การวิเคราะห์เว็บ

Facebook Analytics ช่วยให้คุณสามารถวัดผลกิจกรรมในเว็บโดยใช้ JavaScript SDK หรือพิกเซลของ Facebook ซึ่งเครื่องมือทั้งสองมีรูปแบบการทำงานใน Facebook Analytics เหมือนกัน

กิจกรรมในเว็บไม่รองรับการวัดผลโฆษณาในขณะนี้

ฉันควรจะใช้ JavaScript SDK หรือพิกเซลของ Facebook เมื่อใด

หากคุณมีบัญชีผู้ใช้โฆษณาของ Facebook และใส่พิกเซลของ Facebook ลงในเว็บไซต์ของคุณแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องอัพเดตรหัสเว็บของคุณด้วย JavaScript SDK คุณควรใช้พิกเซลของ Facebook ต่อ โปรดทราบว่าพิกเซลของ Facebook ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการแสดงรายการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุด

หากคุณไม่มีบัญชีผู้ใช้โฆษณาของ Facebook หรือคุณกำลังใช้ JavaScript SDK บนเว็บไซต์ของคุณสำหรับการเข้าสู่ระบบด้วย Facebook หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ การนำ JavaScript SDK มาใช้เป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดในการเริ่มต้นการวัดผลกิจกรรมในเว็บใน Facebook Analytics ใช้คู่มือการเริ่มต้นใช้งานอย่างง่ายของเราเป็นแนวทางการเริ่มต้นใช้งาน Javascript SDK

การใช้พิกเซลของ Facebook ใน Facebook Analytics

หากคุณกำลังใช้พิกเซลของ Facebook คุณจะเริ่มเห็นข้อมูลกิจกรรมบนเว็บใน Facebook Analytics ในทันที โดยไม่ต้องทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ นอกจากนี้ คุณยังจะสามารถใช้คุณสมบัติของ Facebook Analytics ทั้งหมดได้อีกด้วย เช่น การสร้างกราฟทรงกรวยเพื่อวัดผลคอนเวอร์ชั่น การดูกลุ่มผู้ใช้เพื่อวัดผลการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป และการใช้ข้อมูลทางประชากรศาสตร์และเซกเมนต์ผู้ใช้เพื่อทำความเข้าใจกลุ่มลูกค้าเฉพาะได้ดียิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น เซกเมนต์ผู้ใช้จะช่วยให้คุณสามารถดูข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของผู้ใช้ 10% แรก หรือเปรียบเทียบว่ากลุ่มทางประชากรศาสตร์หนึ่งๆ มีการทำคอนเวอร์ชั่นในช่องทางคัดกรองของคุณแตกต่างไปจากกลุ่มอื่นๆ อย่างไรได้อีกด้วย

หากต้องการใช้ Facebook Analytics สำหรับแอพให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุณควรทริกเกอร์เหตุการณ์จำนวนการดูเพจบนเพจทั้งหมดในเว็บไซต์ของคุณ การดำเนินการนี้จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้ใช้และช่วงเวลาที่ใช้งานที่ถูกต้องแม่นยำ หากไม่ได้ทริกเกอร์เหตุการณ์จำนวนการดูเพจบนเพจทั้งหมดของเว็บไซต์ของคุณ จำนวนผู้ใช้ที่กำลังใช้งานและช่วงเวลาที่ใช้งานจะวัดผลเฉพาะกิจกรรมบนเพจที่มีการทริกเกอร์เหตุการณ์จำนวนการดูเพจเท่านั้น

ดูเอกสารประกอบของพิกเซลของ Facebook เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้พิกเซลของ Facebook