Nguyên tắc về thương hiệu dành cho nhà phát triển Facebook

Dưới đây là một số nguyên tắc sẽ giúp bạn thể hiện chính xác rằng ứng dụng của mình tương thích với Facebook, đồng thời giúp bạn phát triển đặc điểm thương hiệu riêng của mình và tránh gây nhầm lẫn cho người dùng hoặc gây thiệt hại cho tài sản thương hiệu của Facebook.

Bạn chỉ được sử dụng nhãn hiệu thương mại của chúng tôi khi chúng tôi cho phép, bao gồm được ủy quyền theo bất kỳ nguyên tắc thương hiệu nào mà chúng tôi có thể đăng. Để biết thêm thông tin về việc sử dụng tài sản thương hiệu của Facebook, hãy truy cập trang web Tài nguyên thương hiệu của Facebook. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng tài sản thương hiệu của Instagram, hãy truy cập trang web Tài nguyên thương hiệu của Instagram.

Tên và mô tả ứng dụng

Bạn có thể cho biết chính xác rằng ứng dụng của mình được tích hợp với nền tảng Facebook. Tuy nhiên, bạn không được sử dụng trái phép thương hiệu của chúng tôi trong tên của mình.

Được:

Mô tả chính xác cách ứng dụng hoạt động với Facebook, như:

 • "Đăng nhập bằng Facebook"
 • "Thách đấu bạn bè Facebook trên Friend Smash"

Không được:

 • Sử dụng thương hiệu của chúng tôi theo cách ngụ ý đến quan hệ đối tác, tài trợ hoặc xác nhận của chúng tôi
 • Kết hợp bất kỳ phần nào trong thương hiệu của chúng tôi với tên, nhãn hiệu hoặc các thuật ngữ chung của bạn
 • Sử dụng tên hoặc logo bắt chước hoặc có thể gây nhầm lẫn với thương hiệu của chúng tôi
 • Thể hiện tài sản thương hiệu của chúng tôi theo cách khiến các tài sản đó trở thành tính năng độc đáo nhất hoặc ưu việt nhất về nội dung bạn đang tạo

Chẳng hạn, bạn không được sử dụng những tên có Facebook hoặc FB:

 • "Facebook Friend Smash" hoặc "FB Friend Smash"
 • "Friend Smash dành cho Facebook" hoặc "Friend Smash dành cho FB"
 • "Friend Smash - chơi cùng bạn bè trên Facebook"
 • "Friend Smash - trò chơi hay nhất trên FB"

Bạn cũng không được sử dụng F, Book, hoặc Face trong tên của mình nếu tên đó được coi là tham chiếu tới Facebook:

 • "Không được dùng Fvideo vì trong trường hợp này "F" hàm ý rõ là tham chiếu đến Facebook
 • "Không được dùng Videobook" hoặc "Facemessaging" vì "Book" và "Face" là các phần đặc biệt trong nhãn hiệu thương mại của Facebook.

Biểu tượng và logo

Được:

 • Thiết kế logo riêng thể hiện thương hiệu của bạn.

Không được:

 • Sử dụng hoặc kết hợp logo F của Facebook hay bất kỳ trường hợp sửa đổi hoặc phái sinh nào của logo F vào biểu tượng hoặc logo của bạn
 • Đưa thuật ngữ Facebook hoặc FB vào biểu tượng hoặc logo của bạn
 • Sử dụng logo FACEBOOK
 • Sử dụng đồ họa hoặc biểu tượng khác của Facebook, chẳng hạn như logo in bóng nổi tiếng của chúng tôi

Ví dụ về biểu tượng và logo không tuân thủ:

Hành động thích được tích hợp trong Open Graph

Bạn có thể sử dụng hành động Thích được tích hợp để tạo các nút tùy chỉnh trong ứng dụng của mình nhưng nút này không được mô phỏng hay nói cách khác sao chép thiết kế của các nút Thích trên Facebook. Ví dụ: bạn không được sử dụng hình ảnh “giơ ngón cái” với từ “thích” trên hành động trong Open Graph khi chưa được Facebook cho phép trước bằng văn bản, đồng thời, mọi nút thích tùy chỉnh mà bạn tạo cũng không được khiến người dùng nhầm lẫn và nghĩ rằng hành động trong Open Graph của bạn sẽ dẫn đến kết nối tới Trang Facebook.

Ví dụ:

Không được: Các ví dụ sau khai thác logo và biểu tượng của Facebook.

Được: Các ví dụ sau sử dụng đồ họa chung mà không sử dụng logo và biểu tượng của Facebook.