Sự kiện trong ứng dụng

Thêm sự kiện vào sản phẩm của bạn để xem bản phân tích, đánh giá hiệu quả quảng cáo và tạo đối tượng để nhắm mục tiêu quảng cáo.

Bạn thêm mã vào một phần ứng dụng để xác định trạng thái ứng dụng trong công cụ Phân tích. Sự kiện trong ứng dụng có 3 phần:

  1. name - một chuỗi bắt buộc mô tả sự kiện. Tên này xuất hiện trong Nhật ký sự kiện khi sự kiện trong ứng dụng được gửi đến công cụ Phân tích.

  2. ValueToSum - một giá trị tùy chọn mà công cụ Phân tích thêm vào mục Giá trị để tính tổng từ các sự kiện trong ứng dụng có cùng tên.

  3. parameters - giá trị tùy chọn có trong sự kiện trong ứng dụng.

Ví dụ: sự kiện xác định trước trong ứng dụng Cấp độ đạt được cho biết thời điểm người dùng đạt được một cấp độ xác định trong thông số.

Facebook SDK cho phép bạn chuyển hai loại sự kiện trong ứng dụng:

  • Sự kiện xác định trước trong ứng dụng - sự kiện đã tồn tại trong SDK.
  • Sự kiện tùy chỉnh - một sự kiện trong ứng dụng mà bạn xác định bằng name, ValueToSumparameters.

Để thêm sự kiện trong ứng dụng vào trang web hoặc ứng dụng di động Android hoặc iOS, bạn cần tích hợp Facebook SDK vào ứng dụng của mình. Các liên kết sau sẽ giúp bạn tích hợp SDK phù hợp:

Sau khi cài đặt FB SDK, bạn có thể thêm sự kiện trong ứng dụng qua công cụ thiết lập không có mã hoặc cài đặt mã sự kiện theo cách thủ công.

Tìm hiểu thêm về Sự kiện trong ứng dụng

Thực tiễn tốt nhất
Tìm hiểu thực tiễn tốt nhất để triển khai sự kiện trong ứng dụng, tùy thuộc vào loại hoạt động kinh doanh cụ thể của bạn. Xem các ví dụ về ứng dụng trong thương mại điện tử, bán lẻ, trò chơi và du lịch.

Câu hỏi thường gặp
Tìm hiểu câu hỏi thường gặp nhất của nhà phát triển liên quan đến việc tích hợp sự kiện trong ứng dụng và sử dụng Phân tích trên Facebook.

Phân tích trên Facebook

Tìm hiểu thêm về Phân tích trên Facebook
Nếu triển khai sự kiện trong ứng dụng vào ứng dụng hoặc trang web của mình, bạn có thể sử dụng Phân tích trên Facebook để xem thông tin nhân khẩu học, tạo phễu để hiểu rõ lượt chuyển đổi và sử dụng nhóm để tìm hiểu về các hành động mọi người thực hiện theo thời gian, v.v.

Xem bản demo hướng dẫn về Phân tích trên Facebook
Xem bản demo hướng dẫn về Phân tích trên Facebook để nắm được cách bạn có thể sử dụng phân tích, qua đó hiểu rõ hơn về đối tượng của bạn và cải thiện trải nghiệm của mọi người trong ứng dụng để phát triển doanh nghiệp của bạn.

Xem bản demo của Phân tích

Phát triển doanh nghiệp của bạn bằng quảng cáo

Nhắm mục tiêu với sự kiện trong ứng dụng
Sự kiện trong ứng dụng cho phép bạn tạo đối tượng tùy chỉnh động dựa trên các hành động cụ thể mà mọi người thực hiện. Ví dụ: bạn có thể bao gồm những người đã thêm mặt hàng vào giỏ hàng nhưng chưa mua. Bạn cũng có thể tạo "đối tượng tương tự" để nhắm mục tiêu chiến dịch đến những người mới giống với khách hàng tốt nhất của bạn.

Quảng cáo cài đặt ứng dụng di động
Tạo chiến dịch để tăng số lượt cài đặt cho ứng dụng di động của bạn và sử dụng sự kiện trong ứng dụng để đánh giá hành động mà mọi người thực hiện trong ứng dụng sau khi cài đặt.

Kết quả cài đặt bài viết

Bạn có thể xem kết quả cài đặt bài viết từ chiến dịch quảng cáo cài đặt ứng dụng di động bằng cách sử dụng Power Editor. Điều này cho phép bạn xem số liệu về doanh thu đạt được từ các chiến dịch quảng cáo cài đặt của mình. Ví dụ: bạn có thể xem các số liệu như phần trăm lợi nhuận, doanh thu trung bình trên mỗi người dùng (ARPU), doanh thu, v.v. Bạn chỉ có thể xem những số liệu này nếu ghi các sự kiện mua hàng cho ứng dụng của mình.

Quảng cáo tương tác với ứng dụng di động
Tăng số lượng khách hàng thân thiết và giữ chân khách hàng bằng cách tương tác lại với những người đã bỏ qua giỏ hàng, chưa hoàn tất hướng dẫn hoặc dựa trên các hành động khác mà bạn chọn. Với đối tượng tùy chỉnh, bạn có thể nhắm mục tiêu lại chiến dịch đến mọi người nhằm giúp thu hút họ quay lại ứng dụng của bạn bằng các quy tắc động mà bạn xác định. Ngoài ra, bạn có thể tối ưu hóa chiến dịch cho các sự kiện trong ứng dụng mà mình chọn, cho phép bạn tập trung vào chuyển đổi hoặc các hành động khác mà bạn chọn.

Tối ưu hóa sự kiện trong ứng dụng
Tối ưu hóa sự kiện trong ứng dụng cho phép bạn nhắm mục tiêu các chiến dịch quảng cáo cài đặt ứng dụng di động đến những người có khả năng thực hiện một hành động cụ thể trong ứng dụng mà bạn xác định, chẳng hạn như mua hàng.

Quảng cáo động
Bạn có thể quảng cáo các mặt hàng phù hợp từ toàn bộ danh mục trên mọi thiết bị. Hiển thị quảng cáo cho hàng nghìn mặt hàng đến đúng đối tượng và tự động hóa quá trình này.

Quảng cáo động dành cho du lịch
Tự động quảng cáo không gian quảng cáo dành cho du lịch của bạn trên Facebook. Quảng cáo động dành cho du lịch của Facebook sử dụng tín hiệu ý định trên nhiều thiết bị để tự động quảng cáo các lựa chọn du lịch phù hợp từ không gian quảng cáo của bạn với nội dung độc đáo trên Facebook.