Thử nghiệm triển khai Audience Network

Khi tích hợp Facebook Audience Network vào trang web hoặc ứng dụng di động, bạn nên thử nghiệm việc triển khai trên thiết bị thực với quảng cáo thực trước khi tiến hành triển khai thực sự. Hãy đảm bảo sử dụng SDK Audience Network mới nhất trong tích hợp của bạn để có những bước cải tiến và bản sửa lỗi mới nhất. Các phần sau cung cấp hướng dẫn về cách thử nghiệm ứng dụng và trang web.

Khi chạy trên trình mô phỏng iOS hoặc Android, bạn có thể hiển thị quảng cáo thử nghiệm bằng cách bật chế độ thử nghiệm và chỉ định id đã mã hóa của thiết bị. Đây là bước khởi đầu tốt đẹp khi thử nghiệm triển khai. Chúng tôi cũng khuyên bạn nên thử nghiệm trên thiết bị thực với quảng cáo thực theo hướng dẫn bên dưới.

1. Thử nghiệm với quảng cáo thực

2. Mã lỗi của yêu cầu quảng cáo thực

3. Thử nghiệm với quảng cáo thử nghiệm

Yêu cầu thử nghiệm bằng Trình gỡ lỗi yêu cầu Audience Network

Sau khi triển khai các vị trí quảng cáo trong ứng dụng, bạn có thể sử dụng công cụ Trình gỡ lỗi yêu cầu Audience Network để xác minh rằng Facebook đang nhận được yêu cầu từ ứng dụng của bạn.

Trong phần Audience Network của bảng điều khiển dành cho nhà phát triển: https://developers.facebook.com/apps/<your_app_id>/audience-network/

Đi tới phần "ứng dụng" ở ngăn bên trái trong "Audience Network" và cuộn xuống để xem "Trình gỡ lỗi yêu cầu Audience Network". Nhấp vào nút Start và công cụ sẽ bắt đầu giám sát yêu cầu của chính bạn từ ứng dụng của bạn.

Trên thiết bị thử nghiệm iOS hoặc Android thực tế, hãy điều hướng trong ứng dụng của bạn để kích hoạt vị trí quảng cáo Audience Network và yêu cầu quảng cáo sẽ hiển thị trong công cụ. Hãy xác minh rằng yêu cầu được gửi bằng đúng ID vị trí quảng cáo, tên gói, v.v.

Quá trình này yêu cầu thiết bị thực và sẽ không hoạt động trên trình mô phỏng iOS hoặc bộ mô phỏng Android

Bạn cần đăng nhập ứng dụng Facebook trên chính thiết bị thử nghiệm mà bạn sử dụng để được công cụ giám sát.

Nếu yêu cầu quảng cáo không hiển thị trong công cụ, điều này có nghĩa là Facebook chưa nhận được yêu cầu như dự kiến. Bạn có thể kiểm tra các mục sau để gỡ lỗi:

 1. Đảm bảo bạn đang sử dụng thiết bị thực chứ không phải trình mô phỏng/bộ mô phỏng
 2. Đảm bảo ứng dụng Facebook được cài đặt trên thiết bị thử nghiệm
 3. Đảm bảo bạn đăng nhập Facebook trên thiết bị thử nghiệm với người dùng là quản trị viên, nhà phát triển hoặc người dùng thử trên ứng dụng Facebook Audience Network
 4. Nếu sử dụng trung gian, hãy đảm bảo lớp trung gian đang gửi yêu cầu đến Facebook Audience Network

Thử nghiệm với quảng cáo thực

Thử nghiệm với quảng cáo thực là một quá trình hai bước. Bước đầu tiên là thêm người dùng thử vào cài đặt ứng dụng để cho phép họ xem quảng cáo thực trước khi ứng dụng được phê duyệt. Bước thứ hai là cho những người dùng thử sử dụng ứng dụng hoặc trang web trên di động của bạn trong khi đăng nhập Facebook. Đây là chi tiết về cách thực hiện cả hai bước.

Thêm người dùng thử vào ứng dụng

Bạn có thể thử nghiệm ứng dụng hoặc trang web trên di động trên thiết bị thực với quảng cáo thực bằng cách đảm bảo người thử nghiệm được thêm vào ứng dụng Facebook với vai trò bất kỳ. Đây là phương thức thêm người dùng thử vào ứng dụng được khuyến nghị:

 1. Đi tới bảng điều khiển của ứng dụng và nhấp vào tab Vai trò ở bên trái.
 2. Trong phần Người dùng thử, nhấp vào nút Thêm người dùng thử. Người dùng cũng có thể giữ vai trò quản trị viên hoặc nhà phát triển. Chúng tôi khuyên bạn nên chỉ định vai trò người dùng thử cho người dùng cần thử nghiệm ứng dụng hoặc trang web nhưng không được phép xem cài đặt của ứng dụng hoặc trang web đó trên Facebook.
 3. Nhập tên, fbid hoặc tên người dùng của người mà bạn muốn thêm làm người dùng thử và nhấp vào gửi. Bạn có thể nhập nhiều người tại đây.
 4. Bây giờ, bạn sẽ nhìn thấy những người mà mình đã nhập làm người dùng thử.

Nếu bạn đang sử dụng bất kỳ lớp trung gian nào, vui lòng đảm bảo rằng lớp trung gian đang gửi yêu cầu đến Audience Network. Nếu bạn đã bật thử nghiệm trên lớp trung gian, lớp này có thể sẽ không gửi bất kỳ yêu cầu nào đến máy chủ của chúng tôi.

Thử nghiệm ứng dụng di động

 1. Phân phối ứng dụng đến thiết bị của người dùng thử bằng phương thức phân phối yêu thích của bạn.
 2. Mỗi người dùng thử mà bạn thêm cần cài đặt ứng dụng Facebook trên thiết bị của họ và đăng nhập ứng dụng này bằng id người dùng Facebook mà bạn đã thêm vào vai trò người dùng thử. Điều này là bắt buộc vì Facebook cần nhận dạng người dùng là người dùng thử trên ứng dụng nhằm trả về quảng cáo bất kể trạng thái xét duyệt của ứng dụng là gì.
 3. Hiện tại, người dùng thử có thể khởi chạy ứng dụng của bạn và thực hiện các bước cần thiết để kích hoạt những vị trí quảng cáo mà bạn muốn thử nghiệm. Họ sẽ nhìn thấy quảng cáo thực.

Khi thử nghiệm vị trí quảng cáo của bạn, Facebook sẽ cố ý gửi mẫu không điền cho khoảng 20% yêu cầu để cho phép bạn thử nghiệm cách ứng dụng hoặc trang web trên di động của mình xử lý trường hợp không điền.

Mã lỗi của yêu cầu quảng cáo thực

Khi thử nghiệm triển khai Facebook Audience Network, bạn có thể gặp một trong số vài mã lỗi có thể xảy ra khi thực hiện yêu cầu. Các mã lỗi này được mô tả bên dưới.

1000 - Network Error

Phản hồi của máy chủ Tài liệu SDK

Code=1000 “Network Error"

 • Error 1000 - Network Error. SDK Audience Network không thể truy cập facebook.com (http://facebook.com/)
 • Ứng dụng của bạn phải cố thực hiện yêu cầu khác đến khi có thể truy cập mạng. Chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện các yêu cầu tăng đến khi thiết lập lại kết nối hoặc bạn công bố hết thời gian chờ.

1001 - No Fill

Đây là một lỗi phổ biến thường thấy khi thử nghiệm và liên quan đến phản hồi "Không thực hiện"; lý do phổ biến nhất cho điều này là người dùng không đăng nhập ứng dụng Facebook khi thử nghiệm ứng dụng di động của bạn hoặc không đăng nhập trang web trên di động của Facebook khi thử nghiệm trang web trên di động của bạn.

Phản hồi của máy chủ Tài liệu SDK

Code=1001 “No Fill”

 • Error 1001 - No Fill. Có thể do một hoặc nhiều lý do sau:
 • Người dùng không đăng nhập ứng dụng Facebook gốc trên thiết bị di động
 • Bật Giới hạn theo dõi quảng cáo (iOS)
 • Bật chọn không tham gia quảng cáo dựa trên sở thích (Android)
 • Không có khoảng không quảng cáo cho người dùng hiện tại
 • Thiết bị thử nghiệm phải cài đặt ứng dụng Facebook gốc.
 • Ứng dụng của bạn phải cố thực hiện yêu cầu khác sau 30 giây.

1002 - Ad Load Too Frequently

Phản hồi của máy chủ Tài liệu SDK

Code=1002 “Load Too Frequently”

 • Yêu cầu quảng cáo dựa trên kết hợp của:
 • Id thiết bị
 • Id vị trí quảng cáo
 • Định dạng hiển thị (Biểu ngữ, Chèn giữa, Tự nhiên)
 • Ứng dụng của bạn phải cố thực hiện yêu cầu khác sau 30 phút. Chúng tôi cũng khuyên bạn nên điều chỉnh tốc độ làm mới hoặc tốc độ yêu cầu.

1203 - Not An App Admin, Developer or Tester

Phản hồi của máy chủ Tài liệu SDK

Code=1203 “Not An App Admin, Developer or Tester”

 • Yêu cầu ban đầu từ gói phải xuất phát từ Quản trị viên, Nhà phát triển hoặc Người dùng thử ứng dụng.

2000 - Server Error

Phản hồi của máy chủ Tài liệu SDK

Code=2000 “Server Error"

 • Error 2000 - Server Error. Có thể do:
 • Id vị trí quảng cáo không hợp lệ - Mỗi vị trí quảng cáo và loại có một Id duy nhất
 • Phiên bản SDK đã cũ hoặc không được hỗ trợ - vui lòng tải xuống phiên bản mới nhất hoặc cập nhật Pod nếu sử dụng Cocoa Pods
 • Lệnh gọi/sử dụng không đúng phương thức loadAd. Chúng tôi khuyên bạn nên đặt điểm dừng trên loadAd và mọi phương thức/lệnh gọi lại liên quan
 • Ứng dụng của bạn phải cố thực hiện yêu cầu khác sau 30 giây.

2001 - Internal Error

Phản hồi của máy chủ Tài liệu SDK

Code=2001 “Internal Error”

 • Error 2001 - Internal Error. SDK Audience Network không thể xử lý một phản hồi từ facebook.com
 • Ứng dụng của bạn phải cố thực hiện yêu cầu khác sau 30 giây.
 • Nếu điều này thường xảy ra, vui lòng gửi báo cáo lỗi cho chúng tôi.

Thử nghiệm với quảng cáo thử nghiệm

Bạn phải đảm bảo rằng người dùng thử nghiệm ứng dụng của mình được thêm vào một vai trò trên bảng điều khiển ứng dụng trên Facebook. Đây là phương thức thử nghiệm khuyến nghị vì nó cho phép bạn xem quảng cáo thực trên thiết bị thực. Xem phần Thử nghiệm với quảng cáo thực để biết thêm thông tin về phương thức thử nghiệm khuyến nghị.

Tuy nhiên, như đã nêu ở phần trước, bạn có thể nhận thấy rằng không phải lúc nào cũng có thể thử nghiệm giao diện của quảng cáo thực bằng chế độ xem giao diện người dùng của ứng dụng. Ngoài ra, bạn không thể đảm bảo rằng quảng cáo được ứng dụng của bạn nhận sẽ là quảng cáo hình ảnh, quảng cáo video hay quảng cáo quay vòng. Yêu cầu quảng cáo thực sẽ không đảm bảo trả về nội dung và định dạng của quảng cáo. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn muốn thử nghiệm với quảng cáo chứa nội dung video dọc để đảm bảo quảng cáo đó hiển thị đúng với chế độ xem giao diện người dùng của ứng dụng?

Để yêu cầu một quảng cáo thử nghiệm, bạn sẽ sử dụng chuỗi loại quảng cáo thử nghiệm sau đây để ghép nối id vị trí quảng cáo với '#' khi khởi tạo bất kỳ đối tượng quảng cáo nào trên Facebook. Mẫu id vị trí quảng cáo để yêu cầu quảng cáo thử nghiệm là TEST_AD_TYPE#YOUR_PLACEMENT_ID.

Bảng loại quảng cáo thử nghiệm

Loại quảng cáo thử nghiệm Mô tả Định dạng quảng cáo được hỗ trợ

IMG_16_9_APP_INSTALL

Quảng cáo hình ảnh 16x9 có tùy chọn nút kêu gọi hành động cài đặt ứng dụng

Biểu ngữ, Chèn giữa, Tự nhiên

IMG_16_9_LINK

Quảng cáo hình ảnh 16x9 có tùy chọn nút kêu gọi hành động liên kết

Biểu ngữ, Chèn giữa, Tự nhiên

VID_HD_16_9_46S_APP_INSTALL

Quảng cáo video HD 16x9 46 giây có tùy chọn nút kêu gọi hành động cài đặt ứng dụng

Chèn giữa, Tự nhiên

VID_HD_16_9_46S_LINK

Quảng cáo video HD 16x9 46 giây có tùy chọn nút kêu gọi hành động liên kết

Chèn giữa, Tự nhiên

VID_HD_16_9_15S_APP_INSTALL

Quảng cáo video HD 16x9 15 giây có tùy chọn nút kêu gọi hành động cài đặt ứng dụng

Chèn giữa, Tự nhiên

VID_HD_16_9_15S_LINK

Quảng cáo video HD 16x9 15 giây có tùy chọn nút kêu gọi hành động liên kết

Chèn giữa, Tự nhiên

VID_HD_9_16_39S_APP_INSTALL

Quảng cáo video HD 9x16 39 giây có tùy chọn nút kêu gọi hành động cài đặt ứng dụng

Chèn giữa, Tự nhiên

VID_HD_9_16_39S_LINK

Quảng cáo video HD 9x16 39 giây có tùy chọn nút kêu gọi hành động liên kết

Chèn giữa, Tự nhiên

CAROUSEL_IMG_SQUARE_APP_INSTALL

quảng cáo quay vòng có hình ảnh vuông và tùy chọn nút kêu gọi hành động cài đặt ứng dụng

Chèn giữa, Tự nhiên

CAROUSEL_IMG_SQUARE_LINK

quảng cáo quay vòng có hình ảnh vuông và tùy chọn nút kêu gọi hành động liên kết

Chèn giữa, Tự nhiên

Ví dụ để yêu cầu các quảng cáo thử nghiệm bằng mã trên thiết bị iOS

Khi sử dụng Testflight để phân phối và thử nghiệm ứng dụng, bạn sẽ không thể nhìn thấy quảng cáo thực trong các bản dựng thử nghiệm đó. Thay vào đó, bạn cần đặt chế độ thử nghiệm như được minh họa bên dưới để tải quảng cáo từ Audience Network. Mỗi lần ứng dụng do Testflight phân phối yêu cầu Số nhận dạng cho nhà quảng cáo (IDFA), ứng dụng này sẽ nhận được một IDFA khác. Thông thường, IDFA không đổi đối với một thiết bị cho tới khi người dùng đặt lại số nhận dạng này theo cách thủ công. Nhưng khi bản dựng Testflight yêu cầu IDFA từ hệ điều hành, ứng dụng này sẽ không nhận được IDFA "thực". Thay vào đó, ứng dụng sẽ nhận được IDFA "giả" thay đổi mỗi lần ứng dụng yêu cầu số nhận dạng này.

Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể bật chế độ thử nghiệm để cho phép hiển thị quảng cáo thử nghiệm.

Ví dụ: để yêu cầu một quảng cáo video thử nghiệm có tỷ lệ khung hình là 9:16 và nút kêu gọi hành động là cài đặt ứng dụng trong ứng dụng iOS, bạn cần khởi tạo đối tượng FBNativeAd bằng cách thêm dòng mã sau:

[FBNativeAd *nativeAd = [[FBNativeAd alloc] initWithPlacementID:@"VID_HD_9_16_39S_APP_INSTALL#YOUR_PLACEMENT_ID"];

Bạn có thể chạy mã trên để yêu cầu một quảng cáo thử nghiệm trong dự án NativeAdSample từ thư mục mẫu Audience Network SDK.

Hoặc nếu cần yêu cầu các quảng cáo thử nghiệm có định dạng nội dung ngẫu nhiên, bạn có thể thêm dòng mã sau trước khi tải yêu cầu quảng cáo:

#ifdef DEBUG
[FBAdSettings setLogLevel:FBAdLogLevelLog];
[FBAdSettings addTestDevice:@"HASHED_ID"];
#endif

Bạn sẽ nhìn thấy tin nhắn ghi như sau:

[FBAudienceNetworkLog/FBAdSettings:94] 
When testing your app with Facebook ad units, 
you must specify the device hashed ID to ensure the delivery of test ads, 
add the following code before loading an ad: `[FBAdSettings addTestDevice:@"HASHED_ID"]`
Test mode device hash: bd675f960298a92003630d76fa612b1706b745ab

Thay thế HASHED_ID bằng hash của thiết bị ở chế độ thử nghiệm được in trong bản ghi ở trên.

Bạn không nên công khai ứng dụng với mã thử nghiệm trên vì điều này sẽ khiến chỉ quảng cáo thử nghiệm mới hiển thị. Thay vào đó, bạn nên sử dụng macro bộ tiền xử lý, chẳng hạn như DEBUG hoặc TESTING, sau đó sử dụng #ifdef để phân biệt bản dựng thử nghiệm với bản dựng phát hành.

Khi thử nghiệm xong, bạn nên xóa cài đặt thiết bị thử nghiệm bằng dòng lệnh sau:

[FBAdSettings clearTestDevice:[FBAdSettings testDeviceHash]]; 

Ví dụ để yêu cầu các quảng cáo thử nghiệm bằng mã trên thiết bị Android

Để yêu cầu một quảng cáo video thử nghiệm có tỷ lệ khung hình là 9:16 và nút kêu gọi hành động là cài đặt ứng dụng trong ứng dụng Android, bạn cần khởi tạo đối tượng NativeAd bằng cách thêm dòng mã sau:

nativeAd = new NativeAd(this, "VID_HD_9_16_39S_APP_INSTALL#YOUR_PLACEMENT_ID");

Hoặc nếu cần yêu cầu các quảng cáo thử nghiệm có định dạng nội dung ngẫu nhiên, bạn sẽ nhìn thấy một thông báo như sau được in trong Logcat khi thử nghiệm trên thiết bị Android thực tế:

Nhật ký: Hash của thiết bị ở chế độ thử nghiệm: HASHED_ID Nhật ký: Khi thử nghiệm ứng dụng của bạn với đơn vị quảng cáo của Facebook, bạn phải chỉ định ID đã mã hóa của thiết bị để đảm bảo phân phối quảng cáo thử nghiệm, hãy thêm mã sau trước khi tải quảng cáo: AdSettings.addTestDevice("HASHED ID");

Bạn có thể bật quảng cáo thử nghiệm trên thiết bị bằng cách thêm dòng mã sau trước khi tải quảng cáo:

AdSettings.addTestDevice("HASHED ID");

Nếu bạn muốn thêm nhiều thiết bị thử nghiệm, chỉ cần tạo danh sách chuỗi sẽ thêm trước khi tải quảng cáo:

List<String> testDevices = new ArrayList<>();
testDevices.add("HASHED_ID_1");
testDevices.add("HASHED_ID_2");
AdSettings.addTestDevices(testDevices);

Khi thử nghiệm xong, bạn nên xóa cài đặt thiết bị thử nghiệm bằng dòng lệnh sau:

AdSettings.clearTestDevices();

Ví dụ: để yêu cầu các quảng cáo thử nghiệm trong bảng điều khiển trung gian

Bên cạnh việc yêu cầu quảng cáo thử nghiệm từ mã, bạn có thể cấu hình giá trị id vị trí quảng cáo với loại quảng cáo thử nghiệm từ bảng điều khiển trung gian nếu ứng dụng của mình sử dụng trung gian. Ví dụ: nếu ứng dụng của bạn sử dụng MoPub, bạn có thể chỉnh sửa mạng Facebook và đặt giá trị id vị trí quảng cáo cho quảng cáo tự nhiên thành VID_HD_9_16_39S_APP_INSTALL#YOUR_PLACEMENT_ID. Ứng dụng của bạn sẽ nhận được quảng cáo video thử nghiệm có tỷ lệ khung hình là 9:16 và nút kêu gọi hành động là cài đặt ứng dụng.