แนวทางปฏิบัติในการสร้างแบรนด์สำหรับผู้พัฒนาของ Facebook

ข้อมูลข้างล่างนี้เป็นแนวทางปฏิบัติซึ่งจะช่วยให้คุณระบุได้อย่างถูกต้องแม่นยำว่าแอพพลิเคชั่นของคุณทำงานเข้ากันได้กับ Facebook ในขณะที่ช่วยให้คุณพัฒนาอัตลักษณ์แบรนด์ของคุณเองและหลีกเลี่ยงการทำให้ผู้ใช้สับสนหรือการทำให้สินทรัพย์ของแบรนด์ Facebook เสียหายได้อีกด้วย

คุณจะสามารถใช้เครื่องหมายการค้าของเราได้ก็ต่อเมื่อได้รับสิทธิ์การอนุญาตจากเราเท่านั้น รวมทั้งตามที่ได้รับอนุญาตตามแนวทางปฏิบัติใดๆ เกี่ยวกับแบรนด์ที่เราอาจจะเผยแพร่ด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้สินทรัพย์ของแบรนด์ Facebook ให้ไปที่เว็บไซต์แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์ของ Facebook สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้สินทรัพย์ของแบรนด์ Instagram ให้ไปที่เว็บไซต์แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์ของ Instagram

ชื่อและคำอธิบายของแอพพลิเคชั่น

คุณอาจจะระบุอย่างถูกต้องแม่นยำได้ว่ามีการรวมแอพพลิเคชั่นของคุณเข้ากับแพลตฟอร์มของ Facebook อย่างไรก็ตาม คุณจะต้องไม่ใช้แบรนด์ของเราในชื่อของคุณในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาต

ข้อพึงปฏิบัติ:

อธิบายอย่างถูกต้องแม่นยำว่าแอพพลิเคชั่นของคุณทำงานกับ Facebook อย่างไรบ้าง อาทิ:

 • “เข้าสู่ระบบด้วย Facebook”
 • "ประลองฝีมือกับเพื่อนบน Facebook ของคุณในเกม Friend Smash"

ข้อห้ามปฏิบัติ:

 • ใช้แบรนด์ของเราในลักษณะที่บอกเป็นนัยถึงการเป็นคู่ค้า การให้การสนับสนุน หรือการรับรองจากเรา
 • นำส่วนหนึ่งส่วนใดในชื่อแบรนด์ของเรามารวมเข้ากับชื่อ เครื่องหมาย หรือคำทั่วไปของคุณ
 • ใช้ชื่อหรือโลโก้ซึ่งลอกเลียนหรืออาจทำให้สับสนกับแบรนด์ของเรา
 • นำเสนอสินทรัพย์ของแบรนด์เราในลักษณะที่ทำให้สินทรัพย์ดังกล่าวเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นหรือเห็นชัดที่สุดของสิ่งที่คุณกำลังสร้าง

ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถใช้ชื่อซึ่งรวมถึง Facebook หรือ FB ได้:

 • "Facebook Friend Smash" หรือ "FB Friend Smash"
 • "Friend Smash สำหรับ Facebook" หรือ "Friend Smash สำหรับ FB"
 • "Friend Smash - เล่นกับเพื่อนบน Facebook"
 • "Friend Smash - เกมบน FB ที่ดีที่สุด"

คุณไม่สามารถใช้ F, Book หรือ Face ในชื่อของคุณได้อีกด้วยหากเป็นที่เข้าใจได้ว่าการทำเช่นนั้นเป็นการอ้างอิงถึง Facebook:

 • "Fvideo" ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เนื่องจากในกรณีนี้เป็นที่เข้าใจได้อย่างชัดเจนว่า "F" หมายถึง Facebook
 • "Videobook" หรือ "Facemessaging" ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เนื่องจาก "Book" และ "Face" เป็นส่วนที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวของเครื่องหมายการค้า Facebook

ไอคอนและโลโก้

ข้อพึงปฏิบัติ:

 • ออกแบบโลโก้ของคุณเองที่ใช้แสดงแทนแบรนด์ของคุณ

ข้อห้ามปฏิบัติ:

 • ใช้หรือรวมโลโก้รูปตัว F ของ Facebook หรือรูปแบบที่มีการปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลงใดๆ ของโลโก้รูปตัว F ดังกล่าวในไอคอนหรือโลโก้ของคุณ
 • การรวมคำว่า Facebook หรือ FB ไว้ในไอคอนหรือโลโก้
 • ใช้โลโก้ FACEBOOK
 • ใช้กราฟิกหรือไอคอนอื่นๆ ของ Facebook เช่น โลโก้ภาพเงาของเราซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี

ตัวอย่างของไอคอนและโลโก้ที่ไม่สอดคล้องตามเกณฑ์:

การดำเนินการกดถูกใจแบบในตัว Open Graph

คุณสามารถใช้ การดำเนินการถูกใจแบบในตัว เพื่อสร้างปุ่มที่กำหนดเองในแอพของคุณได้ แต่ปุ่มดังกล่าวจะต้องไม่เลียนแบบหรือลอกเลียนการออกแบบปุ่มถูกใจของ Facebook ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถใช้ภาพ "ยกนิ้วให้" พร้อมคำว่า "ถูกใจ" ในการดำเนินการ Open Graph ของคุณได้หากไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Facebook และปุ่มกดถูกใจที่กำหนดเองใดๆ ที่คุณสร้างขึ้นต้องไม่ทำให้ผู้ใช้สับสนในลักษณะที่คิดว่าการดำเนินการ Open Graph ของคุณจะส่งผลให้เกิดการเชื่อมต่อกับเพจ Facebook

ตัวอย่าง:

ข้อห้ามปฏิบัติ: ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการใช้โลโก้และไอคอนของ Facebook

ข้อพึงปฏิบัติ: ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการใช้กราฟิกแบบทั่วไปซึ่งไม่ได้ใช้โลโก้และไอคอนของ Facebook