การวิเคราะห์เว็บ

Facebook Analytics ช่วยให้คุณสามารถวัดผลกิจกรรมในเว็บโดยใช้ JavaScript SDK หรือพิกเซลของ Facebook ซึ่งเครื่องมือทั้งสองมีรูปแบบการทำงานใน Facebook Analytics เหมือนกัน

กิจกรรมในเว็บไม่รองรับการวัดผลโฆษณาในขณะนี้ รายงานค่ามัธยฐานช่วงเวลาที่ใช้งานและเวลาทั้งหมดที่ใช้ไปยังไม่สามารถใช้งานได้ในขณะนี้ คุณสมบัติเหล่านี้จะได้รับการเพิ่มในภายหลัง

ฉันควรจะใช้ JavaScript SDK หรือพิกเซลของ Facebook เมื่อใด

หากคุณมีบัญชีผู้ใช้โฆษณาของ Facebook และใส่พิกเซลของ Facebook ลงในเว็บไซต์ของคุณแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องอัพเดตรหัสเว็บของคุณด้วย JavaScript SDK คุณควรใช้พิกเซลของ Facebook ต่อ โปรดทราบว่าพิกเซลของ Facebook ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการแสดงรายการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุด

หากคุณไม่มีบัญชีผู้ใช้โฆษณาของ Facebook หรือคุณกำลังใช้ JavaScript SDK บนเว็บไซต์ของคุณสำหรับการเข้าสู่ระบบด้วย Facebook หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ การนำ JavaScript SDK มาใช้เป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดในการเริ่มต้นการวัดผลกิจกรรมในเว็บใน Facebook Analytics ใช้คู่มือการเริ่มต้นใช้งานอย่างง่ายของเราเป็นแนวทางการเริ่มต้นใช้งาน Javascript SDK

การใช้พิกเซลของ Facebook ใน Facebook Analytics

หากคุณกำลังใช้พิกเซลของ Facebook คุณจะเริ่มเห็นข้อมูลกิจกรรมบนเว็บใน Facebook Analytics ในทันที โดยไม่ต้องทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ นอกจากนี้ คุณยังจะสามารถใช้คุณสมบัติของ Facebook Analytics ทั้งหมดได้อีกด้วย เช่น การสร้างกราฟทรงกรวยเพื่อวัดผลคอนเวอร์ชั่น การดูกลุ่มผู้ใช้เพื่อวัดผลการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป และการใช้ข้อมูลทางประชากรศาสตร์และเซกเมนต์ผู้ใช้เพื่อทำความเข้าใจกลุ่มลูกค้าเฉพาะได้ดียิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น เซกเมนต์ผู้ใช้จะช่วยให้คุณสามารถดูข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของผู้ใช้ 10% แรก หรือเปรียบเทียบว่ากลุ่มทางประชากรศาสตร์หนึ่งๆ มีการทำคอนเวอร์ชั่นในช่องทางคัดกรองของคุณแตกต่างไปจากกลุ่มอื่นๆ อย่างไรได้อีกด้วย

หากต้องการใช้ Facebook Analytics สำหรับแอพให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุณควรทริกเกอร์เหตุการณ์จำนวนการดูเพจบนเพจทั้งหมดในเว็บไซต์ของคุณ การดำเนินการนี้จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้ใช้และช่วงเวลาที่ใช้งานที่ถูกต้องแม่นยำ หากไม่ได้ทริกเกอร์เหตุการณ์จำนวนการดูเพจบนเพจทั้งหมดของเว็บไซต์ของคุณ จำนวนผู้ใช้ที่กำลังใช้งานและช่วงเวลาที่ใช้งานจะวัดผลเฉพาะกิจกรรมบนเพจที่มีการทริกเกอร์เหตุการณ์จำนวนการดูเพจเท่านั้น

ดูเอกสารประกอบของพิกเซลของ Facebook เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้พิกเซลของ Facebook