Sự kiện trong ứng dụng

Thêm sự kiện vào sản phẩm của bạn để xem bản phân tích, đánh giá hiệu quả quảng cáo và tạo đối tượng để nhắm mục tiêu quảng cáo

Tổng quan

Thêm sự kiện trong ứng dụng vào ứng dụng hoặc trang web sẽ giúp bạn tìm hiểu thêm về đối tượng của mình và các hành động mọi người thực hiện trên các kênh trong Phân tích trên Facebook. Trong Phân tích trên Facebook, bạn có thể biết thông tin nhân khẩu học tổng hợp, mạnh mẽ và nhiều thông tin chi tiết về hành vi của mọi người, chẳng hạn như số người khởi chạy ứng dụng hoặc truy cập trang web của bạn, tần suất mua hàng và nhiều sự kiện khác, bao gồm mọi sự kiện tùy chỉnh mà bạn xác định.

Bạn cũng có thể sử dụng Sự kiện trong ứng dụng để đánh giá hiệu quả của quảng cáo cài đặt ứng dụng di động, tạo Đối tượng tùy chỉnh cho nhắm mục tiêu quảng cáo và tối ưu hóa quảng cáo tương tác với ứng dụng di động của mình.

Tìm hiểu thêm về Sự kiện trong ứng dụng

Thực tiễn tốt nhất
Tìm hiểu thực tiễn tốt nhất để triển khai sự kiện trong ứng dụng, tùy thuộc vào loại hoạt động kinh doanh cụ thể của bạn. Xem các ví dụ về ứng dụng trong thương mại điện tử, bán lẻ, trò chơi và du lịch.

Câu hỏi thường gặp
Tìm hiểu câu hỏi thường gặp nhất của nhà phát triển liên quan đến việc tích hợp sự kiện trong ứng dụng và sử dụng Phân tích trên Facebook.

Phân tích trên Facebook

Tìm hiểu thêm về Phân tích trên Facebook
Nếu bạn triển khai sự kiện trong ứng dụng vào ứng dụng hoặc trang web của mình, bạn có thể sử dụng Phân tích trên Facebook để xem thông tin nhân khẩu học, tạo phễu để tìm hiểu về chuyển đổi và sử dụng nhóm để tìm hiểu về các hành động mà mọi người thực hiện theo thời gian, v.v.

Xem bản demo hướng dẫn về Phân tích trên Facebook
Xem bản demo hướng dẫn về Phân tích trên Facebook để nắm được cách bạn có thể sử dụng phân tích, qua đó hiểu rõ hơn về đối tượng của bạn và cải thiện trải nghiệm của mọi người trong ứng dụng để phát triển doanh nghiệp của bạn.

Xem bản demo của Phân tích

Phát triển doanh nghiệp của bạn bằng quảng cáo

Nhắm mục tiêu với sự kiện trong ứng dụng
Sự kiện trong ứng dụng cho phép bạn tạo đối tượng tùy chỉnh động dựa trên các hành động cụ thể mà mọi người thực hiện. Ví dụ: bạn có thể bao gồm những người đã thêm mặt hàng vào giỏ hàng nhưng chưa mua. Bạn cũng có thể tạo "đối tượng tương tự" để nhắm mục tiêu chiến dịch đến những người mới giống với khách hàng tốt nhất của bạn.

Quảng cáo cài đặt ứng dụng di động
Tạo chiến dịch để tăng số lượt cài đặt cho ứng dụng di động của bạn và sử dụng sự kiện trong ứng dụng để đánh giá hành động mà mọi người thực hiện trong ứng dụng sau khi cài đặt.

Kết quả cài đặt bài viết

Bạn có thể xem kết quả cài đặt bài viết từ chiến dịch quảng cáo cài đặt ứng dụng di động bằng cách sử dụng Power Editor. Điều này cho phép bạn xem số liệu về doanh thu đạt được từ các chiến dịch quảng cáo cài đặt của mình. Ví dụ: bạn có thể xem các số liệu như phần trăm lợi nhuận, doanh thu trung bình trên mỗi người dùng (ARPU), doanh thu, v.v. Bạn chỉ có thể xem những số liệu này nếu ghi các sự kiện mua hàng cho ứng dụng của mình.

Quảng cáo tương tác với ứng dụng di động
Tăng số lượng khách hàng thân thiết và giữ chân khách hàng bằng cách tương tác lại với những người đã bỏ qua giỏ hàng, chưa hoàn tất hướng dẫn hoặc dựa trên các hành động khác mà bạn chọn. Với đối tượng tùy chỉnh, bạn có thể nhắm mục tiêu lại chiến dịch đến mọi người nhằm giúp thu hút họ quay lại ứng dụng của bạn bằng các quy tắc động mà bạn xác định. Ngoài ra, bạn có thể tối ưu hóa chiến dịch cho các sự kiện trong ứng dụng mà mình chọn, cho phép bạn tập trung vào chuyển đổi hoặc các hành động khác mà bạn chọn.

Tối ưu hóa sự kiện trong ứng dụng
Tối ưu hóa sự kiện trong ứng dụng cho phép bạn nhắm mục tiêu các chiến dịch quảng cáo cài đặt ứng dụng di động đến những người có khả năng thực hiện một hành động cụ thể trong ứng dụng mà bạn xác định, chẳng hạn như mua hàng.