Đăng nhập Facebook

Trước khi tạo tài khoản nhà phát triển, hãy đăng nhập tài khoản Facebook của bạn.

Đăng nhập Facebook

Tạo tài khoản nhà phát triển

Nếu bạn chưa có Tài khoản nhà phát triển trên Facebook, hãy tạo một tài khoản ngay bây giờ.

Tạo tài khoản nhà phát triển

Tạo ứng dụng Facebook mới

Bằng việc tạo một Ứng dụng Facebook, Facebook sẽ tạo một ID ứng dụng, đây là đối tượng đại diện cho ứng dụng thực sự của bạn và lưu trữ cài đặt cũng như thông tin cho ứng dụng đó. ID ứng dụng Facebook được tạo sẽ đại diện cho ứng dụng của bạn.

Trong thanh điều hướng ở đầu trang web Facebook for Developers, hãy chọn Thêm một ứng dụng mới hoặc sử dụng nút bên dưới.

Tạo ứng dụng Facebook mới

Đặt chi tiết ứng dụng

Sau khi tạo ứng dụng, bạn sẽ được đưa tới Bảng điều khiển ứng dụng. Chọn ứng dụng mà bạn muốn xem. Trong bảng điều hướng bên trái của Bảng điều khiển ứng dụng, hãy nhấp vào Cài đặt > Cơ bản để xem Bảng điều khiển Chi tiết ứng dụng với ID ứng dụng, Khóa bí mật của ứng dụng và các chi tiết khác về ứng dụng của bạn. Cập nhật hoặc thay đổi tên, email và các chi tiết khác của ứng dụng.

 • ID ứng dụng - ID duy nhất được cấp cho ứng dụng của bạn để sử dụng bất cứ khi nào bạn dùng một trong những API hoặc SDK của chúng tôi.
 • Khóa bí mật của ứng dụng - Khóa bí mật duy nhất được liên kết với ứng dụng của bạn để xác thực các yêu cầu từ ứng dụng tới máy chủ Facebook. Nên coi khóa bí mật của ứng dụng là mật khẩu.
 • Tên ứng dụng - Tên đã được cung cấp, tuy nhiên, hãy thay đổi tên này thành tên mà bạn muốn.
 • Email liên hệ - Email liên hệ cho ứng dụng này.
 • Miền ứng dụng - Cung cấp URL Google Play và/hoặc Apple App Store của ứng dụng.
 • URL chính sách quyền riêng tư - Bạn phải cung cấp URL Chính sách quyền riêng tư. Bạn phải cung cấp URL này để ứng dụng có thể hiển thị công khai.
 • URL Điều khoản dịch vụ - Bạn phải cung cấp URL Điều khoản dịch vụ.
 • Biểu tượng ứng dụng - Ảnh minh họa hoặc hình ảnh để nhận diện ứng dụng của bạn.
 • Danh mục - Luôn chọn loại danh mục của ứng dụng.

Bất cứ khi nào bạn thêm thông tin hoặc thực hiện thay đổi, hãy nhớ cuộn xuống và nhấp vào nút Lưu thay đổi


Chọn nền tảng

Bên dưới Bảng chi tiết ứng dụng là nút Thêm nền tảng. Nhấp vào nút này để chọn nền tảng mà bạn muốn thêm. Nếu ứng dụng của bạn ở trên nhiều nền tảng, thì bạn có thể thêm từng nền tảng vào ứng dụng Facebook. Điền thông tin cho từng loại nền tảng.


Thiết lập cài đặt nâng cao

Trong Cài đặt > Nâng cao, bạn có thể:

 • Nâng cấp phiên bản API - Thay đổi phiên bản API mà ứng dụng của bạn dùng để gọi Đồ thị xã hội của Facebook.
 • Hạn chế ứng dụng - Đặt hạn chế về Độ tuổi, Quốc gia, Rượu và Khám phá xã hội cho ứng dụng của bạn.
 • Bảo mật - Xem và đặt lại Mã ứng dụng, đặt Danh sách hợp lệ IP của Máy chủ và các yêu cầu bảo mật khác.
 • Trình quản lý miền - Thêm miền hoặc tiền tố miền để được Facebook tìm nạp trước.
 • Trang ứng dụng - Tạo một Trang Facebook cho ứng dụng của bạn.
 • Trình quản lý kinh doanh Liên kết ứng dụng của bạn với doanh nghiệp để quản lý ứng dụng Doanh nghiệp này sẽ đại diện cho công ty sở hữu ứng dụng để quảng cáo.
 • Tài khoản quảng cáo - Cung cấp một hoặc nhiều ID của Tài khoản quảng cáo đã ủy quyền để sử dụng vào việc chạy và thanh toán cho quảng cáo ứng dụng. Nếu nhiều doanh nghiệp có ý định chạy quảng cáo ứng dụng cho ứng dụng, bạn hãy cung cấp thêm ID Trình quản lý kinh doanh cho những doanh nghiệp đó. Ví dụ: nếu doanh nghiệp chạy quảng cáo cho công ty con hoặc nếu một agency chạy quảng cáo cho khách hàng, hãy cung cấp ID trình quản lý kinh doanh trong Doanh nghiệp được ủy quyền.
 • Chuyển - Bật tính năng chuyển để triển khai các thay đổi API.
 • Chia sẻ danh sách hợp lệ gián tiếp - Cho phép chia sẻ gián tiếp đa miền cho url của bạn.
 • Xóa ứng dụng - Xóa vĩnh viễn ứng dụng và tất cả dữ liệu của ứng dụng đó.

Nếu dự định thực hiện bất kỳ quảng cáo nào cho ứng dụng của mình, thì bạn phải thêm thông tin Trình quản lý kinh doanh và Tài khoản quảng cáo vào Cài đặt ứng dụng nâng cao.


Chỉ định vai trò nhà phát triển

Vai trò nhà phát triển cho phép bạn kiểm soát những người có quyền xem chi tiết và phân tích ứng dụng, chỉnh sửa chi tiết ứng dụng và thử nghiệm ứng dụng của bạn.

 • Quản trị viên - Quản trị viên có quyền truy cập đầy đủ vào ứng dụng của bạn.
 • Nhà phát triển - Nhà phát triển có thể thử nghiệm ứng dụng của bạn, xem chi tiết và thay đổi hầu hết cài đặt ứng dụng. Họ không thể thêm hoặc xóa vai trò, đặt lại khóa bí mật của ứng dụng hoặc xóa ứng dụng.
 • Người dùng thử - Người dùng thử chỉ có thể thử nghiệm ứng dụng ở Chế độ phát triển, tức là chế độ không công khai.
 • Người dùng phân tích - Người dùng phân tích chỉ có thể truy cập phần phân tích ứng dụng. Họ không thể truy cập cài đặt ứng dụng hoặc thử nghiệm ứng dụng của bạn trong khi ở Chế độ phát triển.


Tạo người dùng thử nghiệm

Tạo người dùng thử nghiệm để thử nghiệm tính năng tích hợp Facebook của ứng dụng. Bạn có thể tạo bốn người dùng thử nghiệm cùng một lúc, đặt độ tuổi cũng như ngôn ngữ của người dùng thử nghiệm.


Cập nhật trạng thái chế độ phát triển

Các ứng dụng Facebook mới tồn tại ở chế độ phát triển theo mặc định. Điều này sẽ giới hạn các hành động và đối tượng vào Dòng thời gian trên Facebook thuộc sở hữu của nhà phát triển ứng dụng. Sau khi ứng dụng đã sẵn sàng sử dụng công khai, bạn có thể chuyển từ chế độ phát triển sang chế độ công khai để cho phép ứng dụng tương tác với các tài khoản Facebook không được liên kết với ứng dụng.

Trong góc trên bên phải của Bảng điều khiển ứng dụng bên cạnh nút Xem phân tích, hãy nhấp để chuyển nút Trạng thái từ TẮT thành BẬT. Ứng dụng của bạn hiện ở trạng thái công khai.


Gửi ứng dụng để xét duyệt

Nếu ứng dụng của bạn sử dụng các quyền của Messenger hoặc Đăng nhập FB nâng cao hoặc nếu muốn ứng dụng của mình được liệt kê trong Trung tâm ứng dụng, bạn cần gửi ứng dụng để xét duyệt. Tìm hiểu thêm về quá trình xét duyệt và điều cần thiết để thông qua xét duyệt trong Hướng dẫn xét duyệt đăng nhập.