ใช้การตั้งราคาเพื่อควบคุมราคาที่คุณจะยอมรับสำหรับอิมเพรสชั่น

Audience Network ช่วยให้คุณสร้างรายได้จากแอพ โดยการใช้ร่วมกับงานแพลตฟอร์มการโฆษณาที่ทรงประสิทธิภาพของ Facebook ซึ่งรวมถึงการกำหนดเป้าหมายตามบุคคล การวัดผล และการเพิ่มประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ซึ่งใช้บน Facebook เองด้วย เพื่อเป็นการช่วยเหลือคุณต่อไปให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของคุณ เราจึงมีเครื่องมือที่มอบการควบคุมราคาที่คุณจะยอมรับสำหรับอิมเพรสชั่น

โปรดทราบว่าเครื่องมือการตั้งราคาของ Audience Network ไม่สามารถใช้งานได้สำหรับ Instant Articles ในขณะนี้

การตั้งราคาของ Audience Network

เครื่องมือการตั้งค่าราคาทำให้คุณสามารถปฏิเสธราคาสำหรับอิมเพรสชั่นที่ต่ำได้ การตั้งค่าที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อ CPM เฉลี่ย อัตราการแสดงโฆษณา และรายได้โดยรวมเฉลี่ยที่ได้รับต่อตำแหน่งการจัดวาง:

 • ยอมรับราคาทั้งหมด: อัตราการแสดงโฆษณาสูง, CPM เฉลี่ยต่ำ, รายได้โดยรวมสูงสุด หากใช้แหล่งโฆษณาแหล่งเดียว
 • เกณฑ์ราคาขั้นสูง: อัตราการแสดงโฆษณาต่ำ, CPM เฉลี่ยสูง สำหรับใช้งานกับสื่อกลางโฆษณา
 • เกณฑ์ราคาขั้นต่ำ: อัตราการแสดงโฆษณาปานกลาง, CPM เฉลี่ยปานกลางสำหรับใช้งานกับสื่อกลางโฆษณา

ยอมรับราคาทั้งหมด (การตั้งค่าเริ่มต้น)

เลือก “ยอมรับราคาทั้งหมด” เพื่อเพิ่มรายได้โดยรวมและอัตราการแสดงโฆษณาของคุณให้สูงสุด แต่ลด CPM เฉลี่ยให้ต่ำลง

การตั้งค่านี้จะยอมรับคำขอที่มีโฆษณาราคามากกว่า $0.00 การยอมรับราคาทั้งหมดจะทำให้แน่ใจว่า หากมีใครบางคนต้องการซื้อโฆษณาที่ราคาใดก็ตาม Audience Network จะยอมรับคำขอโฆษณานั้นๆ การตั้งค่านี้จะทำให้คุณได้ผลตอบแทนสูงสุดจากตำแหน่งการจัดวางนี้ หาก Audience Network เป็นแหล่งโฆษณาเดียวของคุณ

หมายเหตุ: การยอมรับคำขอโฆษณาที่ส่วนท้ายด้านล่างของเส้นอุปสงค์ไม่ได้หมายความว่ากลุ่มเป้าหมายที่มีมูลค่าสูงกว่าจะมี CPM ของราคาประมูลชนะที่ลดลง แต่ CPM เฉลี่ยที่ได้รับจากคำขอทั้งหมดจะลดลงเนื่องจากราคาทั้งหมดได้รับการยอมรับ

หลักปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการตั้งค่านี้:

 • ใช้การตั้งค่านี้เพื่อตั้งค่ารายได้ที่สูงที่สุดหาก Audience Network เป็นแหล่งโฆษณาเดียวของคุณ
 • เก็บการตั้งค่านี้ไว้เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับตำแหน่งการจัดวางแบบเนทีฟ

เกณฑ์ราคาขั้นสูง

ตั้ง “เกณฑ์ราคาขั้นสูง” สำหรับ CPM เฉลี่ยสูง แต่อัตราการแสดงโฆษณาต่ำ เราขอแนะนำให้ใช้ตัวเลือกนี้เท่านั้น หากคุณมีแหล่งโฆษณามากกว่าหนึ่งแหล่ง

Audience Network จะไม่ส่งคืนโฆษณาหากราคาโฆษณาต่ำ (ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพการทำงานของตำแหน่งการจัดวาง) ผลลัพธ์ก็คือ CPM เฉลี่ยของคุณจะสูงขึ้นแต่อัตราการแสดงโฆษณาจะลดลง รายได้อาจลดลงได้ ถ้าส่วนประสมผู้ใช้ ส่วนประสมภูมิศาสตร์ และจำนวนอิมเพรสชั่นที่ใช้เป็นรายการเดียวกัน เนื่องจากขนาดของกลุ่มเป้าหมายที่สามารถหาแหล่งที่มาได้จะลดลง

จำนวนโฆษณาที่มากจะไม่ได้แสดงเมื่อเปรียบเทียบกับ “เกณฑ์ราคาขั้นต่ำ” ผลลัพธ์ก็คือ CPM ที่สูงขึ้นและอัตราการแสดงโฆษณาที่ต่ำลงกว่าการตั้งค่า “เกณฑ์ราคาขั้นต่ำ”

การตั้งค่ารูปแบบนี้ควรใช้งานก็ต่อเมื่อคุณมีโฆษณาสำรอง และเมื่อคุณมีแหล่งโฆษณามากกว่าหนึ่ง (เช่น ด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์สื่อกลางโฆษณา) หาก Audience Network เป็นแหล่งที่มาเดียวของโฆษณาของคุณ คุณควร “ยอมรับราคาทั้งหมด”

เคล็ดลับมืออาชีพ: ผู้เผยแพร่ที่ได้ย้าย Audience Network ขึ้นไปไว้ในการนำเสนอโฆษณาแบบลดหลั่นในขณะที่กำหนดเกณฑ์ราคาขั้นสูง จะได้รับ CPM และรายได้ที่เพิ่มขึ้นเหนือค่าประมาณ เราขอแนะนำเป็นอย่างสูงให้ใช้แบบจำลองนี้สำหรับรูปแบบแบนเนอร์และโฆษณาคั่น

หลักปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการตั้งค่านี้:

 • ใช้กับตำแหน่งการจัดวางที่มีแหล่งโฆษณามากกว่าหนึ่งแหล่งเท่านั้น
 • วางตำแหน่งการจัดวาง Audience Network ที่มีเกณฑ์ราคาขั้นสูงที่ด้านบนสุดของการนำเสนอโฆษณาแบบลดหลั่น เพื่อเปิดใช้งานกำหนดเป้าหมายไปยังผู้ใช้ที่มีมูลค่าสูงสุด
 • ใช้รูปแบบแบนเนอร์และโฆษณาคั่น
 • ไม่แนะนำสำหรับตำแหน่งการจัดวางแบบเนทีฟ

เกณฑ์ราคาขั้นต่ำ

ตั้ง “เกณฑ์ราคาขั้นต่ำ” สำหรับ CPM เฉลี่ยปานกลาง และอัตราการแสดงโฆษณาปานกลาง เราขอแนะนำให้ใช้การตั้งค่านี้สำหรับตำแหน่งการจัดวางที่มีแหล่งโฆษณามากกว่าหนึ่งแหล่ง

สิ่งนี้คล้ายคลึงกับการตั้งค่า “เกณฑ์ราคาขั้นสูง” โดยAudience Network จะไม่ส่งคืนโฆษณาที่มีราคาต่ำ (ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพการทำงานของตำแหน่งการจัดวาง) อย่างไรก็ตาม Audience Network จะแสดงโฆษณามากขึ้นหากคุณใช้ “เกณฑ์ราคาขั้นสูง” ผลลัพธ์ก็คือ CPM ค่าเฉลี่ยและอัตราการแสดงโฆษณาที่มีค่าใดๆ ที่อยู่ระหว่างการตั้งค่าทั้ง 2 รูปแบบ

การตั้งค่ารูปแบบนี้ควรใช้งานก็ต่อเมื่อคุณมีโฆษณาสำรอง และเมื่อคุณมีแหล่งโฆษณามากกว่าหนึ่ง (เช่น ด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์สื่อกลางโฆษณา) หาก Audience Network เป็นแหล่งที่มาเดียวของโฆษณาของคุณ คุณควร “ยอมรับราคาทั้งหมด”

การประมาณค่า CPM และอัตราการแสดงโฆษณา

CPM และประมาณการแนวโน้มของอัตราการแสดงโฆษณาขณะนี้จะขึ้นอยู่กับการเข้าชมในสหรัฐอเมริกา แต่การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าจะส่งผลต่อคำขอทั่วโลก

สำหรับตำแหน่งการจัดวางที่มีการเข้าชมที่เพียงพอ ให้วางเมาส์เหนือการตั้งค่าการปรับให้เหมาะสมใดๆ เพื่อดู CPM และค่าประมาณอัตราการแสดงโฆษณา ตัวเลขจะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของตำแหน่งการจัดวางในอดีตและจะช่วยบ่งชี้สิ่งที่คุณสามารถคาดหวังได้เมื่อทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าตำแหน่งการจัดวาง

แม้ว่าการใช้เครื่องมือการตั้งราคาจะส่งผลกระทบต่อรายได้ โปรดทราบว่ามีการดำเนินการบางอย่างที่คุณสามารถกระทำซึ่งจะส่งผลให้ประสิทธิภาพของคุณเปลี่ยนไปจากค่าประมาณ ดังนี้

 • การปรับ Audience Network ในการนำเสนอโฆษณาแบบลดหลั่นเพื่อการสร้างรายได้
 • การเปลี่ยนความถี่/ปริมาณของโฆษณาที่แสดงต่อผู้ใช้
 • การเปลี่ยนการออกแบบหน่วยโฆษณา หรือการปรับเปลี่ยนบริเวณที่คลิกได้ในโฆษณาแบบเนทีฟ
 • การเปลี่ยนส่วนประสมทางภูมิศาสตร์หรือผู้ใช้ของจำนวนผู้เข้าชม หรือการย้ายคำขอโฆษณาจากสหรัฐอเมริกาไปเป็นอิตาลี