Sử dụng cài đặt giá để kiểm soát giá mà bạn sẽ chấp nhận cho số lần hiển thị

Audience Network giúp bạn kiếm tiền từ ứng dụng bằng cách khai thác nền tảng quảng cáo mạnh mẽ của Facebook. Nền tảng này bao gồm tất cả tính năng nhắm mục tiêu dựa trên con người, đánh giá, tối ưu hóa trong thời gian thực được dùng trên chính Facebook. Để giúp bạn đạt được mục tiêu kinh doanh, chúng tôi cung cấp một công cụ đem lại cho bạn quyền kiểm soát giá mà bạn sẽ chấp nhận cho số lần hiển thị.

Xin lưu ý rằng các công cụ Cài đặt giá của Audience Network hiện không khả dụng với Bài viết tức thời.

Cài đặt giá của Audience Network

Công cụ Cài đặt giá cho phép bạn từ chối các mức giá thấp cho số lần hiển thị. Các cài đặt khác sẽ tác động đến CPM trung bình, tỷ lệ thực hiện và tổng doanh thu kiếm được trên mỗi vị trí quảng cáo:

 • Chấp nhận mọi mức giá: tỷ lệ thực hiện cao, CPM trung bình thấp, tổng doanh thu cao nhất nếu đang sử dụng một nguồn quảng cáo
 • Ngưỡng giá cao: tỷ lệ thực hiện thấp, CPM trung bình cao, để sử dụng với nền tảng trung gian
 • Ngưỡng giá thấp: tỷ lệ thực hiện trung bình, CPM trung bình ở mức vừa phải, để sử dụng với nền tảng trung gian

Chấp nhận mọi mức giá (cài đặt mặc định)

Chọn “Chấp nhận mọi mức giá” để tối đa hóa tổng doanh thu và tỷ lệ thực hiện, nhưng CPM trung bình thấp hơn.

Cài đặt này sẽ thực hiện các yêu cầu quảng cáo có mức giá cao hơn $0. Việc chấp nhận mọi mức giá đảm bảo rằng nếu có người muốn mua quảng cáo ở mức giá bất kỳ, Audience Network sẽ thực hiện yêu cầu quảng cáo đó. Cài đặt này sẽ mang lại cho bạn doanh thu tối đa với vị trí quảng cáo này nếu Audience Network là nguồn quảng cáo duy nhất của bạn.

Lưu ý: Thực hiện yêu cầu quảng cáo ở phần dưới của đường cong nhu cầu không có nghĩa là đối tượng có giá trị cao hơn sẽ nhìn thấy CPM của giá thầu thắng cuộc giảm. Thay vào đó, CPM trung bình kiếm được trên tất cả yêu cầu sẽ thấp hơn vì mọi mức giá đều được chấp nhận.

Thực tiễn tốt nhất cho cài đặt này:

 • Sử dụng cài đặt này để tối đa hóa doanh thu nếu Audience Network là nguồn quảng cáo duy nhất của bạn
 • Giữ làm cài đặt mặc định cho vị trí quảng cáo tự nhiên

Ngưỡng giá cao

Đặt “Ngưỡng giá cao" cho CPM trung bình cao, nhưng tỷ lệ thực hiện thấp. Chúng tôi khuyên bạn chỉ nên sử dụng cài đặt này nếu có nhiều nguồn quảng cáo.

Audience Network sẽ không trả về quảng cáo khi giá thấp (dựa trên hiệu quả của vị trí quảng cáo). Do đó, CPM trung bình của bạn sẽ cao hơn nhưng tỷ lệ thực hiện sẽ giảm xuống. Ngoài ra, doanh thu cũng có thể giảm nếu sử dụng cùng một kết hợp người dùng, kết hợp địa lý và số lần hiển thị, vì quy mô đối tượng có thể tiếp cận sẽ giảm.

Số lượng quảng cáo không được thực hiện sẽ cao hơn so với "ngưỡng giá thấp", dẫn dến CPM cao hơn và tỷ lệ thực hiện thấp hơn so với cài đặt "ngưỡng giá thấp".

Bạn chỉ nên sử dụng cài đặt này nếu có sẵn quảng cáo dự phòng và đang sử dụng nhiều nguồn quảng cáo (chẳng hạn như với một sản phẩm trung gian). Nếu Audience Network là nguồn quảng cáo duy nhất, bạn nên sử dụng cài đặt "Chấp nhận mọi mức giá".

Mẹo của chuyên gia: Các nhà phát hành đã tăng Audience Network trong chuyển đổi của mình, đồng thời đặt ngưỡng giá cao nhận thấy CPM và doanh thu tăng vượt mức ước tính. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên sử dụng mô hình này cho định dạng biểu ngữ và chèn giữa.

Thực tiễn tốt nhất cho cài đặt này:

 • Chỉ sử dụng với các vị trí quảng cáo có nhiều nguồn quảng cáo
 • Đặt vị trí quảng cáo Audience Network với ngưỡng giá cao ở đầu chuyển đổi để cho phép nhắm mục tiêu người dùng có giá trị cao nhất
 • Sử dụng với định dạng biểu ngữ và chèn giữa
 • Không khuyến nghị cho các vị trí quảng cáo tự nhiên

Ngưỡng giá thấp

Đặt "Ngưỡng giá thấp" cho CPM trung bình ở mức vừa phải và tỷ lệ thực hiện trung bình. Chúng tôi khuyên bạn chỉ nên sử dụng cài đặt này cho các vị trí quảng cáo có nhiều nguồn quảng cáo.

Tương tự với cài đặt "Ngưỡng giá cao", Audience Network sẽ không trả về quảng cáo có giá thấp (dựa trên hiệu quả của vị trí quảng cáo). Tuy nhiên, Audience Network sẽ thực hiện nhiều quảng cáo hơn so với khi sử dụng "Ngưỡng giá cao", dẫn đến CPM trung bình và tỷ lệ thực hiện rơi vào khoảng giữa 2 cài đặt còn lại.

Bạn chỉ nên sử dụng cài đặt này nếu có sẵn quảng cáo dự phòng và đang sử dụng nhiều nguồn quảng cáo (chẳng hạn như với một sản phẩm trung gian). Nếu Audience Network là nguồn quảng cáo duy nhất, bạn nên sử dụng cài đặt "Chấp nhận mọi mức giá".

Ước tính CPM và tỷ lệ thực hiện

Hiện tại, các ước tính CPM và tỷ lệ thực hiện đều dựa trên lưu lượng truy cập tại Hoa Kỳ, nhưng các thay đổi về cài đặt sẽ ảnh hưởng đến yêu cầu trên toàn cầu.

Đối với các vị trí quảng cáo có lưu lượng truy cập đầy đủ, hãy di chuột qua bất kỳ cài đặt tối ưu hóa nào để xem ước tính CPM và tỷ lệ thực hiện. Số lượng được dựa trên hiệu quả vị trí quảng cáo trước đây và chỉ ra điều gì bạn có thể kỳ vọng khi thực hiện thay đổi đối với cài đặt vị trí quảng cáo.

Mặc dù việc sử dụng công cụ Cài đặt giá sẽ tác động đến chính doanh thu, nhưng lưu ý rằng một số hành động mà bạn thực hiện có thể khiến hiệu quả sai lệch so với ước tính:

 • Điều chỉnh Audience Network trong chuyển đổi kiếm tiền
 • Thay đổi tần suất/lượng quảng cáo hiển thị cho người dùng
 • Thay đổi thiết kế của đơn vị quảng cáo, nghĩa là điều chỉnh vùng có thể nhấp của quảng cáo tự nhiên
 • Thay đổi kết hợp địa lý hoặc người dùng của lưu lượng truy cập, nghĩa là chuyển yêu cầu quảng cáo từ Hoa Kỳ sang Ý