Hướng dẫn từng bước

1. Đăng nhập Facebook

Trước khi tạo tài khoản nhà phát triển, hãy đăng nhập tài khoản Facebook của bạn.

Đăng nhập Facebook

2. Tài khoản nhà phát triển

Bạn cần có tài khoản nhà phát triển Facebook để bắt đầu. Nếu bạn chưa có tài khoản này, hãy nâng cấp tài khoản Facebook cá nhân lên tài khoản nhà phát triển Facebook ngay bây giờ. Bỏ qua bước này, nếu bạn đã có tài khoản nhà phát triển.

Tạo tài khoản nhà phát triển

3. Tạo ứng dụng Facebook mới

Chọn Ứng dụng trong điều hướng đầu trang và chọn Thêm ứng dụng mới hoặc sử dụng nút bên dưới.

Tạo ứng dụng Facebook mới

4. Chọn nền tảng

Chọn nền tảng bạn muốn thêm. Nếu ứng dụng có trên nhiều nền tảng, bạn có thể thêm các nền tảng đó vào ứng dụng Facebook sau này.

5. Chọn tên

Chọn tên cho ứng dụng và chọn Tạo ID ứng dụng Facebook mới. Chọn danh mục cho ứng dụng. Nếu bạn định tạo phiên bản thử nghiệm của ứng dụng Facebook có sẵn, hãy chọn ứng dụng bạn đang thử nghiệm.

6. Thực hiện các bước "Bắt đầu nhanh"

Trình hướng dẫn bắt đầu nhanh sẽ giúp bạn thiết lập ứng dụng Facebook cho nền tảng đã chọn. Bạn có thể quay lại trình hướng dẫn bắt đầu nhanh sau này để tiếp tục thiết lập hoặc thêm nền tảng mới vào ứng dụng.

7. ID ứng dụng

Ứng dụng của bạn sẽ có ID ứng dụng duy nhất. Bạn sẽ dùng ID này bất cứ khi nào sử dụng một trong các SDK hoặc thẻ Open Graph của chúng tôi để chia sẻ. Bạn có thể tìm ID ứng dụng trên bảng điều khiển ứng dụng.

8. Bảo vệ khóa bí mật của ứng dụng

Facebook sẽ tự động tạo khóa bí mật của ứng dụng được liên kết với ứng dụng. Khóa bí mật của ứng dụng xác thực các yêu cầu từ ứng dụng tới máy chủ Facebook và sẽ được coi là một mật khẩu.

Không xuất khóa bí mật của ứng dụng Facebook trong phần đánh dấu trang web; hãy thận trọng khi chuyển tệp chứa giá trị này vào phần mềm kiểm soát nguồn chẳng hạn như kho Git hoặc Subversion công khai.

9. Email liên hệ

Bạn cần thêm email liên hệ cho từng ứng dụng. Đi tới bảng điều khiển ứng dụng và chọn mục điều hướng Cài đặt ở thanh bên trái rồi cung cấp email liên hệ hợp lệ.

10. Chi tiết ứng dụng

Chọn Chi tiết ứng dụng ở thanh bên trái để xem và thêm thông tin bổ sung về ứng dụng.

Nếu bạn muốn đưa ứng dụng của mình vào trung tâm ứng dụng, hãy bật cài đặt Nền tảng có tên trong trung tâm ứng dụng cho trang web hoặc trang web di động của bạn. Thêm biểu tượng, hình ảnh quảng cáo và video. Đảm bảo tuân thủ Nguyên tắc về trung tâm ứng dụng để được phê duyệt đưa vào Trung tâm ứng dụng.

11. Tắt chế độ phát triển

Các ứng dụng Facebook mới tồn tại ở chế độ phát triển theo mặc định. Điều này sẽ giới hạn các hành động được đăng và đối tượng liên quan như gắn thẻ bạn bè vào Dòng thời gian trên Facebook thuộc sở hữu của nhà phát triển ứng dụng.

Sau khi ứng dụng đã sẵn sàng sử dụng công khai, bạn có thể chuyển từ chế độ phát triển sang chế độ công khai để cho phép ứng dụng tương tác với các tài khoản Facebook không được liên kết với ứng dụng.

Gửi ứng dụng để xét duyệt

Nếu ứng dụng của bạn sử dụng các quyền của Messenger hoặc Đăng nhập FB nâng cao hoặc nếu muốn ứng dụng của mình được liệt kê trong Trung tâm ứng dụng, bạn cần gửi ứng dụng để xét duyệt. Tìm hiểu thêm về quá trình xét duyệt và điều cần thiết để thông qua xét duyệt.

Hướng dẫn về Xét duyệt đăng nhập