Xét duyệt ứng dụng

Chúng tôi xét duyệt ứng dụng để đảm bảo trải nghiệm Facebook chất lượng cao trên các ứng dụng.

Nguyên tắc xét duyệt ứng dụng

Nói chung, mọi người phải biết rằng họ đang đăng nhập và đăng lên Facebook. Mọi người phải có khả năng kiểm soát thông tin họ chia sẻ với ứng dụng của bạn hoặc chia sẻ lại với Facebook.

Chúng tôi xét duyệt tất cả các nền tảng được liệt kê trong tab cài đặt ứng dụng của bạn. Hãy luôn tuân thủ chính sách dữ liệu người dùng, Tiêu chuẩn cộng đồng, Chính sách về nền tảngNguyên tắc quảng cáo của chúng tôi.


Hướng dẫn xét duyệt theo sản phẩm

Đối với mỗi sản phẩm, chúng tôi cung cấp một hướng dẫn cụ thể nêu các bước cần thiết để gửi ứng dụng hoặc trang web của bạn.

Xét duyệt đăng nhập

Thêm Đăng nhập Facebook vào ứng dụng hoặc trang web.

Xét duyệt tính năng

Tìm hiểu về các tính năng cần được xét duyệt:

  • Bạn bè có thể gắn thẻ
  • Nhắc đến Trang
  • Nút Thích dành cho iOS và Android
  • Truy cập quản lý quảng cáo
  • Truy cập API Thông tin chi tiết về quảng cáo
  • API Tất cả bạn chung
  • Chia sẻ được tối ưu hóa cho Messenger

Xét duyệt nền tảng Messenger

Khởi chạy bot của bạn trong Messenger.

Xét duyệt biểu thức trong Messenger

Kích hoạt nút Cài đặt và Trả lời trong Messenger.

Xét duyệt API Tiếp thị

Có quyền truy cập vào API Tiếp thị.

Xét duyệt Trung tâm ứng dụng

Được liệt kê trong Trung tâm ứng dụng của Facebook.

Xét duyệt Open Graph

Thêm hành động trong Open Graph vào ứng dụng của bạn.

Xét duyệt API Instagram

Nhận quyền truy cập vào API Instagram.


Ví dụ hướng dẫn

Chúng tôi cung cấp Ví dụ hướng dẫn trong Hướng dẫn xét duyệt đăng nhập của mình.


Tài nguyên khác

Nguyên tắc về thương hiệuBắt đầu gửi