการตรวจพิจารณาแอพ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีมของเราสามารถทำตามคำแนะนำของคุณได้โดยง่าย

การใช้งานทั่วไป

ให้ผู้ใช้เผยแพร่เนื้อหาอย่างชัดแจ้งจากแอพของคุณไปยัง Facebook จากภายในช่องเขียนข้อความที่กำหนดเอง

เผยแพร่เรื่องราว Open Graph ได้อย่างราบรื่นแทนผู้ใช้เมื่อผู้ใช้ทราบและมีการควบคุมที่เหมาะสม

เผยแพร่เรื่องราวโดยอัตโนมัติโดยที่ผู้ใช้ไม่ทราบหรือควบคุมไม่ได้

การเผยแพร่ผ่านกล่องโต้ตอบหรือโซเชียลปลั๊กอินไม่จำเป็นต้องใช้สิทธิ์การอนุญาตนี้ อย่าขอการตรวจพิจารณาสิทธิ์การอนุญาตนี้หากคุณกำลังใช้กล่องการแชร์ กล่องการแชร์บนฟีด กล่องการส่งข้อความ ฯลฯ หรือโซเชียลปลั๊กอิน (เช่น ปุ่มถูกใจ)

กรอกข้อมูลล่วงหน้าในพารามิเตอร์ข้อความผู้ใช้ของโพสต์ด้วยเนื้อหาที่ผู้ใช้ไม่ได้สร้าง แม้ผู้ใช้จะสามารถแก้ไขหรือลบเนื้อหาก่อนแชร์ได้ก็ตาม

การเข้าถึงการควบคุมกลุ่มเป้าหมายของบริการและผลิตภัณฑ์ จูงใจให้เกิดการแชร์ไปยังผู้ใช้ กลุ่ม หรือเหตุการณ์บนไทม์ไลน์

user_about_me

ให้สิทธิ์การเข้าถึงคำอธิบายส่วนบุคคลของผู้ใช้ (ส่วน "เกี่ยวกับฉัน" ในโปรไฟล์) ผ่านUser อ็อบเจ็กต์

สิทธิ์การอนุญาตนี้ไม่ได้ให้สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลโปรไฟล์สาธารณะของผู้ใช้ ชื่อ รูปโปรไฟล์ รูปแบบภาษา ช่วงอายุ และเพศของผู้ใช้ จะรวมมาด้วยตามค่าเริ่มต้นด้วยสิทธิ์การอนุญาต public_profile

การตรวจพิจารณา

ถ้าแอพของคุณขอสิทธิ์การอนุญาตนี้ Facebook จะต้องตรวจพิจารณาวิธีที่แอพใช้สิทธิ์นี้

การใช้งานทั่วไป

ปรับปรุงโปรไฟล์ของผู้ใช้ภายในแอพโดยแสดงข้อมูล "เกี่ยวกับฉัน" จากโปรไฟล์ Facebook ของผู้ใช้

ระบุข้อมูลโปรไฟล์เบื้องต้น ซึ่งรวมไว้ใน public_profile ซึ่งได้รับอนุญาตจากผู้ใช้ทั้งหมดที่เข้าสู่ระบบแอพของคุณ

user_actions.books

ให้สิทธิ์การเข้าถึงการดำเนินการทั่วไปทั้งหมดเกี่ยวกับหนังสือซึ่งเผยแพร่โดยแอพที่ผู้ใช้เคยใช้ โดยรวมหนังสือที่ผู้ใช้เคย อ่านต้องการอ่านจัดอันดับแล้ว หรือ ยกคำพูดมา

การตรวจพิจารณา

ถ้าแอพของคุณขอสิทธิ์การอนุญาตนี้ Facebook จะต้องตรวจพิจารณาวิธีที่แอพใช้สิทธิ์นี้

การใช้งานทั่วไป

ปรับประสบการณ์ให้เหมาะกับผู้ใช้ตามหนังสือที่อ่าน ต้องการอ่าน จัดอันดับแล้ว หรือยกคำพูดมา

แนะนำหนังสือที่ควรอ่านโดยอิงจากหนังสือที่ผู้ใช้เคยอ่าน

user_actions.fitness

ให้สิทธิ์การเข้าถึงการดำเนินการทั่วไปทั้งหมดเกี่ยวกับความแข็งแรงของร่างกายใน Open Graph ที่เผยแพร่โดยแอพใดๆ ที่ผู้ใช้เคยใช้ ซึ่งประกอบด้วย การวิ่งการเดิน และการขี่จักรยาน

การตรวจพิจารณา

ถ้าแอพของคุณขอสิทธิ์การอนุญาตนี้ Facebook จะต้องตรวจพิจารณาวิธีที่แอพใช้สิทธิ์นี้

การใช้งานทั่วไป

ปรับประสบการณ์ให้เหมาะกับผู้ใช้ตามกิจกรรมเพื่อความแข็งแรงของร่างกาย

แสดงกิจกรรมเพื่อความแข็งแรงของร่างกายของผู้ใช้แบบรวมตามเวลาที่ผ่านมา

แสดงการเปรียบเทียบกิจกรรมเพื่อความแข็งแรงของร่างกายของผู้ใช้กับผู้ใช้แอพคนอื่นๆ

ช่วยผู้ใช้ตั้งเป้าและบรรลุเป้าหมายส่วนบุคคลด้านเพื่อความแข็งแรงของร่างกาย

user_actions.music

ให้สิทธิ์การเข้าถึงการดำเนินการทั่วไปทั้งหมดเกี่ยวกับเพลงใน Open Graph ซึ่งเผยแพร่โดยแอพใดๆ ที่ผู้ใช้เคยใช้ ซึ่งรวมถึง เพลงที่ผู้ใช้เคยฟัง และ เพลย์ลิสต์ที่ได้สร้าง

การตรวจพิจารณา

ถ้าแอพของคุณขอสิทธิ์การอนุญาตนี้ Facebook จะต้องตรวจพิจารณาวิธีที่แอพใช้สิทธิ์นี้

การใช้งานทั่วไป

แนะนำเพลงให้ผู้ใช้โดยอิงตามสิ่งที่ฟังในอดีต

เชื่อมต่อผู้ใช้กับคอนเสิร์ต/เหตุการณ์และเนื้อหาอื่นๆ โดยอิงตามสิ่งที่เคยฟัง

ช่วยให้ผู้ใช้เห็นว่าศิลปินและอัลบั้มที่ตนชื่นชอบที่สุดมีอะไรบ้าง

user_actions.news

ให้สิทธิ์การเข้าถึงการดำเนินการทั่วไปทั้งหมดเกี่ยวกับข่าวใน Open Graph ที่แอพใดๆ ที่ผู้ใช้เคยใช้เผยแพร่ซึ่งเป็นผู้เผยแพร่การดำเนินการเหล่านี้ ซึ่งรวมถึงบทความข่าวที่เคยอ่านหรือบทความข่าวที่ตนเคยเผยแพร่

การตรวจพิจารณา

ถ้าแอพของคุณขอสิทธิ์การอนุญาตนี้ Facebook จะต้องตรวจพิจารณาวิธีที่แอพใช้สิทธิ์นี้

การใช้งานทั่วไป

แสดงหนังสือ บทความ หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ประสบการณ์ด้านเนื้อหาที่ปรับให้เข้ากับบุคคลมากขึ้น

ปรับประสบการณ์ให้เหมาะกับผู้ใช้ตามกิจกรรมข่าวที่ทำ

user_actions.video

ให้สิทธิ์การเข้าถึงการดำเนินการทั่วไปทั้งหมดเกี่ยวกับวิดีโอใน Open Graph ที่แอพใดๆ ที่ผู้ใช้เคยใช้เผยแพร่ซึ่งเป็นผู้เผยแพร่การดำเนินการเหล่านี้ โดยรวม วิดีโอที่ผู้ใช้เคยดูวิดีโอที่จัดอันดับแล้ว และวิดีโอที่ต้องการดู

การตรวจพิจารณา

ถ้าแอพของคุณขอสิทธิ์การอนุญาตนี้ Facebook จะต้องตรวจพิจารณาวิธีที่แอพใช้สิทธิ์นี้

การใช้งานทั่วไป

แสดงวิดีโอ ภาพยนตร์ และรายการทีวีที่ผู้ใช้เคยโต้ตอบด้วย โดยให้ประสบการณ์ด้านเนื้อหาที่ปรับให้เข้ากับบุคคลมากขึ้น

ปรับประสบการณ์ให้เหมาะกับผู้ใช้ตามภาพยนตร์ รายการทีวี และวิดีโอที่เคยดู

user_actions:{app_namespace}

ให้สิทธิ์การเข้าถึงการดำเนินการ Open Graph ทั้งหมดที่กำหนดเองของผู้ใช้ในแอพหนึ่งๆ

การตรวจพิจารณา

ถ้าแอพของคุณขอสิทธิ์การอนุญาตนี้ Facebook จะต้องตรวจพิจารณาวิธีที่แอพใช้สิทธิ์นี้

การใช้งานทั่วไป

ปรับประสบการณ์ให้เหมาะกับผู้ใช้ตามการดำเนินการใน Open Graph ที่เผยแพร่โดยแอพอื่น

user_birthday

เข้าถึงวันเกิดและเดือนเกิดของผู้ใช้ ซึ่งอาจรวมหรือไม่รวมปีเกิดก็ได้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้และโทเค็นการเข้าถึงที่ใช้สืบค้นข้อมูลในฟิลด์นี้

โปรดทราบว่าการผสานรวมส่วนใหญ่จะต้องการ age_range เท่านั้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิ์การอนุญาต public_profile

การตรวจพิจารณา

ถ้าแอพของคุณขอสิทธิ์การอนุญาตนี้ Facebook จะต้องตรวจพิจารณาวิธีที่แอพใช้สิทธิ์นี้

ขณะส่งแอพเพื่อตรวจพิจารณา โปรดระบุให้ชัดเจนว่าเหตุใด age_range จึงไม่เพียงพอในกรณีการใช้งานของคุณ

การใช้งานทั่วไป

แสดงเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องกับวัยแก่ผู้ใช้ตามข้อมูลวันเกิด

แสดงเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องกับวัยในแง่ใดก็ได้ในกรณีที่ข้อมูลช่วงอายุยังไม่เพียงพอ

ระบุว่าผู้ใช้แจ้งอายุของตนว่าต่ำกว่า 18 ปี, เกิน 18 ปี หรือเกิน 21 ปี โปรดใช้ช่อง age_range ที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิ์การอนุญาต public_profile ซึ่งไม่จำเป็นต้องตรวจพิจารณาก่อนใช้

user_education_history

แสดงการเข้าถึงประวัติการศึกษาของผู้ใช้ผ่านช่อง education ใน อ็อบเจ็กต์ผู้ใช้

การตรวจพิจารณา

ถ้าแอพของคุณขอสิทธิ์การอนุญาตนี้ Facebook จะต้องตรวจพิจารณาวิธีที่แอพใช้สิทธิ์นี้

การใช้งานทั่วไป

แสดงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องแก่ศิษย์เก่า

ช่วยให้ผู้ใช้เชื่อมโยงกับผู้อื่นที่มีประวัติการศึกษาเหมือนกัน

คำนวณการวิเคราะห์ที่ไม่ได้แสดงชัดเจนในแอพ

user_events

แสดงการเข้าถึงเหตุการณ์แบบอ่านอย่างเดียวซึ่งเป็นงานที่ผู้ใช้เป็นผู้จัดหรือตอบรับ

การตรวจพิจารณา

ถ้าแอพของคุณขอสิทธิ์การอนุญาตนี้ Facebook จะต้องตรวจพิจารณาวิธีที่แอพใช้สิทธิ์นี้

การใช้งานทั่วไป

ลดแรงต้านในการแสดงปฏิทินและข้อมูลเหตุการณ์ (เช่น แอพของอุปกรณ์ แอพวางแผน แอพคอนเสิร์ต)

ไม่อนุญาตให้คุณสร้างเหตุการณ์ คุณไม่สามารถสร้างเหตุการณ์ผ่าน API กราฟได้

อนุญาตให้ผู้ใช้ตอบรับเหตุการณ์โดยใช้แอพของคุณ โดยขอสิทธิ์การอนุญาต rsvp_event

user_games_activity

ให้สิทธิ์การเข้าถึงเพื่ออ่านกิจกรรมเกมของผู้ใช้ (คะแนน การผ่านระดับสำเร็จ) ในเกมใดก็ตามที่เคยเล่น

การตรวจพิจารณา

ถ้าแอพของคุณขอสิทธิ์การอนุญาตนี้ Facebook จะต้องตรวจพิจารณาวิธีที่แอพใช้สิทธิ์นี้

การใช้งานทั่วไป

แสดงรายการผ่านระดับสำเร็จในเกมแบบอัตโนมัติหรือเข้าถึง API เกมแบบทั่วไป

วัตถุประสงค์ด้านการวิเคราะห์ที่ไม่ได้แสดงชัดเจนในแอพ

user_groups


สิทธิ์การอนุญาตนี้ใช้ได้กับแอพที่ใช้ API กราฟเวอร์ชั่น v2.3 หรือเก่ากว่าเท่านั้น


เปิดใช้งานแอพให้อ่านกลุ่มที่ผู้ใช้เป็นสมาชิกผ่านจุดเชื่อมโยงกลุ่มในอ็อบเจ็กต์ผู้ใช้

สิทธิ์การอนุญาตนี้ไม่อนุญาตให้คุณสร้างกลุ่มในนามผู้ใช้ได้ คุณไม่สามารถสร้างกลุ่มผ่าน API กราฟได้

การตรวจพิจารณา

ถ้าแอพของคุณขอสิทธิ์การอนุญาตนี้ Facebook จะต้องตรวจพิจารณาวิธีที่แอพใช้สิทธิ์นี้

การจำกัดการใช้งาน

ให้สิทธิ์การอนุญาตนี้กับแอพที่สร้างไคลเอ็นต์ที่มีแบรนด์ Facebook ในแพลตฟอร์มที่ยังไม่มี Facebook เช่น แอพ Android และ iOS จะไม่ได้รับอนุมัติให้ใช้สิทธิ์การอนุญาตนี้ นอกจากนี้ แอพบนเว็บ เดสก์ท็อป ในรถยนต์ และทีวีจะไม่ได้รับสิทธิ์การอนุญาตนี้

user_hometown

ให้สิทธิ์การเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งของบ้านเกิดของผู้ใช้ผ่านช่อง hometown ในอ็อบเจ็กต์ผู้ใช้ ผู้ใช้จะเป็นผู้ตั้งข้อมูลนี้ในโปรไฟล์

การตรวจพิจารณา

ถ้าแอพของคุณขอสิทธิ์การอนุญาตนี้ Facebook จะต้องตรวจพิจารณาวิธีที่แอพใช้สิทธิ์นี้

การใช้งานทั่วไป

ปรับประสบการณ์ให้เหมาะกับผู้ใช้ตามบริเวณที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ที่เติบโตมา

ช่วยให้ผู้ใช้เชื่อมโยงกับผู้อื่นที่มาจากบ้านเกิดเดียวกัน

user_likes

ให้การเข้าถึงรายการอ็อบเจ็กต์ของเพจ Facebook และ Open Graph ทั้งหมดซึ่งผู้ใช้เคยถูกใจ รายการนี้ดูได้ผ่านจุดเชื่อมโยงการถูกใจ ในอ็อบเจ็กต์ผู้ใช้

การตรวจพิจารณา

ถ้าแอพของคุณขอสิทธิ์การอนุญาตนี้ Facebook จะต้องตรวจพิจารณาวิธีที่แอพใช้สิทธิ์นี้

การใช้งานทั่วไป

สร้างประสบการณ์ให้เหมาะกับผู้ใช้โดยแสดงเนื้อหาที่เกี่ยวกับกิจกรรมของผู้ใช้

เปิดการเชื่อมต่อกับผู้ใช้อื่นๆ ที่มีความสนใจเหมือนกันได้อย่างชัดเจน

กันการเข้าถึงแอพของคุณหรือเนื้อหาบางอย่างในแอพ โดยดูว่าผู้ใช้ได้ถูกใจเพจแล้วหรือไม่

user_location

ให้สิทธิ์การเข้าถึงเมืองปัจจุบันของผู้ใช้ผ่านช่อง location ในอ็อบเจ็กต์ผู้ใช้ ผู้ใช้จะเป็นผู้ตั้งเมืองปัจจุบันนี้ในโปรไฟล์

เมืองปัจจุบันไม่จำเป็นต้องเหมือนบ้านเกิดของผู้ใช้

การตรวจพิจารณา

ถ้าแอพของคุณขอสิทธิ์การอนุญาตนี้ Facebook จะต้องตรวจพิจารณาวิธีที่แอพใช้สิทธิ์นี้

การใช้งานทั่วไป

ปรับประสบการณ์ให้เหมาะกับผู้ใช้ตามเมืองปัจจุบัน

แสดงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเมืองนั้น

ช่วยให้ผู้ใช้เชื่อมโยงกับผู้อื่นที่มาจากเมืองเดียวกัน

user_managed_groups

ช่วยให้แอพของคุณอ่านเนื้อหาของกลุ่มที่ผู้ใช้เป็นผู้ดูแลระบบผ่านจุดเชื่อมโยงกลุ่ม ในอ็อบเจ็กต์ผู้ใช้

สิทธิ์การอนุญาตนี้ไม่อนุญาตให้คุณสร้างกลุ่มในนามผู้ใช้ได้ คุณไม่สามารถสร้างกลุ่มผ่าน API กราฟได้ โดยจะไม่ให้คุณอ่านกลุ่มที่ผู้ใช้เป็นเป็นเพียงสมาชิก

การตรวจพิจารณา

ถ้าแอพของคุณขอสิทธิ์การอนุญาตนี้ Facebook จะต้องตรวจพิจารณาวิธีที่แอพใช้สิทธิ์นี้

การจำกัดการใช้งาน

ให้อินเตอร์เฟซที่ช่วยผู้ใช้ในการจัดการหลายกลุ่ม

เผยแพร่โพสต์ในกลุ่มที่ผู้ใช้จัดการ (และต้องมีสิทธิ์การอนุญาต publish_actions ด้วย)

การใช้งานข้อมูลนี้แบบไม่แสดง เช่น การวิเคราะห์ความรู้สึกหรือการป้องกัน Bot สแปม

user_photos

ให้สิทธิ์การเข้าถึงรูปภาพที่ผู้ใช้เคยอัพโหลดหรือได้รับการแท็ก สามารถดูได้ผ่านจุดเชื่อมโยงรูปภาพ ในอ็อบเจ็กต์ผู้ใช้

การตรวจพิจารณา

ถ้าแอพของคุณขอสิทธิ์การอนุญาตนี้ Facebook จะต้องตรวจพิจารณาวิธีที่แอพใช้สิทธิ์นี้

การใช้งานทั่วไป

แสดงภาพของผู้ใช้ในกรอบภาพดิจิทัล

ช่วยให้ผู้ใช้ส่งออกรูปภาพเพื่อพิมพ์ เสนอบริการนี้สำหรับการใช้งานส่วนตัวของผู้ใช้เท่านั้น และไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์

เข้าถึงรูปภาพเพื่อใช้ปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานในแอพที่มองเห็นได้ (เช่น แอพแต่งภาพ ภาพตัดแปะ สไลด์โชว์ และแอพใส่หน้าเข้าไปในช่อง)

เข้าถึงรูปโปรไฟล์ก่อนหน้าของผู้ใช้

สร้างอัลบั้มในนามผู้ใช้ (ต้องใช้สิทธิ์การอนุญาต publish_actions ในการโพสต์ภาพ)

user_posts

ให้สิทธิ์การเข้าถึงโพสต์บนไทม์ไลน์ของผู้ใช้ รวมทั้งโพสต์ของผู้ใช้เอง โพสต์ที่ได้รับการแท็ก และโพสต์ที่ผู้อื่นโพสต์ในไทม์ไลน์ของผู้ใช้

การตรวจพิจารณา

ถ้าแอพของคุณขอสิทธิ์การอนุญาตนี้ Facebook จะต้องตรวจพิจารณาวิธีที่แอพใช้สิทธิ์นี้

การใช้งานทั่วไป

ให้เนื้อหาสร้างสรรค์จากโพสต์ในไทม์ไลน์

ให้คุณค่าแก่ผู้ใช้โดยวิเคราะห์เนื้อหาของโพสต์ในไทม์ไลน์อย่างชัดเจน

การใช้งานข้อมูลนี้แบบไม่แสดง เช่น การวิเคราะห์ความรู้สึกหรือการป้องกัน Bot สแปม

user_relationships

ให้สิทธิ์การเข้าถึงสถานะความสัมพันธ์ คนสำคัญ และสมาชิกในครอบครัวของผู้ใช้เป็นช่องในอ็อบเจ็กต์ผู้ใช้

การตรวจพิจารณา

ถ้าแอพของคุณขอสิทธิ์การอนุญาตนี้ Facebook จะต้องตรวจพิจารณาวิธีที่แอพใช้สิทธิ์นี้

การใช้งานทั่วไป

แสดงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ เช่น แสดงเนื้อหาเกี่ยวกับพ่อซึ่งเกี่ยวข้องกับการเป็นพ่อคน

ลดแรงต้านในแอพอรรถประโยชน์ที่ต้องใช้ข้อมูลความสัมพันธ์ เช่น แอพ Family Tree

user_relationship_details

ให้สิทธิ์การเข้าถึงความสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของผู้ใช้เป็นช่อง interested_in ในอ็อบเจ็กต์ผู้ใช้

การตรวจพิจารณา

ถ้าแอพของคุณขอสิทธิ์การอนุญาตนี้ Facebook จะต้องตรวจพิจารณาวิธีที่แอพใช้สิทธิ์นี้

การใช้งานทั่วไป

ให้เนื้อหาที่ปรับให้เข้ากับผู้ใช้โดยอิงจากรายละเอียด "สนใจ" ของผู้ใช้

user_religion_politics

ให้สิทธิ์การเข้าถึงความสัมพันธ์เชิงศาสนาและการเมืองของผู้ใช้

การตรวจพิจารณา

ถ้าแอพของคุณขอสิทธิ์การอนุญาตนี้ Facebook จะต้องตรวจพิจารณาวิธีที่แอพใช้สิทธิ์นี้

การใช้งานทั่วไป

แสดงเนื้อหาที่เกี่ยวกับความเชื่อหรือความเกี่ยวข้องทางการเมือง

ปรับความเกี่ยวข้องกับผู้อื่นให้เหมาะสมโดยอิงตามความสนใจที่คล้ายกัน

user_status


สิทธิ์การอนุญาตนี้ใช้ได้กับแอพที่ใช้ API กราฟเวอร์ชั่น v2.3 หรือเก่ากว่าเท่านั้น

ถ้าคุณเรียกปลายทาง /{user-id}/posts หรือ /{user-id}/feed ให้ขอสิทธิ์การอนุญาต user_posts แทน (เฉพาะ v2.3 หรือเก่ากว่า)


ให้สิทธิ์การเข้าถึงสถานะของผู้ใช้ ซึ่งเป็นโพสต์บน Facebook ที่ไม่มีลิงก์วิดีโอ หรือรูปภาพ

การตรวจพิจารณา

ถ้าแอพของคุณขอสิทธิ์การอนุญาตนี้ Facebook จะต้องตรวจพิจารณาวิธีที่แอพใช้สิทธิ์นี้

การใช้งานทั่วไป

แสดงเนื้อหาสร้างสรรค์จากการอัพเดตสถานะ

สร้างคุณค่าแก่ผู้ใช้โดยวิเคราะห์เนื้อหาของสถานะที่โพสต์ในอดีตอย่างชัดเจน

การใช้งานข้อมูลนี้แบบไม่แสดง เช่น การวิเคราะห์ความรู้สึกหรือการป้องกัน Bot สแปม

user_tagged_places

ให้สิทธิ์การเข้าถึงสถานที่ที่ผู้ใช้เคยได้รับการแท็กในรูปภาพ วิดีโอ สถานะ และลิงก์

การตรวจพิจารณา

ถ้าแอพของคุณขอสิทธิ์การอนุญาตนี้ Facebook จะต้องตรวจพิจารณาวิธีที่แอพใช้สิทธิ์นี้

การใช้งานทั่วไป

ให้เนื้อหาที่ปรับให้เข้ากับผู้ใช้โดยอิงตามสถานที่ที่ผู้ใช้เคยไป

แนะนำสถานที่ที่ควรไปโดยอิงตามสถานที่ที่ผู้ใช้เคยได้รับการแท็กไว้

แสดงประวัติการเช็คอินในแผนที่ให้ผู้ใช้เห็น

user_videos

ให้สิทธิ์การเข้าถึงวิดีโอที่ผู้ใช้เคยอัพโหลดหรือได้รับการแท็ก

การตรวจพิจารณา

ถ้าแอพของคุณขอสิทธิ์การอนุญาตนี้ Facebook จะต้องตรวจพิจารณาวิธีที่แอพใช้สิทธิ์นี้

การใช้งานทั่วไป

เข้าถึงวิดีโอเพื่อใช้ปรับปรุงประสบการณ์ที่ได้รับภายในแอพที่มองเห็นได้ (เช่น แอพแก้ไข ภาพปะติด พอร์ตโฟลิโอ สไลด์โชว์)

แสดงวิดีโอของผู้ใช้ในทีวีผ่านกล่องหรือแสดงวิดีโอในกรอบรูปดิจิทัล

user_website

ให้การเข้าถึง URL เว็บไซต์ส่วนตัวของผู้ใช้ URL ผ่านช่อง website ในอ็อบเจ็กต์ผู้ใช้

การตรวจพิจารณา

ถ้าแอพของคุณขอสิทธิ์การอนุญาตนี้ Facebook จะต้องตรวจพิจารณาวิธีที่แอพใช้สิทธิ์นี้

การใช้งานทั่วไป

ลดแรงต้านในแอพพอร์ตโฟลิโอ ประวัติงาน หรือธุรกิจที่ใช้ข้อมูลเว็บไซต์ส่วนตัว

user_work_history

ให้สิทธิ์การเข้าถึงประวัติการทำงานของผู้ใช้และรายชื่อบริษัทที่จ้างงานผ่านช่อง work ในอ็อบเจ็กต์ผู้ใช้

การตรวจพิจารณา

ถ้าแอพของคุณขอสิทธิ์การอนุญาตนี้ Facebook จะต้องตรวจพิจารณาวิธีที่แอพใช้สิทธิ์นี้

การใช้งานทั่วไป

แสดงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องตามกลุ่มธุรกิจ ตำแหน่งงาน หรือที่คล้ายกัน

ช่วยให้ผู้ใช้เชื่อมโยงกับผู้อื่นตามประวัติการทำงานที่เหมือนกัน

วัตถุประสงค์ด้านการวิเคราะห์ที่ไม่ได้แสดงชัดเจนในแอพ


สิทธิ์การอนุญาตแบบขยาย

สิทธิ์การอนุญาตแบบขยายให้สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนมากขึ้น และให้แอพของคุณเผยแพร่และลบข้อมูลได้ สิทธิ์การอนุญาตแบบขยายทั้งหมดจะแสดงในอีกหน้าจอหนึ่งในระหว่างลำดับขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ เพื่อให้ผู้ใช้ตัดสินใจว่าจะให้สิทธิ์หรือไม่

read_custom_friendlists

ให้สิทธิ์การเข้าถึงชื่อในรายชื่อที่กำหนดเองซึ่งผู้ใช้สร้างเพื่อจัดระเบียบรายชื่อเพื่อน ซึ่งมีประโยชน์ในการสร้างตัวเลือกกลุ่มเป้าหมายเมื่อมีผู้เผยแพร่เรื่องราวไปยัง Facebook จากแอพของคุณ

สิทธิ์การอนุญาตนี้ไม่ได้ให้สิทธิ์การเข้าถึงรายชื่อเพื่อนของผู้ใช้ หากต้องการเข้าถึงเพื่อนของผู้ใช้ซึ่งใช้แอพของคุณด้วย คุณควรใช้สิทธิ์การอนุญาต user_friends

นอกจากนี้ สิทธิ์การอนุญาตนี้จะไม่ช่วยในการเชิญเพื่อนของผู้ใช้ให้ใช้แอพของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชิญเพื่อนให้ใช้แอพได้ในคำถามที่พบบ่อยของเรา

สิทธิ์การอนุญาตนี้ไม่ได้ให้ชื่อเพื่อนที่อยู่ในรายชื่อเพื่อน แต่จะให้สิทธิ์การเข้าถึงชื่อในรายชื่อเท่านั้น

สิทธิ์การอนุญาตนี้เรียกว่า read_friendlists ก่อนที่จะเป็นเวอร์ชั่น 2.3

การตรวจพิจารณา

ถ้าแอพของคุณขอสิทธิ์การอนุญาตนี้ Facebook จะต้องตรวจพิจารณาวิธีที่แอพใช้สิทธิ์นี้

การใช้งานทั่วไป

สร้างตัวเลือกกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองเพื่อให้ผู้ใช้เลือกว่าจะให้ใครเห็นเรื่องราวบางอย่างที่แอพของคุณเผยแพร่

read_insights

ให้สิทธิ์การเข้าถึงแบบอ่านเท่านั้นไปยังข้อมูลเชิงลึกของเพจ แอพ หรือโดเมนเว็บที่ผู้ใช้เป็นเจ้าของ

การตรวจพิจารณา

ถ้าแอพของคุณขอสิทธิ์การอนุญาตนี้ Facebook จะต้องตรวจพิจารณาวิธีที่แอพใช้สิทธิ์นี้

การใช้งานทั่วไป

รวมข้อมูลเชิงลึกของแอพ เพจ หรือโดเมนของ Facebook ในเครื่องมือวิเคราะห์ของคุณเอง

โอนหรือขายข้อมูลเชิงลึกให้กับบุคคลภายนอก

แสดงการใช้งานข้อมูลเชิงลึกแบบไม่ปรากฎให้เห็น

read_audience_network_insights

ให้สิทธิ์การเข้าถึงแบบอ่านเท่านั้นไปยังข้อมูลเชิงลึกของ Audience Network สำหรับแอพที่ผู้ใช้เป็นเจ้าของ

การตรวจพิจารณา

ถ้าแอพของคุณขอสิทธิ์การอนุญาตนี้ Facebook จะต้องตรวจพิจารณาวิธีที่แอพใช้สิทธิ์นี้

การใช้งานทั่วไป

รวมข้อมูลเชิงลึกของ Audience Network แอพของ Facebook ในเครื่องมือวิเคราะห์ของคุณเอง

โอนหรือขายข้อมูลเชิงลึกให้กับบุคคลภายนอก

แสดงการใช้งานข้อมูลเชิงลึกแบบไม่ปรากฎให้เห็น

read_mailbox


สิทธิ์การอนุญาตนี้ใช้ได้กับแอพที่ใช้ API กราฟเวอร์ชั่น v2.3 หรือเก่ากว่าเท่านั้น


อนุญาตให้อ่านข้อความในกล่องข้อความ Facebook ของผู้ใช้ผ่านจุดเชื่อมโยงกล่องข้อความและโหนดเธรด

การตรวจพิจารณา

ถ้าแอพของคุณขอสิทธิ์การอนุญาตนี้ Facebook จะต้องตรวจพิจารณาวิธีที่แอพใช้สิทธิ์นี้

การจำกัดการใช้งาน

ให้สิทธิ์การอนุญาตนี้กับแอพที่สร้างไคลเอ็นต์ที่มีแบรนด์ Facebook ในแพลตฟอร์มที่ยังไม่มี Facebook เช่น แอพ Android และ iOS จะไม่ได้รับอนุมัติให้ใช้สิทธิ์การอนุญาตนี้ นอกจากนี้ แอพบนเว็บ เดสก์ท็อป ในรถยนต์ และทีวีจะไม่ได้รับสิทธิ์การอนุญาตนี้

read_page_mailboxes

อนุญาตให้อ่านจากกล่องข้อความของเพจจากเพจที่ผู้ใช้จัดการ สิทธิ์การอนุญาตนี้มักใช้ร่วมกับสิทธิ์การอนุญาต manage_pages

สิทธิ์การอนุญาตนี้ไม่อนุญาตให้แอพอ่านกล่องจดหมายของเจ้าของเพจ โดยจะอ่านได้จากกล่องจดหมายของเพจเท่านั้น

การตรวจพิจารณา

ถ้าแอพของคุณขอสิทธิ์การอนุญาตนี้ Facebook จะต้องตรวจพิจารณาวิธีที่แอพใช้สิทธิ์นี้

การใช้งานทั่วไป

ให้ผู้ใช้จัดการกล่องจดหมายของเพจของตนผ่านแอพของคุณ

read_stream


สิทธิ์การอนุญาตนี้ใช้ได้กับแอพที่ใช้ API กราฟเวอร์ชั่น v2.3 หรือเก่ากว่าเท่านั้น ดู user_posts เพื่อเป็นตัวเลือกที่เป็นไปได้


ให้สิทธิ์การเข้าถึงเพื่ออ่านโพสต์ในฟีดข่าวของผู้ใช้หรือโพสต์ในโปรไฟล์ของผู้ใช้

การตรวจพิจารณา

ถ้าแอพของคุณขอสิทธิ์การอนุญาตนี้ Facebook จะต้องตรวจพิจารณาวิธีที่แอพใช้สิทธิ์นี้

การจำกัดการใช้งาน

ให้สิทธิ์การอนุญาตนี้กับแอพที่สร้างไคลเอ็นต์ที่มีแบรนด์ Facebook ในแพลตฟอร์มที่ยังไม่มี Facebook เช่น แอพ Android และ iOS จะไม่ได้รับอนุมัติให้ใช้สิทธิ์การอนุญาตนี้ นอกจากนี้ แอพบนเว็บ เดสก์ท็อป ในรถยนต์ และทีวีจะไม่ได้รับสิทธิ์การอนุญาตนี้

instagram_basic

ทำให้สามารถอ่านบัญชีผู้ใช้ Instagram ที่คุณมีสิทธิ์เข้าถึง โปรดดูรายละเอียดที่ “คู่มือเริ่มต้นการใช้งานของ Instagram

การตรวจพิจารณา

ถ้าแอพของคุณขอสิทธิ์การอนุญาตนี้ Facebook จะต้องตรวจพิจารณาวิธีที่แอพใช้สิทธิ์นี้

การใช้งานทั่วไป

รับเมตาดาต้าพื้นฐานของบัญชีผู้ใช้ Instagram Business

instagram_manage_comments

ทำให้สามารถอ่านบัญชีผู้ใช้ Instagram ที่คุณมีสิทธิ์เข้าถึง โปรดดูรายละเอียดที่ “คู่มือเริ่มต้นการใช้งานของ Instagram

การตรวจพิจารณา

ถ้าแอพของคุณขอสิทธิ์การอนุญาตนี้ Facebook จะต้องตรวจพิจารณาวิธีที่แอพใช้สิทธิ์นี้

การใช้งานทั่วไป

อ่าน อัพเดต ลบความคิดเห็นของบัญชีผู้ใช้ Instagram Business

อ่านอ็อบเจ็กต์สื่อ เช่น เรื่องราวต่างๆ ของบัญชีผู้ใช้ Instagram Business

instagram_manage_insights

ทำให้สามารถอ่านข้อมูลเชิงลึกของบัญชีผู้ใช้ Instagram ที่คุณมีสิทธิ์เข้าถึง โปรดดูรายละเอียดที่ “คู่มือเริ่มต้นการใช้งานของ Instagram

การตรวจพิจารณา

ถ้าแอพของคุณขอสิทธิ์การอนุญาตนี้ Facebook จะต้องตรวจพิจารณาวิธีที่แอพใช้สิทธิ์นี้

การใช้งานทั่วไป

รับเมตาดาต้าของบัญชีผู้ใช้ Instagram Business

รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลของบัญชีผู้ใช้ Instagram Business

รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเรื่องราวของบัญชีผู้ใช้ Instagram Business

manage_notifications


สิทธิ์การอนุญาตนี้ใช้ได้กับแอพที่ใช้ API กราฟเวอร์ชั่น v2.3 หรือเก่ากว่าเท่านั้น


เปิดใช้งานให้แอพอ่านการแจ้งเตือนของผู้ใช้ และทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว

สิทธิ์การอนุญาตนี้ไม่อนุญาตให้คุณส่งการแจ้งเตือนถึงผู้ใช้

การตรวจพิจารณา

ถ้าแอพของคุณขอสิทธิ์การอนุญาตนี้ Facebook จะต้องตรวจพิจารณาวิธีที่แอพใช้สิทธิ์นี้

การจำกัดการใช้งาน

ให้สิทธิ์การอนุญาตนี้กับแอพที่สร้างไคลเอ็นต์ที่มีแบรนด์ Facebook ในแพลตฟอร์มที่ยังไม่มี Facebook เช่น แอพ Android และ iOS จะไม่ได้รับอนุมัติให้ใช้สิทธิ์การอนุญาตนี้ นอกจากนี้ แอพบนเว็บ เดสก์ท็อป ในรถยนต์ และทีวีจะไม่ได้รับสิทธิ์การอนุญาตนี้

manage_pages

ให้แอพเรียกรับโทเค็นการเข้าถึงของเพจสำหรับเพจและแอพที่ผู้ใช้ดูแล

แอพต้องมีทั้ง manage_pages และ publish_pages จึงจะเผยแพร่ในนามเพจได้

การตรวจพิจารณา

ถ้าแอพของคุณขอสิทธิ์การอนุญาตนี้ Facebook จะต้องตรวจพิจารณาวิธีที่แอพใช้สิทธิ์นี้ คุณสามารถให้สิทธิ์การอนุญาตนี้ในนามของผู้ที่มีรายชื่อในส่วนบทบาทของแดชบอร์ดของแอพคุณได้โดยไม่ต้องส่งให้ Facebook ตรวจพิจารณา

ต้องแน่ใจว่าทีมงานของเราสามารถทำตามคำแนะนำของคุณได้โดยง่ายเมื่อส่งเพื่อรับการตรวจพิจารณา เช่น หากเครื่องมือจัดการเพจของคุณมีระบบยืนยันตัวตนเป็นของตัวเอง โปรดแจ้งข้อมูลการเข้าสู่ระบบที่ใช้งานได้ (เช่น ชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน) เพื่อให้ทีมตรวจพิจารณาของเราใช้เครื่องมือของคุณและทดสอบการใช้งานได้

การใช้งานทั่วไป

เผยแพร่เนื้อหาไปยังเพจที่ผู้ใช้แอพของคุณเป็นเจ้าของ นอกจากนี้ คุณยังต้องใช้สิทธิ์การอนุญาต publish_pages ในการเผยแพร่

ช่วยให้ผู้ใช้จัดการโพสต์ ความคิดเห็น และการถูกใจที่เผยแพร่ไปยังเพจของผู้ใช้

publish_pages

เมื่อคุณมีสิทธิ์การอนุญาต manage_pages เช่นกัน ให้ใช้สิทธิ์นั้นกับแอพเพื่อโพสต์ แสดงความคิดเห็น และถูกใจเหมือนกับเพจอื่นๆ ที่ผู้ที่ใช้แอพของคุณจัดการ

แอพต้องมีทั้ง manage_pages และ publish_pages จึงจะเผยแพร่ในนามเพจได้

สิทธิ์การอนุญาตนี้ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในนามบัญชีผู้ใช้ส่วนตัวของผู้ใช้ หากต้องการโพสต์ในฐานะบุคคล โปรดดูสิทธิ์การอนุญาต publish_actions

การตรวจพิจารณา

ถ้าแอพของคุณขอสิทธิ์การอนุญาตนี้ Facebook จะต้องตรวจพิจารณาวิธีที่แอพใช้สิทธิ์นี้

เมื่อขอสิทธิ์การอนุญาตนี้ผ่านการตรวจพิจารณาแอพ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีมของเราสามารถทำตามคำแนะนำของคุณได้โดยง่าย

การใช้งานทั่วไป

ให้ผู้ใช้เผยแพร่เนื้อหาอย่างชัดแจ้งจากแอพของคุณไปยังเพจใดๆ บน Facebook ที่ตนจัดการจากภายในช่องเขียนข้อความที่กำหนดเอง

กดถูกใจและแสดงความคิดเห็นได้อย่างราบรื่นในนามเพจที่ผู้ใช้จัดการ

เผยแพร่เรื่องราวโดยอัตโนมัติโดยที่ผู้ใช้ไม่ทราบหรือควบคุมไม่ได้

กรอกข้อมูลล่วงหน้าในพารามิเตอร์ข้อความของโพสต์ด้วยเนื้อหาที่ผู้ใช้หรือธุรกิจไม่ได้สร้าง แม้ผู้ดูแลจะสามารถแก้ไขหรือลบเนื้อหาก่อนแชร์ได้ก็ตาม

rsvp_event

ให้ความสามารถตั้งสถานะผู้เข้าร่วมของผู้ใช้ในงานกิจกรรม Facebook (เช่น เข้าร่วมอาจจะ หรือปฏิเสธ)

สิทธิ์การอนุญาตนี้ไม่อนุญาตให้คุณเชิญผู้ใช้เข้าร่วมงานกิจกรรม

สิทธิ์การอนุญาตนี้ไม่อนุญาตให้คุณอัพเดตรายละเอียดของงานกิจกรรม

สิทธิ์การอนุญาตนี้ไม่อนุญาตให้คุณสร้างงานกิจกรรม คุณไม่สามารถสร้างงานกิจกรรมผ่าน API ได้

การตรวจพิจารณา

ถ้าแอพของคุณขอสิทธิ์การอนุญาตนี้ Facebook จะต้องตรวจพิจารณาวิธีที่แอพใช้สิทธิ์นี้

การใช้งานทั่วไป

ลดแรงต้านในการจัดการงานกิจกรรมและข้อมูลปฏิทิน (เช่น แอพของอุปกรณ์ แอพวางแผน แอพคอนเสิร์ต)

pages_show_list

ให้สิทธิ์การเข้าถึงเพื่อแสดงรายชื่อเพจที่คุณจัดการ

การใช้งานทั่วไป

ให้สิทธิ์การเข้าถึง API ไปยังบัญชีผู้ใช้ของคุณเพื่อแสดงรายการเพจที่คุณจัดการ

pages_manage_cta

ให้สิทธิ์การเข้าถึงเพื่อจัดการการกระตุ้นให้ดำเนินการของเพจที่คุณจัดการ

การตรวจพิจารณา

แอพของคุณอาจใช้สิทธิ์การอนุญาตนี้โดยไม่ต้องผ่านการตรวจพิจารณาจาก Facebook

การใช้งานทั่วไป

ให้สิทธิ์การเข้าถึง API เพื่อจัดการการกระตุ้นให้ดำเนินการของเพจที่คุณจัดการ

pages_manage_instant_articles

ให้แอพของคุณจัดการบทความทันใจในนามของเพจ Facebook ที่ดูแลโดยผู้ที่ใช้แอพของคุณอยู่

การตรวจพิจารณา

ถ้าแอพของคุณขอสิทธิ์การอนุญาตนี้ Facebook จะต้องตรวจพิจารณาวิธีที่แอพใช้สิทธิ์นี้ คุณสามารถให้สิทธิ์การอนุญาตนี้ในนามของผู้ที่มีรายชื่อในส่วนบทบาทของแดชบอร์ดของแอพคุณได้โดยไม่ต้องส่งให้ Facebook ตรวจพิจารณา

หากต้องการใช้ปลั๊กอินบทความทันใจสำหรับ Wordpress (หรือเครื่องมือที่คล้ายกัน) เพื่อเผยแพร่บล็อกโพสต์เป็นบทความทันใจ คุณไม่จำเป็นต้องส่งเพื่อการตรวจพิจารณา ตราบใดที่ผู้ที่คุณต้องการเผยแพร่เป็นผู้ที่มีรายชื่อในส่วนบทบาทของแดชบอร์ดของแอพคุณ

ทีมของเราควรทำตามคำแนะนำของคุณได้โดยง่ายเมื่อคุณส่งข้อมูลเพื่อรับการตรวจพิจารณา เช่น หากแอพของคุณมีระบบยืนยันตัวตนเป็นของตัวเอง โปรดแจ้งข้อมูลการเข้าสู่ระบบที่ใช้งานได้ (เช่น ชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน) เพื่อให้ทีมตรวจพิจารณาของเราใช้เครื่องมือของคุณและทดสอบการใช้งานได้

การใช้งานทั่วไป

สร้างและอัพเดตบทความทันใจสำหรับเพจที่ผู้ใช้แอพของคุณเป็นเจ้าของ

ads_read

ให้สิทธิ์การเข้าถึง API ข้อมูลเชิงลึกของโฆษณา เพื่อดึงข้อมูลรายงานโฆษณาสำหรับบัญชีผู้ใช้โฆษณาที่คุณเข้าถึงได้

สิทธิ์การอนุญาตนี้ไม่อนุญาตให้คุณอัพเดตการซื้อ การอัพเดต หรือแก้ไขโฆษณา

การใช้งานทั่วไป

ให้สิทธิ์การเข้าถึง API ไปยังข้อมูลประสิทธิภาพโฆษณาเพื่อใช้ในแดชบอร์ดที่กำหนดเองและการวิเคราะห์ข้อมูล

ads_management

ให้ความสามารถในการอ่านและจัดการโฆษณาสำหรับบัญชีผู้ใช้โฆษณาที่คุณเข้าถึงได้ โปรดดูรายละเอียดในการจัดการโฆษณา

การใช้งานทั่วไป

สร้างแคมเปญ จัดการโฆษณา และเรียกเกณฑ์ชี้วัดได้แบบเป็นโปรแกรม

สร้างเครื่องมือจัดการโฆษณาที่ให้โซลูชั่นแห่งนวัตกรรมและคุณค่าที่แตกต่างแก่ผู้ลงโฆษณา

business_management

อ่านและเขียนด้วย API การจัดการธุรกิจ

การตรวจพิจารณา

ถ้าแอพของคุณขอสิทธิ์การอนุญาตนี้ Facebook จะต้องตรวจพิจารณาวิธีที่แอพใช้สิทธิ์นี้

การใช้งานทั่วไป

จัดการสินทรัพย์ธุรกิจ เช่น บัญชีผู้ใช้โฆษณา การขอรับสิทธิ์บัญชีผู้ใช้โฆษณา

ดำเนินการจัดการและบริหารเพจทั่วไปเท่านั้น

pages_messaging (API รับ/ส่ง)

ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถส่งและรับข้อความผ่านเพจ Facebook แต่สามารถทำได้ 24 ชั่วโมงหลังจากการดำเนินการของผู้ใช้เท่านั้น สำหรับข้อความหลัง 24 ชั่วโมง โปรดดูสิทธิ์การอนุญาตถัดไป การสนทนาผ่าน API นี้จะเริ่มต้นได้เมื่อมีคนระบุว่าต้องการรับข้อความจากคุณ โดยระบุผ่านปลั๊กอิน Messenger หรือส่งข้อความให้คุณโดยตรง

การตรวจพิจารณา

ถ้าแอพของคุณขอสิทธิ์การอนุญาตนี้ Facebook จะต้องตรวจพิจารณาวิธีที่แอพใช้สิทธิ์นี้

การใช้งานทั่วไป

การสร้างประสบการณ์โต้ตอบที่ผู้ใช้เป็นผู้เริ่ม

การยืนยันการจอง การซื้อ คำสั่งซื้อ และอื่นๆ

การส่งข้อความสนับสนุนลูกค้า

การส่งข้อความให้ผู้คนโดยไม่ได้รับอนุญาต

pages_messaging_subscriptions (API รับ/ส่ง)

ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถส่งและรับข้อความผ่านเพจ Facebook นอกช่วงเวลา 24 ชั่วโมงที่เปิดใช้งานโดยการดำเนินการของผู้ใช้ สิทธิ์การอนุญาตนี้ไม่สามารถใช้ในการส่งเนื้อหาโปรโมทหรือการโฆษณาได้

การตรวจพิจารณา

ถ้าแอพของคุณขอสิทธิ์การอนุญาตนี้ Facebook จะต้องตรวจพิจารณาวิธีที่แอพใช้สิทธิ์นี้

การใช้งานทั่วไป

การส่งข่าวสาร

การส่งอัพเดตผลิตภัณฑ์

การส่งการแจ้งเตือนการติดตามส่วนตัว

ผลิตภัณฑ์หรือบริการแบบต่อยอดการขายหรือพ่วงขาย

การส่งโฆษณาของแบรนด์ จดหมายข่าว การประกาศ หรือสแปม

pages_messaging_payments (API รับ/ส่ง)

ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถเก็บค่าบริการผู้ใช้ในการสนทนาใน Messenger ในนามของเพจ มีวัตถุประสงค์สำหรับสินค้าที่จับต้องได้เท่านั้น ไม่ใช่สินค้าเสมือนหรือการสมัครใช้งาน

การตรวจพิจารณา

ถ้าแอพของคุณขอสิทธิ์การอนุญาตนี้ Facebook จะต้องตรวจพิจารณาวิธีที่แอพใช้สิทธิ์นี้

การใช้งานทั่วไป

การขายสินค้า

การขายบัตร

การจองโรงแรมและเช่ารถ

การขายสกุลเงินเสมือน

การสมัครรับข้อมูลการอัพเดตเนื้อหา

pages_messaging_phone_number (การจับคู่ลูกค้า)

ซึ่งให้คุณส่งและรับข้อความผ่านเพจ Facebook สิทธิ์การอนุญาตนี้ไม่สามารถใช้ในการส่งเนื้อหาโปรโมทหรือการโฆษณาได้ การสนทนาผ่าน API นี้จะเริ่มต้นได้เมื่อมีคนระบุว่าต้องการรับข้อความจากคุณ โดยระบุผ่านปลั๊กอิน Messenger หรือส่งข้อความให้คุณโดยตรง

การตรวจพิจารณา

ถ้าแอพของคุณขอสิทธิ์การอนุญาตนี้ Facebook จะต้องตรวจพิจารณาวิธีที่แอพใช้สิทธิ์นี้

การใช้งานทั่วไป

การส่งเนื้อหาที่โดยปกติแล้วคุณได้ส่งผ่าน SMS

การส่งข้อความให้ผู้คนโดยไม่ได้รับอนุญาต