Quảng cáo ứng dụng

 
 
 

Tạo quảng cáo ứng dụng

Tìm hiểu cách chạy quảng cáo cho ứng dụng của bạn trên thiết bị di động hoặc máy tính trong bảng tin của Facebook.

Quảng cáo ứng dụng di động
Quảng cáo ứng dụng của bạn trên thiết bị di động.

Quảng cáo ứng dụng trên máy tính
Quảng cáo ứng dụng canvas trên máy tính.

Tạo quảng cáo đầu tiên của bạn
Điều kiện tiên quyết và hướng dẫn từng bước.


Tạo quảng cáoXác minh thiết lập quảng cáo ứng dụng

Quảng cáo ứng dụng di động

Với quảng cáo ứng dụng di động, bạn có thể quảng cáo ứng dụng di động trong Bảng tin di động trên Facebook. Mỗi quảng cáo sẽ được phân phối dưới dạng tin được tài trợ có nhãn Ứng dụng đề xuất. Mọi người có thể thích, bình luận, chia sẻ và quan trọng nhất là cài đặt ứng dụng của bạn chỉ bằng một thao tác nhấn đơn giản.

Bố cục quảng cáo

Tin được tài trợ hiển thị nội dung quảng cáo của bạn trong đơn vị quảng cáo di động trên Facebook. Đơn vị quảng cáo được tạo từ tên ứng dụng và nội dung quảng cáo của bạn.

Kêu gọi hành động

Nút kêu gọi hành động có thể tùy chỉnh (ví dụ: Cài đặt ngay) được đặt ở dưới cùng bên phải của quảng cáo.

App Store

Nếu mọi người nhấn vào nút kêu gọi hành động, họ sẽ được chuyển hướng đến trang Google Play hoặc Apple App Store của ứng dụng (đối với quảng cáo cài đặt) hoặc một phần cụ thể trong ứng dụng của bạn (đối với quảng cáo tương tác).

Nguyên tắc thiết kế dành cho quảng cáo ứng dụng di động

Quảng cáo ứng dụng trên máy tính

Với quảng cáo ứng dụng trên máy tính, bạn có thể quảng cáo ứng dụng trên máy tính trong Bảng tin trên facebook.com. Ngoài ra, bạn cũng có thể đặt trước quảng cáo ở cột bên phải.

Bố cục quảng cáo: Bảng tin

Quảng cáo của bạn hiển thị thông báo ngắn và một thẻ giới thiệu ứng dụng. Thẻ được tạo từ tên ứng dụng và hình ảnh.

Bố cục quảng cáo: Cột bên phải

Định dạng quảng cáo này được đặt ở cột bên phải bên cạnh Bảng tin. Ngoài khác biệt về kích thước và cách bố trí, quảng cáo này sẽ không hiển thị biểu tượng ứng dụng.

Nút kêu gọi hành động

Nút kêu gọi hành động được đặt ở dưới cùng bên phải của quảng cáo, "Chơi ngay" hoặc "Dùng ngay". Nếu mọi người nhấp vào nút kêu gọi hành động, họ sẽ được yêu cầu chấp nhận lời nhắc quyền của ứng dụng. Nếu một người đồng ý thì quyết định này sẽ được tính là một lượt cài đặt, cho phép bạn đánh giá và tối ưu hóa quảng cáo của mình dựa trên số lượt cài đặt.

Sau khi chấp nhận yêu cầu quyền, mọi người sẽ được chuyển hướng đến URL ứng dụng của bạn.

Nguyên tắc thiết kế dành cho quảng cáo ứng dụng trên máy tính

Tạo quảng cáo đầu tiên của bạn

Điều kiện tiên quyết

Trước khi tạo quảng cáo, bạn cần thực hiện các điều kiện tiên quyết sau đây:

 • Ứng dụng di động: Ứng dụng của bạn phải có trong Apple App hoặc cửa hàng Google Play.
 • Ứng dụng trên máy tính: Ứng dụng của bạn phải là ứng dụng Canvas Facebook.
 • Trang Facebook: Bạn phải là quản trị viên của trang Facebook.
 • Hình ảnh: Bạn cần ít nhất một hình ảnh để tạo quảng cáo.
 • Tài khoản quảng cáo: Nếu bạn chưa quảng cáo bằng Facebook trước đây, có thể bạn phải thiết lập nguồn thanh toán trong Trình quản lý quảng cáo của Facebook.
 • Đối với các ứng dụng trên Amazon: Bạn cần cấu hình url Appstore của Amazon trong cài đặt ứng dụng theo nền tảng Android với ID ứng dụng Facebook. Chúng tôi yêu cầu ứng dụng Appstore của Amazon phải có ứng dụng Facebook tương ứng trong cài đặt ứng dụng của bạn

Liên kết tài khoản quảng cáo

Để đánh giá số lượt cài đặt trong Trình quản lý quảng cáo của Facebook hoặc nếu bạn muốn người khác hoặc công ty khác chạy quảng cáo thay mặt ứng dụng của bạn, bạn phải liên kết tài khoản quảng cáo với ứng dụng của mình bằng cách sử dụng bảng điều khiển ứng dụng. Sử dụng nút dưới đây để chuyển đến cài đặt ứng dụng nâng cao và thêm tài khoản qua trường nhập Authorized Ad Account IDs.

Liên kết tài khoản quảng cáo

Đề xuất

 • SDK Facebook: Sử dụng tùy chọn nhắm mục tiêu nâng cao, công cụ đánh giá và tối ưu hóa bằng cách thêm SDK Facebook dành cho iOS hoặc Android vào ứng dụng của bạn. Bước này không bắt buộc nhưng bạn nên thực hiện.
 • Loại trừ những người đã cài đặt ứng dụng của bạn: Đọc hướng dẫn của chúng tôi dưới đây.

Từng bước

Trình hướng dẫn tạo quảng cáo sẽ hướng dẫn bạn thông qua tất cả các bước cần thiết để tạo quảng cáo. Khi thay đổi tham số, bạn có thể xem trước kết quả của từng cài đặt, chẳng hạn như quảng cáo của bạn sẽ hiển thị ra sao.

 1. Bắt đầu: Sử dụng nút Tạo quảng cáo dưới đây và chọn Thu hút mọi người cài đặt ứng dụng để đặt mục tiêu "Số lượt cài đặt ứng dụng".
 2. Ứng dụng: Chọn ứng dụng trên máy tính hoặc thiết bị di động bằng cách sử dụng menu đề xuất hoặc sao chép và dán URL Google Play hoặc Apple App Store của ứng dụng vào mẫu.
 3. Đối với ứng dụng chạy nhiều nền tảng: Bạn chỉ có thể quảng cáo một nền tảng mỗi lần. Chọn một nền tảng, sau đó lặp lại tất cả các bước để tạo quảng cáo cho các nền tảng khác.
 4. Đối tượng: Bạn muốn quảng cáo tiếp cận ai?
 5. Ngân sách: Bạn muốn chi tiêu bao nhiêu?
 6. Phương tiện: Tải lên hoặc chọn ít nhất một hình ảnh cho quảng cáo của bạn. Kích thước hình ảnh đề xuất là 1200X628 pixel. Cũng có thể sử dụng video.
 7. Văn bản & Liên kết: Đặt văn bản và liên kết bạn muốn sử dụng. Kết nối quảng cáo của bạn với Trang Facebook, chọn một nút kêu gọi hành động.
 8. Đặt hàng: Sử dụng nút "Đặt hàng" để đặt trước quảng cáo của bạn. Bạn có thể sử dụng "Xem lại đơn đặt hàng" để xác minh cấu hình quảng cáo của bạn.

Tạo quảng cáo

Loại trừ những người đã cài đặt ứng dụng của bạn

Phần này không áp dụng cho quảng cáo tương tác mà chỉ dành cho quảng cáo cài đặt.

Đối với Android, những người đã cài đặt ứng dụng của bạn bị tự động loại trừ miễn là bạn cung cấp cho chúng tôi tên gói của ứng dụng trong trang cài đặt ứng dụng.

Đối với iOS 9.0 trở lên, cách duy nhất để loại trừ người dùng là chuyển tiếp sự kiện trong ứng dụng đến Facebook. Chúng tôi có thể loại trừ người dùng trong 180 ngày sau sự kiện trong ứng dụng gần đây nhất của họ (cho dù đó là sự kiện tải xuống, mở ứng dụng hay sự kiện trong ứng dụng). Nếu bạn sử dụng Đối tác đánh giá di động (MMP) chỉ gửi sự kiện cài đặt thì sau 180 ngày, những người dùng đã cài đặt ứng dụng sẽ bắt đầu nhìn thấy lại quảng cáo cài đặt ngay cả khi họ đang sử dụng ứng dụng một cách nhất quán.

Đối với iOS 8.x trở xuống, chúng tôi có thể loại trừ người dùng nếu chúng tôi phát hiện thấy ứng dụng của bạn đã được cài đặt trên thiết bị của họ. Để cho phép chúng tôi phát hiện xem ứng dụng của bạn được cài đặt hay chưa, bạn phải thực hiện một trong các thao tác sau:

 1. Cấu hình tệp Info.plist của ứng dụng để fb{your-fb-app-id} là tên giao thức đã đăng ký cho ứng dụng của bạn. Nếu Facebook phát hiện thấy fb{your-fb-app-id} là tên giao thức đã đăng ký trên thiết bị, chúng tôi sẽ biết rằng ứng dụng của bạn đã được cài đặt và chúng tôi có thể loại trừ người dùng đó. Xem Cấu hình dự án Xcode để biết hướng dẫn về cách cấu hình Info.plist của ứng dụng. Bạn có thể đã thực hiện việc này nếu bạn đang sử dụng SDK Facebook.

 2. Cung cấp URL “Liên kết sâu” khi tạo quảng cáo. Liên kết sâu là URL mở trực tiếp ứng dụng của bạn trên thiết bị. Ví dụ: yelp:///search?terms=burritos là liên kết sâu mở trực tiếp ứng dụng Yelp. Nếu Facebook phát hiện thấy tên giao thức của liên kết sâu là tên giao thức đã đăng ký trên thiết bị, chúng tôi sẽ biết rằng ứng dụng của bạn đã được cài đặt và chúng tôi có thể loại trừ người dùng đó.

Các bước tiếp theo

Sau khi bạn thiết lập và chạy quảng cáo, chúng tôi khuyên bạn nên tích hợp Facebook vào ứng dụng để tận dụng công cụ đánh giá và tối ưu hóa nâng cao của chúng tôi.

Sử dụng SDK với quảng cáo ứng dụngTìm hiểu cách tính số lượt cài đặt ứng dụngLiên kết sâu trong quảng cáo ứng dụng