Tối ưu hóa hiệu quả của Audience Network

Audience Network giúp bạn kiếm tiền từ ứng dụng bằng cách sử dụng nền tảng quảng cáo mạnh mẽ của Facebook. Nền tảng này bao gồm tất cả tính năng nhắm mục tiêu dựa trên con người, đánh giá, tối ưu hóa trong thời gian thực được dùng trên chính Facebook. Để giúp bạn đạt được nhiều mục tiêu kinh doanh hơn, chúng tôi sắp giới thiệu một công cụ mới sẽ cho phép bạn ưu tiên hiệu quả CPM hoặc tỷ lệ thực hiện cho từng vị trí quảng cáo trong ứng dụng.

Xin lưu ý rằng các công cụ tối ưu hoá Audience Network hiện không khả dụng đối với Bài viết tức thời.

Mức giá sàn trên Audience Network

Audience Network sử dụng mức giá sàn, cũng giống như quảng cáo trên Facebook. Điều này đảm bảo rằng người dùng chỉ nhìn thấy quảng cáo khi giá thầu thắng cuộc cao hơn một giá nhất định. Chúng tôi thực hiện điều này nhằm tối đa hóa hiệu quả và mức độ phù hợp của quảng cáo, giúp cải thiện hệ sinh thái cho nhà phát hành, nhà quảng cáo và người dùng.

Công cụ Tối ưu hóa hiệu quả hoạt động bằng cách điều chỉnh mức giá sàn của các quảng cáo được phân phối cho đối tượng. Các thay đổi đối với công cụ sẽ tác động đến CPM, tỷ lệ thực hiện và tổng doanh thu đạt được trên mỗi vị trí quảng cáo tùy thuộc vào tùy chọn của bạn.

Tối ưu hóa cho CPM

Chọn “Tối ưu hóa cho CPM” để nâng mức giá sàn cho vị trí quảng cáo. Điều này sẽ giúp tăng doanh thu trung bình đạt được trên mỗi lần hiển thị, nhưng sẽ làm giảm tỷ lệ thực hiện.

Khi tối ưu hóa cho CPM, cài đặt này sẽ giúp tăng doanh thu trung bình đạt được trên mỗi lần hiển thị bằng cách nâng mức giá sàn cho đối tượng. Do đó, tỷ lệ thực hiện sẽ giảm và doanh thu cũng có thể giảm nếu sử dụng cùng một kết hợp người dùng, kết hợp địa lý và số lần hiển thị, vì quy mô đối tượng có thể tiếp cận sẽ giảm.

Mẹo của chuyên gia: Các nhà phát hành đã tăng Audience Network trong chuyển đổi của họ, đồng thời tối ưu hóa cho CPM đã nhận thấy CPM và doanh thu tăng vượt mức ước tính. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên sử dụng mô hình này cho định dạng biểu ngữ và chèn giữa.

Thực tiễn tốt nhất cho cài đặt này:

  • Sử dụng với định dạng biểu ngữ và chèn giữa
  • Đặt Audience Network ở đầu chuyển đổi để cho phép nhắm mục tiêu người dùng có giá trị cao nhất
  • Chỉ sử dụng với vị trí quảng cáo có nguồn cầu dự phòng. Cài đặt này không được khuyến nghị cho các vị trí quảng cáo tự nhiên

Cân đối CPM và thực hiện

Để sử dụng mức giá sàn mặc định của Audience Network, hãy chọn Cân đối CPM và thực hiện.

Cân đối CPM và tỷ lệ thực hiện sẽ đảm bảo rằng tất cả quảng cáo đều tuân theo công thức giá sàn mặc định của Audience Network. Điều này giúp mang lại tỷ lệ thực hiện cao với CPM được xác định theo ứng dụng và đối tượng của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng cài đặt này cho tất cả vị trí quảng cáo biểu ngữ và chèn giữa mới để nhận được số liệu cơ bản về hiệu quả trước khi thực hiện điều chỉnh.

Tối ưu hóa cho thực hiện

Chọn “Tối ưu hóa cho thực hiện” để xóa mức giá sàn cho vị trí quảng cáo này. Điều này sẽ giúp tối đa hóa tỷ lệ thực hiện và doanh thu, nhưng sẽ làm giảm CPM trung bình.

Cài đặt này sẽ xóa mức giá sàn và thực hiện yêu cầu với các quảng cáo có giá thầu cao hơn $0,00. Tối ưu hóa cho tỷ lệ thực hiện đảm bảo rằng nếu một người có nhu cầu bất kỳ, Audience Network sẽ thực hiện yêu cầu quảng cáo mang lại doanh thu tối đa.

Lưu ý: Thực hiện yêu cầu quảng cáo ở phần dưới của đường cong nhu cầu không có nghĩa là đối tượng có giá trị cao hơn sẽ nhìn thấy CPM của giá thầu thắng cuộc giảm. Thay vào đó, CPM trung bình đạt được trên tất cả yêu cầu sẽ thấp hơn vì mức giá sàn đã bị xóa.

Thực tiễn tốt nhất cho cài đặt này:

  • Giữ làm cài đặt mặc định cho vị trí quảng cáo tự nhiên
  • Sử dụng cài đặt này để tối đa hóa doanh thu nếu Audience Network là cách kiếm tiền duy nhất của bạn.

Ước tính CPM và tỷ lệ thực hiện

Hiện tại, ước tính CPM và tỷ lệ thực hiện được dựa trên lưu lượng truy cập tại Hoa Kỳ, nhưng thay đổi cài đặt sẽ ảnh hưởng đến yêu cầu trên toàn cầu.

Đối với các vị trí quảng cáo có lưu lượng truy cập đầy đủ, hãy di chuột qua bất kỳ cài đặt tối ưu hóa nào để xem ước tính CPM và tỷ lệ thực hiện. Số lượng được dựa trên hiệu quả vị trí quảng cáo trước đây và chỉ ra điều gì bạn có thể kỳ vọng khi thực hiện thay đổi đối với cài đặt vị trí quảng cáo.

Mặc dù sử dụng công cụ Tối ưu hóa hiệu quả sẽ tác động đến chính doanh thu, nhưng hãy lưu ý rằng có những hành động bạn có thể thực hiện sẽ khiến hiệu quả sai lệch so với ước tính:

  • Điều chỉnh Audience Network trong chuyển đổi kiếm tiền
  • Thay đổi tần suất/lượng quảng cáo hiển thị cho người dùng
  • Thay đổi thiết kế của đơn vị quảng cáo, nghĩa là điều chỉnh vùng có thể nhấp của quảng cáo tự nhiên
  • Thay đổi kết hợp địa lý hoặc người dùng của lưu lượng truy cập, nghĩa là chuyển yêu cầu quảng cáo từ Hoa Kỳ sang Ý