Quảng cáo ứng dụng

Quảng cáo ứng dụng di động giúp bạn thu hút thêm nhiều người cài đặt và tương tác với ứng dụng của mình. Xem thêm phần Trung tâm trợ giúp quảng cáo, Số lượt cài đặt ứng dụng di động và Tương tác. Hướng dẫn này dành cho nhà phát triển ứng dụng muốn chạy quảng cáo trên Facebook nhằm thúc đẩy lượt cài đặt hoặc tương tác với ứng dụng.

Nếu bạn không phải là nhà phát triển, sẽ có các hướng dẫn kỹ thuật trong tài liệu hướng dẫn này nhằm giúp bạn tối ưu hóa việc phân phối quảng cáo ứng dụng di động. Mặc dù không cần phải là nhà phát triển phần mềm có kinh nghiệm mới hiểu rõ được các bước này, nhưng bạn nên nhờ một nhà phát triển hoàn tất việc thiết lập. Sau khi hoàn tất bước đó, những người không phải nhà phát triển sẽ có thể tạo và chạy quảng cáo.

Các bước cấp cao

  1. Tạo và thiết lập ứng dụng - Đăng ký làm nhà phát triển và tạo ứng dụng Facebook mới bằng cách sử dụng bảng điều khiển ứng dụng của chúng tôi. Để xem tài liệu đầy đủ, hãy tham khảo phần Đăng ký và cấu hình ứng dụng
  2. Cung cấp URL Google Play hoặc Apple App Store - Tùy chọn. Khi người dùng nhấp vào quảng cáo, họ sẽ nhìn thấy URL đó trong cửa hàng ứng dụng nơi họ có thể cài đặt ứng dụng đó.
  3. Xác minh Trang của bạn
  4. Bao gồm Facebook iOS SDK hoặc Android SDK - Không bắt buộc, tuy nhiên, khi bao gồm SDK với ứng dụng di động, bạn có thể bắt đầu theo dõi số lượt cài đặt ứng dụng và cải thiện khả năng nhắm mục tiêu quảng cáo ứng dụng.
  5. Thêm Sự kiện trong ứng dụng - Tùy chọn, để theo dõi hành động trong ứng dụng và nhắm mục tiêu quảng cáo đến những người có nhiều khả năng tương tác với ứng dụng nhất.
  6. Xác minh thiết lập quảng cáo ứng dụng: Truy cập công cụ dành cho nhà phát triển này để kiểm tra xem ứng dụng của bạn đã được thiết lập để phân phối quảng cáo một cách hiệu quả nhất hay chưa.

Đến lúc này, bạn đã hoàn tất việc thiết lập của nhà phát triển. Bạn hoặc bất kỳ thành viên đội ngũ nào không chuyên về kỹ thuật cũng có thể tạo quảng cáo ứng dụng di động.

Bạn có thể tạo quảng cáo trong Trình quản lý quảng cáo. Nếu bạn muốn tạo quảng cáo theo chương trình với Marketing API, hãy xem phần Marketing API, Quản lý quảng cáo.

Để xem các định dạng quảng cáo hiện có, các yêu cầu về phương tiện và vị trí quảng cáo, hãy tham khảo Hướng dẫn quảng cáo trên Facebook. Sau đó, chọn App Installs làm Mục tiêu được hỗ trợ.

Như với mọi quảng cáo trên Facebook, quảng cáo ứng dụng của bạn phải đáp ứng Chính sách quảng cáo của chúng tôi và sẽ trải qua quy trình Xét duyệt quảng cáo.

Thiết lập ứng dụng

Phần này cung cấp thêm chi tiết về mọi hoạt động thiết lập bắt buộc và tùy chọn để chạy quảng cáo ứng dụng. Nếu không phải là nhà phát triển, bạn nên nhờ một người hoàn tất việc thiết lập, bao gồm các tùy chọn cải thiện hiệu quả quảng cáo ứng dụng.

Sau khi hoàn tất việc thiết lập của nhà phát triển này, bạn hoặc bất cứ ai khác cũng có thể tạo và chạy quảng cáo ứng dụng trong Trình quản lý quảng cáo hoặc Power Editor.

Tạo và đăng ký ứng dụng

Bạn cần tạo một ứng dụng Facebook, đại diện cho ứng dụng thực tế của mình, dù bạn có ứng dụng di động thương mại điện tử, trò chơi hay bất kỳ ứng dụng di động nào khác:

Liên kết ứng dụng với tài khoản quảng cáo

Sau khi thiết lập Sự kiện trong ứng dụng, bạn phải liên kết dữ liệu Sự kiện trong ứng dụng từ ứng dụng với Tài khoản quảng cáo:

  • Trong cài đặt ứng dụng Nhà phát triển Facebook, hãy đi tới Cài đặt > Nâng cao
  • Trong Tài khoản quảng cáo, hãy thêm ID tài khoản quảng cáo của bạn

Cung cấp thông tin cửa hàng

Bạn có thể chạy chiến dịch cài đặt ứng dụng di động, giúp thu hút mọi người cài đặt ứng dụng từ quảng cáo trên Facebook. Trong trường hợp này, bạn nên cung cấp vị trí của ứng dụng để khi mọi người nhấp vào quảng cáo, họ sẽ mở ứng dụng trong cửa hàng để cài đặt. Đặt tùy chọn này trong Bảng điều khiển ứng dụng.

Xác minh thiết lập

Kiểm tra trạng thái và thiết lập ứng dụng cũng như quảng cáo ứng dụng. Xem Trình trợ giúp quảng cáo ứng dụng. Bạn có thể kiểm tra xem Sự kiện trong ứng dụng có đang hoạt động không để nhắm mục tiêu quảng cáo dựa trên dữ liệu này. Bạn cũng có thể kiểm tra số lượt cài đặt ứng dụng nhận được và xem các thông tin hữu ích khác khi muốn chạy quảng cáo cho ứng dụng một cách hiệu quả.

Chuyền sự kiện trong ứng dụng

Sự kiện trong ứng dụng cho phép bạn phân phối quảng cáo tới đúng người. Bạn có thể tối ưu hóa việc phân phối quảng cáo ứng dụng tới những người hiện đang sử dụng ứng dụng để tăng lượt tương tác hoặc sử dụng dữ liệu sự kiện để nhắm mục tiêu những người có nhiều khả năng cài đặt ứng dụng nhất.

Để sử dụng Sự kiện trong ứng dụng, bạn cần có ID ứng dụng. ID này có trong Bảng điều khiển ứng dụng. Có vài cách để thiết lập Sự kiện trong ứng dụng cho ứng dụng của bạn và gửi dữ liệu tới Facebook:

Tất cả các nguồn này đều gửi dữ liệu sự kiện tới cùng một điểm cuối Facebook và gửi sự kiện được liên kết với ID ứng dụng.

Sau khi thiết lập và chạy Sự kiện trong ứng dụng, bạn có thể sử dụng các công cụ như Phân tích ứng dụng trên FacebookĐánh giá quảng cáo ứng dụng di động trên Facebook để xem dữ liệu thu thập cũng như hiểu rõ hành vi liên quan đến ứng dụng.