ปรับประสิทธิภาพ Audience Network ของคุณให้เหมาะสม

Audience Network ช่วยให้คุณสร้างรายได้จากแอพ โดยการร่วมใช้งานแพลตฟอร์มการโฆษณาที่ทรงประสิทธิภาพของ Facebook ซึ่งรวมถึงการกำหนดเป้าหมายจากผู้คน การวัดผล และการเพิ่มประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ซึ่งใช้บน Facebook เองด้วย เพื่อเป็นการช่วยให้คุณบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของคุณยิ่งขึ้น เราจะแนะนำเครื่องมือใหม่ที่จะช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญ CPM หรือประสิทธิภาพอัตราการป้อนสำหรับแต่ละตำแหน่งการจัดวางในแอพของคุณ

โปรดทราบว่าเครื่องมือการปรับให้เหมาะสมของ Audience Network ไม่สามารถใช้งานได้สำหรับบทความทันใจในขณะนี้

ฐานราคา Audience Network

Audience Network ใช้ฐานราคาเช่นเดียวกับโฆษณาบน Facebook เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้จะเห็นเฉพาะโฆษณาเมื่อราคาประมูลที่ชนะสูงกว่าราคาที่กำหนด เราทำเช่นนี้เพื่อให้เกิดความเกี่ยวข้องและประสิทธิภาพของโฆษณาสูงสุด ซึ่งจะปรับปรุงระบบนิเวศสำหรับผู้เผยแพร่โฆษณา ผู้ลงโฆษณา และผู้ใช้

เครื่องมือปรับประสิทธิภาพการทำงานให้เหมาะสมโดยการปรับฐานราคาของโฆษณาที่แสดงกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ การเปลี่ยนแปลงเครื่องมือจะส่งผลกระทบต่อ CPM อัตราการแสดงโฆษณา และรายได้โดยรวมที่ได้รับต่อตำแหน่งการจัดวาง ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของคุณ

ปรับให้เหมาะสมกับ CPM

เลือก "ปรับให้เหมาะสมกับ CPM" เพื่อยกระดับฐานราคาสำหรับตำแหน่งการจัดวาง ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้เฉลี่ยที่ได้รับต่ออิมเพรสชั่น แต่จะลดอัตราการแสดงโฆษณาของคุณ

เมื่อปรับให้เหมาะสมกับ CPM การตั้งค่านี้จะเพิ่มรายได้เฉลี่ยต่อที่ได้รับต่ออิมเพรสชั่นจากการเพิ่มฐานราคาสำหรับกลุ่มเป้าหมายของคุณ ซึ่งเป็นผลให้อัตราการแสดงโฆษณาลดลงและรายได้ยังอาจลดลงได้หากการผสมผู้ใช้ ภูมิศาสตร์ และจำนวนอิมเพรสชั่นที่ใช้เป็นรายการเดียวกัน เนื่องจากขนาดของกลุ่มเป้าหมายที่สามารถหาแหล่งที่มาได้จะลดลง

เคล็ดลับมืออาชีพ: ผู้เผยแพร่โฆษณาที่ได้ย้าย Audience Network ขึ้นในการนำเสนอโฆษณาแบบลดหลั่นในขณะที่ปรับให้เหมาะสมกับ CPM มี CPM และรายได้ที่เพิ่มขึ้นเหนือค่าประมาณ เราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ใช้แบบจำลองนี้สำหรับรูปแบบแบนเนอร์และโฆษณาคั่น

หลักปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการตั้งค่านี้:

  • ใช้รูปแบบแบนเนอร์และโฆษณาคั่น
  • วาง Audience Network ที่ด้านบนของการนำเสนอโฆษณาแบบลดหลั่นเพื่อเปิดใช้งานกำหนดเป้าหมายไปยังผู้ใช้ที่มีค่าสูงสุด
  • ใช้เฉพาะกับตำแหน่งการจัดวางที่มีแหล่งความต้องการโฆษณาสำรองเท่านั้น เราไม่แนะนำการตั้งค่านี้สำหรับตำแหน่งการจัดวางเนทีฟ

ปรับสมดุลของ CPM และการแสดงโฆษณา

หากต้องการใช้ฐานราคาเริ่มต้นของ Audience Network ให้เลือกปรับสมดุล CPM และการแสดงโฆษณา

การปรับสมดุล CPM และอัตราการแสดงโฆษณาจะทำให้แน่ใจว่าโฆษณาทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับสูตรฐานราคาเริ่มต้นของ Audience Network ซึ่งจะให้อัตราการแสดงโฆษณาที่ดีเยี่ยมด้วย CPM ที่จะถูกกำหนดโดยแอพและกลุ่มเป้าหมายของคุณ เราขอแนะนำให้ใช้การตั้งค่านี้สำหรับตำแหน่งการจัดวางแบนเนอร์และโฆษณาคั่นใหม่ทั้งหมดเพื่อให้ได้การอ่านเส้นฐานประสิทธิภาพก่อนที่จะทำการปรับเปลี่ยน

ปรับให้เหมาะสมกับการแสดงโฆษณา

เลือก "ปรับให้เหมาะสมกับการแสดงโฆษณา" เพื่อลบฐานราคาสำหรับตำแหน่งการจัดวางนี้ออก ซึ่งจะเพิ่มอัตราการแสดงโฆษณาและรายได้ของคุณ แต่จะลด CPM เฉลี่ยของคุณ

การตั้งค่านี้จะลบคำขอฐานราคาและการแสดงโฆษณากับโฆษณาที่มีราคาประมูลสูงกว่า 0.00 ดอลลาร์ การปรับให้เหมาะสมกับอัตราการแสดงโฆษณาจะเป็นการทำให้แน่ใจว่าหากบุคคลมีความต้องการใดๆ Audience Network จะดำเนินการตามคำขอโฆษณาที่จะนำไปสู่รายได้สูงสุด

หมายเหตุ: คำขอการแสดงโฆษณาโฆษณาที่ส่วนท้ายด้านล่างของเส้นอุปสงค์ไม่ได้หมายความว่ากลุ่มเป้าหมายที่มีมูลค่าสูงกว่าจะมี CPM ของการประมูลชนะที่ลดลง แต่ CPM เฉลี่ยที่ได้รับระหว่างคำขอทั้งหมดจะลดลงเนื่องจากฐานราคาได้ถูกลบออก

หลักปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการตั้งค่านี้:

  • เก็บการตั้งค่านี้ไว้เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับตำแหน่งการจัดวางโฆษณาเนทีฟ
  • ใช้การตั้งค่านี้เพื่อตั้งค่ารายได้ที่สูงที่สุดหาก Audience Network เป็นโซลูชั่นการสร้างรายได้เดียวเท่านั้น

การประมาณค่า CPM และอัตราการแสดงโฆษณา

CPM และประมาณการแนวโน้มของอัตราการแสดงโฆษณาขณะนี้จะขึ้นอยู่กับการเข้าชมในสหรัฐอเมริกา แต่การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าจะส่งผลต่อคำขอทั่วโลก

สำหรับตำแหน่งการจัดวางที่มีการเข้าชมที่เพียงพอให้เลื่อนเมาส์วางเหนือการตั้งค่าการปรับให้เหมาะสมใดๆ เพื่อดู CPM และค่าประมาณอัตราการแสดงโฆษณา ตัวเลขจะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของตำแหน่งการจัดวางในอดีตและจะช่วยบ่งชี้สิ่งที่คุณสามารถคาดหวังได้เมื่อทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าตำแหน่งการจัดวาง

แม้ว่าการใช้เครื่องมือปรับประสิทธิภาพให้เหมาะสมจะส่งผลกระทบต่อรายได โปรดทราบว่ามีการดำเนินการบางอย่างที่คุณสามารถกระทำซึ่งจะส่งผลให้ประสิทธิภาพของคุณเปลี่ยนไปจากค่าประมาณ ดังนี้

  • การปรับ Audience Network ในการนำเสนอโฆษณาแบบลดหลั่นเพื่อการสร้างรายได้
  • การเปลี่ยนความถี่/ปริมาณของโฆษณาที่แสดงต่อผู้ใช้
  • การเปลี่ยนการออกแบบหน่วยโฆษณา หรือการปรับเปลี่ยนบริเวณที่คลิกได้ในโฆษณาเนทีฟ
  • การเปลี่ยนการผสมภูมิศาสตร์หรือผู้ใช้ของปริมาณการเข้าชม หรือการย้ายคำขอโฆษณาจากสหรัฐอเมริกาไปเป็นอิตาลี